Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

INFLUENZA, GEZUIVERD ANTIGEEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in INFLUENZA, GEZUIVERD ANTIGEEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Erp-van Boekel, A.A.W. van Ataxie meest gemeld bij anti-epileptica en vaccins PW 2019 154(45):16-17
2 Balveren, L. van, Kant, A. Bijwerkingen influenzavaccins nog beter in kaart gebracht Pharmaceutisch Weekblad 2019 154(7):28-29
3 Marcy S.M., Kohl K.S., Labadie J. Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
4 Marcy S.M., Kohl K.S., Labadie J. Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
5 Marcy SM, Kohl KS, Dagan R, Nalin D, Blum M, Jones MC, Hansen J, Labadie J, Lee L, Martin BL, O'Brien K, Rothstein, Vermeer P Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis, and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
6 Marcy SM, Kohl KS, Dagan R, Nalin D, Blum M, Jones MC, Hansen J, Labadie J, Lee L, Martin BL, O'Brien K, Rothstein, Vermeer P Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis, and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
7 Van Balveren, L., Rümke, H. Gemelde bijwerkingen na influenzavaccinatie NTvG 2014 issue etc.: 2014:(158):4-5
8 Labadie J., Grootheest van A.C. Meldingen van bijwerkingen van vaccins bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb in 2004-2006 NTVG 2007 151(49):2738-2742
9 Labadie J., Grootheest van A.C. Meldingen van bijwerkingen van vaccins bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb in 2004-2006 NTVG 2007 151(49):2738-2742
10 Labadie J., Vermeer-de Bondt P.E. Passive surveillance of adverse events following immunization in the Netherlands (abstract) PEDS 2002 11(2):S287
11 Labadie J., Vermeer-de Bondt P.E. Passive surveillance of adverse events following immunization in the Netherlands (abstract) PEDS 2002 11(2):S287
12 Labadie J. Vakcinas Cito (Latvian Drug Bulletin) 2005 5(17):4
13 Labadie J. Vakcinas Cito (Latvian Drug Bulletin) 2005 5(17):4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Pandemic influenza vaccine (Pandemrix®) and narcolepsy 2011
2 Pandemrix and injection site discolouration 2011
3 Reports associated with vaccination against influenza A (H1N1) 2010
4 Seasonal influenza vaccines and extensive limb swelling 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-3-2020.


INFLUENZA, GEZUIVERD ANTIGEEN

Aantal meldingen 10.501
Ernstig 536
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
3.633
(35%)
6.804
(65%)
64
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1137
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademstilstand : 1
afwijkende ademhaling : 4
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
astma : 36
beklemming keel : 4
bloedneus : 20
bronchiale hyperreactiviteit : 2
bronchiale irritatie : 1
bronchiale obstructie : 1
bronchospasme : 23
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 5
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 4
geeuwen : 3
hoesten : 347
hoorbare piepende ademhaling : 5
hyperventilatie : 2
hypo-esthesie van farynx : 1
inspanningsastma : 1
kortademigheid : 236
kortademigheid bij inspanning : 1
langdurige uitademing : 1
lekkende haarvaten (capillary leak syndroom) : 1
longaandoening : 4
longbloeding : 1
longontsteking : 3
longpijn : 1
loopneus : 19
luchtwegaandoening : 5
luchtwegirritatie : 2
neonatale hypoxie : 1
neusklachten : 6
neusverstopping : 15
niezen : 16
obstructieve luchtwegaandoening : 1
oedeem van het strottenhoofd : 2
onderdrukking ademhaling : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 78
ophoesten van bloed : 4
orofaryngeaal ongemak : 2
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 221
piepen : 5
pijnlijke ademhaling : 1
pijnlijke pleuritis : 1
pleurale effusie : 1
prikkeling voorhoofdsholten : 2
productieve hoest : 18
snelle ademhaling : 3
sputum toegenomen : 3
sputum verkleurd : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 10
tonsillaire hypertrofie : 3
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 3
Bloed- en lymfestelsel : 178
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Bloedarmoede : 1
immune trombocytopenische purpura : 4
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 3
