Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

PARACETAMOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PARACETAMOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Jessurun, N., Marum, R. van, Hermens, W., Puijenbroek, E.P. van Advanced age and female sex as risk factors for high anion gap metabolic acidosis after a drug interaction between paracetamol and flucloxacillin: a case series JAGS 2016 64(10):e90-e93
2 N.T. Jessurun, Hunsel van F., Puijenbroek van E. Metabolic acidosis with a high anion gap: a drug-drug interaction between paracetamol and flucloxacillin Clinical Therapeutics 2015 Vol. 37, Issue 8, e47
3 Stoker L.J. Paracetamol en allergische reacties GeBu 2002 36(11):127-128
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 High anion gap metabolic acidosis (HAGMA) following an adverse drug interaction between paracetamol and flucloxacillin 2015
2 Update High anion gap metabolic acidosis (HAGMA) following an adverse drug interaction between paracetamol and flucloxacillin 2017
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


PARACETAMOL

Aantal meldingen 478
Ernstig 66
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
189
(40%)
286
(60%)
3
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 32
beklemming keel : 2
bloedneus : 4
diafragmapijn : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 6
kortademigheid : 11
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale pijn : 1
pijnlijke ademhaling : 1
prikkeling voorhoofdsholten : 1
Bloed- en lymfestelsel : 9
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
Bloedarmoede : 1
bloedingsneiging : 1
immune trombocytopenische purpura : 1
methemoglobinemie : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 2
Bloedvaten : 13
aderontsteking : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 3
hersenbloeding : 2
lage bloeddruk : 4
opvlieger : 2
Hart : 19
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 11
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 3
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 192
abnormale verhoorning van de huid : 1
angio-oedeem : 16
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 2
galbulten : 29
gele huid : 1
gezichtszwelling : 6
huid warm : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 22
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 5
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 23
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 3
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 26
pruritus gegeneraliseerd : 1
psoriasis : 3
puntbloedingen : 1
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 2
rode huiduitslag : 9
roodheid : 11
Stevens-Johnson-syndroom : 2
tongoedeem : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
zwelling aangezicht : 4
Immuunsysteem : 26
anafylactische reactie : 7
anafylactische shock : 8
geneesmiddelenovergevoeligheid : 2
overgevoeligheid : 7
Reaction to excipient : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
bronchiolitis : 1
Intoxicaties en letsels : 4
lage lichaamstemperatuur : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 14
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 4
geelzucht : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 2
leverfalen : 4
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 124
aambeien : 2
aandoening van anus en endeldarm : 1
abnormale ontlasting : 2
aften : 1
anale pruritus : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 2
braken : 9
buikklachten : 4
buikpijn : 14
diarree : 23
droge keel : 1
droge mond : 2
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 1
harde feces : 1
hik : 1
Hyperesthesie tanden : 1
irritatie keel : 2
lipzwelling : 6
maagaandoening : 2
maag-darm bloeding : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 24
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 1
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 1
pijn in de bovenbuik : 6
pijn in de onderbuik : 2
prikkelbare darmsyndroom : 1
slijmerige stoelgangen : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 13
bloed in de urine : 2
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 2
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urine-incontinentie : 1
verkleuring van de urine : 1
vocht vasthouden : 2
Oog : 15
blindheid : 1
cornea-aandoening : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
jeuk aan oog : 1
macula degeneratie : 1
ooglidaandoening : 1
ooglidverdikking : 1
oogzwelling : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 7
oorsuizen : 2
oorzwelling : 1
slechthorendheid : 4
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 63
abnormale dromen : 3
angst : 8
depressie : 2
depressieve stemming : 3
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 8
huilen : 2
ijlen : 1
katatonie : 1
nachtmerrie : 6
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 2
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 5
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 6
somnabulisme : 1
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 2
zelfmoordgedachte : 1
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 21
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 3
Klachten skelet/spierstelsel : 1
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 5
spierspasmen : 4
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 24
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 7
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
tumor-markertest : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 80
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 27
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 3
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 10
koude rillingen : 3
loopstoornis : 1
malaise : 2
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 8
pijn : 2
pijn in de borstkas : 2
verminderde werkzaamheid : 4
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 17
honger : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
metabole acidose : 12
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
oedeem van vulva : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
prostaatklachten (prostatisme) : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 83
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 2
duizeligheid : 20
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 15
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
onvermogen om te spreken (mutisme) : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 6
overmatige bewegingsdrang : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 9
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 5
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zuigelingensterfte : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PARACETAMOL

