Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

LEVOMEPROMAZINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LEVOMEPROMAZINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AA02 LEVOMEPROMAZINE Injectie, Injectie/infuus, Tablet
N05AA02 LEVOMEPROMAZINE Injectie/infuus, Tablet
N05AA02 NOZINAN (LEVOMEPROMAZINE) Injectie, Tablet
N05AA02 NOZINAN (LEVOMEPROMAZINE) Injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Wegewijs M.A., Beers E., Loonen A. Antipsychotic drug use and hypothermia. Reported cases in literature and WHO database (abstract) BJCP 2006 62(6):736-737
2 Heeringa M., Grootheest van A.C. Atypische antipsychotica (ingezonden) NTVG 2000 144(43):2078-79
3 Bijl A.M.H. Diabetes door atypische antipsychotica; niet alleen door gewichtstoename PW 2006 141(5):164-165
4 Mannesse C.K., Puijenbroek van E.P., Janssen P.A.F. Hyponatraemia as an adverse drug reaction of antipsychotic drugs: a case-control study in Vigibase Drug Safety 2010 33(7);569-78
5 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
6 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Hypothermia and antipsychotic drugs 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


LEVOMEPROMAZINE

Aantal meldingen 33
Ernstig 8
Geslacht
Man
Vrouw
11
(33%)
22
(67%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
Faryngeale zwelling : 1
neusverstopping : 1
snurken : 1
Bloedvaten : 5
Bloeduitstorting : 1
flauwvallen : 1
lage bloeddruk : 1
longembolie : 1
Shock symptom : 1
Hart : 3
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 1
perifeer oedeem : 1
Huid- en onderhuid : 6
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 2
huiduitslag : 1
jeukende huiduitslag : 1
overmatig zweten : 1
Intoxicaties en letsels : 2
lage lichaamstemperatuur : 2
Lever en galwegen : 1
geelzucht toxisch : 1
Maag-darmstelsel : 10
alvleesklierontsteking : 1
braken : 2
branderige tong : 1
diarree : 1
droge mond : 3
misselijkheid : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Oog : 6
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
staar : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 9
abnormale dromen : 1
angst : 1
Apathisch : 1
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 1
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
abnormale hartritme : 1
gewicht verhoogd : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 3
val : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 13
bewustzijnsverlies : 2
duizeligheid : 2
slaperigheid : 3
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LEVOMEPROMAZINE

Aantal meldingen 4.834
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.314
(48%)
2.416
(50%)
104
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
109
(2%)
915
(19%)
471
(10%)
3.319
(69%)
20
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 266
Bloed- en lymfestelsel : 350
Bloedvaten : 391
Chirurgische en medische verrichtingen : 15
Congenitale en genetische afwijkingen : 19
Endocrien syteem : 36
Hart : 309
Huid- en onderhuid : 371
Immuunsysteem : 20
Infecties en parasitaire aandoeningen : 127
Intoxicaties en letsels : 483
Lever en galwegen : 225
Maag-darmstelsel : 512
Neoplasmata : 12
Nier en urinewegen : 199
Oog : 159
Oor en evenwichtsorgaan : 44
Product aanlegenheden : 6
Psychisch : 726
Sociale omstandigheden : 9
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 220
Testuitslagen en onderzoeken : 472
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 830
Voeding en stofwisseling : 174
Voortplantingsstelsel en borsten : 114
Zenuwstelsel : 1.919
Zwangerschap en perinatale periode : 18
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05AA01 CHLOORPROMAZINE Injectievloeistof, Zetpil
2 N05AA01 CHLOORPROMAZINE Zetpil
3 N05AA03 PROMAZINE Overige toedieningsvormen