Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

NATALIZUMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NATALIZUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AA23 NATALIZUMAB Infuus
L04AA23 TYSABRI (NATALIZUMAB) Infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Rolfes,L., Lokhorst,B., Sammijn,J. van Puijenbroek,E. Cervical dysplasia associated with the use of natalizumab. Neth J Med 2013 2013 nov;71(9):494-495
2 Hoevenaren I.A., Vries de L.C., Rijnders R.J.P. Delivery of healthy babies after natalizumab use for multiple sclerosis: a report of two cases Acta Neurologica Scandinavia 2011 123:430-433
3 Muller, AM. Soms ernstige complicaties bij geneesmiddelen tegen MS PW 2017 152(6):20-21
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Natalizumab and cervical dysplasia 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

NATALIZUMAB

Aantal meldingen 168
Ernstig 132
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
32
(19%)
135
(80%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
epiglottisoedeem : 1
hoesten : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 3
longaandoening : 2
longinfiltraat : 1
neusverstopping : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Bloed- en lymfestelsel : 6
eosinofilie : 1
immune trombocytopenische purpura : 1
miltvergroting : 1
Normocytic anaemia : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 11
aneurysma : 1
bleekheid : 1
hersenstaminfarct : 1
infarcering : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
lage bloeddruk : 1
longembolie : 2
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
abdomenoperatie : 1
Endocrien syteem : 2
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
schildklieraandoening : 1
Hart : 5
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 2
perifeer oedeem : 2
Huid- en onderhuid : 5
angio-oedeem : 1
galbulten : 1
haaruitval : 1
huiduitslag : 1
jeukende huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 21
immuunreconstitutie-ontstekingssyndroom : 18
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 82
bacteriële infectie : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
buikgriep : 1
cerebrale aspergillosis : 1
enteritis infectiosa : 1
Escherichia-sepsis : 1
gordelroos : 4
herpes zoster necrotiserende retinopathie : 1
herpes zoster-meningitis : 2
herpes zoster-meningo-encefalitis : 1
hersenvliesontsteking : 2
huidinfectie : 1
JC-virus granulairecelneuronopathie : 2
koortsuitslag : 2
longontsteking : 7
Mycoplasma-pneumonie : 1
neus-keelontsteking : 2
pathogeenresistentie : 1
postherpetische neuralgie : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 29
Proteus-infectie : 1
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
stafylokokkenbacteriëmie : 1
stafylokokken-infectie : 1
stafylokokken-sepsis : 1
urineweginfectie : 13
voorhoofdsholte ontsteking : 2
Intoxicaties en letsels : 8
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
gewrichtsontwrichting : 1
heupbreuk : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 4
Lever en galwegen : 4
galstenen : 3
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 8
appendicitis : 2
buikpijn : 1
dikke darmulcus : 1
maagaandoening : 2
ontsteking tandvlees : 1
opgezette buik : 1
Neoplasmata : 17
basaalcelcarcinoom : 2
blaasadenocarcinoom stadium III : 1
borstkanker : 3
colonkanker : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 1
kwaadaardig gezwel : 1
leverhemangioom : 2
maligne melanoom : 4
testiskanker : 2
Oog : 5
gezichtsvermogen afgenomen : 2
macula-oedeem : 1
ontsteking oogzenuw : 1
ooglidaandoening : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
cholesteatoom : 1
draaiduizeligheid : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 7
angst : 1
Apathisch : 1
Lusteloos : 2
verwarde toestand : 2
zelfmoordgedachte : 1
Sociale omstandigheden : 1
seksueel actief : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
gewrichtspijn : 1
houding afwijkend : 1
rugpijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 16
geneesmiddelspecifiek antistof aanwezig : 3
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
lymfocytentelling verlaagd : 2
nucleaire magnetische resonantie beeldvorming abnormaal : 5
proteustest positief : 1
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
visuele reactiepotentialen abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 24
algemeen symptoom : 1
corticale laminaire necrose : 1
euthanasie : 3
geen bijwerking : 5
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
koorts : 3
koude rillingen : 2
loopstoornis : 2
slecht gedefinieerde aandoening : 1
val : 1
vermoeidheid : 3
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 3
abnormale gewichtstoename : 1
diabetes mellitus : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
cervicale dysplasie : 3
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 69
aandachtstoornis : 1
beroerte (CVA) : 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 4
duizeligheid : 1
encefalomyelitis : 1
epilepsie : 2
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
gevoelsverlies : 1
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 3
multipele sclerose : 13
multipele sclerose recidief : 21
ruggenmergafwijking : 1
secundaire progressieve multipele sclerose : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 3
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 19
baby met laag geboortegewicht : 2
doodgeboorte : 1
foetale groeibeperking : 1
HELLP syndrome : 1
hyperemesis gravidarum : 1
kraamkoorts : 1
miskraam : 1
missed abortion (niet herkende miskraam) : 2
spontane miskraam : 6
tekenen van stress bij het ongeboren kind : 1
zwangerschap : 1
zwangerschapshypertensie : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

