Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DIFTERIE-HAEMOPHILUS-KINKHOEST-POLIO-TETANUS-HEPATITIS B

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DIFTERIE-HAEMOPHILUS-KINKHOEST-POLIO-TETANUS-HEPATITIS B behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07CA09 INFANRIX HEXA (DKTP-HIB-HEPB VACCIN) Injectie
J07CA09 INFANRIX HEXA (DKTP-HIB-HEPB) Suspensie voor injectie
J07CA09 VAXELIS (DKTP-HIB-HEPB) Suspensie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 W. J. A. Hilgersom · A. A. W. van Boekel · H. C. Rümke Aanvallen na vaccinatie van zuigelingen en peuters Tijdschr Jeugdgezondheidszorg 2017 49:2–7
2 Marcy S.M., Kohl K.S., Labadie J. Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
3 Marcy SM, Kohl KS, Dagan R, Nalin D, Blum M, Jones MC, Hansen J, Labadie J, Lee L, Martin BL, O'Brien K, Rothstein, Vermeer P Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis, and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
4 Labadie J., Grootheest van A.C. Meldingen van bijwerkingen van vaccins bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb in 2004-2006 NTVG 2007 151(49):2738-2742
5 Labadie J., Vermeer-de Bondt P.E. Passive surveillance of adverse events following immunization in the Netherlands (abstract) PEDS 2002 11(2):S287
6 Labadie J. Vakcinas Cito (Latvian Drug Bulletin) 2005 5(17):4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Analysis of suspected batch AC20B199AA of Infanrix-IPV® vaccine 2013
2 Apnoea following immunisation of preterm infants 2013
3 Injection site abscesses after administration of Infanrix Hexa and Synflorix at infant age 2018
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


DIFTERIE-HAEMOPHILUS-KINKHOEST-POLIO-TETANUS-HEPATITIS B

Aantal meldingen 4.414
Ernstig 467
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
2.288
(52%)
2.123
(48%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 290
ademhalingsproblemen (apneu) : 32
ademnood : 1
ademstilstand : 4
afwijkende ademhaling : 31
ALTE (plotseling schijnbaar levensbedreigende gebeurtenis met spoedig herstel) : 24
apneuaanval : 18
astma : 2
bronchiale hyperreactiviteit : 1
centrale cyanose : 1
Faryngeale zwelling : 1
gebruik van secundaire ademhalingsspieren : 2
hoesten : 54
hoorbare piepende ademhaling : 1
Increased viscosity of upper respiratory secretion : 1
Infantile apnoea : 1
knorrende ademhaling : 8
kortademigheid : 55
loopneus : 4
luchtwegaandoening : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 2
obstructieve luchtwegaandoening : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
onregelmatige ademhaling : 7
onsteking van het neusslijmvlies : 2
orofaryngeale pijn : 4
piepen : 4
productieve hoest : 6
snelle ademhaling : 5
sputum toegenomen : 1
sputumretentie : 1
strottenhoofdongemak : 1
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
trage ademhaling (bradypnoe) : 1
verslikken : 4
verstikking : 6
Bloed- en lymfestelsel : 15
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
bloedingsneiging : 1
glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie : 1
immune trombocytopenische purpura : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
trombocytopenische purpura : 1
trombocytose : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 5
Bloedvaten : 220
bleekheid : 185
Bloeduitstorting : 6
flauwvallen : 4
hersenbloeding : 2
hypovolemische shock : 1
Koude vingertoppen en tenen : 12
overmatig blozen : 3
slechte perifere circulatie : 1
vaatontsteking : 1
vaatspasme : 1
vaatverwijding : 4
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
antibioticatherapie : 1
Hart : 63
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 44
bradycardie neonataal : 1
hartstilstand : 1
perifeer oedeem : 5
snel hartritme : 4
trage hartslag : 8
Huid- en onderhuid : 947
acne : 2
acuut hemorragisch oedeem van de kindertijd : 2
angio-oedeem : 8
constitutioneel eczeem : 2
droge huid : 5
eczeem : 74
erytheem van het ooglid : 1
erythema multiforme : 4
galbulten : 75
