Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DENOSUMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DENOSUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M05BX04 PROLIA (DENOSUMAB) Injectievloeistof
M05BX04 XGEVA (DENOSUMAB) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Eijgenraam M. Haaruitval door alendronaat GeBu 2000 34(3):36-37
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-2-2020.


DENOSUMAB

Aantal meldingen 261
Ernstig 59
Geslacht
Man
Vrouw
43
(16%)
218
(84%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
astma : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
hoesten : 3
kortademigheid : 8
loopneus : 1
neusverstopping : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
stoornis in de gasuitwisseling : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
Bloedarmoede : 1
Bloedvaten : 6
cerebrale ischemie : 1
fenomeen van Raynaud : 1
overmatig blozen : 1
temporale arteritis : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
stoornis functie bijnier : 1
Hart : 5
hartkloppingen : 2
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
perifeer oedeem : 2
Huid- en onderhuid : 51
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 1
eczeem : 5
haaruitval : 5
hidradenitis : 1
huid warm : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidgezwel : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 2
overmatig zweten : 2
psoriasis : 2
rash gegeneraliseerd : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 6
rosacea : 1
subcutane bloeding : 1
verlies van vingerafdrukken : 1
zweer : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 2
hypergevoeligheidsreactie type IV : 1
sarcoidose : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 24
bacteriële infectie : 1
blaasontsteking : 2
bovenste luchtweginfectie : 2
bronchitis : 1
bronchitis bacterieel : 1
cellulitis : 3
erysipelas : 1
faryngitis : 2
infectie : 1
infectie van het oor : 1
leverabces : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
ontsteking oogleden : 1
orale herpes : 1
urineweginfectie : 4
Intoxicaties en letsels : 13
borstwervelbreuk : 1
complicatie ten gevolge van gastro-intestinaal stoma : 1
femurfractuur : 3
ribfractuur : 1
ruggenmergcompressiebreuk : 1
ruptuur pees : 1
scheenbeenbreuk : 1
stressfractuur : 2
tandletsel : 1
wervelkolomfractuur : 1
Lever en galwegen : 2
afwijkende leverfunctie : 2
Maag-darmstelsel : 50
abnormale ontlasting : 1
aften : 1
braken : 6
buikklachten : 1
buikpijn : 2
diarree : 1
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 1
inflammatoire darmziekte : 1
losse tand : 2
maagontsteking : 1
misselijkheid : 8
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 1
ontsteking tandvlees : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de mond : 2
tandaandoening : 2
tandbreuk : 1
tandpijn : 1
tandverlies : 1
tandvlees bloeding : 1
Trichoglossia : 1
zweertje in de mond : 2
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 5
basaalcelcarcinoom : 1
borstkanker : 1
kanker recidief : 1
meningioom : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 1
Nier en urinewegen : 13
blaasaandoening : 1
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 2
nierfunctie verminderd : 1
nierkoliek : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 4
glasvochttroebelingen : 1
glaucoom : 1
staar : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 7
cerumen samengeperst : 1
draaiduizeligheid : 2
ooraandoening : 1
oorpijn : 1
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 5
angst : 1
depressie : 1
Lusteloos : 1
paniekaanval : 1
slaapaanvallen : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 149
botpijn : 13
botverweking : 1
discitis van tussenwervelschijf : 1
Dupuytren-contractuur : 1
gewrichtsonsteking door jicht : 1
gewrichtspijn : 15
gewrichtszwelling : 2
kaakaandoening : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 2
nekpijn : 1
osteitis : 5
osteonecrose van kaak : 14
Osteonecrosis of external auditory canal : 1
periartritis : 1
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 20
pijn in de grote been zenuw : 2
pijn in kaak : 4
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 7
skeletspierstelsel borstpijn : 2
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 3
skeletspierstijfheid : 3
spier ongemak : 2
Spierpijn : 25
spierspasmen : 6
spierzwakte : 7
tussenwervelschijf protrusie : 1
versterf botweefsel : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 7
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloed parathyroïdhormoon verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 48
geneesmiddelinteractie : 2
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 5
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 10
nodule : 1
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 3
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 10
verslechtering van de aandoening : 2
vertraagde genezing : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 31
aanvallen van spierkrampen (tetanie) : 1
abnormale gewichtstoename : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 22
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 2
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
zweertjes van het slijmvlies van de vagina : 1
Zenuwstelsel : 41
beroerte (CVA) : 1
bewegingsarmoede : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
epilepsie : 1
Fantoomledemaatsyndroom : 1
hoofdpijn : 9
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
Motorische disfunctie : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
perifere zenuwpijn : 1
slaperigheid : 2
smaakverlies : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 3
tintelingen : 6
tintelingen mond : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DENOSUMAB

Aantal meldingen 122.231
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
97.470
(80%)
14.259
(12%)
10.502
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
31
(0%)
99.635
(82%)
3.064
(3%)
17.845
(15%)
1.656
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.437
Bloed- en lymfestelsel : 1.088
Bloedvaten : 2.434
Chirurgische en medische verrichtingen : 6.053
Congenitale en genetische afwijkingen : 79
Endocrien syteem : 572
Hart : 2.239
Huid- en onderhuid : 9.209
Immuunsysteem : 1.468
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9.432
Intoxicaties en letsels : 45.125
Lever en galwegen : 501
Maag-darmstelsel : 12.405
Neoplasmata : 3.962
Nier en urinewegen : 2.364
Oog : 1.615
Oor en evenwichtsorgaan : 1.241
Product aanlegenheden : 408
Psychisch : 3.131
Sociale omstandigheden : 1.179
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 27.334
Testuitslagen en onderzoeken : 7.578
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 32.783
Voeding en stofwisseling : 4.965
Voortplantingsstelsel en borsten : 622
Zenuwstelsel : 8.601
Zwangerschap en perinatale periode : 11
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M05BX03 PROTELOS (STRONTIUMRANELAAT) Zakje (granulaat)
2 M05BX05 CRYSVITA (BUROSUMAB) Injectievloeistof