Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CLOZAPINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CLOZAPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AH02 CLOZAPINE Drank, Drank (suspensie), Injectievloeistof, Tablet
N05AH02 LEPONEX (CLOZAPINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Wegewijs M.A., Beers E., Loonen A. Antipsychotic drug use and hypothermia. Reported cases in literature and WHO database (abstract) BJCP 2006 62(6):736-737
2 Heeringa M., Grootheest van A.C. Atypische antipsychotica (ingezonden) NTVG 2000 144(43):2078-79
3 van Puijenbroek, EP, van Grootheest AC Bijwerkingen, handvaten in de praktijk Bijblijven 2008 2008/24/5;25-31
4 Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C. Bijwerkingen, handvatten voor de praktijk Bijblijven 2008 2008/24/5;25-31
5 Molen-Eigenraam van der M., Blanken-Meijs J.T.H.M., Heeringa M., Grootheest van A.C. Delirium door stijging van clozapinespiegels tijdens ontstekingsreactie NTVG 2001 145(9):427-430
6 Bijl A.M.H. Diabetes door atypische antipsychotica; niet alleen door gewichtstoename PW 2006 141(5):164-165
7 Heeringa M., Beurskens R., Schouten W. Elevated plasma levels of clozapine after concomitant use of fluvoxamine Pharm. World Science 1999 21(5):243-4
8 Heeringa M, Beurskens R, Schouten W, Verduijn MM. Elevated plasma levels of clozapine after concomitant use of fluvoxamine. Pharm World Sci 1999 21(5):243-4
9 Grootheest van A.C., Puijenbroek van E.P. Geneesmiddelenbewaking in Nederland Bijblijven 2008 2008/24/5;17-24
10 Mannesse C.K., Puijenbroek van E.P., Janssen P.A.F. Hyponatraemia as an adverse drug reaction of antipsychotic drugs: a case-control study in Vigibase Drug Safety 2010 33(7);569-78
11 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
12 Heeringa M., Beurskens R., Schouten W. Interactie van clozapine en fluvoxamine (abstract) NTVG 2000 144(1):49
13 Labadie J. Myocarditis en cardiomyopathie als bijwerkingen van clozapine GeBu 2002 36(8):91
14 Bruin de G.J., Bac D.J., Puijenbroek van E.P. Syndroom van Ogilvie als bijwerking van clozapine NTVG 2009 2009;153:B437
15 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Clozapine, olanzapine and rhabdomyolysis 2004
2 Hypothermia and antipsychotic drugs 2008
3 Hypothermia and antipsychotic drugs 2008
4 Infections can increase clozapine levels, resulting in delirium: an update 2004
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-3-2020.


