Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ALENDRONINEZUUR

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ALENDRONINEZUUR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M05BA04 ALENDRONAX (ALENDRONINEZUUR) Tablet
M05BA04 ALENDRONINEZUUR Drank, Tablet
M05BA04 ALENDRONINEZUUR (ALENDRONINEZUUR) Tablet
M05BA04 BONASOL (ALENDRONINEZUUR) Drank
M05BA04 FOSAMAX (ALENDRONINEZUUR) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits G. Bittere Pil: Bifosfonaten Middel bij osteoporose Gezondgids 2013 februari 2013
2 Eijgenraam M. Haaruitval door alendronaat GeBu 2000 34(3):36-37
3 Eijgenraam M. Haaruitval door alendronaat GeBu 2000 34(3):36-37
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Alendronate sodium and uveitis 2002
2 Bisphosphonates and alopecia 2008
3 Bisphosphonates and blurred vision 2013
4 Bisphosphonates and depression 2010
5 Bisphosponates and stomatitis 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

ALENDRONINEZUUR

Aantal meldingen 814
Ernstig 146
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
97
(12%)
714
(88%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 62
bloedneus : 4
breukje middenrif : 1
bronchospasme : 1
hoesten : 12
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 21
loopneus : 1
luchtwegirritatie : 1
niezen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 3
orofaryngeale pijn : 5
pneumomediastinum : 1
Respiratory symptom : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 3
verstikking : 1
vocht in de longen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 4
Bloed- en lymfestelsel : 4
Bloedarmoede : 1
bloedstollingsstoornis : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 18
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 3
embolie : 1
flauwvallen : 1
hoge bloeddruk : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 3
vaatontsteking : 1
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
subcutaan emfyseem : 1
Hart : 33
angina instabiel : 1
hartkloppingen : 16
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 10
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
Huid- en onderhuid : 188
angio-oedeem : 9
brandend gevoel van de huid : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
eczeem : 5
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 8
gezichtszwelling : 5
haaraandoening : 2
haaruitval : 55
huid warm : 1
huidaandoening : 3
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidgeur afwijkend : 2
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 4
huiduitslag : 13
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 4
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 3
Jeuk : 18
jeukende huiduitslag : 5
nagelafwijking : 4
nagelloslating : 1
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 9
pruritus gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 4
rode huiduitslag : 1
roodheid : 6
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 3
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
vervellen : 2
vochtophoping rondom oogkas : 2
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 8
overgevoeligheid : 8
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
blaasontsteking : 1
caries tanden : 3
koortsuitslag : 1
laryngitis : 1
ontsteking beenmerg : 2
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
urineweginfectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 55
atypische femurfractuur : 8
atypische fractuur : 1
blaar : 2
branderig gevoel slokdarm : 2
femurfractuur : 26
Foreign body in respiratory tract : 1
heupbreuk : 1
kaakbreuk : 1
ongepast schema voor geneesmiddelentoediening : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
Product use in unapproved indication : 1
scheenbeenbreuk : 1
schouderbladbreuk : 1
spierscheur : 1
stressfractuur : 3
tandletsel : 1
verbranding : 1
wervelkolomfractuur : 1
Lever en galwegen : 8
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
geelzucht (hepatocellulair) : 1
Hepatitis : 5
Maag-darmstelsel : 299
aandoening maag-darmstelsel : 6
aandoening slokdarm : 5
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 4
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloedbraken : 1
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 1
bloeding in slokdarm : 1
bloeding van zweer in slokdarm : 2
boeren : 5
braken : 11
branderige tong : 2
buikklachten : 15
buikklachten : 1
buikpijn : 12
colitis ulcerosa : 1
darm-perforatie : 1
darm-vernauwing : 1
diarree : 16
diverticulitis : 1
droge keel : 4
droge mond : 3
gestoorde beweging van slokdarm : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 10
gezwollen tong : 3
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
irritatie keel : 3
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
kramp van de slokdarm : 1
lipzwelling : 1
losse tand : 4
maag-darm bloeding : 5
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 22
maagontsteking : 2
maagperforatie : 3
maagzweer : 1
maagzweer : 1
maagzweerbloeding : 1
misselijkheid : 31
mondholte fistel : 1
obstipatie, verstopping : 9
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 8
ontsteking twaalfvingerige darm (duodenum) : 3
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 12
opgezette buik : 5
pijn in de bovenbuik : 12
pijn in de mond : 2
regurgitatie : 1
slikken pijnlijk : 1
slokdarmruptuur : 1
slokdarmstenose : 6
speekselklierpijn : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 3
tanden bros : 1
tanderosie : 1
tandpulpitis : 1
tandvlees aandoening : 1
tongaandoening : 5
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 1
verandering in de stoelgang : 2
verandering in het speeksel : 2
verhemelteaandoening : 1
verkleurde ontlasting : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 5
zuurbranden : 5
zwarte ontlasting (door bloed) : 3
zweer in slokdarm : 6
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
zweertje in de mond : 3
Neoplasmata : 4
bekkenneoplasma : 1
histiocytose : 1
slokdarmcarcinoom : 2
Nier en urinewegen : 11
aandoening urinelozing : 1
bloed in de urine : 1
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 2
nierfunctie verminderd : 3
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 70
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
dacryostenose verworven : 1
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 8
inwendige oogontsteking (uveitis) : 4
jeuk aan oog : 3
lichtschuwheid : 1
loslating van het netvlies : 1
loslating van het vaatvlies in het oog : 1
macula degeneratie : 1
netvliespigmentatie : 1
ontsteking van het oog (epscleritis) : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
oogaandoening : 6
oogafscheiding : 1
oogirritatie : 3
ooglidaandoening : 1
oogontsteking : 3
oogpijn : 4
rood oog : 3
scleritis : 1
staar : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 17
Oor en evenwichtsorgaan : 10
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 6
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 40
agressie : 1
angst : 3
depressie : 9
depressieve stemming : 4
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 2
het uitblijven van een orgasme : 1
onrust : 2
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 2
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 5
stemmingswisselingen : 2
verwarde toestand : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 256
afwijking bot (exostose) : 1
artrose : 1
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 2
botontwikkeling afwijkend : 1
botpijn : 30
chondrocalcinose : 1
chondrocalcinose door pyrofosfaat : 1
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 3
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 57
gewrichtsstijfheid : 3
gewrichtszwelling : 2
kaakaandoening : 1
osteitis : 3
osteolyse : 1
osteonecrose van kaak : 22
osteoporose : 1
peesontsteking : 1
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 11
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 5
Problemen ledemaat : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 11
skeletspierstelselpijn : 8
skeletspierstijfheid : 6
slijmbeursonsteking : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 54
spierspasmen : 7
spierzwakte : 6
temporomandibulair gewrichtssyndroom : 1
versterf botweefsel : 2
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 22
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 9
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
TSH-spiegel bloed verlaagd : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 177
aangezichtspijn : 1
Complication associated with device : 1
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 5
gevoel abnormaal : 4
griepachtige verschijnselen : 10
het heet hebben : 3
het koud hebben : 1
koorts : 9
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 2
malaise : 13
obstructie : 1
okselpijn : 1
onverwacht effect : 48
pijn : 9
pijn in de borstkas : 23
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
spinale pijn : 2
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 30
verslechtering van de aandoening : 3
vertraagde genezing : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 11
calcinose : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
verminderde eetlust : 7
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
aandoening van vulva : 1
bloedingen na de menopauze : 2
premenstruele pijn : 1
symptomen overgang : 1
tepelaandoening : 1
vaginale afscheiding : 1
Zenuwstelsel : 122
aandachtstoornis : 4
aangezichtspijn : 2
bewegingsstoornis : 2
bewustzijnsverlies : 1
branderige slijmvliezen : 1
duizeligheid : 25
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 3
hoofdpijn : 44
migraine : 4
presyncope : 1
slaperigheid : 2
stemloosheid : 1
stemstoornis : 5
tintelingen : 7
tintelingen mond : 1
trilling/beving (tremor) : 1
vasculaire hoofdpijn : 1
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 2
verstoorde smaak : 8
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

