Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

OXYCODON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in OXYCODON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Ekhart, C., Hunsel, F. van Meldingen over bijwerkingen opioïden nemen gestaag toe Pharmaceutisch Weekblad 2019 154(20):14-15
2 Monster M. Oxycontintabletten en matrix in de ontlasting GeBu 2006 40(6):69-70
3 Borgsteede S.D., Deliens L., Zuurmond W.W.A. Prescribing of pain medication in palliative care. A survey in general practice PEDS 2009 18:16-23
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-6-2019.


OXYCODON

Aantal meldingen 375
Ernstig 47
Geslacht
Man
Vrouw
145
(39%)
230
(61%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 20
ademhalingsproblemen (apneu) : 2
bloedneus : 1
hoesten : 1
hoorbare piepende ademhaling : 1
kortademigheid : 11
neusverstopping : 1
onderdrukking ademhaling : 2
orofaryngeale pijn : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
Normocytic anaemia : 1
Bloedvaten : 19
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 1
fenomeen van Raynaud : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 3
opvlieger : 5
overmatig blozen : 2
Shock symptom : 1
trombose ader : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 16
hartkloppingen : 4
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
perifeer oedeem : 8
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 107
galbulten : 6
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 1
huidlaesie : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 5
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 37
jeukende huiduitslag : 2
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
nagelverkleuring : 1
overmatig zweten : 22
pruritus gegeneraliseerd : 11
rash gegeneraliseerd : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 4
trichorrhexis : 1
vervellen : 3
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 6
blaar : 2
blootstelling via moedermelk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
vergiftiging : 1
Maag-darmstelsel : 156
aandoening maag-darmstelsel : 1
afwezigheid van speeksel : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 32
buikklachten : 3
buikpijn : 4
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
diarree : 6
droge keel : 1
droge mond : 10
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 2
hik : 5
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 47
obstipatie, verstopping : 22
oesofaguspijn : 2
ontsteking tandvlees : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 1
tanden bros : 1
tongaandoening : 1
tongverkleuring : 1
Nier en urinewegen : 15
aandoening urinelozing : 1
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 6
vaak plassen : 2
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 24
blindheid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
lichtschuwheid : 2
loslating van het netvlies : 1
macula degeneratie : 1
onsteking van het netvlies : 1
oogirritatie : 2
oogpijn : 1
presbyopie : 1
scheelzien : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 3
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 16
binnenooraandoening : 1
cerumen samengeperst : 1
draaiduizeligheid : 3
oorsuizen : 6
overgevoeligheid voor geluid : 4
slechthorendheid : 1
Psychisch : 134
abnormaal gedrag : 3
abnormale dromen : 3
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 4
agressie : 4
angst : 12
circadiane slaapritmestoornis : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 5
depressieve stemming : 10
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 8
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
huilen : 2
ijlen : 5
Lusteloos : 4
nachtmerrie : 4
onrust : 3
onttrekkingssyndroom : 3
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 13
somnabulisme : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 1
symptoom van depressie : 1
uitgelaten stemming : 4
verlies van dromen : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 10
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 6
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 15
gewrichtsaandoening : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in kaak : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 4
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 21
bloeddruk verlaagd : 3
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verlaagd : 2
hemoglobine verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 1
Productresidu aanwezig : 2
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 122
aangezichtspijn : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
Gait inability : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 26
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 9
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 1
gevoel abnormaal : 6
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 5
koorts : 2
koude rillingen : 6
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 10
niet lekker voelen : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 11
pijn : 4
pijn in de borstkas : 5
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
product coatingaangelegenheid : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
stoornis temperatuurregulatie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 4
vermoeidheid : 9
voedselinteractie : 2
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 12
honger : 1
hunkering naar voedsel : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 9
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
abnormaal orgasme : 1
impotentie : 1
onregelmatige menstruatie : 1
uitblijven zaadlozing : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 185
aandachtstoornis : 3
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
clonus : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 31
een verlaagde spierspanning : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 5
evenwichtsstoornis : 5
flauwvallen : 11
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 4
hoofdpijn : 16
kaakklem : 1
kokerzicht : 1
leuko-encefalopathie : 1
migraine : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 1
perifere zenuwpijn : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
sedatie : 1
slaap apneu syndroom : 2
slaap paralyse : 1
slaperigheid : 30
Smaakstoornis : 2
spierspasmen : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 6
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 7
tintelingen mond : 3
toeval (convulsie) : 5
trilling/beving (tremor) : 9
verandering reukvermogen : 2
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 3
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 5
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OXYCODON

Aantal meldingen 96.248
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
34.520
(36%)
34.510
(36%)
27.218
(28%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
4
(0%)
73.802
(77%)
16.116
(17%)
5.041
(5%)
1.285
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.966
Bloed- en lymfestelsel : 476
Bloedvaten : 1.830
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.351
Congenitale en genetische afwijkingen : 90
Endocrien syteem : 152
Hart : 5.097
Huid- en onderhuid : 5.137
Immuunsysteem : 1.672
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.273
Intoxicaties en letsels : 34.329
Lever en galwegen : 800
Maag-darmstelsel : 17.779
Neoplasmata : 1.024
Nier en urinewegen : 1.702
Oog : 1.259
Oor en evenwichtsorgaan : 415
Product aanlegenheden : 1.696
Psychisch : 25.299
Sociale omstandigheden : 5.066
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.698
Testuitslagen en onderzoeken : 4.334
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 34.442
Voeding en stofwisseling : 1.739
Voortplantingsstelsel en borsten : 355
Zenuwstelsel : 15.447
Zwangerschap en perinatale periode : 156
Vergelijkbare geneesmiddelen