CLOZAPINE

Aantal meldingen 323
Ernstig 166
Geslacht
Man
Vrouw
206
(64%)
117
(36%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 20
ademstilstand : 1
astma : 1
bronchospasme : 1
hoesten : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 2
kortademigheid bij inspanning : 1
longontsteking : 1
longvliesontsteking : 2
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 2
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
pleurale effusie : 2
snelle ademhaling : 1
verstikking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 75
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 19
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 5
Bloedarmoede : 1
eosinofilie : 3
leukocytose : 1
Normocytic anaemia : 1
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
trombocytose : 2
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 31
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 5
Bloedvaten : 31
embolie : 1
flauwvallen : 4
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
lage bloeddruk : 8
lage bloeddruk bij opstaan : 3
longembolie : 5
trombose ader : 3
verhoogde bloeddruk : 6
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 57
abnormale vochtophoping hartzakje : 1
Adams-stokes aanvallen : 1
congestieve cardiomyopathie : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 5
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 2
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartspieraandoening : 8
hartstilstand : 3
onregelmatige hartslag : 3
ontsteking hartzakje : 2
ontsteking van de hartspier : 9
onvoldoende werking van de rechter harthelft (hartfalen) : 1
perifeer oedeem : 5
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 12
Huid- en onderhuid : 12
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
haaruitval : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
overmatig zweten : 1
rash gegeneraliseerd : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
longontsteking : 4
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 2
Intoxicaties en letsels : 7
lage lichaamstemperatuur : 1
opzettelijke overdosis : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
productafleveringsfout : 1
ruptuur pees : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
vergiftiging : 1
Lever en galwegen : 9
afwijkende leverfunctie : 3
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 2
hepatocellulair letsel : 2
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 64
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 2
braken : 6
branderige tong : 1
buikbloeding : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 2
burning mouth-syndroom : 1
darmobstructie (paralytische ileus) : 7
diarree : 6
droge mond : 1
eosinofiele colitis : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
Intestinal pseudo-obstruction : 2
ischemische colitis : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 1
megacolon : 1
misselijkheid : 1
obstipatie, verstopping : 5
ontsteking van de dikke darm : 2
vergroting speekselklier : 1
verhard deel ontlasting (fecaloom) : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 7
verminderde maaglediging : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 2
goedaardig vetgezwel : 1
myeloïde leukemie : 1
Nier en urinewegen : 18
bedplassen : 5
incontinentie : 1
nierfunctie verminderd : 3
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 4
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 2
vaker urineren : 1
Oog : 5
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
oogpijn : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
wagenziekte : 1
Psychisch : 32
agressie : 1
Apathisch : 1
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 3
dissociatieve stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 3
katatonie : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onttrekkingssyndroom : 1
slaapstoornis : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 6
voedingsprobleem : 1
waandenkbeelden : 2
zelfmoordgedachte : 1
zelfmoordpoging : 2
Sociale omstandigheden : 1
Loss of personal independence in daily activities : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 3
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 43
amylase verhoogd : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 3
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verhoogd : 1
intelligentietest : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 2
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lipiden verhoogd : 1
metamyelocytentelling : 1
myoglobine urine : 1
reticulocytentelling verlaagd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 9
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 40
controleverlies van benen : 1
geneesmiddelinteractie : 11
griepachtige verschijnselen : 1
koorts : 8
loopstoornis : 1
malaise : 1
maligne neuroleptica syndroom : 3
mobiliteit verminderd : 1
pijn in de borstkas : 2
plotselinge hartdood : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 5
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 17
diabetes mellitus : 4
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
overgewicht : 1
resistentie tegen insuline : 1
toegenomen eetlust : 2
type 2 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 3
verminderde eetlust : 1
zwaarlijvigheid : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 19
impotentie : 2
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 11
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
uitblijven zaadlozing : 3
zaadlozing richting de blaas (retrograde ejaculatie) : 2
Zenuwstelsel : 68
aandachtstoornis : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewustzijnsverlies : 6
cognitieve aandoening : 2
coma : 2
drop attacks : 1
duizeligheid : 4
dwangstand van het hoofd : 1
dyskinesie : 2
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 1
migraine : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap apneu syndroom : 1
slaperigheid : 7
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 4
spierspasmen : 2
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 3
stolsel in intracraniale sinus venosus : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 3
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 5
verminderd bewustzijn : 3
verstoorde smaak : 1
zenuwstelselaandoening : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
groot voor zwangerschapsduur baby : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLOZAPINE

Aantal meldingen 146.857
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
53.462
(36%)
87.116
(59%)
6.279
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
218
(0%)
58.960
(40%)
10.095
(7%)
62.792
(43%)
14.792
(10%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 9.447
Bloed- en lymfestelsel : 37.031
Bloedvaten : 7.710
Chirurgische en medische verrichtingen : 5.824
Congenitale en genetische afwijkingen : 259
Endocrien syteem : 405
Hart : 18.644
Huid- en onderhuid : 2.856
Immuunsysteem : 378
Infecties en parasitaire aandoeningen : 14.792
Intoxicaties en letsels : 9.554
Lever en galwegen : 2.724
Maag-darmstelsel : 15.399
Neoplasmata : 4.659
Nier en urinewegen : 3.789
Oog : 898
Oor en evenwichtsorgaan : 221
Product aanlegenheden : 248
Psychisch : 16.012
Sociale omstandigheden : 559
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.826
Testuitslagen en onderzoeken : 39.232
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 30.024
Voeding en stofwisseling : 5.825
Voortplantingsstelsel en borsten : 986
Zenuwstelsel : 24.880
Zwangerschap en perinatale periode : 272
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05AH03 OLANZAPINE Smelttablet, Tablet
2 N05AH03 ZYPADHERA (OLANZAPINE) Poeder voor injectie
3 N05AH03 ZYPREXA (OLANZAPINE) Poeder injectievloeistof, Smelttablet
4 N05AH04 QUETIAPINE Filmomhulde tablet, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
5 N05AH04 SEROQUEL (QUETIAPINE) Filmomhulde tablet, Tablet met gereguleerde afgifte