Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

METHOTREXAAT

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in METHOTREXAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AX03 EBETREX (METHOTREXAAT) Injectie
L04AX03 INJEXATE (METHOTREXAAT) Injectie
L04AX03 METHOTREXAAT Tablet
L04AX03 METOJECT (METHOTREXAAT) Injectie
L04AX03 METOJECT PEN (METHOTREXAAT) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Swart, I. de Alternatief voor teratogeen methotrexaat voorhanden PW 2015 150(49)18-19
2 Labadie J., Diemont W.L. Erectiele dysfunctie bij methotrexaat gebruik PW 2003 138(40):1402
3 Boekel, A. van Longziekte door medicatie moeilijk te herkennen PW 2016 151(23(:22-23
4 Rolfes,L., Hendriks,J. Methotrexaat en biologicals bij psoriasis en de gemelde bijwerkingen Pso-nieuws 2013 6(3):4-5
5 Weber-Schoendorfer C, Chambers C, Wacker E, Beghin D, Bernard N; Network of French Pharmacovigilance Centers, Shechtman S, Johnson D, Cuppers-Maarschalkerweerd B, Pistelli A, Clementi M, Winterfeld U, Eleftheriou G,Pupco A, Kao K, Malm H, Elefant E, Koren Pregnancy outcome after methotrexate treatment for rheumatic disease prior to or during early pregnancy: a prospective multicenter cohort study Arthritis & Rheumatology 2014 May;66(5):1101-10. doi: 10.1002/art.38368.
6 Dautzenberg L, Jessurun N, Dautzenberg PL, Keijsers CJ. Reversible Methotrexate-Induced Dementia: A Case Report J Am Geriatr Soc. 2015 Jun;63(6):1273-4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Methotrexate and device problems 2011
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