gegeneraliseerd erytheem : 4
gele huid : 7
huid warm : 15
huidaandoening : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 157
huiduitslag ( maculo-papulair) : 29
huiduitslag (morbilliform) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 20
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 177
injectieplaatsrash : 24
jeugdeczeem : 1
Jeuk : 20
jeukende huiduitslag : 12
livedo reticularis : 6
luierdermatitis : 5
Meerdere blauwe plekken : 8
miliaria : 1
Nodular rash : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 2
ooglidzwelling : 2
overmatig zweten : 12
overmatige afscheiding van talg : 1
papel : 2
pigmentatieaandoening : 1
puntbloedingen : 67
puntvormige bloedingen (vasculair) : 1
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 53
rode huiduitslag : 30
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 45
vaatontsteking met kenmerken van galbulten (urticariële vasculitis) : 1
vermindering huidpigment : 5
vervellen : 5
vlekkerige huiduitslag : 25
zwelling aangezicht : 17
zweten en rillen : 7
Immuunsysteem : 8
immuunsysteemaandoening : 1
koemelkallergie : 1
overgevoeligheid : 4
voedselallergie : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 243
abces : 7
abces oraal : 1
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
bacteriele hersenvliesontsteking : 2
bacteriële infectie : 1
bovenste luchtweginfectie : 7
Bovenste luchtweginfectie : 13
bronchitis : 1
buikgriep : 8
Candida-infectie : 2
Candida-luieruitslag : 1
cellulitis : 1
enterovirusmeningitis : 1
erythema infectiosum : 1
faryngitis : 1
gastro-intestinale virusinfectie : 1
griep : 2
hersenvliesontsteking : 1
hersenvliesontsteking door Haemophilus Influenzae : 1
huid bacteriële infectie : 1
infectie : 7
infectie van het oor : 13
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
koortsstuip : 74
krentenbaard (impetigo) : 1
laryngitis : 1
longinfectie : 1
longontsteking : 5
maagdarminfectie : 4
middenoorontsteking : 4
neus-keelontsteking : 39
nierbekkenontsteking (pyelitis) : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ooginfectie : 1
parvovirus B19 infectie : 1
pertussis : 6
pneumonie viraal : 1
pustel op injectieplaats : 1
pustel op vaccinatieplaats : 1
pyomyositis : 1
respiratoir syncytieel virusinfectie : 5
schimmelinfectie : 1
Subglottic laryngitis : 1
syndroom van Gianotti-Crosti : 3
tonsillitis bacterieel : 1
urineweginfectie : 2
urosepsis : 1
Varicella zoster virus infection : 1
virale bovenste luchtweginfectie : 3
virale hersenvliesontsteking : 2
virale infectie : 2
virale rash : 1
ziekte van Kawasaki : 2
Intoxicaties en letsels : 30
blaar : 5
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
craniocerebraal letsel : 1
femurfractuur : 1
geleedpotigenbeet : 1
lage lichaamstemperatuur : 4
medicatiefout : 10
Onjuiste toedieningsweg van product : 1
Producttoedieningsfout : 3
ribfractuur : 1
Skin laceration : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht : 2
Maag-darmstelsel : 644
aandoening maag-darmstelsel : 9
abnormale ontlasting : 5
aften : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 2
bloederige ontlasting : 7
boeren : 2
braakneiging : 4
braken : 299
buikklachten : 3
buikpijn : 33
darmontsteking (enterocolitis) : 2
diarree : 161
Discoloured vomit : 1
een instulping van de darm waarbij één gedeelte van de darm door een ander gedeelte wordt ingesloten : 1
fecaal volume verlaagd : 1
frequente darmbewegingen : 3
gezwel in de buik : 1
gezwollen tong : 4
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
infantiel spugen : 3
infrequente stoelgang : 2
intestinale bloeding : 1
lipzwelling : 6
maag-darm pijn : 8
misselijkheid : 9
necrotiserende enterocolitis neonataal : 1
obstipatie, verstopping : 18
opgezette buik : 1
pijn in de mond : 1
projectiel braken : 5
regurgitatie : 8
slijmerige stoelgangen : 2
verhemelteaandoening : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 4
verkleurde ontlasting : 10
verstopping : 1
winderigheid : 9
zachte ontlasting : 1