NATALIZUMAB

Aantal meldingen 143.155
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
108.400
(76%)
32.905
(23%)
1.850
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
13
(0%)
133.260
(93%)
121
(0%)
9.361
(7%)
400
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.372
Bloed- en lymfestelsel : 1.717
Bloedvaten : 6.138
Chirurgische en medische verrichtingen : 4.037
Congenitale en genetische afwijkingen : 268
Endocrien syteem : 429
Hart : 2.038
Huid- en onderhuid : 8.873
Immuunsysteem : 4.834
Infecties en parasitaire aandoeningen : 27.379
Intoxicaties en letsels : 14.947
Lever en galwegen : 1.065
Maag-darmstelsel : 12.018
Neoplasmata : 3.744
Nier en urinewegen : 4.032
Oog : 6.807
Oor en evenwichtsorgaan : 1.955
Product aanlegenheden : 324
Psychisch : 15.218
Sociale omstandigheden : 543
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 21.959
Testuitslagen en onderzoeken : 10.831
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 54.499
Voeding en stofwisseling : 2.856
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.582
Zenuwstelsel : 56.345
Zwangerschap en perinatale periode : 1.170
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AA01 CICLOSPORINE Overige toedieningsvormen
2 L04AA02 MUROMONAB-CD3 Overige toedieningsvormen
3 L04AA03 LYMFOCYTENIMMUNOGLOBULINE Overige toedieningsvormen
4 L04AA04 ATG IMMUNOGLOB (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
5 L04AA04 GRAFALON (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
6 L04AA04 THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE Infuus
7 L04AA04 THYMOGLOBULINE (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
8 L04AA06 CELLCEPT (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Drank, Infuus, Tablet
9 L04AA06 MYCOFENOLAAT MOFETIL Capsule, Drank, Infuus, Tablet
10 L04AA06 MYCOFENOLZUUR Maagsapresistente tablet
11 L04AA06 MYFENAX (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Tablet
12 L04AA06 MYFORTIC (MYCOFENOLZUUR) Maagsapresistente tablet
13 L04AA10 RAPAMUNE (SIROLIMUS) Drank, Filmomhulde tablet
14 L04AA10 SIROLIMUS Drank
15 L04AA13 ARAVA (LEFLUNOMIDE) Tablet
16 L04AA13 LEFLUNOMIDE Tablet
17 L04AA18 CERTICAN (EVEROLIMUS) Tablet
18 L04AA21 EFALIZUMAB Overige toedieningsvormen
19 L04AA24 ABATACEPT Infuus, Injectie
20 L04AA24 ORENCIA (ABATACEPT) Infuus, Injectie
21 L04AA25 ECULIZUMAB Infuus
22 L04AA25 SOLIRIS (ECULIZUMAB) Infuus
23 L04AA26 BELIMUMAB Infuus
24 L04AA26 BENLYSTA (BELIMUMAB) Infuus
25 L04AA27 GILENYA (FINGOLIMOD) Capsule
26 L04AA28 BELATACEPT Infuus
27 L04AA28 NULOJIX (BELATACEPT) Infuus
28 L04AA29 XELJANZ (TOFACITINIB) Tablet
29 L04AA31 AUBAGIO (TERIFLUNOMIDE) Tablet
30 L04AA32 OTEZLA (APREMILAST) Tablet
31 L04AA33 ENTYVIO (VEDOLIZUMAB) Infuus
32 L04AA33 VEDOLIZUMAB Infuus
33 L04AA34 ALEMTUZUMAB Infuus
34 L04AA34 LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) Infuus
35 L04AA37 OLUMIANT (BARICITINIB) Tablet