Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

METHOTREXAAT

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in METHOTREXAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AX03 EBETREX (METHOTREXAAT) Injectie
L04AX03 INJEXATE (METHOTREXAAT) Injectie
L04AX03 METHOTREXAAT Tablet
L04AX03 METOJECT (METHOTREXAAT) Injectie
L04AX03 METOJECT PEN (METHOTREXAAT) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Swart, I. de Alternatief voor teratogeen methotrexaat voorhanden PW 2015 150(49)18-19
2 Labadie J., Diemont W.L. Erectiele dysfunctie bij methotrexaat gebruik PW 2003 138(40):1402
3 Boekel, A. van Longziekte door medicatie moeilijk te herkennen PW 2016 151(23(:22-23
4 Rolfes,L., Hendriks,J. Methotrexaat en biologicals bij psoriasis en de gemelde bijwerkingen Pso-nieuws 2013 6(3):4-5
5 Weber-Schoendorfer C, Chambers C, Wacker E, Beghin D, Bernard N; Network of French Pharmacovigilance Centers, Shechtman S, Johnson D, Cuppers-Maarschalkerweerd B, Pistelli A, Clementi M, Winterfeld U, Eleftheriou G,Pupco A, Kao K, Malm H, Elefant E, Koren Pregnancy outcome after methotrexate treatment for rheumatic disease prior to or during early pregnancy: a prospective multicenter cohort study Arthritis & Rheumatology 2014 May;66(5):1101-10. doi: 10.1002/art.38368.
6 Dautzenberg L, Jessurun N, Dautzenberg PL, Keijsers CJ. Reversible Methotrexate-Induced Dementia: A Case Report J Am Geriatr Soc. 2015 Jun;63(6):1273-4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Methotrexate and device problems 2011
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-6-2019.