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 9
Neoplasmata : 3
acute lymfocytaire leukemie recidief : 1
acute megakaryocytaire leukemie : 1
leukemie recidief : 1
Nier en urinewegen : 9
mictiefrequentie afgenomen : 1
nierfalen : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urine flow verminderd : 1
urinegeur abnormaal : 1
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 3
Oog : 73
Afwijking oogbeweging : 15
bloeding in het oogwit : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
netvliesbloeding : 2
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 20
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogirritatie : 1
ooglidaandoening : 1
oogontsteking : 4
oogpijn : 1
oogzwelling : 6
ptosis van een ooglid : 2
pupil vernauwing : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 3
rood oog : 3
scheelzien : 3
traanproductie verhoogd : 2
zwelling van ooglid : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 3
voorbijgaande doofheid : 1
zwelling van de oorschelp : 2
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 1801
abnormaal gedrag : 32
abnormaal slaapgerelateerd voorval : 1
agressie : 1
angst : 2
Apathisch : 35
autismespectrumstoornis : 2
Breath holding spell : 33
delirium febrile : 1
Disorganised speech : 1
fonofobie : 1
gedragsproblemen : 4
huilen : 1.381
huilerigheid : 1
Lusteloos : 97
onrust : 4
onrust bij pasgeborene : 1
overdreven waakzaamheid : 1
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 15
rusteloosheid : 37
schreeuwen : 25
slaapstoornis : 28
slapeloosheid : 67
sociaal vermijdingsgedrag : 2
spanning : 1
staren : 12
stemming veranderd : 4
tic : 1
verminderd oogcontact : 1
voedingsprobleem : 2
woede-aanval : 3
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 3
looponbekwaamheid : 1
niet goed groeien : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 104
gespannenheid spier : 4
gewrichtspijn : 1
houding afwijkend : 3
Infantile back arching : 1
perifere zwelling : 18
pijn in arm of been : 28
skeletspierstijfheid : 12
Spierontsteking : 2
Spierpijn : 24
spierspasmen : 5
spiertrekkingen : 4
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 175
ademhalingsfrequentie verhoogd : 4
afwijkend EEG : 1
bloed ketonlichaam verlaagd : 1
gewicht verlaagd : 6
hartfrequentie verhoogd : 3
hartgeruis : 1
hoofdcircumferentie abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 108
lichaamstemperatuur verlaagd : 29
ontstekingsmarker verhoogd : 1
urinesediment abnormaal : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 6
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 10
wisselende lichaamstemperatuur : 2
witte bloedceltelling verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5411
abces op de injectie plaats : 38
Administration site induration : 1
benauwdheidsgevoel : 1
bloeding op de injectieplaats : 8
dorst : 1
dorst verminderd : 1
eczeem op injectieplaats : 2
erytheem op vaccinatieplaats : 1
exfoliatie van injectieplaats : 1
fibrose : 10
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelenbijwerking : 3
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gezwel op de injectieplaats : 1
griepachtige verschijnselen : 10
groeivertraging : 1
het heet hebben : 3
het koud hebben : 1
hoge koorts : 113
huidontsteking op de injectieplaats : 1
induratie van vaccinatieplaats : 2
injectieplaatscellulitis : 1
injectieplaatscyste : 1
injectieplaatsgranuloom : 3
injectieplaatshematoom : 63
injectieplaatsinfectie : 2
injectieplaatskneuzing : 12
injectieplaatsoedeem : 1
injectieplaatsulcus : 2
injectieplaatsverharding : 218
injectieplaatsverkleuring : 32
injectieplaatsvesikels : 11
injectieplaatswarmte : 272
jeuk op de injectieplaats : 32
koorts : 1.965
koude rillingen : 14
kreunen : 22
letsel op injectieplaats : 1
lichaamszwakte : 11
litteken op injectieplaats : 1
littekenvorming op de injectieplaats : 2
loopstoornis : 1
malaise : 135
mobiliteit verminderd : 3
nodule op injectieplaats : 65
okselgezwel : 1
ongemak op injectieplaats : 1
ongewenste reactie : 1
