Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CAPECITABINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CAPECITABINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01BC06 CAPECITABINE Filmomhulde tablet
L01BC06 XELODA (CAPECITABINE) Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Kaouass E.G., Kustura A., Labadie J. Angineuze klachten bij het gebruik van 5-fluorouracil en capecitabine; Pijn op de borst kan een stopteken zijn PW 2004 139(48):1604-1607
2 Kuppens I.E.L.M., Boot H., Labadie J. Capecitabine induces severe angina-like chest pain (Letter) Ann. Int. Med. 2004 140(6):494-495
3 Muller, A., Davidis, M. Diarree bij capecitabine kan uiting zijn van ileitis Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(40/41):18-19
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

CAPECITABINE

Aantal meldingen 667
Ernstig 568
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
325
(49%)
267
(40%)
75
(11%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 47
allergische ontsteking longblaasjes (alveolitis) : 1
aspiratiepneumonie : 2
beklemming keel : 1
bloedneus : 1
bronchospasme : 1
diffuse alveolaire beschadiging : 1
falen van de ademhaling : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 21
longbloeding : 1
longfibrose : 1
longontsteking : 2
luchtwegaandoening : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 2
organiserende pneumonie : 2
perforatie neus-tussenschot : 1
piepen : 1
pleurale effusie : 2
schadelijk effect op de long : 1
snelle ademhaling : 3
Bloed- en lymfestelsel : 67
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 11
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 16
auto-immuunhemolytische anemie : 2
beenmergfalen : 3
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
Cytopenia : 1
febriele neutropenie : 12
hematotoxiciteit : 2
leukocytose : 1
Normocytic anaemia : 1
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 12
Bloedvaten : 39
arteriële trombose : 1
Bloeding : 2
embolie : 4
embolie arterieel : 1
flauwvallen : 1
herseninfarct : 1
lage bloeddruk : 5
longembolie : 10
perifere arterie trombose : 1
perifere embolie : 1
trombose : 2
vaatspasme : 2
vaatvernauwing : 1
vena jugularis trombose : 1
vena porta flebitis : 1
veneuze trombose : 2
veno-occlusieve ziekte : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 5
beenamputatie : 1
off-label gebruik : 2
wijken van de wondranden : 2
Endocrien syteem : 1
overmatig haargroei : 1
Hart : 137
aandoening van de kransslagader van het hart : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 16
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 6
ernstige vernauwing kransslagader : 8
hartaandoening : 7
hartfalen : 3
hartfibrilleren : 1
hartinfarct : 20
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 17
hartspieraandoening : 2
hartstilstand : 10
kransslagaderocclusie : 1
onregelmatige hartslag : 3
ontsteking hartzakje : 2
ontsteking van de hartspier : 1
perifeer oedeem : 3
snel hartritme : 2
spasme in de kransslagader : 32
Huid- en onderhuid : 87
angio-oedeem : 4
droge huid : 1
eczeem : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
haaruitval : 3
hand-voet syndroom : 39
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidreactie : 1
huidtoxiciteit : 4
huiduitslag : 3
huidverkleuring : 2
Jeuk : 3
Jeukende bultjes : 1
jeukende huiduitslag : 1
nagelafwijking : 2
nagelloslating : 1
nagelverkleuring : 2
overmatig zweten : 1
rash gegeneraliseerd : 1
roodheid : 4
rosacea : 1
toename huidpigment : 3
vervellen : 3
Immuunsysteem : 4
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 53
abdominale sepsis : 1
bacteriële sepis : 1
bekkenabces : 2
blaasontsteking : 1
buikgriep : 4
candida infectie slokdarm : 1
Clostridium difficile-colitis : 1
gordelroos : 2
griep : 1
herpes oftalmisch : 1
huidinfectie : 1
infectie : 2
leverabces : 1
listeriosis : 1
longontsteking : 4
neutropenische sepsis : 1
onderhuidse ontsteking met afstervend weefsel (necrose) : 2
postprocedure-infectie : 2
Pseudomonas-pneumonie : 1
sepsis : 14
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 4
