Lettergrootte

CERVARIX (PAPILLOMAVIRUSVACCIN)

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CERVARIX (PAPILLOMAVIRUSVACCIN) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07BM02 CERVARIX (PAPILLOMAVIRUSVACCIN) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marcy S.M., Kohl K.S., Labadie J. Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
2 Marcy SM, Kohl KS, Dagan R, Nalin D, Blum M, Jones MC, Hansen J, Labadie J, Lee L, Martin BL, O'Brien K, Rothstein, Vermeer P Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis, and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
3 Labadie J., Grootheest van A.C. Meldingen van bijwerkingen van vaccins bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb in 2004-2006 NTVG 2007 151(49):2738-2742
4 Labadie J., Vermeer-de Bondt P.E. Passive surveillance of adverse events following immunization in the Netherlands (abstract) PEDS 2002 11(2):S287
5 Labadie J. Vakcinas Cito (Latvian Drug Bulletin) 2005 5(17):4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Analyse van meldingen na HPV-vaccinatie (Cervarix®) 2015
2 Long-lasting adverse events following immunization with Cervarix Update 2016 2016
3 Long-lasting adverse events following immunization with Cervarix® 2015
4 Overview of reports of long-lasting fatigue following immunisation with Cervarix 2013
5 Overview of the reports on Cervarix 2010
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