Aantal meldingen 139.056
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
80.560
(58%)
47.935
(34%)
10.561
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.922
(1%)
52.225
(38%)
45.687
(33%)
36.324
(26%)
2.898
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.880
Bloed- en lymfestelsel : 3.704
Bloedvaten : 3.954
Chirurgische en medische verrichtingen : 609
Congenitale en genetische afwijkingen : 374
Endocrien syteem : 100
Hart : 4.368
Huid- en onderhuid : 40.520
Immuunsysteem : 4.528
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.137
Intoxicaties en letsels : 32.374
Lever en galwegen : 11.745
Maag-darmstelsel : 21.858
Neoplasmata : 297
Nier en urinewegen : 3.815
Oog : 7.098
Oor en evenwichtsorgaan : 778
Product aanlegenheden : 3.823
Psychisch : 13.043
Sociale omstandigheden : 421
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.487
Testuitslagen en onderzoeken : 9.782
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 27.959
Voeding en stofwisseling : 3.002
Voortplantingsstelsel en borsten : 430
Zenuwstelsel : 14.738
Zwangerschap en perinatale periode : 605
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02BE51 ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINE Tablet
2 N02BE51 ANTIGRIPPINE (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Poeder voor drank
3 N02BE51 ANTIGRIPPINE (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Zakje
4 N02BE51 ANTIGRIPPINE (PARACETAMOL/COFFEINE/ASCORBINEZUUR) Tablet
5 N02BE51 APC TABLET (ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
6 N02BE51 BOOTS PHARMACEUTICALS (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
7 N02BE51 CITROSAN (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Poeder voor drank
8 N02BE51 CITROSAN (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Zakje
9 N02BE51 EXCEDRIN (ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
10 N02BE51 FINIMAL (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
11 N02BE51 FINIMAL (PARACETAMOL/COFFEINE/ASCORBINEZUUR) Bruistablet
12 N02BE51 HOOFDPIJNPOEDERS 'DARO' (PARACETAMOL/PROPYFENAZON/COFFEINE) Zakje (poeder)
13 N02BE51 HOOFDPIJNPOEDERS 'DARO' (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Zakje (poeder)
14 N02BE51 IDYL (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
15 N02BE51 LIVSANE (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
16 N02BE51 PANADOL PLUS (PARACETAMOL/COFFEINE) Omhulde tablet
17 N02BE51 PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR Poeder voor drank
18 N02BE51 PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR Zakje
19 N02BE51 PARACETAMOL/COFFEINE Capsule, Omhulde tablet, Tablet, Zakje
20 N02BE51 PARACETAMOL/COFFEINE Tablet
21 N02BE51 PARACETAMOL/METOCLOPRAMIDE Zetpil
22 N02BE51 PARACETAMOL/VITAMINE C (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Zakje (poeder)
23 N02BE51 PARACOF (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
24 N02BE51 PARADON HTP (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
25 N02BE51 PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE Tablet
26 N02BE51 SANALGIN (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
27 N02BE51 SARIDON (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
28 N02BE51 WITTE-KRUISPREPARATEN (PARACETAMOL/COFFEINE) Zakje
29 N02BE51 WITTE-KRUISPREPARATEN (PARACETAMOL/COFFEINE) Zakje (poeder)
30 N02BE71 PARACETAMOL, COMBINATIEPREPARATEN MET PSYCHOLEPTICA Overige toedieningsvormen