speekselklierontsteking : 1
superinfectie viraal : 1
urineweginfectie : 2
wondinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 18
aderletsel : 1
blaar : 2
breuk : 1
cornea-erosie : 1
fout in toediening van geneesmiddelen : 1
harttoxiciteit : 2
overdosis : 1
postprocedurebloeding : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 8
Lever en galwegen : 13
biloma : 1
galblaasobstructie : 1
galwegobstructie : 1
geelzucht : 2
hoge bloeddruk in poortader (portale hypertensie) : 1
leverfalen : 1
leverpijn : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
ontsteking van de galblaas : 1
ontsteking van de galwegen : 2
perforatie galweg : 1
Maag-darmstelsel : 384
aandoening maag-darmstelsel : 2
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 1
alvleesklierontsteking : 3
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 1
bloeding van de endeldarm : 4
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
braken : 58
branderige tong : 1
buikbloeding : 1
buikpijn : 16
buikvliesontsteking : 2
darmobstructie (ileus) : 11
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
darmontsteking (enterocolitis) : 1
darm-perforatie : 1
diarree : 130
dikkedarmstenose : 1
droge mond : 2
enteritis : 8
gastro-intestinale perforatie : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
hik : 2
ileumperforatie : 1
ingewandenischemie : 6
kramp van de slokdarm : 2
maag-darm bloeding : 2
maag-darm pijn : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagdarmtoxiciteit : 5
maagklachten : 2
maagperforatie : 2
mesenterische arterietrombose : 1
misselijkheid : 51
obstipatie, verstopping : 2
obstructie van de darm : 1
oesofagusobstructie : 1
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 7
ontsteking van de dikke darm : 7
onwelriekende adem : 1
pancreaspseudocyste : 1
perforatie van de dikke darm : 4
perforatie van slokdarm : 1
pijn in de bovenbuik : 7
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pneumatosis intestinalis : 3
rectale obstructie : 1
rectale perforatie : 3
rectale spasme : 1
slikken pijnlijk : 1
speekselkliervergoting : 1
verkleurde ontlasting : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 4
zuurbranden : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Neoplasmata : 10
colonkanker metastase : 1
longmetastasen : 1
metastase : 1
metastase naar de hersenvliezen : 1
metastasen van het centraal zenuwstelsel : 2
neoplasma maligne progressief : 3
neoplasma progressie : 1
Nier en urinewegen : 19
Acute kidney injury : 3
blaasperforatie : 1
nefrotisch syndroom : 1
nierfalen : 4
nierfunctie verminderd : 4
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 1
verstopping in de urineweg : 1
Oog : 16
cornea-aandoening : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
glaucoom : 1
loslating van het netvlies : 1
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) : 1
oogaandoening : 2
oogzenuw aandoening : 1
opticus ischaemie neuropathie : 2
traanproductie verhoogd : 3
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
vestibulaire neuronitis : 1
Psychisch : 14
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
afkeer van voedsel : 1
agressie : 1
angst : 1
Apathisch : 1
depressie : 3
desoriëntatie : 1
ijlen : 1
paniekaanval : 1
psychische stoornis : 1
stoornis in sociaal gedrag : 1
zelfmoordpoging : 1
Sociale omstandigheden : 1
Loss of personal independence in daily activities : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 19
fistel : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 1
nekpijn : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 6
Spierpijn : 3
spierspasmen : 4
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 42
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloed creatinine abnormaal : 1
bloed magnesium verlaagd : 2
bloeddruk verhoogd : 1
bloedplaatjestelling verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
ECG tekenen van myocardiale ischemie : 4
elektrocardiogram QT verkort : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd : 2
gewicht verlaagd : 7
hemoglobine verlaagd : 3
