Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

BUPIVACAINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BUPIVACAINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N01BB01 BUPIVACAINE Infuus, Injectie, Injectie/infusie
N01BB01 BUPIVACAINE/GLUCOSE Injectie
N01BB01 MARCAINE (BUPIVACAINE) Injectie
N01BB01 MARCAINE-GLUCOSE (BUPIVACAINE/GLUCOSE) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


BUPIVACAINE

Aantal meldingen 29
Ernstig 4
Geslacht
Man
Vrouw
6
(21%)
23
(79%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
ademstilstand : 1
kortademigheid : 1
Bloedvaten : 6
Koude vingertoppen en tenen : 1
overmatig blozen : 4
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
Hart : 2
hartstilstand : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 8
angio-oedeem : 1
galbulten : 2
Jeuk : 1
roodheid : 3
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 4
geneesmiddelenovergevoeligheid : 2
overgevoeligheid : 1
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Intoxicaties en letsels : 2
medicatiefout : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Maag-darmstelsel : 6
hik : 1
lipblaar : 1
misselijkheid : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
Nier en urinewegen : 1
bloed in de urine : 1
Oog : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 2
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 8
agressie : 1
emotionele labiliteit : 1
ijlen : 1
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
pijn in arm of been : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6
geneesmiddelinteractie : 1
het heet hebben : 1
koorts : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
pijn : 1
weefselschade op injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 1
vetzucht : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
menstruatiestoornis : 1
Zenuwstelsel : 14
arachnoïditis : 1
duizeligheid : 2
hoofdpijn : 2
niet kunnen ruiken : 1
slaperigheid : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 1
tintelingen mond : 2
verlamming : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BUPIVACAINE

Aantal meldingen 13.658
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.435
(54%)
3.819
(28%)
2.404
(18%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
700
(5%)
7.884
(58%)
1.583
(12%)
3.253
(24%)
238
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 900
Bloed- en lymfestelsel : 55
Bloedvaten : 1.486
Chirurgische en medische verrichtingen : 140
Congenitale en genetische afwijkingen : 32
Endocrien syteem : 9
Hart : 1.372
Huid- en onderhuid : 937
Immuunsysteem : 379
Infecties en parasitaire aandoeningen : 460
Intoxicaties en letsels : 2.230
Lever en galwegen : 76
Maag-darmstelsel : 906
Neoplasmata : 84
Nier en urinewegen : 251
Oog : 358
Oor en evenwichtsorgaan : 78
Product aanlegenheden : 773
Psychisch : 558
Sociale omstandigheden : 125
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 932
Testuitslagen en onderzoeken : 672
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.029
Voeding en stofwisseling : 138
Voortplantingsstelsel en borsten : 56
Zenuwstelsel : 3.035
Zwangerschap en perinatale periode : 99
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N01BB08 ARTICAINE Injectie
2 N01BB51 BUPIVACAINE/ADRENALINE Injectie
3 N01BB51 BUPIVACAINE/FENTANYL Infuus
4 N01BB51 BUPIVACAINE/MORFINE Infuus, Injectie
5 N01BB51 BUPIVACAINE/SUFENTANIL Infuus
6 N01BB52 CATHEJELL (LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE) Gel
7 N01BB10 CHIROCAINE (LEVOBUPIVACAINE) Infuus, Injectie
8 N01BB04 CITANEST (PRILOCAINE) Injectie
9 N01BB54 CITANEST-OCTAPRESSINE (PRILOCAINE/FELYPRESSINE) Injectievloeistof
10 N01BB02 DYNEXAN (LIDOCAINE) Gel voor oromucosaal gebruik
11 N01BB20 EMLA (LIDOCAINE/PRILOCAINE) Creme, Pleister
12 N01BB52 INSTILLAGEL (LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE) Gel
13 N01BB10 LEVOBUPIVACAINE Infuus, Injectie, Injectie/infuus
14 N01BB20 LEVOBUPIVACAINE/SUFENTANIL Infuus
15 N01BB02 LIDOCAINE Gel, Gel voor oromucosaal gebruik, Injectie, Pleister, Spray, Vernevelvloeistof
16 N01BB52 LIDOCAINE/ADRENALINE Injectie
17 N01BB52 LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE Gel
18 N01BB20 LIDOCAINE/PRILOCAINE Creme, Pleister
19 N01BB20 LIDOCAINE/TETRACAINE/TETRACAINE Creme
20 N01BB52 LIGNOSPAN (LIDOCAINE/ADRENALINE) Injectie
21 N01BB51 MARCAINE-ADRENALINE (BUPIVACAINE/ADRENALINE) Injectie
22 N01BB03 MEPIVACAINE Infuus, Injectie
23 N01BB53 MEPIVACAINE/ADRENALINE Injectie
24 N01BB20 MEPIVACAINE/BUPIVACAINE Injectievloeistof
25 N01BB09 NAROPIN (ROPIVACAINE) Oplossing voor injectie
26 N01BB20 PLIAGLIS (LIDOCAINE/TETRACAINE) Creme
27 N01BB04 PRILOCAINE Injectie
28 N01BB54 PRILOCAINE, COMBINATIEPREPARATEN Overige toedieningsvormen
29 N01BB04 PRILOTEKAL (PRILOCAINE) Injectie
30 N01BB20 RAPYDAN (LIDOCAINE/TETRACAINE) Pleister
31 N01BB09 ROPIVACAINE Infuus, Injectie, Injectie / infuus
32 N01BB20 ROPIVACAINE/ADRENALINE Injectie
33 N01BB20 ROPIVACAINE/SUFENTANIL Infuus, Injectie
34 N01BB03 SCANDONEST (MEPIVACAINE) Injectie
35 N01BB58 SEPTANEST (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectie
36 N01BB58 ULTRACAIN D-S (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectie
37 N01BB02 VERSATIS (LIDOCAINE) Pleister
38 N01BB02 XYLOCAINE (LIDOCAINE) Gel, Injectie, Spray
39 N01BB52 XYLOCAINE-ADRENALINE (LIDOCAINE/ADRENALINE) Injectie
40 N01BB52 XYLOMETAZOLINE/LIDOCAINE Neusspray