Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DIAZEPAM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DIAZEPAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05BA01 DIAZEMULS (DIAZEPAM) Injectie
N05BA01 DIAZEPAM Injectie, Klysma, Tablet, Zetpil
N05BA01 STESOLID (DIAZEPAM) Klysma, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
2 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
3 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Benzodiazepines and suicidal ideation and completed suicide 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

DIAZEPAM

Aantal meldingen 151
Ernstig 50
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
60
(40%)
88
(58%)
3
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 20
ademhalingsproblemen (apneu) : 5
bloedneus : 2
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
geeuwen : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 1
luchtwegirritatie : 1
onderdrukking ademhaling : 1
pleurale effusie : 5
verslikken : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
Bloedarmoede : 1
leukocytose : 1
Bloedvaten : 7
hemodynamische instabiliteit : 1
lage bloeddruk : 6
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
hemodialyse : 1
opzettelijk misbruik van product : 1
Hart : 5
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) : 1
hartkloppingen : 1
hartspieraandoening : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 25
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
dikker worden van de huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 1
haaruitval : 2
huiduitslag : 5
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
overmatig zweten : 3
rode huiduitslag : 1
rosacea : 1
tongoedeem : 1
vermindering huidpigment : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Intoxicaties en letsels : 21
alcoholvergiftiging : 1
meervoudige breuken : 1
ongeval : 1
opzettelijke overdosis : 3
overdosis : 5
Product use in unapproved indication : 1
Sedation complication : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 7
verkeersongeluk : 1
Maag-darmstelsel : 52
aambeien : 1
boeren : 1
braken : 8
buikpijn : 4
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
diarree : 5
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 2
hik : 4
lip droog : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 8
obstipatie, verstopping : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 5
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 7
aandoening urinelozing : 1
nierfalen : 1
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 2
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 14
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 3
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogaandoening : 1
ooglidaandoening : 1
oogzwelling : 1
pijn in het ooglid : 1
sclera verkleuring : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 83
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 2
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 3
agressie : 3
angst : 4
angststoornis : 1
Apathisch : 1
Breath holding spell : 2
depressie : 4
depressieve stemming : 1
gelijkmatige stemming : 2
hallucinaties : 4
huilen : 1
ideeënvlucht : 1
impulsief gedrag : 1
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 3
onrust : 10
onttrekkingssyndroom : 2
paniekaanval : 2
paniekreactie : 2
paniekstoornis : 1
psychotische stoornis : 1
rebound-psychose : 2
rusteloosheid : 5
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
spanning : 1
stemmingswisselingen : 1
uitgelaten stemming : 3
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 1
zelfmoordpoging : 7
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 4
drugmisbruik : 2
Loss of personal independence in daily activities : 1
middelenmisbruik : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
gewrichtspijn : 1
gewrichtsstijfheid : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 2
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 29
afwijkend ECG (QT verlengd) : 5
bloed alcohol verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
calcium geïoniseerd verlaagd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 5
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
myocardnecrosemarker verhoogd : 5
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 47
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelentolerantie : 1
geneesmiddelentolerantie verhoogd : 1
geneesmiddelinteractie : 6
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
gevoel abnormaal : 1
hernia : 1
koorts : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 3
maligne neuroleptica syndroom : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 8
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 1
pijn : 1
pijn op de injectieplaats : 1
reactie op de injectieplaats : 1
toename van ziekte : 1
val : 2
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 3
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 11
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hyperlactacidemie : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 5
metabole acidose : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 75
aandachtstoornis : 2
bewustzijnsverlies : 6
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
coma : 4
duizeligheid : 6
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
gedeeltelijke verlamming : 2
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 6
hoofdpijn : 10
Motorische disfunctie : 2
niet-reagerend op prikkels : 1
ongelijke pupillen : 1
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
Periodic Limb Movement Disorder : 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 2
presyncope : 1
sedatie : 5
slaperigheid : 8
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

DIAZEPAM

Aantal meldingen 29.181
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
14.439
(49%)
12.340
(42%)
2.402
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
106
(0%)
14.321
(49%)
4.080
(14%)
9.394
(32%)
1.280
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.303
Bloed- en lymfestelsel : 427
Bloedvaten : 1.608
Chirurgische en medische verrichtingen : 232
Congenitale en genetische afwijkingen : 256
Endocrien syteem : 97
Hart : 2.936
Huid- en onderhuid : 2.971
Immuunsysteem : 839
Infecties en parasitaire aandoeningen : 642
Intoxicaties en letsels : 7.656
Lever en galwegen : 515
Maag-darmstelsel : 2.746
Neoplasmata : 113
Nier en urinewegen : 620
Oog : 854
Oor en evenwichtsorgaan : 288
Product aanlegenheden : 462
Psychisch : 9.580
Sociale omstandigheden : 451
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.043
Testuitslagen en onderzoeken : 1.763
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.299
Voeding en stofwisseling : 631
Voortplantingsstelsel en borsten : 221
Zenuwstelsel : 8.112
Zwangerschap en perinatale periode : 337
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05BA02 CHLOORDIAZEPOXIDE Tablet
2 N05BA02 CHLORDIAZEPOXIDUM Tablet
3 N05BA04 OXAZEPAM Tablet
4 N05BA04 SERESTA (OXAZEPAM) Tablet
5 N05BA05 CLORAZEPINEZUUR Capsule, Injectie, Tablet
6 N05BA05 TRANXENE (CLORAZEPINEZUUR) Capsule, Injectie, Tablet
7 N05BA06 LORAZEPAM Capsule, Drank, Injectie, Injectie/infuus, Tablet
8 N05BA06 TEMESTA (LORAZEPAM) Injectie
9 N05BA08 BROMAZEPAM Tablet
10 N05BA09 CLOBAZAM Capsule, Tablet
11 N05BA09 FRISIUM (CLOBAZAM) Tablet
12 N05BA10 KETAZOLAM Overige toedieningsvormen
13 N05BA11 REAPAM (PRAZEPAM) Tablet
14 N05BA12 ALPRAZOLAM Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
15 N05BA12 XANAX (ALPRAZOLAM) Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte