Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

BUPIVACAINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BUPIVACAINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N01BB01 BUPIVACAINE Infusievloeistof, Infuus, Injectievloeistof
N01BB01 BUPIVACAINE/GLUCOSE Injectie
N01BB01 MARCAINE (BUPIVACAINE) Injectievloeistof
N01BB01 MARCAINE-GLUCOSE (BUPIVACAINE/GLUCOSE) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


BUPIVACAINE

Aantal meldingen 47
Ernstig 14
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
10
(21%)
36
(77%)
1
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
ademstilstand : 1
Faryngeale zwelling : 1
kortademigheid : 1
Bloedvaten : 7
Koude vingertoppen en tenen : 1
maligne hypertensie : 1
overmatig blozen : 4
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
Hart : 2
hartstilstand : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 9
angio-oedeem : 1
galbulten : 2
haaruitval : 1
Jeuk : 1
roodheid : 3
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 12
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 3
geneesmiddelenovergevoeligheid : 2
overgevoeligheid : 2
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 3
Intoxicaties en letsels : 2
medicatiefout : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Maag-darmstelsel : 6
Anesthesie van de mond : 1
hik : 1
lipblaar : 1
misselijkheid : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
Neoplasmata : 1
nierkanker : 1
Nier en urinewegen : 1
bloed in de urine : 1
Oog : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 2
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 10
agressie : 1
emotionele labiliteit : 1
huilen : 1
ijlen : 1
onttrekkingssyndroom : 1
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
pijn in arm of been : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9
geneesmiddelinteractie : 1
het heet hebben : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
malaise : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
weefselschade op injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 1
vetzucht : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
menstruatiestoornis : 1
Zenuwstelsel : 20
arachnoïditis : 1
duizeligheid : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
hoofdpijn : 2
niet kunnen ruiken : 1
slaperigheid : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 2
tintelingen mond : 4
verlamming : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BUPIVACAINE

Aantal meldingen 14.290
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.673
(54%)
3.861
(27%)
2.756
(19%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
697
(5%)
8.459
(59%)
1.652
(12%)
3.244
(23%)
238
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 917
Bloed- en lymfestelsel : 57
Bloedvaten : 1.515
Chirurgische en medische verrichtingen : 147
Congenitale en genetische afwijkingen : 34
Endocrien syteem : 9
Hart : 1.415
Huid- en onderhuid : 1.021
Immuunsysteem : 393
Infecties en parasitaire aandoeningen : 470
Intoxicaties en letsels : 2.410
Lever en galwegen : 74
Maag-darmstelsel : 959
Neoplasmata : 84
Nier en urinewegen : 270
Oog : 365
Oor en evenwichtsorgaan : 82
Product aanlegenheden : 769
Psychisch : 565
Sociale omstandigheden : 114
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 937
Testuitslagen en onderzoeken : 682
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.351
Voeding en stofwisseling : 144
Voortplantingsstelsel en borsten : 54
Zenuwstelsel : 3.085
Zwangerschap en perinatale periode : 105
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N01BB02 DYNEXAN (LIDOCAINE) Gel
2 N01BB02 LIDOCAINE Gel, Injectievloeistof, Spray
3 N01BB02 VERSATIS (LIDOCAINE) Pleister
4 N01BB02 XYLOCAINE (LIDOCAINE) Gel, Injectievloeistof, Spray
5 N01BB03 MEPIVACAINE Infusievloeistof, Injectievloeistof
6 N01BB03 SCANDONEST (MEPIVACAINE) Injectievloeistof
7 N01BB04 CITANEST (PRILOCAINE) Injectievloeistof
8 N01BB04 PRILOCAINE Injectievloeistof
9 N01BB04 PRILOTEKAL (PRILOCAINE) Injectievloeistof
10 N01BB08 ARTICAINE Injectievloeistof
11 N01BB09 NAROPIN (ROPIVACAINE) Oplossing voor injectie
12 N01BB09 ROPIVACAINE Infusievloeistof, Injectievloeistof, Oplossing voor injectie/infuus
13 N01BB10 CHIROCAINE (LEVOBUPIVACAINE) Infusievloeistof, Injectievloeistof
14 N01BB10 LEVOBUPIVACAINE Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof
15 N01BB20 EMLA (LIDOCAINE/PRILOCAINE) Creme, Pleister
16 N01BB20 LEVOBUPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof
17 N01BB20 LIDOCAINE/PRILOCAINE Creme
18 N01BB20 LIDOCAINE/TETRACAINE/TETRACAINE Creme
19 N01BB20 MEPIVACAINE/BUPIVACAINE Injectievloeistof
20 N01BB20 PLIAGLIS (LIDOCAINE/TETRACAINE) Creme
21 N01BB20 RAPYDAN (LIDOCAINE/TETRACAINE) Pleister
22 N01BB20 ROPIVACAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
23 N01BB20 ROPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof, Injectievloeistof
24 N01BB51 BUPIVACAINE/ADRENALINE Injectie
25 N01BB51 BUPIVACAINE/FENTANYL Infusievloeistof
26 N01BB51 BUPIVACAINE/MORFINE Infusievloeistof, Injectievloeistof
27 N01BB51 BUPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof
28 N01BB51 MARCAINE-ADRENALINE (BUPIVACAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
29 N01BB52 CATHEJELL (LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE) Gel
30 N01BB52 INSTILLAGEL (LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE) Gel
31 N01BB52 LIDOCAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
32 N01BB52 LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE Gel, Zalf
33 N01BB52 LIGNOSPAN (LIDOCAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
34 N01BB52 XYLOCAINE-ADRENALINE (LIDOCAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
35 N01BB52 XYLOMETAZOLINE/LIDOCAINE Neusspray
36 N01BB53 MEPIVACAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
37 N01BB54 CITANEST-OCTAPRESSINE (PRILOCAINE/FELYPRESSINE) Injectievloeistof
38 N01BB54 PRILOCAINE, COMBINATIEPREPARATEN Overige toedieningsvormen
39 N01BB58 SEPTANEST (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
40 N01BB58 ULTRACAIN D-S (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof