Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

AZATHIOPRINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in AZATHIOPRINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AX01 AZAFALK (AZATHIOPRINE) Tablet
L04AX01 AZATHIOPRINE Injectie, Tablet
L04AX01 IMURAN (AZATHIOPRINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits G. Bittere Pil: Azathioprine Afweeronderdrukkend medicijn Gezondgids 2015 augustus 2015
2 Gorp, AM van, Scholl, J. Mercaptopurine/azathioprine en fotosensibilisatie GeBu 2015 11(49):130-131
3 Hoeven van de J., Duyx J., Langen de J. Probable psychiatric side effects of azathioprine Psychosom. Med. 2005 67(3):508
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Azathioprine and chromaturia 2011
2 Azathioprine and chromaturia - update 2016
3 Azathioprine and photosensitivity reactions 2008
4 Azathioprine and photosensitivity reactions - an update 2015
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-2-2020.


AZATHIOPRINE

Aantal meldingen 482
Ernstig 155
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
174
(36%)
303
(63%)
5
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 17
bloedneus : 1
falen van de ademhaling : 1
geeuwen : 1
hoesten : 4
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 3
loopneus : 1
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 1
pijnlijke ademhaling : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 28
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
beenmergfalen : 3
Bloedarmoede : 3
neutropenie, neonataal : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 10
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 9
Bloeduitstorting : 1
flauwvallen : 1
herseninfarct : 1
ischemie : 1
lage bloeddruk : 2
overmatig blozen : 1
perifere arterie trombose : 1
trombose : 1
Endocrien syteem : 4
overmatig haargroei : 3
secundair hypogonadisme : 1
Hart : 10
eosinofiele myocarditis : 1
hartkloppingen : 5
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
ontsteking hartzakje : 1
perifeer oedeem : 2
Huid- en onderhuid : 115
acne : 1
Chronic papillomatous dermatitis : 1
cyste van de huid : 1
galbulten : 3
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
haaruitval : 30
huidaandoening : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 14
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 2
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 1
oedeem mond : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
onychoclasis : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 2
puntbloedingen : 1
pustuleuze rash : 2
reactie op zonlicht : 20
rode huiduitslag : 9
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
toename huidpigment : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
zweet verkleurd : 2
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 2
cytokinenvrijgavesyndroom : 1
hemofagocytaire lymfohistiocytose : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 24
caries tanden : 1
epiglottitis : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 2
faryngitis : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 7
huid bacteriële infectie : 1
huidinfectie : 2
huidinfectie met puisten : 1
infectie met Epstein-Barr virus : 2
neus-keelontsteking : 1
sepsis : 3
waterpokken : 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) : 1
Intoxicaties en letsels : 6
blootstelling via moedermelk : 1
leverletsel : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
ruptuur pees : 1
zenuwletsel kuitbeen : 1
Lever en galwegen : 23
afwijkende leverfunctie : 9
galstuwing : 1
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 2
gelijktijdige vergroting van de lever en de milt : 1
Hepatitis : 5
hepatitis cholestatisch : 2
leverfalen : 1
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 138
aandoening alvleesklier : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
acute onsteking alvleesklier : 5
alvleesklierontsteking : 29
bloedbraken : 1
braken : 21
buikklachten : 8
buikpijn : 9
diarree : 14
droge mond : 2
infrequente stoelgang : 1
lipzwelling : 1
maag-darm pijn : 1
misselijkheid : 31
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
onvoldoende ontwikkeling van de tanden : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 5
tandvleesblaar : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Neoplasmata : 38
acute myeloïde leukemie : 1
basaalcelcarcinoom : 3
borstkanker : 1
Epstein-Barr-virus geïnduceerde lymfoproliferatieve ziekte : 1
goedaardig vetgezwel : 1
hepatocellulair carcinoom : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 2
huidkanker : 7
kwaadaardig gezwel : 2
leukemie granulocytair : 1
lymfoproliferatieve aandoening : 1
maligne melanoom : 2
myelodysplastisch syndroom : 1
myeloïde leukemie : 2
neoplasma maligne progressief : 2
neuro-endocrien carcinoom van de huid : 2
non-Hodgkin-lymfoom : 2
vergrote lymfklier : 4
vulvakanker : 1
ziekte van Hodgkin gemengdcellig niet-gespecificeerd stadium : 1
Nier en urinewegen : 45
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 1
cystitis niet-infectieus : 1
nierfalen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urinegeur abnormaal : 1
verkleuring van de urine : 39
Oog : 15
chorioretinopathie : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
lichtschuwheid : 1
lui oog (amblyopie) : 1
netvliespigmentatie : 1
ontsteking oogzenuw : 1
oogontsteking : 2
scleritis : 2
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 5
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 3
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 12
angst : 1
Apathisch : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
hallucinaties : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 1
vrees : 1
Sociale omstandigheden : 1
looponbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 40
botpijn : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 21
gewrichtsstijfheid : 1
pijn in arm of been : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 3
spierzwakte : 2
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 32
Algemene lichamelijke conditie verlaagd : 1
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verhoogd : 1
INR verlaagd : 2
leverenzym abnormaal : 2
leverenzym verhoogd : 5
leverfunctietests abnormaal : 6
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
lipase verhoogd : 1
positieve directe Coombs test : 1
rode bloedceltelling verlaagd : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
T-lymfocytentelling verlaagd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 2
wisselende lichaamstemperatuur : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 157
dorst : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 23
geneesmiddelinteractie : 8
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 3
het koud hebben : 2
hoge koorts : 2
idiosyncratische geneesmiddelenreactie : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 49
koude rillingen : 8
lichaamszwakte : 1
malaise : 18
oedeem : 1
ontsteking : 2
onverwacht effect : 5
pijn : 3
pijn in de borstkas : 1
temperatuurintolerantie : 1
toename van vetweefsel : 1
vermoeidheid : 17
verslechtering van de aandoening : 1
voedselinteractie : 2
zich dronken voelen : 1
zwelling (granuloom) : 1
Voeding en stofwisseling : 5
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
bloedingen na de menopauze : 1
cervicale dysplasie : 4
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vulvovaginale pijn : 1
Zenuwstelsel : 71
aandachtstoornis : 3
cerebellaire atrofie : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 8
flauwvallen : 2
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 18
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 5
smaakverlies : 3
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 5
tintelingen mond : 1
tintelingen slijmvlies : 1
titubatie van hoofd : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 6
Zwangerschap en perinatale periode : 5
foetale dood : 2
foetale groeibeperking : 1
premature baby : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

