Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DOSULEPINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DOSULEPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AA16 PROTHIADEN (DOSULEPINE) Capsule, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits G. Bittere Pil: Tricyclische anti-depressiva Gezondgids 2014 juni 2014
2 Meyboom R.H.B., Gier de J.J. Hoe strikt is het advies om patiënten met antidepressiva niet te laten autorijden? Apothekers Vademecum 2000 nr.14:3-4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Tricyclic antidepressants and peripheral coldness 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


DOSULEPINE

Aantal meldingen 42
Ernstig 2
Geslacht
Man
Vrouw
11
(26%)
31
(74%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 1
Bloedvaten : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 3
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 11
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 2
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huiduitslag : 1
Jeuk : 1
kneuzing : 1
overmatig zweten : 3
rode huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht : 1
hepatocellulair letsel : 1
Maag-darmstelsel : 10
buikpijn : 2
droge mond : 4
lipaandoening : 1
misselijkheid : 2
tongverkleuring : 1
Nier en urinewegen : 2
aandoening urinelozing : 1
urine-incontinentie : 1
Oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogpijn : 1
Psychisch : 10
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 3
hallucinaties : 1
ijlen : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 1
zelfmoordgedachte : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
koude rillingen : 1
malaise : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 1
pijn op de injectieplaats : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Zenuwstelsel : 20
duizeligheid : 2
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 4
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaperigheid : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DOSULEPINE

Aantal meldingen 2.214
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.516
(68%)
653
(29%)
45
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
5
(0%)
10
(0%)
133
(6%)
1.536
(69%)
530
(24%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 78
Bloed- en lymfestelsel : 106
Bloedvaten : 86
Chirurgische en medische verrichtingen : 5
Congenitale en genetische afwijkingen : 33
Endocrien syteem : 22
Hart : 177
Huid- en onderhuid : 350
Immuunsysteem : 10
Infecties en parasitaire aandoeningen : 32
Intoxicaties en letsels : 121
Lever en galwegen : 171
Maag-darmstelsel : 290
Neoplasmata : 5
Nier en urinewegen : 68
Oog : 78
Oor en evenwichtsorgaan : 42
Product aanlegenheden : 9
Psychisch : 392
Sociale omstandigheden : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 78
Testuitslagen en onderzoeken : 99
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 302
Voeding en stofwisseling : 98
Voortplantingsstelsel en borsten : 59
Zenuwstelsel : 642
Zwangerschap en perinatale periode : 20
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AA01 DESIPRAMINE Overige toedieningsvormen
2 N06AA02 IMIPRAMINE Tablet
3 N06AA04 ANAFRANIL (CLOMIPRAMINE) Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
4 N06AA04 CLOMIPRAMINE Omhulde tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
5 N06AA05 OPIPRAMOL Overige toedieningsvormen
6 N06AA06 TRIMIPRAMINE Overige toedieningsvormen
7 N06AA09 AMITRIPTYLINE Tablet
8 N06AA09 SAROTEX (AMITRIPTYLINE) Capsule met gereguleerde afgifte
9 N06AA09 TRYPTIZOL (AMITRIPTYLINE) Tablet
10 N06AA10 NORTRILEN (NORTRIPTYLINE) Tablet
11 N06AA10 NORTRIPTYLINE Tablet
12 N06AA12 DOXEPINE Tablet
13 N06AA12 SINEQUAN (DOXEPINE) Capsule
14 N06AA21 MAPROTILINE Tablet