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
onvoldoende aanmaak van rode bloedcellen (pure red cell aplasia) : 1
pancytopenie : 1
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 8
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 155
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 237
arteriële trombose : 1
bleekheid : 99
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 15
flauwvallen : 5
granulomatose met polyangiitis : 2
Henoch-Schönlein purpura : 7
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 3
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 5
Koude vingertoppen en tenen : 18
lage bloeddruk : 12
lage bloeddruk bij opstaan : 3
longembolie : 3
lymfoedeem : 7
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) : 1
opvlieger : 11
overmatig blozen : 10
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
temporale arteritis : 1
trombose : 2
trombose ader : 1
vaatontsteking : 10
varicoflebitis : 1
verhoogde bloeddruk : 16
wisselende bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
lokale verdoving : 1
Endocrien syteem : 10
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 1
auto-immune thyreoïditis : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 2
schildklieraandoening : 2
schildklierontsteking : 1
struma : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
ziekte van Basedow : 1
Hart : 226
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 5
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 12
ernstige vernauwing kransslagader : 4
hart- en ademhalingsstilstand : 1
hart- en vaataandoening : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartfalen acuut : 1
hartinfarct : 6
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 104
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 16
hartritmestoornis (boezemflutter) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
hartstilstand : 5
onregelmatige hartslag : 12
ontsteking hartzakje : 2
ontsteking van de hartspier : 1
perifeer oedeem : 27
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 14
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 4
tachycardie foetaal : 2
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 1401
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
allergische huidontsteking : 40
angio-oedeem : 25
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 7
butterfly rash : 1
dermatitis herpetiformis : 1
droge huid : 1
eczeem : 26
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 2
galbulten : 181
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
gele huid : 1
Gevoelige huid : 4
gezichtszwelling : 6
haaraandoening : 2
haaruitval : 3
huid warm : 11
huidaandoening : 3
huidaandoening (lichen planus) : 3
huidaandoening (parapsoriasis) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidirritatie : 5
huidkloven : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 6
huiduitslag : 321
huiduitslag ( maculo-papulair) : 10
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 18
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 15
huidverkleuring : 3
injectieplaatsrash : 23
Jeuk : 194
Jeukende bultjes : 1
jeukende huiduitslag : 62
kneuzing : 38
koude urticaria : 1
livedo reticularis : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 13
oedeem mond : 1
onprettig aanvoelende huid : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 2
oogledenjeuk : 1
ooglidzwelling : 7
op acne lijkende huidontsteking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 7
overmatig zweten : 76
panniculitis : 1
pijn aan de huid : 4
psoriasis : 5
puntbloedingen : 9
pustuleuze rash : 3
rash scarlatiniform : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 22
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 138
strakke huid : 2
urticaria chronisch : 2
vaatontsteking met kenmerken van galbulten (urticariële vasculitis) : 1
vervellen : 6
vlekkerige huiduitslag : 21
vochtophoping rondom oogkas : 2
zwelling aangezicht : 31
zweten en rillen : 6
Immuunsysteem : 78
anafylactische reactie : 13
anafylactische shock : 3
auto-immuunziekte : 4
hemofagocytaire lymfohistiocytose : 1
immuunsysteemaandoening : 5
overgevoeligheid : 47
sarcoidose : 1
vaccinatie non-respons : 2
verminderde immuunresponse : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 586