ALENDRONINEZUUR

Aantal meldingen 47.836
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
40.906
(86%)
3.520
(7%)
3.410
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
100
(0%)
31.112
(65%)
3.686
(8%)
10.976
(23%)
1.962
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.159
Bloed- en lymfestelsel : 3.008
Bloedvaten : 4.623
Chirurgische en medische verrichtingen : 4.173
Congenitale en genetische afwijkingen : 471
Endocrien syteem : 1.557
Hart : 3.299
Huid- en onderhuid : 5.752
Immuunsysteem : 1.501
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5.959
Intoxicaties en letsels : 15.615
Lever en galwegen : 1.082
Maag-darmstelsel : 17.391
Neoplasmata : 2.884
Nier en urinewegen : 2.988
Oog : 2.855
Oor en evenwichtsorgaan : 1.456
Product aanlegenheden : 1.151
Psychisch : 5.105
Sociale omstandigheden : 580
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 21.286
Testuitslagen en onderzoeken : 5.788
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13.144
Voeding en stofwisseling : 4.808
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.907
Zenuwstelsel : 7.815
Zwangerschap en perinatale periode : 39
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M05BA01 DIDRONEL () Tablet
2 M05BA02 BONEFOS (CLODRONINEZUUR) Capsule, Tablet
3 M05BA02 CLODRONINEZUUR Capsule, Omhulde tablet, Tablet
4 M05BA02 OSTAC (CLODRONINEZUUR) Omhulde tablet
5 M05BA03 PAMIDRONINEZUUR Infuus
6 M05BA03 PAMIPRO (PAMIDRONINEZUUR) Infuus
7 M05BA06 BONDRONAT (IBANDRONINEZUUR) Tablet
8 M05BA06 BONVIVA (IBANDRONINEZUUR) Injectie, Tablet
9 M05BA06 IBANDRONINEZUUR Injectie, Tablet
10 M05BA07 ACTONEL (RISEDRONINEZUUR) Filmomhulde tablet
11 M05BA07 RISEDRONAATNATRIUM (RISEDRONINEZUUR) Filmomhulde tablet
12 M05BA07 RISEDRONINEZUUR Filmomhulde tablet
13 M05BA08 ACLASTA (ZOLEDRONINEZUUR) Infuus
14 M05BA08 ZOLEDRONINEZUUR Infuus
15 M05BA08 ZOMETA (ZOLEDRONINEZUUR) Infuus