Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

FLUDARABINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLUDARABINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01BB05 FLUDARA (FLUDARABINE) Injectie, Omhulde tablet
L01BB05 FLUDARABINE Injectie, Injectie/infuus, Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

FLUDARABINE

Aantal meldingen 70
Ernstig 68
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
43
(61%)
24
(34%)
3
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
alveolaire proteïnose : 1
bloedneus : 1
falen van de ademhaling : 4
kortademigheid : 1
longontsteking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 24
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
histiocytose hematofaag : 4
pancytopenie : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 4
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 6
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 3
longembolie : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
veneuze occlusie : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 8
off-label gebruik : 8
Hart : 2
hartfalen : 1
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
Huid- en onderhuid : 6
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
erythema multiforme : 1
huiduitslag : 1
Jeuk : 1
rode huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 10
graft-versus-host-ziekte : 3
graft-versus-host-ziekte in huid : 1
graft-versus-host-ziekte in lever : 1
graft-versus-host-ziekte in maag-darmkanaal : 1
immuunsysteemaandoening : 2
niertransplantaatafstoting : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 63
acarodermatitis : 1
adenovirusinfectie : 1
Aspergillus-infectie : 1
bronchitis : 1
bronchopulmonaire aspergillose : 9
buikgriep : 1
cytomegaloviruspneumonie : 1
Disseminated Bacillus Calmette-Guerin infection : 1
gastro-enteritis viraal : 1
gordelroos : 2
hepatitis-E : 1
herpes zoster verspreid : 1
hersentoxoplasmose : 2
histoplasmose : 2
histoplasmose uitgezaaid : 1
huidinfectie : 1
infectie : 2
infectie met cytomegalovirus : 5
infectie met Epstein-Barr virus : 9
infectie van het oor : 1
koortsuitslag : 1
longontsteking : 2
metapneumovirus-infectie : 2
otitis media bacterieel : 1
Parvovirus B19 infection : 1
Pseudomonas-sepsie : 1
respiratoir syncytieel virusinfectie : 1
schimmelinfectie : 3
stafylokokken verschroeide huidsyndroom : 1
Staphylococcus-huidinfectie : 1
superinfectie bacterieel : 1
Varicella zoster virus infection : 1
virale hemorragische cystitis : 1
virale infectie : 1
waterpokken : 1
Intoxicaties en letsels : 1
Contraindicated product administered : 1
Lever en galwegen : 2
aandoening van de galwegen (vanishing bile duct-syndroom) : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 3
ileumperforatie : 1
ontsteking mondholte : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Neoplasmata : 16
acute myeloïde leukemie : 1
B-cellymfoom : 1
lymfohistiocytose : 2
myelodysplastisch syndroom : 2
paraneoplastisch syndroom : 1
posttransplantie lymfoproliferatieve stoornis : 5
syndroom van Richter : 1
T-cellymfoom recidief : 1
tumorlysissyndroom : 1
Waldenströms macroglobulinemie : 1
Oog : 4
necrotiserende retinitis : 1
onsteking van het netvlies : 2
ontsteking oogzenuw : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
leverenzym verhoogd : 1
varicellavirustest positief : 2
volbloedtelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
koorts : 1
malaise : 1
Multiple organ dysfunction syndrome : 5
orgaanfunctiestoornis : 1
pijn : 1
slijmvliesonsteking : 1
vermoeidheid : 1
Voeding en stofwisseling : 3
metabole acidose : 1
uitdroging : 2
Zenuwstelsel : 9
cognitieve aandoening : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
leuko-encefalopathie : 2
lumbale radiculopathie : 1
Motorische disfunctie : 1
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 1
zenuwontsteking : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

FLUDARABINE

Aantal meldingen 10.809
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.359
(31%)
4.968
(46%)
2.482
(23%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
16
(0%)
5.025
(46%)
1.475
(14%)
4.040
(37%)
253
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.270
Bloed- en lymfestelsel : 3.301
Bloedvaten : 528
Chirurgische en medische verrichtingen : 123
Congenitale en genetische afwijkingen : 62
Endocrien syteem : 31
Hart : 526
Huid- en onderhuid : 748
Immuunsysteem : 1.120
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.275
Intoxicaties en letsels : 725
Lever en galwegen : 609
Maag-darmstelsel : 1.221
Neoplasmata : 1.430
Nier en urinewegen : 614
Oog : 215
Oor en evenwichtsorgaan : 51
Product issues : 9
Psychisch : 234
Sociale omstandigheden : 15
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 267
Testuitslagen en onderzoeken : 1.126
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.669
Voeding en stofwisseling : 447
Voortplantingsstelsel en borsten : 87
Zenuwstelsel : 1.133
Zwangerschap en perinatale periode : 11
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01BB02 MERCAPTOPURINE Drank, Tablet
2 L01BB02 PURI-NETHOL (MERCAPTOPURINE) Tablet
3 L01BB02 XALUPRINE (MERCAPTOPURINE) Drank
4 L01BB03 ACES-TG (TIOGUANINE) Tablet
5 L01BB03 LANVIS (TIOGUANINE) Tablet
6 L01BB03 THIOSIX (TIOGUANINE) Tablet
7 L01BB03 TIOGUANINE Capsule, Tablet
8 L01BB04 CLADRIBINE Infuus, Injectie, Injectie/infuus
9 L01BB04 LEUSTATIN (CLADRIBINE) Infuus
10 L01BB04 LITAK (CLADRIBINE) Injectie
11 L01BB06 CLOFARABINE Infuus
12 L01BB06 EVOLTRA (CLOFARABINE) Infuus
13 L01BB07 ATRIANCE (NELARABINE) Infuus
14 L01BB07 NELARABINE Infuus