abces : 2
acute sinusitis : 1
amandelontsteking : 3
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
bacteriële infectie : 2
bacteriële longontsteking : 6
blaasontsteking : 3
bovenste luchtweginfectie : 9
Bovenste luchtweginfectie : 13
bronchitis : 12
buikgriep : 4
Candida-infectie : 1
cellulitis : 3
ernstige huidaandoening (AGEP) : 2
erysipelas : 7
faryngitis : 20
gordelroos : 30
griep : 30
Haemophilus-infectie : 1
herpes-simplex-encefalitis : 1
herpesvirusinfectie : 1
huidinfectie : 3
infectie : 4
infectie met cytomegalovirus : 2
infectie met Epstein-Barr virus : 1
infectie van het oor : 12
infectieuze kroep : 4
infectieuze pleurale effusie : 1
Klebsiella-sepsis : 1
koortsstuip : 88
koortsuitslag : 5
krentenbaard (impetigo) : 2
labyrinthitis : 2
laryngitis : 3
longontsteking : 36
longontsteking door respiratoir syncytiaal virus : 1
maagdarminfectie : 1
middenoorontsteking : 3
neus-keelontsteking : 186
oftalmische herpes zoster : 1
onderste luchtweginfectie : 1
ontsteking oogleden : 2
ooginfectie : 7
ooglidinfectie : 1
orale herpes : 21
otitis media acuut : 7
parasitaire gastro-enteritis : 1
pertussis : 1
pneumonie viraal : 2
postvirale vermoeidheidssyndroom : 1
Pustule : 1
roodvonk : 2
sepsis : 1
speekselklierontsteking : 1
streptokokkensepsis : 1
Subglottic laryngitis : 4
urineweginfectie : 3
virale infectie : 3
virale myocarditis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 12
vulvovaginale candidiasis : 1
waterpokken : 2
ziekte van Lyme : 2
Intoxicaties en letsels : 37
blaar : 9
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
dumping syndroom : 1
enkelbreuk : 1
gewrichtsontwrichting : 1
handbreuk : 1
lage lichaamstemperatuur : 11
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 8
ruptuur pees : 1
wond : 1
XIIde zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 9
geelzucht : 2
geelzucht toxisch : 2
Hepatitis : 3
leverfalen : 1
vena portae trombose : 1
Maag-darmstelsel : 2491
aandoening maag-darmstelsel : 8
abnormale ontlasting : 7
aften : 8
anale pruritus : 1
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 5
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 3
bloederige ontlasting : 1
boeren : 4
braakneiging : 3
braken : 715
branderige tong : 2
buikklachten : 39
buikpijn : 268
burning mouth-syndroom : 1
colitis ulcerosa : 2
darm-perforatie : 1
diarree : 542
droge keel : 1
droge mond : 8
erytheem van mondslijmvlies : 1
frequente darmbewegingen : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 9
gezwollen tong : 8
harde feces : 1
hik : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
irritatie keel : 14
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lip droog : 1
Lip erythema : 1
lipaandoening : 2
lipzwelling : 13
maag-darm pijn : 5
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 13
misselijkheid : 679
mondaandoening : 1
mondslijmvliesexfoliatie : 1
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 10
ontkleurde ontlasting : 3
ontsteking mondholte : 2
ontsteking tandvlees : 3
opgezette buik : 14
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 23
pijn in de mond : 5
pijn in de onderbuik : 1
projectiel braken : 12
slikken pijnlijk : 1
speekselklieraandoening : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 3
tongaandoening : 9
tongblaren : 7
tongontsteking : 1
vergroting speekselklier : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
verkleurde ontlasting : 4
verminderde maaglediging : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 4
zachte ontlasting : 1
ziekte van Crohn : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 6
acute lymfocytaire leukemie : 1
levermetastase : 1
longmetastasen : 1
lymfangioom : 1
lymfocytaire leukemie : 1
metastasen van het centraal zenuwstelsel : 1
Nier en urinewegen : 40
aandoening urinelozing : 1
bedplassen : 1
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 2
hemolytisch uremisch syndroom : 1
hemorragie urinewegen : 1
incontinentie : 1
nefrotisch syndroom : 2
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 4
nierpijn : 1
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 3
vaker urineren : 6
verkleuring van de urine : 3
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 5
