Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

AMITRIPTYLINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in AMITRIPTYLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AA09 AMITRIPTYLINE Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet
N06AA09 SAROTEX (AMITRIPTYLINE) Capsule met gereguleerde afgifte
N06AA09 TRYPTIZOL (AMITRIPTYLINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits G. Bittere Pil: Tricyclische anti-depressiva Gezondgids 2014 juni 2014
2 Meyboom R.H.B., Gier de J.J. Hoe strikt is het advies om patiënten met antidepressiva niet te laten autorijden? Apothekers Vademecum 2000 nr.14:3-4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Tricyclic antidepressants and peripheral coldness 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

AMITRIPTYLINE

Aantal meldingen 726
Ernstig 139
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
212
(29%)
505
(70%)
9
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 44
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
beklemming keel : 2
bloedneus : 2
droogheid neusslijmvlies : 1
farynxbloeding : 1
hoesten : 4
hyperventilatie : 3
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 10
kortademigheid bij inspanning : 1
longaandoening : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 1
onderdrukking ademhaling : 1
orofaryngeale pijn : 2
paranasale sinus hypersecretie : 1
pleurale effusie : 1
respiratoire acidose : 4
schadelijk effect op de long : 1
sputum toegenomen : 1
vocht in de longen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
Bloedarmoede : 1
eosinofilie : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 33
Bloeduitstorting : 4
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 2
fenomeen van Raynaud : 2
flauwvallen : 2
hemodynamische instabiliteit : 3
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 5
opvlieger : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 4
wisselende bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 3
off-label gebruik : 2
voorgeschreven overdosis : 1
Endocrien syteem : 7
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 2
stoornis functie bijnier : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 2
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 51
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
atriumtachycardie : 1
hart- en ademhalingsstilstand : 1
hart- en longfalen : 1
hartfalen : 2
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 20
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 1
kransslagaderstenose : 1
linkerventrikeldisfunctie : 1
onregelmatige hartslag : 5
perifeer oedeem : 4
snel hartritme : 6
versnelde hartslag (ventriculair) : 2
Huid- en onderhuid : 123
acne : 1
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 6
gezichtszwelling : 3
haaraandoening : 1
haaruitval : 23
huidaandoening : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidaandoening (vasculair) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 11
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 9
kneuzing : 1
lipverkleuring : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 21
psoriasis : 2
puntbloedingen : 1
pustulaire psoriasis : 1
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 5
rode huiduitslag : 4
roodheid : 1
rosacea : 1
toename huidpigment : 2
tongoedeem : 3
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
vlekkerige huiduitslag : 2
zwangerschapsmasker : 1
zweer : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 2
reactie op voedselkleuring : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9
blaasontsteking : 1
bronchitis : 1
caries tanden : 2
faryngitis : 1
ontsteking neustoegang : 1
ontsteking oogleden : 1
orale candida infectie : 1
speekselklierontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 32
accidentele blootstelling aan product door kind : 1
foetale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
Foreign body in gastrointestinal tract : 1
ongeval : 1
opzettelijke overdosis : 3
overdosis : 7
Sedation complication : 1
strottenhoofdletsel : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 10
traumatisch longletsel : 2
vergiftiging : 2
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Lever en galwegen : 7
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 4
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 232
aandoening maag-darmstelsel : 1
aften : 1
boeren : 3
braakneiging : 1
braken : 6
branderige tong : 1
buikklachten : 6
buikpijn : 2
darmobstructie (ileus) : 2
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
darm-perforatie : 3
diarree : 7
diarree bij pasgeborene : 1
droge keel : 2
droge mond : 81
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 7
harde feces : 1
hik : 1
intestinale bloeding : 1
irritatie keel : 2
kramp van de slokdarm : 1
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 7
maagzweer : 1
misselijkheid : 19
obstipatie, verstopping : 22
oesofaguspijn : 1
ontsteking tandvlees : 5
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 4
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de mond : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 6
tanden bros : 1
tanderosie : 2
tandverkleuring : 1
tongaandoening : 3
tongblaren : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 4
Trichoglossia : 1
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 2
winderigheid : 1
zuurbranden : 2
zweertje in de mond : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 1
metastase naar de hersenvliezen : 1
Nier en urinewegen : 38
aandoening urinelozing : 6
mictiefrequentie afgenomen : 1
nierfalen : 3
nierfunctie verminderd : 2
pijn bij plassen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
urinegeur abnormaal : 2
urineretentie : 10
vaak plassen : 2
vaker urineren : 2
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 4
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 62
accomodatiestoornis ooglens : 3
astigmatisme : 1
blindheid : 1
droog oog : 5
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 16
glasvochttroebelingen : 1
glaucoom : 3
glaucoom : 1
lichtschuwheid : 1
netvliespigmentatie : 1
ongemak in het oog : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
oogaandoening : 2
oogirritatie : 1
oogpijn : 2
rood oog : 1
staar : 2
tijdelijke blindheid : 1
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 11
Oor en evenwichtsorgaan : 19
doofheid : 1
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 15
plots gehoorverlies : 1
Psychisch : 213
abnormale dromen : 9
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 1
agressie : 13
angst : 11
Apathisch : 1
brassend eten : 2
burn-out-syndroom : 1
dagdromen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 11
depressieve stemming : 5
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
dissociatie : 3
emotionele droefheid : 2
emotionele stoornis : 2
hallucinatie (visueel) : 5
hallucinaties : 9
het uitblijven van een orgasme : 2
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 4
hypomanie : 3
ijlen : 3
illusie : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 1
manie : 3
moordgedachten : 1
nachtmerrie : 12
onrust : 5
onttrekkingssyndroom : 5
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 5
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 6
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 19
somnabulisme : 1
stemmingswisselingen : 3
stotteren : 1
symptoom van depressie : 1
tic : 2
verminderd libido : 7
verminderde zelfverzorging : 1
verwarde toestand : 12
waandenkbeelden : 1
wanhoopsgevoel : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 16
zelfmoordpoging : 2
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 3
homicide : 1
invaliditeit : 1
werkontevredenheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 40
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gespannenheid spier : 1
gewrichtsonsteking door jicht : 1
gewrichtspijn : 2
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 5
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 5
spierspasmen : 13
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 62
afwijkend ECG (QT verlengd) : 4
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 3
geneesmiddelspiegel supratherapeutisch : 1
genotype geneesmiddelresistentietest positief : 1
gewicht verhoogd : 30
gewicht verlaagd : 5
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
lichaamstemperatuur : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 148
complicatie bij toediening via de mond : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 8
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 31
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 4
gevoel abnormaal : 5
het koud hebben : 2
kater : 1
koorts : 7
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 1
malaise : 4
mobiliteit verminderd : 1
multi-orgaanfalen : 1
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking : 1
onverwacht effect : 20
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 6
plotselinge dood : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
ulcus : 1
val : 2
verhoogde werkzaamheid : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 6
vermoeidheid : 18
verslechtering van de aandoening : 4
virologisch falen : 1
voedselinteractie : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zweertje op slijmvliezen : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 25
afwijking lichaamsvet : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 5
hunkering naar voedsel : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
metabole acidose : 1
pseudoporfyrie : 1
toegenomen eetlust : 5
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 3
voedingsstoornis : 1
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 20
aandoening van vulva : 1
impotentie : 3
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 2
melkafscheiding : 1
onregelmatige menstruatie : 3
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
pijn testikels : 1
prostaatklachten (prostatisme) : 1
stuwing borst : 1
symptomen overgang : 1
tepelpijn : 1
testiculaire zwelling : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 290
aandachtstoornis : 11
afwijkend coördinatievermogen : 2
aura : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 4
carpaal tunnel syndroom : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 4
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 44
dyskinesie : 3
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 10
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 6
gedeeltelijke verlamming : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 11
geheugenverlies : 5
hersenstamsyndroom : 1
hoofdpijn : 20
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hydrocefalus : 1
hypersomnie : 1
hypoxisch-ischemische encefalopathie : 1
initiële insomnia : 1
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
perifere zenuwpijn : 2
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 2
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaap apneu syndroom : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 50
smaakverlies : 4
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
stemstoornis : 3
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 14
tintelingen mond : 5
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 16
verandering reukvermogen : 4
verminderd bewustzijn : 3
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 18
wazig zien, droge mond en andere symptomen door een tekort aan acetylcholine : 1
zenuwpijn : 3
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
premature baby : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

