Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CERTOLIZUMAB PEGOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CERTOLIZUMAB PEGOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL Injectie
L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL INJ Injectie
L04AB05 CIMZIA (CERTOLIZUMAB PEGOL) Injectie
L04AB05 CIMZIA (CERTOLIZUMAB PEGOL) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Jessurun, N., Vonkeman, H. Spuls, P. Jong, E. de, Hoentjen, F., Tas, S., Nurmohamed, M., Kant, A. Beloop, behandeling en beleving van bijwerkingen Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(10):24-25
2 Weber-Schoendorfer,C., Cuppers-Maarschalkerweerd,B. et al Increased risk of birth defects after TNF-a inhibitor therapy A prospective multicentre cohort study Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2014 100(7):519-59
3 Linn-Rasker S.P., Albada-Kuipers van G.A., Zweers, P.G.M.A. Merkelcel-carcinoom bij gebruik van TNF-a-blokkers NTVG 2012 156:A4812
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


CERTOLIZUMAB PEGOL

Aantal meldingen 36
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
8
(22%)
27
(75%)
1
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 7
bloedneus : 1
eosinofiele pneumonie : 1
falen van de ademhaling : 1
kortademigheid : 1
longontsteking : 1
neusverstopping : 1
piepen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
eosinofilie : 1
Bloedvaten : 2
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 2
orthopnoea : 1
perifeer oedeem : 1
Huid- en onderhuid : 13
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
eczeem : 1
galbulten : 1
haaruitval : 1
huiduitslag : 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
jeukende huiduitslag : 2
nagelgroei abnormaal : 1
overmatig zweten : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
pruritus gegeneraliseerd : 1
Immuunsysteem : 3
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 1
Reaction to excipient : 1
Intoxicaties en letsels : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Maag-darmstelsel : 16
braken : 1
buikpijn : 1
diarree : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 2
opgezette buik : 2
slikken pijnlijk : 1
tandvlees bloeding : 2
Neoplasmata : 3
B-cellymfoom : 1
neonataal neuroblastoom : 1
overgangscelcarcinoom : 1
Oog : 2
droog oog : 1
traanproductie verhoogd : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorpijn : 1
Psychisch : 5
angst : 1
Apathisch : 1
depressieve stemming : 2
stemming veranderd : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
peesafwijking : 1
pijn in de zij : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
bloed in urine : 1
bloedingstijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20
gegeneraliseerd oedeem : 1
griepachtige verschijnselen : 2
injectieplaatsverkleuring : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koude rillingen : 1
malaise : 3
oedeem : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
pijn in de borstkas : 3
reactie op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 3
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 2
abnormale gewichtstoename : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 12
duizeligheid : 4
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 4
multipele sclerose : 1
stemstoornis : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CERTOLIZUMAB PEGOL

Aantal meldingen 36.225
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
25.483
(70%)
8.893
(25%)
1.849
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1
(0%)
24.523
(68%)
1.150
(3%)
10.367
(29%)
184
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.815
Bloed- en lymfestelsel : 551
Bloedvaten : 994
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.230
Congenitale en genetische afwijkingen : 82
Endocrien syteem : 84
Hart : 886
Huid- en onderhuid : 4.796
Immuunsysteem : 991
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10.971
Intoxicaties en letsels : 4.880
Lever en galwegen : 379
Maag-darmstelsel : 6.899
Neoplasmata : 1.430
Nier en urinewegen : 683
Oog : 790
Oor en evenwichtsorgaan : 263
Product aanlegenheden : 368
Psychisch : 1.244
Sociale omstandigheden : 298
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.751
Testuitslagen en onderzoeken : 2.344
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14.453
Voeding en stofwisseling : 756
Voortplantingsstelsel en borsten : 391
Zenuwstelsel : 3.508
Zwangerschap en perinatale periode : 914
Vergelijkbare geneesmiddelen