INR verhoogd : 5
kaliumspiegel bloed verlaagd : 2
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
medicatieresidu aanwezig : 1
verhoogde leverenzymen : 3
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 194
geneesmiddeleffect onvolledig : 1
geneesmiddelinteractie : 12
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 1
hernia : 1
het koud hebben : 1
injectieplaatsflebitis : 1
koorts : 25
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 5
loopstoornis : 2
malaise : 8
multi-orgaanfalen : 5
onverwacht effect : 5
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 7
pijn : 9
pijn in de borstkas : 23
plotselinge dood : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesonsteking : 39
temperatuurintolerantie : 1
toename van ziekte : 17
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 21
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
Voeding en stofwisseling : 57
cachexie : 1
diabetes mellitus : 1
hunkering naar voedsel : 1
hypofagie : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
metabole acidose : 2
ondervoeding : 1
te veel bloedvetten : 1
uitdroging : 24
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 2
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 2
verhoogde triglyceriden : 8
verminderde eetlust : 8
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
borstontsteking : 1
vaginale bloeding : 1
verworven phimosis : 1
Zenuwstelsel : 68
aandachtstoornis : 1
ataxie : 1
autonoom zenuwstelsel stoornis : 1
beroerte (CVA) : 2
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 2
dementie (ziekte van Alzheimer) : 1
duizeligheid : 2
epilepsie : 1
flauwvallen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 3
meningeale afwijking : 1
Nekstijfheid : 1
neurotoxiciteit : 5
perifere zenuwpijn : 5
Polyneuropathie : 3
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 1
slaperigheid : 1
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stemstoornis : 3
stoornis in een gevoelswaarneming : 11
tintelingen : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 2
verlamming met verhoogde spierspanning (pyramidebaansyndroom) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 4
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

CAPECITABINE

Aantal meldingen 51.638
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
31.187
(60%)
17.516
(34%)
2.935
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
418
(1%)
25.339
(49%)
10.801
(21%)
14.510
(28%)
570
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.741
Bloed- en lymfestelsel : 5.596
Bloedvaten : 2.462
Chirurgische en medische verrichtingen : 688
Congenitale en genetische afwijkingen : 103
Endocrien syteem : 83
Hart : 2.632
Huid- en onderhuid : 11.690
Immuunsysteem : 373
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.831
Intoxicaties en letsels : 2.538
Lever en galwegen : 1.378
Maag-darmstelsel : 17.586
Neoplasmata : 3.718
Nier en urinewegen : 1.494
Oog : 940
Oor en evenwichtsorgaan : 236
Product aanlegenheden : 152
Psychisch : 1.323
Sociale omstandigheden : 84
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.918
Testuitslagen en onderzoeken : 4.499
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16.711
Voeding en stofwisseling : 4.253
Voortplantingsstelsel en borsten : 336
Zenuwstelsel : 6.606
Zwangerschap en perinatale periode : 29
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01BC01 ALEXAN (CYTARABINE) Infuus, Injectie
2 L01BC01 CYTARABINE Infuus, Injectie, Injectie / infuus, Injectie/infuus
3 L01BC01 DEPOCYTE (CYTARABINE) Injectie
4 L01BC02 EFUDIX (FLUOROURACIL) Creme
5 L01BC02 FLUOROURACIL Creme, Injectie, Injectie/infuus
6 L01BC05 GEMALATA (GEMCITABINE) Infuus
7 L01BC05 GEMCIRENA (GEMCITABINE) Infuus
8 L01BC05 GEMCITABINE Infuus
9 L01BC05 GEMZAR (GEMCITABINE) Infuus
10 L01BC07 AZACITIDINE Injectie
11 L01BC07 VIDAZA (AZACITIDINE) Injectie
12 L01BC08 DACOGEN (DECITABINE) Infuus
13 L01BC08 DECITABINE Infuus
14 L01BC53 TEYSUNO (TEGAFUR/GIMERACIL/OTERACIL) Capsule
15 L01BC53 UFT () Capsule
16 L01BC59 LONSURF (TRIFLURIDINE/TIPIRACIL) Tablet