Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

LEFLUNOMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LEFLUNOMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AA13 ARAVA (LEFLUNOMIDE) Tablet
L04AA13 LEFLUNOMIDE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Passier J.L.M. Leflunomide - Ischaemic necrosis of the fingertips WHO Signal 2002 March:25-26
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-7-2019.


LEFLUNOMIDE

Aantal meldingen 317
Ernstig 60
Geslacht
Man
Vrouw
82
(26%)
235
(74%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 30
hoesten : 2
interstitiële longziekte : 3
kortademigheid : 15
longfibrose : 1
longinfiltraat : 1
longontsteking : 1
luchtwegaandoening : 2
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 3
pulmonale arteriële hypertensie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 17
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 4
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 2
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (microcytaire anemie) : 1
eosinofilie : 2
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
Bloedvaten : 26
afsterven van weefsel (necrose) door zuurstoftekort : 1
Bloeduitstorting : 1
hemorragie wond : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
maligne hypertensie : 2
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 17
Hart : 12
hartfalen : 2
hartkloppingen : 4
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 2
onvoldoende werking van de rechter harthelft (hartfalen) : 1
perifeer oedeem : 2
Huid- en onderhuid : 86
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 3
dunne huid : 1
eczeem : 4
eczeem bij verdroogde huid (vaak bij verminderde talgaanmaak) : 1
galbulten : 1
gegeneraliseerd erytheem : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
gezichtszwelling : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 19
huidaandoening : 2
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgezwel : 1
huidontsteking : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 6
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 18
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 3
psoriasis : 3
pustuleuze rash : 1
roodheid : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 2
zweer : 1
Immuunsysteem : 3
ontsteking bloedvaten (polyarteriitis nodosa) : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 21
abces : 1
bacteriële longontsteking : 1
bronchitis : 1
gordelroos : 1
hepatitis C : 1
infectie : 1
infectie van het oor : 1
longontsteking : 4
necrotiserende streptokokkenfasciïtis : 1
neus-keelontsteking : 1
orale candida infectie : 1
sepsis : 3
streptokokken toxische shock syndroom : 1
streptokokkeninfectie : 1
virale infectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 14
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 5
hepatocellulair letsel : 2
leverfalen : 1
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 138
aandoening maag-darmstelsel : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 4
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 6
buikklachten : 14
buikpijn : 7
diarree : 60
droge mond : 3
irritatie keel : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 23
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 4
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 1
pancreatitisrecidivering : 1
perforatie van de dikke darm : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tanden bros : 1
tongontsteking : 2
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 2
acute myeloïde leukemie : 1
borstkanker : 1
Nier en urinewegen : 5
aandoening urinelozing : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfunctie verminderd : 1
vaak plassen : 2
Oog : 16
droog oog : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
icterus van het oog : 1
kortdurend gezichtsverlies : 1
ongemak in het oog : 1
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) : 1
ulceratieve keratitis : 2
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorsuizen : 3
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 23
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 4
dagdromen : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 1
emotionele labiliteit : 1
gestoord denken : 1
onrust : 1
onttrekkingssyndroom : 1
paniekaanval : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 2
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 15
botaandoening : 1
gewrichtspijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
peesontsteking : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 1
reumatoïde artritis : 2
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 20
bloeddruk verhoogd : 3
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
echografische scan abnormaal : 1
gewicht verlaagd : 6
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
triglyceridenspiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 53
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 22
geneesmiddelinteractie : 2
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
griepachtige verschijnselen : 2
koorts : 4
loopstoornis : 1
malaise : 4
ontsteking : 1
onverwacht effect : 4
slijmvliesonsteking : 2
vermoeidheid : 7
verslechtering van de aandoening : 2
vertraagde genezing : 1
Voeding en stofwisseling : 15
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
laag cholesterolgehalte (hypocholesterolemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 8
xanthelasma : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 1
impotentie : 2
zweertjes van het slijmvlies van de vagina : 1
Zenuwstelsel : 66
aandachtstoornis : 1
beroerte (CVA) : 2
bewustzijnsverlies : 1
bloeding in of rondom de hersenen : 1
demyelinisatie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 8
dwarslaesie : 1
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 15
meningitis eosinofiel : 1
migraine : 1
perifere motorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 4
Polyneuropathie : 5
presyncope : 1
slaperigheid : 1
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 4
tintelingen : 5
trilling/beving (tremor) : 2
verlamming van de Radialiszenuw in de arm : 1
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale groeibeperking : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LEFLUNOMIDE

