Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

AMITRIPTYLINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in AMITRIPTYLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AA09 AMITRIPTYLINE Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet
N06AA09 SAROTEX (AMITRIPTYLINE) Capsule met gereguleerde afgifte
N06AA09 TRYPTIZOL (AMITRIPTYLINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits G. Bittere Pil: Tricyclische anti-depressiva Gezondgids 2014 juni 2014
2 Meyboom R.H.B., Gier de J.J. Hoe strikt is het advies om patiënten met antidepressiva niet te laten autorijden? Apothekers Vademecum 2000 nr.14:3-4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Tricyclic antidepressants and peripheral coldness 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-6-2019.


AMITRIPTYLINE

Aantal meldingen 746
Ernstig 88
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
211
(28%)
533
(71%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 32
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
beklemming keel : 3
bloedneus : 2
droogheid neusslijmvlies : 1
farynxbloeding : 1
hoesten : 4
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 9
kortademigheid bij inspanning : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 1
orofaryngeale pijn : 2
paranasale sinus hypersecretie : 1
sputum toegenomen : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
Bloedarmoede : 1
Normocytic anaemia : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 28
Bloeduitstorting : 4
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 2
fenomeen van Raynaud : 2
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 6
opvlieger : 2
perifeer circulatoir falen : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 3
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 5
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 53
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
atriumtachycardie : 1
hartfalen : 2
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 23
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 1
kransslagaderstenose : 1
linkerventrikeldisfunctie : 1
onregelmatige hartslag : 4
perifeer oedeem : 7
snel hartritme : 6
Huid- en onderhuid : 135
acne : 1
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 1
galbulten : 2
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
gezichtszwelling : 4
haaraandoening : 1
haaruitval : 27
huidaandoening : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidaandoening (vasculair) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 11
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 9
kneuzing : 1
lipverkleuring : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 31
psoriasis : 2
puntbloedingen : 1
pustulaire psoriasis : 1
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 6
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 4
roodheid : 1
rosacea : 1
toename huidpigment : 2
tongoedeem : 3
vlekkerige huiduitslag : 2
zwangerschapsmasker : 1
zweer : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 1
reactie op kleuring : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
blaasontsteking : 1
bronchitis : 1
caries tanden : 2
faryngitis : 1
ontsteking neustoegang : 1
ontsteking oogleden : 1
orale candida infectie : 2
speekselklierontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 8
blaar : 1
Foreign body in gastrointestinal tract : 1
oogzenuwletsel : 1
Producttoedieningsfout : 1
Sedation complication : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 2
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 242
aandoening maag-darmstelsel : 1
aften : 2
Anesthesie van de mond : 1
Angular cheilitis : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 3
braakneiging : 1
braken : 7
branderige tong : 2
buikklachten : 5
buikpijn : 2
colitis ulcerosa : 1
darmobstructie (ileus) : 2
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
diarree : 5
droge keel : 2
droge mond : 97
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 6
harde feces : 1
hik : 1
irritatie keel : 3
kramp van de slokdarm : 1
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 7
misselijkheid : 13
obstipatie, verstopping : 24
oesofaguspijn : 2
ontsteking tandvlees : 6
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 2
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 6
tanden bros : 1
tanderosie : 2
tandverkleuring : 1
tongaandoening : 3
tongblaren : 1
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 1
Tongue erythema : 1
tongverkleuring : 5
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 2
zweertje in de mond : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 44
aandoening urinelozing : 6
bloed in de urine : 1
mictiefrequentie afgenomen : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 2
nierpijn : 1
pijn bij plassen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 5
urinegeur abnormaal : 3
urineretentie : 12
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 6
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 59
accomodatiestoornis ooglens : 3
blindheid : 1
droog oog : 4
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 15
glasvochttroebelingen : 1
glaucoom : 4
glaucoom : 1
lichtschuwheid : 1
nervus opticus infarct : 1
netvliespigmentatie : 1
ongemak in het oog : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
oogaandoening : 1
oogpijn : 2
rood oog : 1
staar : 2
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 11
Oor en evenwichtsorgaan : 28
doofheid : 1
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 1
oorpijn : 2
oorsuizen : 22
plots gehoorverlies : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 220
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 13
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 1
agressie : 12
angst : 10
Apathisch : 1
brassend eten : 3
burn-out-syndroom : 1
dagdromen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 12
depressieve stemming : 6
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 2
dissociatie : 3
emotionele droefheid : 2
emotionele stoornis : 2
hallucinatie (visueel) : 6
hallucinaties : 12
het uitblijven van een orgasme : 4
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 4
hypomanie : 2
ijlen : 2
illusie : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
libidoverlies : 2
Lusteloos : 1
manie : 2
nachtmerrie : 14
onrust : 6
onttrekkingssyndroom : 5
overdreven waakzaamheid : 1
paniekaanval : 3
paniekreactie : 2
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 2
psychische stoornis : 1
Psychotic symptom : 1
rusteloosheid : 8
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 17
somnabulisme : 1
stemmingswisselingen : 2
stotteren : 1
symptoom van depressie : 1
tic : 2
verminderd libido : 5
verwarde toestand : 15
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 11
zelfmoordpoging : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 45
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gespannenheid spier : 1
gewrichtsonsteking door jicht : 1
gewrichtspijn : 3
gewrichtsstijfheid : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 5
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 2
skeletspierstijfheid : 5
Spierpijn : 6
spierspasmen : 13
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 55
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 33
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 2
INR verlaagd : 1
kristalneerslag aantoonbaar in de urine : 1
leverenzym verhoogd : 1
lichaamstemperatuur : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 151
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 30
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
gevoel abnormaal : 7
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
kater : 1
koorts : 6
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 3
malaise : 5
mobiliteit verminderd : 1
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking : 1
onverwacht effect : 29
pijn : 3
pijn in de borstkas : 6
product etiketaangelegenheid : 1
val : 1
verhoogde werkzaamheid : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 7
vermoeidheid : 20
verslechtering van de aandoening : 4
voedselinteractie : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zweertje op slijmvliezen : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 27
afwijking lichaamsvet : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 5
hunkering naar voedsel : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
pseudoporfyrie : 1
toegenomen eetlust : 7
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 5
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 25
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 1
impotentie : 4
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 2
melkafscheiding : 2
onregelmatige menstruatie : 3
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
pijn testikels : 1
prostaatklachten (prostatisme) : 1
stuwing borst : 1
symptomen overgang : 1
tepelpijn : 2
testiculaire zwelling : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 305
aandachtstoornis : 12
afwijkend coördinatievermogen : 3
aura : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 4
carpaal tunnel syndroom : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 51
dyskinesie : 5
een verlaagde spierspanning : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 4
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 7
geheugen vermindering : 14
geheugenverlies : 5
hoofdpijn : 21
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
hypersomnie : 1
initiële insomnia : 1
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
overactiviteit : 1
perifere zenuwpijn : 2
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaap apneu syndroom : 1
slaap paralyse : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 54
Smaakstoornis : 4
smaakverlies : 4
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 6
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
stemstoornis : 3
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 16
tintelingen mond : 5
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 21
verandering reukvermogen : 4
verhoogde spanning : 1
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 16
wazig zien, droge mond en andere symptomen door een tekort aan acetylcholine : 1
zenuwpijn : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 3
foetale dood : 1
premature baby : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

