Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

FENTANYL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FENTANYL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Hartman, J., Hunsel, F. van Verslaving niet uitgesloten bij snelwerkend fentanyl PW 2016 151(10):30-31
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

FENTANYL

Aantal meldingen 284
Ernstig 109
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
102
(36%)
172
(61%)
10
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 31
ademhalingsproblemen (apneu) : 2
bloedneus : 1
geeuwen : 1
hyperventilatie : 3
kortademigheid : 13
loopneus : 1
niezen : 1
onderdrukking ademhaling : 6
snelle ademhaling : 1
stoornis in de gasuitwisseling : 1
verslikken : 1
Bloedvaten : 11
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
embolie : 1
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 2
longembolie : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 10
off-label gebruik : 7
opzettelijk misbruik van product : 2
voorgeschreven overdosis : 1
Hart : 13
hartkloppingen : 4
hartslagstoornis foetaal : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 2
iets vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (1e graads AV blok) : 1
perifeer oedeem : 2
snel hartritme : 1
stress-cardiomyopathy : 1
Huid- en onderhuid : 41
contact eczeem : 3
Enkelvoudige blauwe plek : 1
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 3
huidhypopigmentatie : 2
huidirritatie : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 1
nagelongemak : 1
overmatig zweten : 13
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 1
vervellen : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
abces : 1
caries tanden : 1
Haemophilus-infectie : 1
neus-keelontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 36
accidentele blootstelling aan product : 1
blaar : 2
foetale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
geneesmiddelafleveringsfout : 2
geneesmiddelvoorschrijffout : 2
Intentional product use issue : 4
medicatiefout : 3
omstandigheid of informatie die tot medicatiefout kan leiden : 1
onjuiste toedieningswijze voor geneesmiddeltoediening : 1
opzettelijke overdosis : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
overdosis : 11
Product use in unapproved indication : 3
ruggenmergletsel : 1
slecht functioneren van hulpmiddel : 1
Wrong technique in product usage process : 1
Maag-darmstelsel : 98
aandoening maag-darmstelsel : 1
bloederige ontlasting : 1
braken : 21
branderige tong : 1
buikklachten : 4
buikpijn : 4
darmobstructie (ileus) : 1
darm-perforatie : 3
diarree : 5
droge keel : 1
droge mond : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
hik : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 33
obstipatie, verstopping : 4
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
tandaandoening : 2
tongaandoening : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 1
Neoplasmata : 4
alveesklierkanker : 1
metastase naar de hersenvliezen : 1
neoplasma maligne progressief : 1
paraganglionneoplasma maligne : 1
Nier en urinewegen : 4
urineretentie : 3
vaak plassen : 1
Oog : 16
blindheid : 2
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
onsteking van het netvlies : 1
pupil vernauwing : 3
scherpzien gereduceerd : 2
tijdelijke blindheid : 2
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
binnenooraandoening : 1
cerumen samengeperst : 1
doofheid : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
Psychisch : 103
abnormale dromen : 1
afhankelijkheid : 7
afhankelijkheid van geneesmiddel : 11
agressie : 2
angst : 5
Apathisch : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 3
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 1
gemengde hallucinaties : 1
hallucinaties : 5
ijlen : 6
illusie : 1
manie : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 3
onttrekkingssyndroom : 16
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 3
slapeloosheid : 9
spanning : 1
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 5
vrees : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 1
zelfmoordpoging : 2
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 6
drugmisbruik : 6
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 18
gewrichtsstijfheid : 1
pijn in arm of been : 2
pijn in de zij : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 6
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 2
tussenwervelschijf protrusie : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 15
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 4
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
wisselende glucosespiegel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 114
adhesieaangelegenheid m.b.t. product : 1
doorbraakpijn : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 2
fysieke productetiketaangelegenheid : 1
geen bijwerking : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 12
geneesmiddeleneffect verminderd : 2
geneesmiddelentolerantie : 2
geneesmiddelinteractie : 11
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 4
gevoel abnormaal : 3
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
huidontsteking op de plaats van toediening : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
koorts : 2
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 1
malaise : 6
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 14
onvoldoende anesthesie : 1
pijn : 5
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
product druppelaaraangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 7
pruritus op de toedieningsplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 10
slijmvliesbloeding : 3
terminale staat : 1
val : 1
vermoeidheid : 5
verslechtering van de aandoening : 2
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 9
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
uitdroging : 2
verminderde eetlust : 5
vochtopname verlaagd : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
oligospermie : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
Zenuwstelsel : 86
aandachtstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 2
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 6
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 11
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
flauwvallen : 2
gedeeltelijke verlamming : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 3
gezichtsvelduitval : 1
hersenstamsyndroom : 1
hoofdpijn : 5
niet-reagerend op prikkels : 1
overmatige gevoeligheid : 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 2
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaperigheid : 13
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 3
tintelingen mond : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 2
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 4
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 3
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

FENTANYL

Aantal meldingen 162.473
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
83.503
(51%)
49.426
(30%)
29.544
(18%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
240
(0%)
80.332
(49%)
69.278
(43%)
10.707
(7%)
1.916
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.544
Bloed- en lymfestelsel : 591
Bloedvaten : 5.187
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.719
Congenitale en genetische afwijkingen : 110
Endocrien syteem : 329
Hart : 5.404
Huid- en onderhuid : 11.127
Immuunsysteem : 2.284
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.040
Intoxicaties en letsels : 41.729
Lever en galwegen : 699
Maag-darmstelsel : 56.205
Neoplasmata : 2.293
Nier en urinewegen : 2.806
Oog : 1.605
Oor en evenwichtsorgaan : 689
Product aanlegenheden : 11.740
Psychisch : 15.774
Sociale omstandigheden : 1.611
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.721
Testuitslagen en onderzoeken : 5.915
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 48.519
Voeding en stofwisseling : 2.683
Voortplantingsstelsel en borsten : 386
Zenuwstelsel : 35.619
Zwangerschap en perinatale periode : 254
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02AB02 PETHIDINE Injectie
2 N02AB72 PETHIDINE/PROMAZINE Injectie