Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

AZACITIDINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in AZACITIDINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01BC07 AZACITIDINE Injectie
L01BC07 VIDAZA (AZACITIDINE) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

AZACITIDINE

Aantal meldingen 82
Ernstig 77
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
43
(52%)
35
(43%)
4
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
alveolaire proteïnose : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 1
longaandoening : 1
organiserende pneumonie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 18
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 2
febriele neutropenie : 2
hematotoxiciteit : 1
hyperviscositeitssyndroom : 1
monocytopenie : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 5
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
trombocytose : 1
Bloedvaten : 7
Bloeding : 2
hersenbloeding : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
longembolie : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 1
Hart : 1
angina instabiel : 1
Huid- en onderhuid : 6
acute febriele neutrofiele dermatose : 2
exfoliatieve dermatitis : 1
huidreactie : 1
overmatig zweten : 1
roodheid : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 22
atypische pneumonie : 1
bronchopulmonaire aspergillose : 1
erysipelas : 1
infectie : 3
infectie met de Pseudomonas bacterie : 1
longontsteking : 3
onderste luchtweginfectie : 1
ontsteking van de speekselklier : 1
Pseudomonas-sepsie : 2
sepsis : 3
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
stafylokokken-infectie : 1
urosepsis : 1
virale infectie : 1
wondinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
recall fenomeen : 2
Maag-darmstelsel : 27
aandoening maag-darmstelsel : 1
alvleesklier cyste : 1
braken : 5
buikbloeding : 1
buikpijn : 2
diarree : 4
intestinale bloeding : 1
ischemische colitis : 1
liesbreuk : 1
maag-darm bloeding : 2
misselijkheid : 6
ontsteking van de dikke darm : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
Neoplasmata : 16
acute myeloïde leukemie : 8
acute myeloïde leukemie recidief : 1
adenocarcinoom maag : 1
kwaadaardige longkanker : 1
leukemie recidief : 1
myelodysplastisch syndroom transformatie : 3
plasmacel myeloom : 1
Nier en urinewegen : 4
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 1
nierfunctie verminderd : 1
Oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
Psychisch : 3
depressie : 1
psychische stoornis : 1
vrees : 1
Sociale omstandigheden : 2
bloedproducttransfusie-afhankelijk : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 14
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 3
neutrofielentelling verlaagd : 2
te weinig bloedplaatjes : 4
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
volbloedtelling verlaagd : 1
witte bloedceltelling verhoogd : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 28
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
injectieplaatsinfectie : 1
injectieplaatsirritatie : 2
koorts : 7
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 4
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 1
pijn in de borstkas : 1
reactie op de injectieplaats : 2
toename van ziekte : 3
uitslag op toedieningsplaats : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 2
uitdroging : 1
Zenuwstelsel : 8
dementie : 1
hoofdpijn : 1
ischemisch cerebraal infarct : 1
Polyneuropathie : 4
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

AZACITIDINE

Aantal meldingen 9.395
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.988
(32%)
5.347
(57%)
1.060
(11%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
29
(0%)
2.835
(30%)
3.016
(32%)
3.283
(35%)
232
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.061
Bloed- en lymfestelsel : 2.787
Bloedvaten : 395
Chirurgische en medische verrichtingen : 26
Congenitale en genetische afwijkingen : 20
Endocrien syteem : 23
Hart : 627
Huid- en onderhuid : 783
Immuunsysteem : 152
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.745
Intoxicaties en letsels : 323
Lever en galwegen : 228
Maag-darmstelsel : 1.396
Neoplasmata : 1.107
Nier en urinewegen : 461
Oog : 74
Oor en evenwichtsorgaan : 46
Product aanlegenheden : 17
Psychisch : 174
Sociale omstandigheden : 49
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 331
Testuitslagen en onderzoeken : 1.542
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.486
Voeding en stofwisseling : 503
Voortplantingsstelsel en borsten : 33
Zenuwstelsel : 664
Zwangerschap en perinatale periode : 4
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01BC01 ALEXAN (CYTARABINE) Infuus, Injectie
2 L01BC01 CYTARABINE Infuus, Injectie, Injectie / infuus, Injectie/infuus
3 L01BC01 DEPOCYTE (CYTARABINE) Injectie
4 L01BC02 EFUDIX (FLUOROURACIL) Creme
5 L01BC02 FLUOROURACIL Creme, Injectie, Injectie/infuus
6 L01BC05 GEMALATA (GEMCITABINE) Infuus
7 L01BC05 GEMCIRENA (GEMCITABINE) Infuus
8 L01BC05 GEMCITABINE Infuus
9 L01BC05 GEMZAR (GEMCITABINE) Infuus
10 L01BC06 CAPECITABINE Filmomhulde tablet
11 L01BC06 XELODA (CAPECITABINE) Filmomhulde tablet
12 L01BC08 DACOGEN (DECITABINE) Infuus
13 L01BC08 DECITABINE Infuus
14 L01BC53 TEYSUNO (TEGAFUR/GIMERACIL/OTERACIL) Capsule
15 L01BC53 UFT () Capsule
16 L01BC59 LONSURF (TRIFLURIDINE/TIPIRACIL) Tablet