Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

HALOPERIDOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in HALOPERIDOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AD01 HALDOL (HALOPERIDOL) Drank, Injectievloeistof, Tablet
N05AD01 HALDOL-JANSSEN (HALOPERIDOL) Tablet
N05AD01 HALOPERIDOL Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Slooff V.D., Spaans E., Puijenbroek van E., Jessurun N., Beusekom van B.S., Hoog de M., Tibboel D., Wildt de S.N. Adverse events of haloperidol for the treatment of delirium in critically ill children Intensive Care Med. 2014 Oct;40(10):1602-3.
2 Wegewijs M.A., Beers E., Loonen A. Antipsychotic drug use and hypothermia. Reported cases in literature and WHO database (abstract) BJCP 2006 62(6):736-737
3 Heeringa M., Grootheest van A.C. Atypische antipsychotica (ingezonden) NTVG 2000 144(43):2078-79
4 Bijl A.M.H. Diabetes door atypische antipsychotica; niet alleen door gewichtstoename PW 2006 141(5):164-165
5 Mannesse C.K., Puijenbroek van E.P., Janssen P.A.F. Hyponatraemia as an adverse drug reaction of antipsychotic drugs: a case-control study in Vigibase Drug Safety 2010 33(7);569-78
6 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
7 Boekel, A. van Parkinsonisme door gebruik geneesmiddelen onderschat Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(49):20-21
8 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
9 Cohen D., Diemont W.L. Verergering van schizoaffectieve stoornis door interactie tussen haloperidol en carbamazepine NTVG 2002 146(41):1942-1944
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Haloperidol and visual disturbances 2003
2 Hypothermia and antipsychotic drugs 2008
3 Hypothermia and antipsychotic drugs 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


HALOPERIDOL

Aantal meldingen 601
Ernstig 218
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
285
(47%)
308
(51%)
8
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 27
ademhalingsproblemen (apneu) : 3
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
ademstilstand : 2
bloedneus : 1
bronchiale hyperreactiviteit : 1
hoesten : 1
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 10
kortademigheid bij inspanning : 1
longfibrose : 1
loopneus : 1
neusverstopping : 2
Bloed- en lymfestelsel : 28
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 5
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 4
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
bloedingsneiging : 1
methemoglobinemie : 1
pancytopenie : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 7
trombocytose : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 29
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 2
hersenbloeding : 4
herseninfarct : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
lage bloeddruk : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 3
longembolie : 5
trombose : 2
trombose ader : 2
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 3
verkleurde ader : 1
wisselende bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
subcutaan emfyseem : 1
Endocrien syteem : 5
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 2
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
ziekte van de bijschildklieren (hyperparathyreoidie) : 1
Hart : 33
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 9
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartstilstand : 3
ontsteking hartzakje : 1
ontsteking van de hartspier : 2
perifeer oedeem : 2
snel hartritme : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 3
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 86
acne : 4
afsterven huid : 1
angio-oedeem : 4
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 5
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 3
haaruitval : 7
huidaandoening : 2
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 10
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 2
injectieplaatsrash : 1
Jeuk : 9
jeukende huiduitslag : 5
Meerdere blauwe plekken : 1
minder haargroei : 1
nachtzweten : 1
onychoclasis : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 5
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 3
roodheid : 3
Stevens-Johnson-syndroom : 3
verandering haarkleur : 1
vervellen : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 5
anafylactische reactie : 2
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
hersenvliesontsteking : 1
huidinfectie door schimmels : 1
onychomycose : 1
urineweginfectie : 1
zweetklierinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 17
blaar : 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
hemothorax : 1
lage lichaamstemperatuur : 5
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
onderhuidse bloeding : 1
ototoxiciteit : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
overdosis : 1
Producttoedieningsfout : 1
ruptuur pees : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
vergiftiging : 1
Lever en galwegen : 11
afwijkende leverfunctie : 3
galstuwing : 1
geelzucht : 2
geelzucht (cholestatisch) : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 2
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 88
alvleesklierontsteking : 3
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 1
braakneiging : 2
braken : 5
buikbloeding : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 1
diarree : 6
droge mond : 10
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 4
groei van het tandvlees : 1
hik : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 3
misselijkheid : 13
obstipatie, verstopping : 5
pijn in de bovenbuik : 2
protrusie tong : 1
retroperitoneale hemorragie : 1
slikken pijnlijk : 1
tandverkleuring : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 13
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 2
kwaadaardige longkanker : 2
Nier en urinewegen : 32
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 5
bedplassen : 1
bloed in de urine : 1
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nefrogene diabetes insipidus : 4
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 5
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 4
vocht vasthouden : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 25
accomodatiestoornis ooglens : 2
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 7
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lagophthalmos : 1
lichtschuwheid : 1
lui oog (amblyopie) : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 6
doofheid : 1
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 144
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
achtervolgingswaan : 2
afhankelijkheid van geneesmiddel : 2
agressie : 7
angst : 5
Apathisch : 5
depressie : 6
depressieve stemming : 5
Derealisatie : 1
dissociatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 9
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
huilen : 1
hyperseksualiteit : 1
hyposomnie : 1
ijlen : 6
impulsbeheersingsstoornis : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 3
nachtmerrie : 1
onrust : 2
onttrekkingssyndroom : 1
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische decompensatie : 1
psychotische stoornis : 5
rusteloosheid : 9
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 7
sociaal vermijdingsgedrag : 3
somnabulisme : 1
spraakarmoede : 1
staren : 1
stress : 1
suïcidaal gedrag : 1
tandenknarsen : 1
tic : 1
verminderd libido : 2
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 9
Vijandigheid : 1
waandenkbeelden : 5
woede-aanval : 1
zelfmoord : 2
zelfmoordgedachte : 7
zelfmoordpoging : 3
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 2
leerhandicap : 1
sociaal probleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 38
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 5
gewrichtspijn : 3
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 1
pees pijn : 1
pijn in arm of been : 2
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 8
Spierpijn : 4
spierspasmen : 5
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 59
afwijkend ECG : 2
afwijkend ECG (QT verlengd) : 5
alkalisch fosfatase verhoogd : 2
bilirubine bloed verhoogd : 1
bilirubine geconjugeerd verhoogd : 1
bloed creatinefosfokinase MB : 1
bloeddruk verlaagd : 2
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 4
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 12
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartminuutvolume verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 6
leverfunctietests abnormaal : 2
Liver function test increased : 2
Productresidu aanwezig : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
remmende antistoffen : 2
schommeling in International Normalized Ratio : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 113
dwerggroei : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 27
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 3
griepachtige verschijnselen : 1
huidontsteking op de plaats van toediening : 1
koorts : 10
lichaamszwakte : 1
littekenvorming op de injectieplaats : 1
loopstoornis : 3
malaise : 4
maligne neuroleptica syndroom : 9
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 3
pijn : 1
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 4
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
val : 4
verhoogde lichaamstemperatuur : 3
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 14
verslechtering van de aandoening : 4
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 37
abnormale gewichtstoename : 1
coma door laag bloedsuikergehalte : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hypernatriëmie : 1
hypofagie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 3
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 3
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 8
metabole acidose : 1
toegenomen eetlust : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 2
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 2
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 2
verminderde eetlust : 6
Voortplantingsstelsel en borsten : 18
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
genitale hypo-esthesie : 1
hypospermie : 1
impotentie : 7
melkafscheiding : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale bloeding : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 235
aandachtstoornis : 1
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 2
bewegingsdrang (chorea) : 2
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 2
bloeding in of rondom de hersenen : 1
bradykinesie : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 2
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
dementie met Lewy-lichaampjes : 1
duizeligheid : 11
dwangstand van het hoofd : 1
dyskinesie : 4
een verlaagde spierspanning : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 12
flauwvallen : 2
freezing phenomenon : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 1
gelaatsparese : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 14
insultachtige fenomenen : 1
kaakklem : 2
kwijlen : 1
locked-in syndroom : 1
Motorische disfunctie : 1
niet kunnen ruiken : 1
oculogyrische crisis : 4
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
overmatige bewegingsdrang : 3
perifere zenuwpijn : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 8
sedatie : 2
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 21
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 4
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 16
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 8
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 8
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 5
tintelingen : 5
tintelingen mond : 1
titubatie van hoofd : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 11
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 8
toxische encefalopathie : 1
trilling/beving (tremor) : 16
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 2
verminderd bewustzijn : 8
verminderde gevoeligheid : 1
versterkte reflexen : 1
verstoorde smaak : 1
volledige verlamming : 1
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 8
doodgeboorte : 1
foetale groeibeperking : 1
premature baby : 1
spontane miskraam : 1
voortijdige bevalling : 1
zuigelingensterfte : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HALOPERIDOL