METHOTREXAAT

Aantal meldingen 1.145
Ernstig 184
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
347
(30%)
790
(69%)
8
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 116
bloedneus : 5
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 2
falen van de ademhaling : 3
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 16
interstitiële longziekte : 5
kortademigheid : 14
lipoïdpneumonie : 1
longaandoening : 50
longfibrose : 1
longinfiltraat : 1
longontsteking : 5
longvliesontsteking : 1
neusklachten : 1
niezen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale pijn : 3
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
pharynxaandoening : 1
schadelijk effect op de long : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 47
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 8
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
febriele neutropenie : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 19
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 7
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 2
Bloedvaten : 19
Bloeduitstorting : 3
embolie arterieel : 1
longembolie : 5
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
trombose ader : 1
vaatontsteking : 3
verhoogde bloeddruk : 4
Hart : 29
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hart- en longfalen : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 16
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
hartstilstand : 1
kransslagaderocclusie : 1
onregelmatige hartslag : 1
ontsteking hartzakje : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 135
acne : 1
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 2
brandend gevoel van de huid : 3
droge huid : 1
eczeem : 2
galbulten : 10
gezichtszwelling : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 28
huidaandoening : 2
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidgezwel : 1
huidhypopigmentatie : 1
huidreactie : 5
huiduitslag : 6
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 11
jeukende huiduitslag : 1
korst : 1
Meerdere blauwe plekken : 3
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 1
nagelpsoriasis : 1
nagelverkleuring : 1
onychoclasis : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 12
papel : 1
pigmentatieaandoening : 2
puntbloedingen : 1
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 9
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
toename huidpigment : 1
verandering haartextuur : 2
vervellen : 6
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 14
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 8
reumatoïde knobbel : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 68
blaasontsteking : 2
Bovenste luchtweginfectie : 2
bronchiëctasie : 1
bronchitis : 1
bronchopulmonaire aspergillose : 2
Candida-infectie : 1
caries tanden : 1
dermatofytose : 1
Escherichia-infectie : 1
faryngitis : 1
gelokaliseerde infectie : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 2
gordelroos : 4
hersenabces : 1
huidinfectie : 1
huidinfectie door schimmels : 1
hulpmiddelgerelateerde infectie : 1
infectie : 2
infectie bij verminderde weerstand : 2
influenzapneumonie : 1
John Cunningham virus : 1
koortsuitslag : 1
listeriosis : 1
longinfectie : 1
longontsteking : 16
neutropenische sepsis : 1
orale schimmelinfectie : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 1
sepsis : 3
steenpuist op aangezicht : 1
streptokokkenpneumonie : 1
tandinfectie : 1
tuberculose : 3
urineweginfectie : 2
urosepsis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 2
Intoxicaties en letsels : 16
blaar : 1
branderig gevoel oog : 1
enkelbreuk : 1
medicatiefout : 1
mondletsel : 1
naaldaangelegenheid : 1
onderschepte medicatiefout : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 3
Product use complaint : 1
scheenbeenbreuk : 4
tandletsel : 1
Lever en galwegen : 67
afwijkende leverfunctie : 61
hepatische cirrose : 1
Hepatitis : 1
leveraandoening : 4
Maag-darmstelsel : 365
aandoening maag-darmstelsel : 7
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 3
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloederige ontlasting : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 14
buikklachten : 160
buikklachten : 1
buikpijn : 5
darm-perforatie : 1
diarree : 17
diverticulaire perforatie : 1
diverticulitis : 1
droge mond : 4
enteritis : 1
irritatie keel : 1
kramp van de slokdarm : 1
lipaandoening : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 3
maagklachten : 3
maagzweer : 1
maagzweer : 1
maagzweerbloeding : 1
misselijkheid : 65
mondaandoening : 3
necrotiserende pancreatitis : 2
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 11
ontsteking van de dikke darm : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 6
pijn in de mond : 2
tandaandoening : 2
tandpulpitis : 2
tandverkleuring : 3
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 1
tongaandoening : 1
tongblaren : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 1
verandering in het speeksel : 1
verval van tandvlees : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 1
zweertje in de mond : 16
Neoplasmata : 50
acute myeloïde leukemie : 1
alveesklierkanker : 2
B-cellymfoom : 3
borstkanker : 2
borstkanker met uitzaaiingen : 1
cyste : 1
diffuus grootcellig B-cellymfoom : 1
galblaaskanker : 1
Hodgkin lymfoom : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 2
kanker van de endeldarm : 1
Kaposi-sarcoom : 1
kwaadaardige longkanker : 7
leverkanker : 1
maligne melanoom : 1
myelodysplastisch syndroom : 5
neuro-endocrien carcinoom van de huid : 1
neuro-endocriene tumor : 1
niet-kleincellige longkanker : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 10
overgangscelcarcinoom : 1
sarcoom : 1
vergrote lymfklier : 3
ziekte van Hodgkin stadium I : 1
Nier en urinewegen : 16
aandoening van de nier : 2
blaasaandoening : 1
blaasklachten : 1
blaasontsteking met bloedplassen : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 3
nierontsteking : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
vocht vasthouden : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 40
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 8
glaucoom : 2
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
macula-oedeem : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
ontstoken iris (iridocyclitis) : 1
oogaandoening : 2
oogirritatie : 3
ooglidaandoening : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
scheelzien : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 5
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 25
doofheid : 2
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 16
slechthorendheid : 5
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 86
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
agressie : 4
angst : 3
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 13
depressieve stemming : 9
dissociatie : 2
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 2
huilen : 1
ijlen : 1
libidoverlies : 2
Lusteloos : 3
manie : 1
opzettelijke automutilatie : 1
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 7
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 2
stemmingswisselingen : 3
symptoom van depressie : 2
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 2
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 58
botaandoening : 4
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 5
osteoartropathie : 1
osteoporose : 1
osteoporotische fractuur : 1
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 1
pijn in de zij : 2
reumatoïde artritis : 4
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 4
slijmbeursonsteking : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 8
spierspasmen : 11
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 3
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 47
baarmoederhalsuitstrijkje abnormaal : 1
bacterietest positief : 1
borstkasröntgenfoto abnormaal : 1
BSE verhoogd : 1
centraal veneuze druk verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 8
gewichtsschommeling : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 6
Liver function test increased : 1
nierfunctietest abnormaal : 1
totale longcapaciteit verlaagd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 6
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verlaagde longfunctietest : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 340
Administration site discomfort : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
compartimentsyndroom : 1
Complication associated with device : 5
dorst : 1
geen bijwerking : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 137
geneesmiddelinteractie : 21
gevoel abnormaal : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 4
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
injectieplaatsverkleuring : 2
koorts : 12
korst op injectieplaats : 1
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 3
liespijn : 1
malaise : 47
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 25
pijn : 3
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
reactie op de injectieplaats : 1
secretie uitscheiding : 2
slijmvlies pijn : 1
slijmvliesonsteking : 1
toename van vetweefsel : 2
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 38
vertraagde genezing : 4
voedselinteractie : 1
Voeding en stofwisseling : 16
alcoholintolerantie : 1
calcinose : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verminderde eetlust : 12
vitamine-B1-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 29
bloed in het sperma : 1
borsthyperplasie : 1
geslachtsorgaanpijn : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 4
impotentie : 5
menstruatiestoornis : 2
oedeem van vulva : 1
oligospermie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
pijn testikels : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
tepelpijn : 1
tepelzwelling : 2
vaginale afscheiding : 2
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 162
aandachtstoornis : 6
bewegingsstoornis : 1
branderig gevoel : 2
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 22
dyskinesie : 3
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 6
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 2
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 27
Intellectual disability : 1
leuko-encefalopathie : 1
migraine : 3
minder smaak : 2
Motorische disfunctie : 2
niet kunnen ruiken : 3
overmatige gevoeligheid : 4
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 5
presyncope : 1
slaperigheid : 9
Smaakstoornis : 5
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stemstoornis : 3
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 2
tintelingen : 12
tintelingen mond : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 2
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 8
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METHOTREXAAT

Aantal meldingen 126.147
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
81.310
(64%)
36.274
(29%)
8.563
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
600
(0%)
63.597
(50%)
22.898
(18%)
36.855
(29%)
2.197
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 12.753
Bloed- en lymfestelsel : 15.096
Bloedvaten : 3.895
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.559
Congenitale en genetische afwijkingen : 561
Endocrien syteem : 404
Hart : 3.166
Huid- en onderhuid : 13.540
Immuunsysteem : 6.539
Infecties en parasitaire aandoeningen : 22.271
Intoxicaties en letsels : 9.500
Lever en galwegen : 6.086
Maag-darmstelsel : 23.821
Neoplasmata : 10.864
Nier en urinewegen : 5.040
Oog : 2.641
Oor en evenwichtsorgaan : 846
Product aanlegenheden : 885
Psychisch : 3.862
Sociale omstandigheden : 760
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11.955
Testuitslagen en onderzoeken : 15.461
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 46.680
Voeding en stofwisseling : 3.821
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.003
Zenuwstelsel : 12.897
Zwangerschap en perinatale periode : 552
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AX01 AZAFALK (AZATHIOPRINE) Tablet
2 L04AX01 AZATHIOPRINE Injectie, Tablet
3 L04AX01 IMURAN (AZATHIOPRINE) Injectie, Tablet
4 L04AX02 THALIDOMIDE Capsule, Tablet
5 L04AX04 REVLIMID (LENALIDOMIDE) Capsule
6 L04AX05 ESBRIET (PIRFENIDON) Capsule, Tablet
7 L04AX06 IMNOVID (POMALIDOMIDE) Capsule