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 177
aandoening rondom oogkas : 1
Afwijking oogbeweging : 3
allergische oogontsteking : 1
droog oog : 6
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 22
glasvochtloslating : 1
glasvochttroebelingen : 1
icterus van het oog : 1
jeuk aan oog : 5
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 1
ontsteking oogzenuw : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 19
oogaandoening : 8
oogbloeding : 1
oogirritatie : 18
ooglidaandoening : 1
oogoedeem : 2
oogontsteking : 7
oogpijn : 10
oogzwelling : 18
rode, bloeddoorlopen ogen : 3
rood oog : 10
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 13
verlamming van de oogspieren : 1
wazig zien : 8
zwelling van ooglid : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 176
doofheid : 2
doofheid bilateraal : 1
draaiduizeligheid : 96
duizeligheid positioneel : 1
evenwichtsaandoening : 3
ooraandoening : 2
oorongemak : 3
oorpijn : 31
oorsuizen : 24
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 5
vestibulaire neuronitis : 4
vochtophoping in middenoor : 1
ziekte van Ménière : 2
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 698
abnormaal gedrag : 3
abnormale dromen : 4
agressie : 2
angst : 6
Apathisch : 8
autismespectrumstoornis : 3
delirium febrile : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 9
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 3
dissociatie : 2
eetstoornis : 2
emotionele droefheid : 2
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 6
huilen : 169
huilerigheid : 55
hypnagoge hallucinaties : 1
ijlen : 11
Lusteloos : 174
nachtmerrie : 21
onrust : 4
paniekaanval : 5
paniekreactie : 3
parasomnia : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 11
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 23
schreeuwen : 1
slaapaanvallen : 5
slaapstoornis : 19
slapeloosheid : 103
staren : 1
stemming veranderd : 3
stemmingswisselingen : 1
tic : 3
uitgelaten stemming : 1
verminderde activiteit : 1
verwarde toestand : 11
woede-aanval : 2
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2060
artritis reactief : 1
artrose : 1
botaandoening : 1
botpijn : 3
dermatomyositis : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
fibromyalgie : 2
gespannenheid spier : 3
gewrichtsaandoening : 4
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontsteking : 22
gewrichtspijn : 178
gewrichtsstijfheid : 7
gewrichtszwelling : 5
kaakaandoening : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 9
misvormingwervelkolom : 1
necrotiserende myositis : 1
nekpijn : 74
ontsteking gewrichtskapsel : 2
pees pijn : 2
peesontsteking : 4
periartritis : 3
perifere zwelling : 23
pijn in arm of been : 303
pijn in de grote been zenuw : 1
pijn in de zij : 6
pijn in kaak : 2
polymyalgia rheumatica : 15
Problemen ledemaat : 29
reumatische aandoening : 1
reumatoïde artritis : 17
rotator cuff syndroom : 2
rugpijn : 33
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 44
skeletspierstijfheid : 115
slijmbeursonsteking : 9
spier ongemak : 2
Spierontsteking : 3
Spierpijn : 985
spierspasmen : 41
spiertrekkingen : 5
spierzwakte : 94
Testuitslagen en onderzoeken : 220
ademhalingsfrequentie verhoogd : 4
ademhalingsgeluiden abnormaal : 1
antifosfolipideantistoffen positief : 1
bloed bilirubine : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloed in urine : 1
bloeddruk diastolisch verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 11
bloeddruk verlaagd : 5
bloedingstijd verlengd : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
eosinofielentelling verhoogd : 1
foetale hartfrequentie verhoogd : 1
fout-positief onderzoeksresultaat : 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 6
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 3
hartfrequentie verhoogd : 17
hartfrequentie verlaagd : 2
INR verhoogd : 3
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 121
lichaamstemperatuur verlaagd : 10
te weinig bloedplaatjes : 2
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verlaagde longfunctietest : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
wisselende glucosespiegel : 2
wisselende lichaamstemperatuur : 5
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12797
aangezichtspijn : 4
abces op de injectie plaats : 2