AMITRIPTYLINE

Aantal meldingen 26.503
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
16.763
(63%)
8.359
(32%)
1.381
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
269
(1%)
9.205
(35%)
5.709
(22%)
10.104
(38%)
1.216
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.710
Bloed- en lymfestelsel : 677
Bloedvaten : 1.281
Chirurgische en medische verrichtingen : 95
Congenitale en genetische afwijkingen : 160
Endocrien syteem : 138
Hart : 2.652
Huid- en onderhuid : 3.155
Immuunsysteem : 590
Infecties en parasitaire aandoeningen : 525
Intoxicaties en letsels : 3.784
Lever en galwegen : 745
Maag-darmstelsel : 4.748
Neoplasmata : 95
Nier en urinewegen : 950
Oog : 1.068
Oor en evenwichtsorgaan : 434
Product aanlegenheden : 146
Psychisch : 6.287
Sociale omstandigheden : 185
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.090
Testuitslagen en onderzoeken : 2.218
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.238
Voeding en stofwisseling : 1.014
Voortplantingsstelsel en borsten : 422
Zenuwstelsel : 8.402
Zwangerschap en perinatale periode : 139
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AA01 DESIPRAMINE Overige toedieningsvormen
2 N06AA02 IMIPRAMINE Tablet
3 N06AA04 ANAFRANIL (CLOMIPRAMINE) Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
4 N06AA04 CLOMIPRAMINE Omhulde tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
5 N06AA05 OPIPRAMOL Overige toedieningsvormen
6 N06AA06 TRIMIPRAMINE Overige toedieningsvormen
7 N06AA10 NORTRILEN (NORTRIPTYLINE) Tablet
8 N06AA12 SINEQUAN (DOXEPINE) Capsule
9 N06AA16 PROTHIADEN (DOSULEPINE) Capsule, Tablet
10 N06AA21 MAPROTILINE Tablet