Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

PARACETAMOL, COMBINATIEPREPARATEN EXCL PSYCHOLEPTICA

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PARACETAMOL, COMBINATIEPREPARATEN EXCL PSYCHOLEPTICA behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N02BE51 ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINE Tablet
N02BE51 ANTIGRIPPINE (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Zakje
N02BE51 ANTIGRIPPINE (PARACETAMOL/COFFEINE/ASCORBINEZUUR) Tablet
N02BE51 APC TABLET (ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 BOOTS PHARMACEUTICALS (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 CITROSAN (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Zakje
N02BE51 EXCEDRIN (ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 FINIMAL (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 FINIMAL (PARACETAMOL/COFFEINE/ASCORBINEZUUR) Bruistablet
N02BE51 HOOFDPIJNPOEDERS 'DARO' (PARACETAMOL/PROPYFENAZON/COFFEINE) Zakje (poeder)
N02BE51 HOOFDPIJNPOEDERS 'DARO' (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Zakje (poeder)
N02BE51 IDYL (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 LIVSANE (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 PANADOL PLUS (PARACETAMOL/COFFEINE) Omhulde tablet
N02BE51 PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR Zakje
N02BE51 PARACETAMOL/COFFEINE Capsule, Omhulde tablet, Tablet, Zakje
N02BE51 PARACETAMOL/METOCLOPRAMIDE Zetpil
N02BE51 PARACETAMOL/VITAMINE C (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Zakje (poeder)
N02BE51 PARACOF (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 PARADON HTP (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE Tablet
N02BE51 SANALGIN (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 SARIDON (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 WITTE-KRUISPREPARATEN (PARACETAMOL/COFFEINE) Zakje

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Bijl A.M.H., Puijenbroek van E.P. Anaphylactic reactions to OTC analgesics, particularly propyphenazone-combinations (abstract) Drug Safety 2004 27(12):921-922
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anaphylactic reactions on the combination of paracetamol, propyphenazone and caffeine (Saridon®) 2004
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 20-8-2019.


PARACETAMOL, COMBINATIEPREPARATEN EXCL PSYCHOLEPTICA

Aantal meldingen 105
Ernstig 20
Geslacht
Man
Vrouw
35
(33%)
70
(67%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
bloedneus : 1
hoesten : 1
hoorbare piepende ademhaling : 2
kortademigheid : 5
neusklachten : 1
Bloedvaten : 4
aderaandoening handen en voeten : 1
Bloeduitstorting : 1
hoge bloeddruk : 1
trombose : 1
Hart : 5
hartkloppingen : 5
Huid- en onderhuid : 39
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 8
galbulten : 7
gezichtszwelling : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 5
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
overmatig zweten : 3
pruritus gegeneraliseerd : 1
rode huiduitslag : 3
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 18
anafylactische reactie : 3
anafylactische shock : 6
overgevoeligheid : 6
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 3
Maag-darmstelsel : 37
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 1
braken : 5
buikklachten : 2
buikpijn : 8
colitis microscopisch : 1
diarree : 6
droge keel : 1
irritatie keel : 1
maagklachten : 1
maagzweer met bloeding : 1
misselijkheid : 6
tongverkleuring : 1
Nier en urinewegen : 5
Acute kidney injury : 1
kristalurie : 1
urinegeur abnormaal : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 4
droog oog : 1
oogontsteking : 1
oogzwelling : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 6
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
onrust : 1
reukhallucinatie : 1
slapeloosheid : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
spierspasmen : 3
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
bloeddruk verhoogd : 2
urineanalyse abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 1
het heet hebben : 1
koorts : 1
pijn in de borstkas : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
bloedingen na de menopauze : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
Zenuwstelsel : 21
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 7
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 3
slaperigheid : 1
tintelingen : 2
tintelingen slijmvlies : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PARACETAMOL, COMBINATIEPREPARATEN EXCL PSYCHOLEPTICA

Aantal meldingen 135.773
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
78.818
(58%)
46.957
(35%)
9.998
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.899
(1%)
49.799
(37%)
45.195
(33%)
36.019
(27%)
2.861
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.773
Bloed- en lymfestelsel : 3.663
Bloedvaten : 3.921
Chirurgische en medische verrichtingen : 600
Congenitale en genetische afwijkingen : 371
Endocrien syteem : 100
Hart : 4.312
Huid- en onderhuid : 40.134
Immuunsysteem : 4.265
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.097
Intoxicaties en letsels : 31.481
Lever en galwegen : 11.595
Maag-darmstelsel : 21.454
Neoplasmata : 291
Nier en urinewegen : 3.766
Oog : 7.073
Oor en evenwichtsorgaan : 758
Product aanlegenheden : 3.733
Psychisch : 12.923
Sociale omstandigheden : 414
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.424
Testuitslagen en onderzoeken : 9.660
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 26.493
Voeding en stofwisseling : 2.955
Voortplantingsstelsel en borsten : 422
Zenuwstelsel : 14.507
Zwangerschap en perinatale periode : 586
Vergelijkbare geneesmiddelen