Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

METHOTREXAAT

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in METHOTREXAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01BA01 EMTHEXATE (METHOTREXAAT) Injectie, Injectievloeistof
L01BA01 METHOTREXAAT Injectie/infuus, Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Labadie J., Diemont W.L. Erectiele dysfunctie bij methotrexaat gebruik PW 2003 138(40):1402
2 Rolfes,L., Hendriks,J. Methotrexaat en biologicals bij psoriasis en de gemelde bijwerkingen Pso-nieuws 2013 6(3):4-5
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-2-2020.


METHOTREXAAT

Aantal meldingen 240
Ernstig 36
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
68
(28%)
169
(70%)
3
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 23
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
bloedneus : 2
hoesten : 3
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 3
longaandoening : 2
longontsteking : 3
niezen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale pijn : 4
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 6
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
beenmergfalen : 1
eosinofilie : 1
pancytopenie : 2
Bloedvaten : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
Hart : 5
hartkloppingen : 3
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 1
Huid- en onderhuid : 32
acne : 1
galbulten : 3
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 7
huidaandoening : 1
huidirritatie : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 4
Jeuk : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelloslating : 2
oedeem mond : 1
pruritus gegeneraliseerd : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 2
toename huidpigment : 1
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 2
immuunsysteemaandoening : 1
verminderde immuunresponse : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 16
anogenitale wratten : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
bronchitis : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
gordelroos : 1
hepatitis C : 1
infectie van het oor : 2
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
longontsteking : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 2
pneumonie viraal : 1
sepsis : 1
urineweginfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 3
ruptuur pees : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 2
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 3
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 96
aften : 2
alvleesklierontsteking : 2
braken : 8
buikklachten : 33
buikpijn : 5
diarree : 4
enteritis : 1
maagdarmischemie : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 25
ontsteking mondholte : 4
ontsteking tandvlees : 1
onvoldoende ontwikkeling van de tanden : 1
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de mond : 1
tandaandoening : 1
tanden bros : 1
tandmisvorming : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 11
acute leukemie : 1
acute myeloïde leukemie : 1
borstkanker : 1
centraal zenuwstelsellymfoom : 1
kleincellige longkanker : 1
kwaadaardige longkanker : 2
metastatisch neoplasma : 1
neuro-endocrien carcinoom van de huid : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 2
Nier en urinewegen : 2
Acute kidney injury : 1
nierfalen : 1
Oog : 7
bloeding in het oogwit : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
icterus van het oog : 1
oogpijn : 1
scherpzien gereduceerd : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
ziekte van Ménière : 1
Psychisch : 20
Apathisch : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 2
Lusteloos : 1
onrust : 1
psychiatrisch symptoom : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
slapeloosheid : 1
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 4
pees pijn : 1
pijn in arm of been : 1
reumatoïde artritis : 2
rugpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 16
bloedtest abnormaal : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 3
hartfrequentie verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 4
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 104
Complication associated with device : 7
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 44
geneesmiddelinteractie : 2
griepachtige verschijnselen : 2
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatsvesikels : 1
koorts : 3
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 11
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 12
pijn op de injectieplaats : 1
reactie op de injectieplaats : 2
roodheid op de injectieplaats : 1
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 1
vermoeidheid : 9
voedselinteractie : 1
zwelling : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 7
insulinebehoefte verhoogd : 1
verminderde eetlust : 6
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
impotentie : 2
menstruaties met grote tussenpozen : 1
menstruatiestoornis : 1
ontsteking bijbal (epididymitis) : 1
toename baarmoederslijmvlies : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 38
aandachtstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 6
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 11
neurotoxiciteit : 1
niet kunnen ruiken : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 1
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stemstoornis : 1
toeval (convulsie) : 1
verstoorde smaak : 4
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METHOTREXAAT

Aantal meldingen 139.019
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
89.938
(65%)
39.813
(29%)
9.268
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
681
(0%)
70.696
(51%)
25.474
(18%)
39.894
(29%)
2.274
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 13.819
Bloed- en lymfestelsel : 16.519
Bloedvaten : 4.282
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.780
Congenitale en genetische afwijkingen : 593
Endocrien syteem : 455
Hart : 3.391
Huid- en onderhuid : 14.945
Immuunsysteem : 7.552
Infecties en parasitaire aandoeningen : 24.411
Intoxicaties en letsels : 11.101
Lever en galwegen : 6.682
Maag-darmstelsel : 26.340
Neoplasmata : 11.710
Nier en urinewegen : 5.461
Oog : 2.933
Oor en evenwichtsorgaan : 968
Product aanlegenheden : 1.005
Psychisch : 4.330
Sociale omstandigheden : 944
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 13.690
Testuitslagen en onderzoeken : 17.292
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 52.711
Voeding en stofwisseling : 4.176
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.082
Zenuwstelsel : 14.024
Zwangerschap en perinatale periode : 581
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01BA03 RALTITREXED Overige toedieningsvormen
2 L01BA04 ALIMTA (PEMETREXED) Poeder voor infuus
3 L01BA04 ARMISARTE (PEMETREXED) Infuus
4 L01BA04 PEMETREXED Infuus, Poeder voor infuus