METHOTREXAAT

Aantal meldingen 1.291
Ernstig 268
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
388
(30%)
887
(69%)
16
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 82
allergische ontsteking longblaasjes (alveolitis) : 1
bloedneus : 5
emfyseem : 1
falen van de ademhaling : 3
hoesten : 17
interstitiële longziekte : 8
kortademigheid : 19
lipoïdpneumonie : 1
longaandoening : 5
longfibrose : 2
longinfiltraat : 1
longontsteking : 6
longvliesontsteking : 2
luchtwegaandoening : 1
neusklachten : 1
obstructieve luchtwegaandoening : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale pijn : 2
pharynxaandoening : 1
pleurale effusie : 2
pneumothorax : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 57
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 9
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 3
beenmergfalen : 2
beenmergoedeem : 1
Bloedarmoede : 3
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedarmoede door een tekort aan foliumzuur : 1
febriele neutropenie : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 18
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 10
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 4
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 2
Bloedvaten : 22
Bloeduitstorting : 4
embolie arterieel : 1
geruptureerd aneurysma : 1
Henoch-Schönlein purpura : 1
longembolie : 3
overmatig blozen : 1
trombose ader : 2
vaatontsteking : 3
verhoogde bloeddruk : 6
Hart : 33
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hart- en longfalen : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 14
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 4
hartstilstand : 1
kransslagaderocclusie : 1
linkerventrikeldisfunctie : 1
onregelmatige hartslag : 1
ontsteking hartzakje : 1
perifeer oedeem : 1
snel hartritme : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 154
acne : 1
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 2
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 10
gezichtszwelling : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 30
huidaandoening : 4
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidgezwel : 1
huidhypopigmentatie : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 2
huidreactie : 5
huiduitslag : 9
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 11
jeukende huiduitslag : 2
kneuzing : 1
korst : 1
Meerdere blauwe plekken : 4
nagelafwijking : 2
nagelloslating : 1
nagelongemak : 1
nagelpsoriasis : 1
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 13
papel : 1
pigmentatieaandoening : 1
puntbloedingen : 1
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 9
rode huiduitslag : 5
roodheid : 4
toename huidpigment : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 7
zweer : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 18
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 1
immuunsysteemaandoening : 1
ontsteking bloedvaten (polyarteriitis nodosa) : 1
overgevoeligheid : 8
reumatoïde knobbel : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 92
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
blaasontsteking : 2
bronchitis : 1
bronchopulmonaire aspergillose : 2
buikgriep : 1
Candida-infectie : 1
caries tanden : 1
cellulitis : 1
Clostridia-infectie : 1
cryptokokkenhersenvliesontsteking : 1
dermatofytose : 1
Escherichia coli-gastro-enteritis : 1
Escherichia-infectie : 1
faryngitis : 1
gelokaliseerde infectie : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 2
gordelroos : 4
herpes genitalis : 1
herpesvirusinfectie : 1
hersenabces : 1
histoplasmose uitgezaaid : 1
huidinfectie : 1
hulpmiddelgerelateerde infectie : 1
infectie : 6
infectie bij verminderde weerstand : 2
infectieuze pleurale effusie : 1
John Cunningham virus : 1
koortsuitslag : 2
listeriosis : 1
longabces : 1
longinfectie : 1
longontsteking : 21
middenoorontsteking : 1
neutropenische sepsis : 1
ontsteking beenmerg : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 1
Salmonella-gastro-enteritis : 1
schimmelinfectie : 2
sepsis : 6
steenpuist op aangezicht : 1
streptokokkeninfectie : 1
streptokokkenpneumonie : 1
tandinfectie : 1
tracheïtis : 1
tuberculose : 3
urineweginfectie : 2
urosepsis : 1
vermoede overdracht van een infectieus middel via product : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 32
blaar : 2
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
bovenste ledemaatbreuk : 1
branderig gevoel oog : 1
brandwonden derde graad : 1
brandwonden tweede graad : 1
chemische brandwond van de huid : 1
enkelbreuk : 1
foetale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
fout in toediening van geneesmiddelen : 1
geneesmiddelafleveringsfout : 1
hersenschudding : 1
medicatiefout : 1
mondletsel : 1
onderschepte medicatiefout : 1
onderste ledemaatbreuk : 1
onjuiste dosis toegediend : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 3
overdosis : 3
scheenbeenbreuk : 6
stressfractuur : 1
tandletsel : 1
Lever en galwegen : 89
afwijkende leverfunctie : 81
galstuwing : 1
geelzucht : 2
hepatische cirrose : 1
Hepatitis : 1
leveraandoening : 2
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 436
aandoening maag-darmstelsel : 8
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 9
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 4
bloederige ontlasting : 2
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 18
buikklachten : 163
buikklachten : 1
buikpijn : 5
darm-perforatie : 2
diarree : 19
diverticulaire perforatie : 1
diverticulitis : 1
droge mond : 4
enteritis : 1
epigastrisch ongemak : 1
irritatie keel : 1
kramp van de slokdarm : 1
lipaandoening : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 4
maagklachten : 3
maagzweer : 2
maagzweer : 1
misselijkheid : 105
mondaandoening : 2
necrotiserende pancreatitis : 2
neutropene colitis : 1
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 15
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 8
pijn in de mond : 2
tandaandoening : 2
tandverkleuring : 2
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 1
tongaandoening : 1
tongblaren : 1
tongontsteking : 1
Trichoglossia : 1
verandering in het speeksel : 1
verval van tandvlees : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 2
winderigheid : 1
ziekte van Whipple : 1
zweertje in de mond : 19
Neoplasmata : 68
acute leukemie : 1
acute myeloïde leukemie : 1
alveesklierkanker : 3
B-cellymfoom : 3
borstfibroadenoom : 1
borstkanker : 2
borstkanker met uitzaaiingen : 1
cyste : 1
diffuus grootcellig B-cellymfoom : 1
eierstokkanker : 1
galblaaskanker : 1
Hodgkin lymfoom : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 2
kanker van de endeldarm : 2
Kaposi-sarcoom : 2
kwaadaardige longkanker : 9
laryngeale kanker : 1
leverkanker : 1
leverkanker metastase : 1
maligne melanoom : 2
myelodysplastisch syndroom : 5
myeloïde leukemie : 1
neuro-endocrien carcinoom van de huid : 1
niet-kleincellige longkanker : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 15
overgangscelcarcinoom : 1
papillaire schildklierkanker : 1
prostaatkanker : 1
sarcoom : 1
vergrote lymfklier : 3
ziekte van Hodgkin stadium I : 1
Nier en urinewegen : 16
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 1
blaasaandoening : 1
blaasklachten : 1
blaasontsteking met bloedplassen : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 6
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 46
blindheid : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 5
gezichtsvermogen afgenomen : 9
glaucoom : 3
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
macula-oedeem : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
ontstoken iris (iridocyclitis) : 1
oogaandoening : 2
oogirritatie : 3
ooglidaandoening : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 2
scheelzien : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 26
doofheid : 2
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 3
oorsuizen : 15
slechthorendheid : 5
Psychisch : 83
abnormaal gedrag : 1
agressie : 3
angst : 3
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 14
depressieve stemming : 10
dissociatie : 2
emotionele labiliteit : 2
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 2
huilen : 1
ijlen : 1
libidoverlies : 2
Lusteloos : 4
opzettelijke automutilatie : 1
persoonlijkheidsverandering : 2
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 7
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 2
stemmingswisselingen : 2
symptoom van depressie : 2
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 2
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 73
botaandoening : 5
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 5
mediale tibia stress-syndroom : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
osteoartropathie : 3
osteoporose : 4
osteoporotische fractuur : 1
palindroom reuma : 1
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 3
pijn in de zij : 3
psoriasis arthropathica : 1
reumatoïde artritis : 6
rugpijn : 2
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 3
spieraandoening : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 11
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 3
versterf botweefsel : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 71
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
baarmoederhalsuitstrijkje abnormaal : 1
bacterietest positief : 1
borstkasröntgenfoto abnormaal : 1
BSE verhoogd : 1
centraal veneuze druk verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 6
gewicht verlaagd : 10
gewichtsschommeling : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 14
Liver function test increased : 2
Mycoplasma-test positief : 1
nierfunctietest abnormaal : 1
totale longcapaciteit verlaagd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 11
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 2
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verlaagde longfunctietest : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
wisselende glucosespiegel : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 363
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
compartimentsyndroom : 1
Complication associated with device : 5
dorst : 1
geen bijwerking : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 139
geneesmiddeleneffect verminderd : 2
geneesmiddelenintolerantie : 1
geneesmiddelinteractie : 19
gevoel abnormaal : 3
griepachtige verschijnselen : 4
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
injectieplaatsverkleuring : 1
koorts : 16
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 3
liespijn : 1
loopstoornis : 1
malaise : 56
multi-orgaanfalen : 1
oedeem : 1
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking : 2
onverwacht effect : 19
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 2
plotselinge dood : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
reactie op de injectieplaats : 1
secretie uitscheiding : 1
slaapzucht (lethargie) : 2
slijmvliesonsteking : 1
statisch oedeem : 1
toename van vetweefsel : 2
toename van ziekte : 1
val : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 47
vertraagde genezing : 4
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 24
alcoholintolerantie : 1
calcinose : 1
diabetes mellitus : 3
uitdroging : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verminderde eetlust : 15
vitamine-B1-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 31
bloed in het sperma : 1
borsthyperplasie : 1
geslachtsorgaanpijn : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 4
impotentie : 5
menopauze : 1
menstruatiestoornis : 2
oedeem van vulva : 1
oligospermie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
pijn testikels : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
tepelpijn : 1
tepelzwelling : 2
vaginale afscheiding : 2
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
wegblijven van de menstruatie : 1
zweren aan genitalia : 1
Zenuwstelsel : 169
aandachtstoornis : 6
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsstoornis : 1
branderig gevoel : 2
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 24
dyskinesie : 3
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 6
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 2
hoofdpijn : 33
Intellectual disability : 2
leuko-encefalopathie : 2
migraine : 3
minder smaak : 1
Motorische disfunctie : 1
niet kunnen ruiken : 2
overmatige gevoeligheid : 4
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 6
presyncope : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 9
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
stemstoornis : 3
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 2
tintelingen : 12
tintelingen mond : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 1
verlamming van 4 ledematen : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 10
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 5
foetale dood : 1
miskraam : 2
spontane miskraam : 2
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