AZATHIOPRINE

Aantal meldingen 26.180
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
13.766
(53%)
10.645
(41%)
1.769
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
233
(1%)
6.833
(26%)
3.919
(15%)
14.125
(54%)
1.070
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.541
Bloed- en lymfestelsel : 5.373
Bloedvaten : 840
Chirurgische en medische verrichtingen : 319
Congenitale en genetische afwijkingen : 319
Endocrien syteem : 137
Hart : 609
Huid- en onderhuid : 3.241
Immuunsysteem : 1.246
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.433
Intoxicaties en letsels : 2.044
Lever en galwegen : 2.521
Maag-darmstelsel : 6.162
Neoplasmata : 2.815
Nier en urinewegen : 1.056
Oog : 419
Oor en evenwichtsorgaan : 108
Product aanlegenheden : 83
Psychisch : 537
Sociale omstandigheden : 67
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.971
Testuitslagen en onderzoeken : 3.533
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.620
Voeding en stofwisseling : 875
Voortplantingsstelsel en borsten : 176
Zenuwstelsel : 1.917
Zwangerschap en perinatale periode : 577
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AX02 THALIDOMIDE Capsule, Tablet
2 L04AX03 EBETREX (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
3 L04AX03 EMTHEXATE (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
4 L04AX03 INJEXATE (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
5 L04AX03 METHOTREXAAT Injectievloeistof, Tablet
6 L04AX03 METOJECT (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
7 L04AX03 METOJECT PEN (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
8 L04AX04 REVLIMID (LENALIDOMIDE) Capsule
9 L04AX05 ESBRIET (PIRFENIDON) Capsule, Tablet
10 L04AX06 IMNOVID (POMALIDOMIDE) Capsule
11 L04AX07 TECFIDERA (DIMETHYLFUMARAAT) Maagsapresistente capsule