Aantal meldingen 22.080
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
15.767
(71%)
4.639
(21%)
1.674
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
110
(0%)
11.575
(52%)
1.381
(6%)
7.662
(35%)
1.352
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.232
Bloed- en lymfestelsel : 1.709
Bloedvaten : 1.136
Chirurgische en medische verrichtingen : 261
Congenitale en genetische afwijkingen : 92
Endocrien syteem : 81
Hart : 806
Huid- en onderhuid : 4.117
Immuunsysteem : 1.346
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.123
Intoxicaties en letsels : 1.252
Lever en galwegen : 1.242
Maag-darmstelsel : 4.829
Neoplasmata : 622
Nier en urinewegen : 630
Oog : 519
Oor en evenwichtsorgaan : 203
Product aanlegenheden : 86
Psychisch : 739
Sociale omstandigheden : 208
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.997
Testuitslagen en onderzoeken : 3.408
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.952
Voeding en stofwisseling : 785
Voortplantingsstelsel en borsten : 186
Zenuwstelsel : 2.759
Zwangerschap en perinatale periode : 202
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AA01 CICLOSPORINE Overige toedieningsvormen
2 L04AA02 MUROMONAB-CD3 Overige toedieningsvormen
3 L04AA03 LYMFOCYTENIMMUNOGLOBULINE Overige toedieningsvormen
4 L04AA04 ATG IMMUNOGLOB (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
5 L04AA04 GRAFALON (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
6 L04AA04 THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE Infuus
7 L04AA04 THYMOGLOBULINE (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
8 L04AA06 CELLCEPT (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Drank, Infuus, Tablet
9 L04AA06 MYCOFENOLAAT MOFETIL Capsule, Drank, Infuus, Tablet
10 L04AA06 MYCOFENOLZUUR Maagsapresistente tablet
11 L04AA06 MYFENAX (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Tablet
12 L04AA06 MYFORTIC (MYCOFENOLZUUR) Maagsapresistente tablet
13 L04AA10 RAPAMUNE (SIROLIMUS) Drank, Filmomhulde tablet
14 L04AA10 SIROLIMUS Drank
15 L04AA18 CERTICAN (EVEROLIMUS) Tablet
16 L04AA21 EFALIZUMAB Overige toedieningsvormen
17 L04AA23 NATALIZUMAB Infuus
18 L04AA23 TYSABRI (NATALIZUMAB) Infuus
19 L04AA24 ABATACEPT Infuus, Injectie
20 L04AA24 ORENCIA (ABATACEPT) Infuus, Injectie
21 L04AA25 ECULIZUMAB Infuus
22 L04AA25 SOLIRIS (ECULIZUMAB) Infuus
23 L04AA26 BELIMUMAB Infuus
24 L04AA26 BENLYSTA (BELIMUMAB) Infuus
25 L04AA27 GILENYA (FINGOLIMOD) Capsule
26 L04AA28 BELATACEPT Infuus
27 L04AA28 NULOJIX (BELATACEPT) Infuus
28 L04AA29 XELJANZ (TOFACITINIB) Tablet
29 L04AA31 AUBAGIO (TERIFLUNOMIDE) Tablet
30 L04AA32 OTEZLA (APREMILAST) Tablet
31 L04AA33 ENTYVIO (VEDOLIZUMAB) Infuus
32 L04AA33 VEDOLIZUMAB Infuus
33 L04AA34 ALEMTUZUMAB Infuus
34 L04AA34 LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) Infuus
35 L04AA37 OLUMIANT (BARICITINIB) Tablet