Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ROPIVACAINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ROPIVACAINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N01BB09 NAROPIN (ROPIVACAINE) Oplossing voor injectie
N01BB09 ROPIVACAINE Infusievloeistof, Injectievloeistof, Oplossing voor injectie/infuus
N01BB09 ROPIVACAINE Infuus, Injectie, Injectie / infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


ROPIVACAINE

Aantal meldingen 6
Ernstig 2
Geslacht
Man
Vrouw
2
(33%)
4
(67%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
kortademigheid : 2
Hart : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 1
jeukende huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 1
Maag-darmstelsel : 2
braken : 1
misselijkheid : 1
Psychisch : 1
slapeloosheid : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
gewicht verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
injectieplaatsverharding : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 2
zwelling van injectieplaats : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
polymenorroe : 1
Zenuwstelsel : 6
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
slaperigheid : 1
stemstoornis : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ROPIVACAINE

Aantal meldingen 3.553
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.077
(58%)
1.163
(33%)
313
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
77
(2%)
726
(20%)
1.467
(41%)
1.131
(32%)
152
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 276
Bloed- en lymfestelsel : 20
Bloedvaten : 362
Chirurgische en medische verrichtingen : 26
Congenitale en genetische afwijkingen : 2
Hart : 423
Huid- en onderhuid : 378
Immuunsysteem : 207
Infecties en parasitaire aandoeningen : 50
Intoxicaties en letsels : 456
Lever en galwegen : 13
Maag-darmstelsel : 619
Neoplasmata : 3
Nier en urinewegen : 70
Oog : 74
Oor en evenwichtsorgaan : 21
Product aanlegenheden : 50
Psychisch : 141
Sociale omstandigheden : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 177
Testuitslagen en onderzoeken : 194
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 653
Voeding en stofwisseling : 20
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
Zenuwstelsel : 1.268
Zwangerschap en perinatale periode : 100
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N01BB08 ARTICAINE Injectie
2 N01BB08 ARTICAINE Injectievloeistof
3 N01BB01 BUPIVACAINE Infusievloeistof, Infuus, Injectievloeistof, Oplossing voor injectie
4 N01BB01 BUPIVACAINE Infuus, Injectie, Injectie/infusie
5 N01BB51 BUPIVACAINE/ADRENALINE Injectie
6 N01BB51 BUPIVACAINE/FENTANYL Infusievloeistof
7 N01BB51 BUPIVACAINE/FENTANYL Infuus
8 N01BB01 BUPIVACAINE/GLUCOSE Injectie
9 N01BB51 BUPIVACAINE/MORFINE Infusievloeistof, Injectievloeistof
10 N01BB51 BUPIVACAINE/MORFINE Infuus, Injectie
11 N01BB51 BUPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof
12 N01BB51 BUPIVACAINE/SUFENTANIL Infuus
13 N01BB52 CATHEJELL (LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE) Gel
14 N01BB10 CHIROCAINE (LEVOBUPIVACAINE) Infusievloeistof, Injectievloeistof
15 N01BB10 CHIROCAINE (LEVOBUPIVACAINE) Infuus, Injectie
16 N01BB04 CITANEST (PRILOCAINE) Injectie
17 N01BB04 CITANEST (PRILOCAINE) Injectievloeistof
18 N01BB54 CITANEST-OCTAPRESSINE (PRILOCAINE/FELYPRESSINE) Injectievloeistof
19 N01BB02 DYNEXAN (LIDOCAINE) Gel
20 N01BB02 DYNEXAN (LIDOCAINE) Gel voor oromucosaal gebruik
21 N01BB20 EMLA (LIDOCAINE/PRILOCAINE) Creme, Pleister
22 N01BB52 INSTILLAGEL (LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE) Gel
23 N01BB10 LEVOBUPIVACAINE Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof
24 N01BB10 LEVOBUPIVACAINE Infuus, Injectie, Injectie/infuus
25 N01BB20 LEVOBUPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof
26 N01BB20 LEVOBUPIVACAINE/SUFENTANIL Infuus
27 N01BB02 LIDOCAINE Gel, Gel voor oromucosaal gebruik, Injectie, Pleister, Spray, Vernevelvloeistof
28 N01BB02 LIDOCAINE Gel, Injectievloeistof, Spray
29 N01BB52 LIDOCAINE/ADRENALINE Injectie
30 N01BB52 LIDOCAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
31 N01BB52 LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE Gel
32 N01BB20 LIDOCAINE/PRILOCAINE Creme
33 N01BB20 LIDOCAINE/PRILOCAINE Creme, Pleister
34 N01BB20 LIDOCAINE/TETRACAINE/TETRACAINE Creme
35 N01BB52 LIGNOSPAN (LIDOCAINE/ADRENALINE) Injectie
36 N01BB52 LIGNOSPAN (LIDOCAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
37 N01BB01 MARCAINE (BUPIVACAINE) Injectie
38 N01BB01 MARCAINE (BUPIVACAINE) Injectievloeistof
39 N01BB51 MARCAINE-ADRENALINE (BUPIVACAINE/ADRENALINE) Injectie
40 N01BB51 MARCAINE-ADRENALINE (BUPIVACAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
41 N01BB01 MARCAINE-GLUCOSE (BUPIVACAINE/GLUCOSE) Injectie
42 N01BB01 MARCAINE-GLUCOSE (BUPIVACAINE/GLUCOSE) Injectievloeistof
43 N01BB03 MEPIVACAINE Infusievloeistof, Injectievloeistof
44 N01BB03 MEPIVACAINE Infuus, Injectie
45 N01BB53 MEPIVACAINE/ADRENALINE Injectie
46 N01BB53 MEPIVACAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
47 N01BB20 MEPIVACAINE/BUPIVACAINE Injectievloeistof
48 N01BB20 PLIAGLIS (LIDOCAINE/TETRACAINE) Creme
49 N01BB04 PRILOCAINE Injectie
50 N01BB04 PRILOCAINE Injectievloeistof
51 N01BB54 PRILOCAINE, COMBINATIEPREPARATEN Overige toedieningsvormen
52 N01BB04 PRILOTEKAL (PRILOCAINE) Injectie
53 N01BB04 PRILOTEKAL (PRILOCAINE) Injectievloeistof
54 N01BB20 RAPYDAN (LIDOCAINE/TETRACAINE) Pleister
55 N01BB20 ROPIVACAINE/ADRENALINE Injectie
56 N01BB20 ROPIVACAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
57 N01BB20 ROPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof, Injectievloeistof
58 N01BB20 ROPIVACAINE/SUFENTANIL Infuus, Injectie
59 N01BB03 SCANDONEST (MEPIVACAINE) Injectie
60 N01BB03 SCANDONEST (MEPIVACAINE) Injectievloeistof
61 N01BB58 SEPTANEST (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectie
62 N01BB58 SEPTANEST (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
63 N01BB58 ULTRACAIN D-S (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectie
64 N01BB58 ULTRACAIN D-S (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
65 N01BB02 VERSATIS (LIDOCAINE) Pleister
66 N01BB02 XYLOCAINE (LIDOCAINE) Gel, Injectie, Spray
67 N01BB02 XYLOCAINE (LIDOCAINE) Gel, Injectievloeistof, Spray
68 N01BB52 XYLOCAINE-ADRENALINE (LIDOCAINE/ADRENALINE) Injectie
69 N01BB52 XYLOCAINE-ADRENALINE (LIDOCAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
70 N01BB52 XYLOMETAZOLINE/LIDOCAINE Neusspray