PAPILLOMAVIRUS, HUMAAN, TYPES 16 EN 18

Aantal meldingen 1.591
Ernstig 120
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
2
(0%)
1.588
(100%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 138
ademhalingsproblemen (apneu) : 3
afwijkende ademhaling : 8
astma : 2
bloedneus : 7
centrale cyanose : 2
hoesten : 13
hyperventilatie : 10
kortademigheid : 49
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 1
niezen : 1
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 34
tonsillaire hypertrofie : 1
vocht vasthouden slokdarm : 2
Bloed- en lymfestelsel : 28
Bloedarmoede : 2
immune trombocytopenische purpura : 1
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 4
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 21
Bloedvaten : 130
bleekheid : 99
Bloeduitstorting : 4
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 8
lage bloeddruk : 7
lage bloeddruk bij opstaan : 1
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 1
vaatverwijding : 5
verhoogde bloeddruk : 2
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 4
auto-immune thyreoïditis : 1
struma : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
ziekte van Basedow : 1
Hart : 33
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 5
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 17
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 3
posturele orthostatische tachycardie-syndroom : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 4
Huid- en onderhuid : 344
acne : 1
angio-oedeem : 9
brandend gevoel van de huid : 3
couperose (pityriasis rosea) : 1
eczeem : 11
galbulten : 24
haaruitval : 12
huid warm : 6
huidaandoening : 1
huidaandoening (parapsoriasis) : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidreactie : 3
huiduitslag : 82
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 4
huidverkleuring : 9
injectieplaatsrash : 9
Jeuk : 69
jeukende huiduitslag : 9
kwetsbare huid : 2
livedo reticularis : 1
miliaria : 1
nachtzweten : 1
onychoclasis : 2
overmatig zweten : 33
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
puntbloedingen : 4
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 5
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 3
roodheid : 7
toename huidpigment : 2
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 2
zwelling aangezicht : 4
zweten en rillen : 9
Immuunsysteem : 13
anafylactische reactie : 1
immuunsysteemaandoening : 3
overgevoeligheid : 7
sarcoidose : 1
vaccinatie non-respons : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 43
amandelontsteking : 1
blaasontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 4
Bovenste luchtweginfectie : 1
faryngitis : 8
huidinfectie : 1
huidinfectie door schimmels : 1
infectie : 2
infectie met Epstein-Barr virus : 1
infectie van het oor : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 4
longontsteking : 1
luchtweginfectie viraal : 1
maagdarminfectie : 1
middenoorontsteking : 1
neus-keelontsteking : 8
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ooginfectie : 1
schimmelinfectie : 1
urineweginfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
Intoxicaties en letsels : 7
blaar : 3
hersenschudding : 1
opzettelijke overdosis : 1
wond : 2
Lever en galwegen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
Maag-darmstelsel : 699
aandoening maag-darmstelsel : 6
aften : 1
appendicitis : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 2
braken : 91
buikklachten : 9
buikpijn : 152
diarree : 36
lipblaar : 1
lipzwelling : 3
maag-darm pijn : 10
misselijkheid : 372
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking tandvlees : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 7
pijn in de onderbuik : 3
prikkelbare darmsyndroom : 1
Nier en urinewegen : 8
bloed in de urine : 1
incontinentie : 3
nierfalen : 1
urine-incontinentie : 1
vaker urineren : 2
Oog : 50
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
Afwijking oogbeweging : 1
donkere kringen onder ogen : 1
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 14
lichtschuwheid : 2
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 8
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
ontstoken iris (iridocyclitis) : 1
oogaandoening : 2
oogirritatie : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
traanproductie verhoogd : 4
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 25
draaiduizeligheid : 17
oorpijn : 2
oorsuizen : 3
overgevoeligheid voor geluid : 3
Psychisch : 70
abnormaal gedrag : 1
angst : 2
Apathisch : 1
dagdromen : 1
depressie : 5
depressieve stemming : 2
dissociatie : 1
emotionele stoornis : 1
huilen : 17
Lusteloos : 9
nachtmerrie : 1
Neurologic somatic symptom disorder : 1
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 10
staren : 1
stemming veranderd : 2
stemmingswisselingen : 4
stress : 1
zelfmoordgedachte : 1
Sociale omstandigheden : 2
menarche : 1
sociaal probleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 342
botpijn : 1
costochondritis : 1
fibromyalgie : 2
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 29
gewrichtszwelling : 1
juveniele idiopathische artritis : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 3
nekpijn : 2
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
patellofemoraal pijnsyndroom : 1
pijn in arm of been : 24
Problemen ledemaat : 4
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 7
skeletspierstelselpijn : 6
skeletspierstijfheid : 4
slijmbeursonsteking : 1
Spierpijn : 217
spierspasmen : 11
spierzwakte : 19
Still's disease : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 38
antistoftest abnormaal : 1
bloeddruk verlaagd : 2
BSE verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 3
hartfrequentie verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 9
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
serum ferritine verlaagd : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1961
aangezichtspijn : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
benauwdheidsgevoel : 4
bijwerking : 2
fibrose : 4
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
gevoel abnormaal : 3
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezwel op de injectieplaats : 1
griepachtige verschijnselen : 23
het heet hebben : 1
het koud hebben : 8
hoge koorts : 7
injectieplaatscellulitis : 1
injectieplaatshematoom : 11
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsverharding : 4
injectieplaatsvesikels : 1
injectieplaatswarmte : 9
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 408
koude rillingen : 30
lichaamszwakte : 9
litteken op de toedieningsplaats : 1
loopstoornis : 4
malaise : 143
nodule op injectieplaats : 2
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 6
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking : 165
ontsteking op de injectieplaats : 56
ontvankelijkheid voor ziekte : 1
pijn : 417
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 63
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
reactie op de injectieplaats : 3
roodheid op de injectieplaats : 8
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 5
val : 2
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 2
verminderd gebruik ingeente arm of been : 54
vermoeidheid : 464
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 10
zwelling van injectieplaats : 11
Voeding en stofwisseling : 41
diabetes mellitus : 1
gebrek aan vitaminen : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hypofagie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
lactose-intolerantie : 1
type 1 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 33
Voortplantingsstelsel en borsten : 89
borstaandoening : 1
cervicale dysplasie : 1
cyste eierstok : 2
hevige menstruatie (menorragie) : 2
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 55
onregelmatige menstruatie : 5
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 3
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 9
polycysteuze eierstokken : 1
vaginale bloeding : 1
vulvale ulceratie : 1
wegblijven van de menstruatie : 6
Zenuwstelsel : 1416
aandachtstoornis : 24
aangezichtspijn : 1
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 2
bewustzijnsverlies : 22
diplegie : 2
duizeligheid : 375
duizeligheid bij inspanning : 3
dyskinesie : 1
een verlaagde spierspanning : 28
epilepsie : 4
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 111
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugenverlies : 1
halfzijdige blindheid : 1
Harlequin syndrome : 1
hoofdpijn : 627
houdingsafhankelijke duizeligheid : 5
hypersomnie : 16
kwijlen : 2
migraine : 26
migraine met voortekenen (aura) : 1
monoparese : 1
Motorische disfunctie : 1
Nekstijfheid : 1
neuralgische amyotrofie : 1
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 2
peroneale zenuwverlamming : 1
presyncope : 45
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 17
spanningshoofdpijn : 1
spierspasmen : 9
spierverslapping : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 15
tintelingen mond : 1
toeval (convulsie) : 13
trilling/beving (tremor) : 4
veranderd bewustzijn : 1
verhoogde spanning : 4
verlamming : 3
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 23
verminderde gevoeligheid : 3
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

PAPILLOMAVIRUS, HUMAAN, TYPES 16 EN 18

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07BM01 GARDASIL (PAPILLOMAVIRUSVACCIN) Injectie