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
allodynie : 3
bloeding op de injectieplaats : 9
chronisch vermoeidheidssyndroom : 1
dorst : 9
dorst verminderd : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 1
exfoliatie van injectieplaats : 1
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gestoorde beweging op injectieplaats : 2
gevoel abnormaal : 18
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 16
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezwel op de injectieplaats : 11
griepachtige verschijnselen : 610
hartdood : 4
het heet hebben : 42
het koud hebben : 74
hoge koorts : 1.368
huidontsteking op de injectieplaats : 1
induratie : 2
injectieplaatscellulitis : 2
injectieplaatshematoom : 42
injectieplaatsinfectie : 1
injectieplaatsirritatie : 1
injectieplaatskneuzing : 38
injectieplaatskoudheid : 1
injectieplaatsoedeem : 2
injectieplaatsovergevoeligheid : 1
injectieplaatsparesthesie : 2
injectieplaatsurticaria : 4
injectieplaatsverharding : 238
injectieplaatsverkleuring : 9
injectieplaatsvesikels : 17
injectieplaatswarmte : 594
jeuk op de injectieplaats : 391
kater : 1
koorts : 2.207
koude rillingen : 288
kreunen : 2
letsel op injectieplaats : 1
lichaamszwakte : 56
liespijn : 2
litteken op de toedieningsplaats : 1
littekenvorming op de injectieplaats : 2
lokale reactie : 1
loopstoornis : 10
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 1
lymfeknooppijn : 1
malaise : 513
mobiliteit verminderd : 1
multi-orgaanfalen : 2
niet lekker voelen : 1
nodule : 2
nodule op injectieplaats : 2
oedeem : 4
oedeem slijmvlies : 1
okselgezwel : 1
okselpijn : 16
onbestendig gevoel borstkas : 23
ongemak op injectieplaats : 38
ontsteking : 14
ontsteking op de injectieplaats : 1.387
onverwacht effect : 5
pijn : 123
pijn in de borstkas : 62
pijn op de injectieplaats : 1.553
plaque op injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 5
pruritus op de toedieningsplaats : 1
pruritus op implantatieplaats : 1
reactie op de injectieplaats : 72
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 940
serum ziekteachtige reactie : 1
slecht gedefinieerde aandoening : 2
slijmvliesdroogheid : 1
slijmvliesonsteking : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 2
toename van ziekte : 1
traagheid : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 152
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 2
vaccinatieplaatspruritus : 4
val : 1
Vascular stent occlusion : 1
verhoging lichaamstemperatuur (maligne hyperthermie) : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 48
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 719
verslechtering van de aandoening : 5
vertraagde genezing : 1
weefselschade op injectieplaats : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 43
zwelling van injectieplaats : 927
Voeding en stofwisseling : 294
aanvallen van spierkrampen (tetanie) : 1
abnormaal verlies van gewicht : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 5
hypofagie : 2
jicht : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 7
ondervoeding : 1
slecht gevoede zuigeling : 8
stofwisselingsstoornis : 1
toegenomen eetlust : 6
type 2 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 4
verhoogd dorstgevoel : 15
verminderd drinken : 40
verminderde eetlust : 197
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 18
borstpijn : 5
impotentie : 1
melkafscheiding : 3
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
ontsteking bijbal (epididymitis) : 1
pijn testikels : 2
symptomen overgang : 1
vaginale bloeding : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 3129
aandachtstoornis : 17
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 9
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 49
acute gedissemineerde encefalomyelitis : 3
ataxie : 5
beroerte (CVA) : 6
bewegingsarmoede : 3
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewustzijnsverlies : 13
brachiale plexopathie : 2
branderig gevoel : 10
branderige slijmvliezen : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
cerebellair syndroom : 1
cerebraal infarct foetaal : 1
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 1
complex regionaal pijn syndroom : 2
convulsie op kinderleeftijd : 1
coördinatiestoornis : 1
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 2