METHOTREXAAT

Aantal meldingen 111.683
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
71.228
(64%)
33.170
(30%)
7.285
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
589
(1%)
51.580
(46%)
21.873
(20%)
35.476
(32%)
2.165
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 11.787
Bloed- en lymfestelsel : 14.357
Bloedvaten : 3.683
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.316
Congenitale en genetische afwijkingen : 531
Endocrien syteem : 368
Hart : 2.967
Huid- en onderhuid : 11.971
Immuunsysteem : 4.800
Infecties en parasitaire aandoeningen : 20.432
Intoxicaties en letsels : 8.236
Lever en galwegen : 5.701
Maag-darmstelsel : 21.310
Neoplasmata : 10.265
Nier en urinewegen : 4.707
Oog : 2.427
Oor en evenwichtsorgaan : 792
Product aanlegenheden : 770
Psychisch : 3.469
Sociale omstandigheden : 635
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10.512
Testuitslagen en onderzoeken : 13.859
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 38.582
Voeding en stofwisseling : 3.541
Voortplantingsstelsel en borsten : 950
Zenuwstelsel : 11.918
Zwangerschap en perinatale periode : 532
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AX01 AZAFALK (AZATHIOPRINE) Tablet
2 L04AX01 AZATHIOPRINE Injectie, Tablet
3 L04AX01 IMURAN (AZATHIOPRINE) Injectie, Tablet
4 L04AX02 THALIDOMIDE Capsule, Tablet
5 L04AX04 REVLIMID (LENALIDOMIDE) Capsule
6 L04AX05 ESBRIET (PIRFENIDON) Capsule, Tablet
7 L04AX06 IMNOVID (POMALIDOMIDE) Capsule