ontsteking : 102
ontsteking op de injectieplaats : 759
papel op injectieplaats : 1
pijn : 95
pijn op de injectieplaats : 341
reactie op de injectieplaats : 15
reactie op vaccinatieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 401
schijndood : 1
schuimbekken : 2
secretie uitscheiding : 1
slaapzucht (lethargie) : 2
slecht gedefinieerde aandoening : 1
steriel abces op de injectieplaats : 3
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 93
uitscheiding op injectieplaats : 3
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 1
urticaria op vaccinatieplaats : 1
vaccinatieplaatspijn : 1
vaccinatieplaatspruritus : 1
val : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 3
verkleuring van vaccinatieplaats : 4
verminderd gebruik ingeente arm of been : 11
vermoeidheid : 51
verslechtering van de aandoening : 5
vertraging van de ontwikkeling : 3
warmte op vaccinatieplaats : 1
wiegendood : 2
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 14
zwelling op vaccinatieplaats : 2
zwelling van injectieplaats : 405
Voeding en stofwisseling : 261
Food refusal : 2
gewichtstoename slecht : 1
hypofagie : 26
slecht gevoede zuigeling : 15
toegenomen eetlust : 4
uitdroging : 12
verminderd drinken : 61
verminderde eetlust : 126
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vochtopname verlaagd : 11
voedingsstoornis : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
genitaal oedeem : 1
Zenuwstelsel : 1091
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 3
ataxie : 2
bewegingsarmoede : 1
bewegingsstoornis : 3
bewustzijnsverlies : 42
bloeding in of rondom de hersenen : 4
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
cerebraal hematoom : 1
cognitieve aandoening : 1
collaps of een shock-achtige toestand (hypotone-hyporesponsieve episode) : 219
duizeligheid : 4
dwangstand van het hoofd : 1
dyskinesie : 10
een verlaagde spierspanning : 90
epilepsie : 8
epileptische aanval zich uitend op bepaalde plaats in het lichaam (locale convulsie) : 1
flauwvallen : 68
fontanel ingedrukt : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
gedeeltelijke verlamming : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
grimassen : 3
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
High-pitched crying : 6
hoofdpijn : 21
hypersomnie : 18
hyporesponsief voor stimuli : 13
initiële insomnia : 2
insult anoxisch : 1
krampachtige achteroverstrekking lichaam : 7
kwijlen : 9
Motorische disfunctie : 1
Nekstijfheid : 2
niet-reagerend op prikkels : 14
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
oogklacht : 1
overactiviteit : 6
overdreven schrikreactie : 2
Partiele insulten (simplex) : 1
petit mal epilepsie : 4
postictale toestand : 2
presyncope : 33
psychomotorische vaardigheden gestoord : 2
sedatie : 2
slaap van slechte kwaliteit : 18
slaperigheid : 208
slechte zuigreflex : 1
spasmen bij een kind : 5
spierspasmen : 64
spraakontwikkelingstoornis : 1
stemstoornis : 4
titubatie van hoofd : 4
toeval (convulsie) : 46
trage response op stimuli : 3
trilling/beving (tremor) : 8
uitpuilende fontanel : 5
veranderd bewustzijn : 1
verhoogde druk in de schedel : 1
verhoogde spanning : 32
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 67
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 5
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zuigelingensterfte : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DIFTERIE-HAEMOPHILUS-KINKHOEST-POLIO-TETANUS-HEPATITIS B

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07CA01 DTP VACCIN Injectie
2 J07CA01 DTP VACCIN (DTP VACCIN) Injectie, Suspensie voor injectie
3 J07CA01 REVAXIS (DTP VACCIN) Injectie, Suspensie voor injectie
4 J07CA02 BOOSTRIX (DKTP VACCIN) Injectie
5 J07CA02 BOOSTRIX POLIO (DKTP VACCIN) Suspensie voor injectie
6 J07CA02 DKTP VACCIN Injectie
7 J07CA02 INFANRIX-IPV (DKTP VACCIN) Injectie
8 J07CA02 TRIAXIS POLIO (DKTP VACCIN) Injectie, Suspensie voor injectie
9 J07CA06 INFANRIX-IPV () Injectie
10 J07CA06 PEDIACEL (DKTP-HIB VACCIN) Injectie