demyelinisatie : 1
diffuse hoofdpijn : 7
duizeligheid : 427
dyskinesie : 5
een verlaagde spierspanning : 29
epilepsie : 18
evenwichtsstoornis : 14
facialis neuralgie : 2
flauwvallen : 62
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gedeeltelijke verlamming : 3
gedeeltelijke verlamming : 3
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 6
geheugenverlies : 2
gelaatsparese : 1
gevoelsverlies : 1
gezichtsvelduitval : 2
Guillain-Barré-syndroom : 13
hemiplegische migraine : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
herseninfectie (encefalitis) : 2
hoofdpijn : 1.544
houdingsafhankelijke duizeligheid : 3
hypersomnie : 51
kaakklem : 1
migraine : 44
migraine met voortekenen (aura) : 3
minder smaak : 2
monoparese : 1
multipele sclerose : 5
myasthenia gravis : 1
myelitis transversa : 4
myelopathie : 1
neuralgische amyotrofie : 5
neurologisch symptoom : 1
neurologische decompensatie : 1
neuromyopathie : 2
niet kunnen ruiken : 4
onhandigheid : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 6
overactiviteit : 16
overmatige gevoeligheid : 3
partieel insult : 2
perifere zenuwpijn : 7
Periodic Limb Movement Disorder : 2
peroneale zenuwverlamming : 2
petit mal epilepsie : 3
Polyneuropathie : 1
presyncope : 42
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaap apneu syndroom : 1
slaap paralyse : 2
slaap van slechte kwaliteit : 39
slaperigheid : 162
Smaakstoornis : 6
smaakverlies : 4
spasmen bij een kind : 1
spierspasmen : 4
spierstijfheid : 18
spierverslapping : 6
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 5
stemloosheid : 5
stemstoornis : 27
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 158
tintelingen mond : 9
tintelingen slijmvlies : 1
toeval (convulsie) : 26
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 31
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 2
verhoogde spanning : 3
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 9
verminderd geestelijk vermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 39
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 30
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 7
zenuwontsteking : 4
zenuwpijn : 17
zenuwpijn handen en voeten : 1
zenuwstelselaandoening : 2
ziekte van Parkinson : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 41
abnormale baarmoedersamentrekkingen : 2
borstvoeding verminderd : 9
buitenbaarmoederlijke zwangerschap : 1
foetale dood : 11
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
premature baby : 2
spontane miskraam : 5
stoornis borstvoeding : 9
zwangerschapscomplicatie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

INFLUENZA, GEZUIVERD ANTIGEEN

Aantal meldingen 235.235
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
153.166
(65%)
78.153
(33%)
3.916
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
273
(0%)
160.763
(68%)
14.239
(6%)
45.210
(19%)
14.750
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 31.120
Bloed- en lymfestelsel : 5.000
Bloedvaten : 10.983
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.587
Congenitale en genetische afwijkingen : 245
Endocrien syteem : 204
Hart : 5.674
Huid- en onderhuid : 54.268
Immuunsysteem : 6.978
Infecties en parasitaire aandoeningen : 26.264
Intoxicaties en letsels : 23.378
Lever en galwegen : 675
Maag-darmstelsel : 32.948
Neoplasmata : 394
Nier en urinewegen : 2.149
Oog : 9.712
Oor en evenwichtsorgaan : 3.613
Product aanlegenheden : 793
Psychisch : 9.424
Sociale omstandigheden : 2.406
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 46.937
Testuitslagen en onderzoeken : 21.380
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 147.538
Voeding en stofwisseling : 4.750
Voortplantingsstelsel en borsten : 623
Zenuwstelsel : 62.642
Zwangerschap en perinatale periode : 785
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07BB01 INFLUENZA, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS Overige toedieningsvormen
2 J07BB07 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (Unspecified) Overige toedieningsvormen
3 J07BB08 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (FOCETRIA) Overige toedieningsvormen
4 J07BB09 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (PANDEMRIX) Overige toedieningsvormen