Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

OXYCODON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in OXYCODON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Monster M. Oxycontintabletten en matrix in de ontlasting GeBu 2006 40(6):69-70
2 Borgsteede S.D., Deliens L., Zuurmond W.W.A. Prescribing of pain medication in palliative care. A survey in general practice PEDS 2009 18:16-23
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

OXYCODON

Aantal meldingen 329
Ernstig 78
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
123
(37%)
202
(61%)
4
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 21
bloedneus : 1
hoesten : 1
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 11
onderdrukking ademhaling : 4
orofaryngeale pijn : 1
snurken : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
Bloedvaten : 20
fenomeen van Raynaud : 2
flauwvallen : 1
hemodynamische instabiliteit : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 3
longembolie : 2
opvlieger : 3
overmatig blozen : 2
Shock symptom : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose ader : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 19
hartkloppingen : 4
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 7
stress-cardiomyopathy : 2
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 75
galbulten : 5
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 1
huidlaesie : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 3
Jeuk : 23
jeukende huiduitslag : 2
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 16
pruritus gegeneraliseerd : 7
rash gegeneraliseerd : 2
roodheid : 4
vervellen : 3
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 5
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
Bovenste luchtweginfectie : 1
Haemophilus-infectie : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 18
blaar : 2
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Intentional product use issue : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
medicatiefout : 1
ongepast schema voor geneesmiddelentoediening : 1
opzettelijke overdosis : 2
overdosering (niet opzettelijk) : 1
overdosis : 1
Product use in unapproved indication : 1
ruptuur pees : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 3
vergiftiging : 1
Wrong technique in product usage process : 1
Maag-darmstelsel : 131
aandoening maag-darmstelsel : 1
afwezigheid van speeksel : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 27
buikbloeding : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 1
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
diarree : 2
droge keel : 1
droge mond : 6
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 2
hik : 4
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 45
obstipatie, verstopping : 19
oesofaguspijn : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 1
tanden bros : 1
tongaandoening : 1
Trichoglossia : 1
Neoplasmata : 8
botmetastase : 1
gastro-intestinaalcarcinoom : 1
kwaadaardige longkanker : 1
neoplasma maligne progressief : 2
pancreasneoplasma : 1
paraganglionneoplasma maligne : 1
wervelkolommetastasen : 1
Nier en urinewegen : 11
aandoening urinelozing : 1
incontinentie : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 4
vaak plassen : 2
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 14
blindheid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
lichtschuwheid : 1
loslating van het netvlies : 1
onsteking van het netvlies : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 1
presbyopie : 1
scheelzien : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 13
binnenooraandoening : 1
cerumen samengeperst : 1
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 5
overgevoeligheid voor geluid : 3
slechthorendheid : 1
Psychisch : 96
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 2
afhankelijkheid : 3
afhankelijkheid van geneesmiddel : 5
agressie : 2
angst : 8
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 6
depressieve stemming : 5
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 4
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
huilen : 2
ijlen : 4
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 1
onrust : 2
onttrekkingssyndroom : 1
paniekreactie : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 8
somnabulisme : 1
stemmingswisselingen : 1
uitgelaten stemming : 5
verlies van dromen : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 6
zelfmoordgedachte : 4
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 3
drug diversion : 2
drugmisbruik : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 18
botpijn : 2
gewrichtsaandoening : 1
pijn in arm of been : 3
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 4
spierzwakte : 3
tussenwervelschijf protrusie : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 19
bloed in urine : 1
bloeddruk verlaagd : 3
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 1
medicatieresidu aanwezig : 2
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 108
aangezichtspijn : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
euthanasie : 1
Gait inability : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddeleneffect verminderd : 6
geneesmiddelinteractie : 25
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 9
gevoel abnormaal : 4
hernia : 1
het koud hebben : 3
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 1
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 10
niet lekker voelen : 2
oedeem : 1
onbeoordeelbaar voorval : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 7
pijn : 3
pijn in de borstkas : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
product substitutieaangelegenheid : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
toename van ziekte : 2
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 1
voedselinteractie : 1
Voeding en stofwisseling : 11
honger : 1
hunkering naar voedsel : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
uitdroging : 2
verminderde eetlust : 6
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
abnormaal orgasme : 1
impotentie : 1
onregelmatige menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 150
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 2
clonus : 1
coma : 3
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 21
een verlaagde spierspanning : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 5
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 10
gedeeltelijke verlamming : 2
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 5
hoofdpijn : 11
leuko-encefalopathie : 1
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
Motorische disfunctie : 1
niet kunnen ruiken : 1
perifere zenuwpijn : 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 26
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 4
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 6
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 6
tintelingen mond : 3
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 5
verandering reukvermogen : 2
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 3
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 7
zenuwpijn : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 2
doodgeboorte : 1
premature baby : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

OXYCODON

Aantal meldingen 92.603
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
32.607
(35%)
32.986
(36%)
27.010
(29%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
4
(0%)
70.799
(76%)
15.734
(17%)
4.802
(5%)
1.264
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.716
Bloed- en lymfestelsel : 451
Bloedvaten : 1.754
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.269
Congenitale en genetische afwijkingen : 88
Endocrien syteem : 143
Hart : 4.854
Huid- en onderhuid : 4.936
Immuunsysteem : 1.407
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.184
Intoxicaties en letsels : 33.126
Lever en galwegen : 775
Maag-darmstelsel : 17.196
Neoplasmata : 989
Nier en urinewegen : 1.649
Oog : 1.205
Oor en evenwichtsorgaan : 398
Product aanlegenheden : 1.619
Psychisch : 23.771
Sociale omstandigheden : 4.943
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.547
Testuitslagen en onderzoeken : 4.174
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 33.404
Voeding en stofwisseling : 1.671
Voortplantingsstelsel en borsten : 345
Zenuwstelsel : 14.886
Zwangerschap en perinatale periode : 147
Vergelijkbare geneesmiddelen