AMITRIPTYLINE

Aantal meldingen 27.533
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
17.461
(63%)
8.610
(31%)
1.462
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
280
(1%)
9.801
(36%)
5.809
(21%)
10.411
(38%)
1.232
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.773
Bloed- en lymfestelsel : 684
Bloedvaten : 1.316
Chirurgische en medische verrichtingen : 101
Congenitale en genetische afwijkingen : 162
Endocrien syteem : 140
Hart : 2.734
Huid- en onderhuid : 3.223
Immuunsysteem : 699
Infecties en parasitaire aandoeningen : 537
Intoxicaties en letsels : 4.044
Lever en galwegen : 753
Maag-darmstelsel : 4.882
Neoplasmata : 99
Nier en urinewegen : 967
Oog : 1.087
Oor en evenwichtsorgaan : 448
Product aanlegenheden : 160
Psychisch : 6.602
Sociale omstandigheden : 191
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.123
Testuitslagen en onderzoeken : 2.300
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.525
Voeding en stofwisseling : 1.035
Voortplantingsstelsel en borsten : 435
Zenuwstelsel : 8.657
Zwangerschap en perinatale periode : 140
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AA01 DESIPRAMINE Overige toedieningsvormen
2 N06AA02 IMIPRAMINE Tablet
3 N06AA04 ANAFRANIL (CLOMIPRAMINE) Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
4 N06AA04 CLOMIPRAMINE Omhulde tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
5 N06AA05 OPIPRAMOL Overige toedieningsvormen
6 N06AA06 TRIMIPRAMINE Overige toedieningsvormen
7 N06AA10 NORTRILEN (NORTRIPTYLINE) Tablet
8 N06AA12 SINEQUAN (DOXEPINE) Capsule
9 N06AA16 PROTHIADEN (DOSULEPINE) Capsule, Tablet
10 N06AA21 MAPROTILINE Tablet