Aantal meldingen 30.791
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
12.888
(42%)
16.146
(52%)
1.757
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
565
(2%)
11.105
(36%)
7.274
(24%)
10.849
(35%)
998
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.567
Bloed- en lymfestelsel : 921
Bloedvaten : 1.222
Chirurgische en medische verrichtingen : 219
Congenitale en genetische afwijkingen : 144
Endocrien syteem : 249
Hart : 1.839
Huid- en onderhuid : 1.697
Immuunsysteem : 521
Infecties en parasitaire aandoeningen : 575
Intoxicaties en letsels : 2.363
Lever en galwegen : 578
Maag-darmstelsel : 2.782
Neoplasmata : 108
Nier en urinewegen : 931
Oog : 1.135
Oor en evenwichtsorgaan : 129
Product aanlegenheden : 171
Psychisch : 5.222
Sociale omstandigheden : 202
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.415
Testuitslagen en onderzoeken : 2.733
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.029
Voeding en stofwisseling : 1.128
Voortplantingsstelsel en borsten : 587
Zenuwstelsel : 16.855
Zwangerschap en perinatale periode : 135
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05AD05 DIPIPERON (PIPAMPERON) Druppels, Tablet
2 N05AD05 PIPAMPERON Tablet
3 N05AD06 BROOMPERIDOL Druppels, Injectie
4 N05AD06 IMPROMEN (BROOMPERIDOL) Druppels
5 N05AD06 IMPROMEN DECANOAS (BROOMPERIDOL) Injectievloeistof
6 N05AD07 BENPERIDOL-NEURAXPHARM (BENPERIDOL) Druppels
7 N05AD08 DEHYDROBENZPERIDOL (DROPERIDOL) Injectievloeistof
8 N05AD08 DROPERIDOL Injectie