Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

VALACICLOVIR

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in VALACICLOVIR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J05AB11 VALACICLOVIR Drank, Tablet
J05AB11 ZELITREX (VALACICLOVIR) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Boer, J.L., Hunsel, F.P.A.M. van Psychotische klachten door gebruik van antivirale middelen Psyfar 2017 12(3):28-31
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

VALACICLOVIR

Aantal meldingen 172
Ernstig 47
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
66
(38%)
103
(60%)
3
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 7
falen van de ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 4
oedeem van het strottenhoofd : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
pancytopenie : 1
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 7
arteriële trombose : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 1
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 10
hartkloppingen : 6
perifeer oedeem : 1
snel hartritme : 1
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 35
angio-oedeem : 2
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 2
gezichtszwelling : 2
haaruitval : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 7
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
minder haargroei : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 3
psoriasis : 1
pustuleuze rash : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
Immuunsysteem : 3
anafylactische reactie : 1
graft-versus-host-ziekte : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
hersenvliesontsteking : 1
infectie parasitair : 1
koortsuitslag : 1
longontsteking : 1
pathogeenresistentie : 1
sepsis : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 1
overdosis : 1
Lever en galwegen : 2
Hepatitis : 1
hepatorenaal syndroom : 1
Maag-darmstelsel : 36
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandoening slokdarm : 1
bloedbraken : 1
braken : 4
buikpijn : 2
diarree : 3
droge mond : 4
frequente darmbewegingen : 1
gezwollen tong : 1
misselijkheid : 4
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 1
ontsteking tandvlees : 2
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 1
tandaandoening : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
ziekte van Crohn : 1
Nier en urinewegen : 13
Acute kidney injury : 3
bloed in de urine : 1
hemolytisch uremisch syndroom : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
nierstenen : 1
urineretentie : 5
Oog : 7
gezichtsvermogen afgenomen : 1
ontsteking oogzenuw : 1
oogpijn : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 4
oorsuizen : 4
Psychisch : 56
agressie : 3
angst : 5
depressie : 1
depressieve stemming : 2
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 14
huilen : 1
hyperseksualiteit : 1
ijlen : 4
paniekreactie : 1
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 10
waandenkbeelden : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 2
zelfmoordpoging : 1
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
gewrichtspijn : 1
perifere zwelling : 1
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
ureumspiegel bloed verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 40
begeleidende ziekte vooruitgang : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 7
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het koud hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 2
malaise : 4
onverwacht effect : 4
pijn : 2
pijn in de borstkas : 3
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 1
voedselinteractie : 1
Voeding en stofwisseling : 7
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
uitdroging : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
aandoening testikels : 1
goedaardige vergroting van de prostaat : 1
Zenuwstelsel : 60
aandachtstoornis : 3
ataxie : 1
bewustzijnsverlies : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 10
epilepsie : 2
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 2
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
herseninfectie (encefalitis) : 1
hoofdpijn : 12
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
Periodic Limb Movement Disorder : 1
Polyneuropathie : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 1
smaakverlies : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 6
tintelingen mond : 1
toeval (convulsie) : 1
verandering reukvermogen : 1
verstoorde smaak : 3
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

VALACICLOVIR

Aantal meldingen 11.685
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.285
(62%)
3.601
(31%)
799
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
27
(0%)
6.115
(52%)
2.274
(19%)
2.998
(26%)
271
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 499
Bloed- en lymfestelsel : 611
Bloedvaten : 249
Chirurgische en medische verrichtingen : 108
Congenitale en genetische afwijkingen : 54
Endocrien syteem : 29
Hart : 254
Huid- en onderhuid : 2.087
Immuunsysteem : 288
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.206
Intoxicaties en letsels : 875
Lever en galwegen : 284
Maag-darmstelsel : 1.919
Neoplasmata : 83
Nier en urinewegen : 1.593
Oog : 377
Oor en evenwichtsorgaan : 149
Product aanlegenheden : 279
Psychisch : 1.411
Sociale omstandigheden : 66
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 562
Testuitslagen en onderzoeken : 892
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.469
Voeding en stofwisseling : 363
Voortplantingsstelsel en borsten : 199
Zenuwstelsel : 3.254
Zwangerschap en perinatale periode : 101
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J05AB01 ACICLOVIR Drank, Infuus, Tablet
2 J05AB01 ZOVIRAX (ACICLOVIR) Drank, Infuus, Tablet
3 J05AB04 COPEGUS (RIBAVIRINE) Filmomhulde tablet
4 J05AB04 MODERYBA (RIBAVIRINE) Filmomhulde tablet, Tablet
5 J05AB04 REBETOL (RIBAVIRINE) Capsule
6 J05AB04 RIBAVIRINE Capsule, Filmomhulde tablet, Infuus, Poeder voor vernevelvloeistof, Tablet
7 J05AB04 VIRAZOLE (RIBAVIRINE) Infuus, Poeder voor vernevelvloeistof
8 J05AB06 CYMEVENE (GANCICLOVIR) Infuus
9 J05AB06 GANCICLOVIR Infuus
10 J05AB09 FAMCICLOVIR Tablet
11 J05AB12 VISTIDE () Infuus
12 J05AB14 VALCYTE (VALGANCICLOVIR) Drank, Filmomhulde tablet
13 J05AB14 VALGANCICLOVIR Drank, Filmomhulde tablet