Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

FLUVOXAMINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLUVOXAMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AB08 FEVARIN (FLUVOXAMINE) Tablet
N06AB08 FLUVOXAMINE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Heeringa M., Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C. Anorexie tijdens gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers Huisarts & Wetenschap 2001 44(4)142-143
2 Swart, I. de, Passier, A. Antidepressiva tijdens de zwangerschap en lactatie VOG Magazine 2017 VOG Magazine
3 Ekhart G.C., Puijenbroek van E.P. Blijvende seksuele functiestoornissen na staken van een SSRI? Tijdsc. Psychiatrie 2014 2014;56(5):336-40.
4 Beers E., Grootheest van A.C. Bruxisme als bijwerking van serotonineheropnameremmers Ned. Tijdschr. Tand. 2007 114:388-389
5 Ekhart, C., Matic, M., Kant, A., Puijenbroek, EP. Van, Schaik, R. van CYP450 genotype and aggressive behavior on selective serotonin reuptake inhibitors Pharmacogenetics 2017 18(7):613-620
6 Schillevoort I., Puijenbroek van E.P., Boer de A. Extrapyramidal syndromes associated with selective serotonin reuptake inhibitors: a case-control study using spontaneous reports Int. Jour. Clin. Psychopharm. 2002 17(2):75-79
7 Schillevoort I., Puijenbroek van E.P., Boer de A. Extrapyramidal syndromes associated with SSRI use (abstract) PEDS 2001 10(S1)S140
8 Meyboom R.H.B., Gier de J.J. Hoe strikt is het advies om patiënten met antidepressiva niet te laten autorijden? Apothekers Vademecum 2000 nr.14:3-4
9 Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C., Diemont W.L. Hyperpigmentation associated with the use of serotonin reuptake inhibitors (abstract) PEDS 2002 11(2):s264-265
10 Wijnen H.H., Schendel van F.M.E., Puijenbroek van E.P. Hyponatriëmie bij gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers: meldingen in 1992-2002 NTVG 2004 148(39):1921-1924
11 Hooft van der C.S., Passier J.L.M., Stricker B.H.Ch. In hoeverre zijn de SSRI's schadelijk voor de ongeboren vrucht? Apothekers Vademecum 2002 12
12 Heeringa M., Beurskens R., Schouten W. Interactie van clozapine en fluvoxamine (abstract) NTVG 2000 144(1):49
13 Passier, A. Neonatale klachten geen reden SSRI-gebruik te staken PW 2015 150(42):14-16
14 Ekhart, C., van Puijenbroek, P. Schoksensaties door serotonineheropnameremmers Psyfar 2014 9(4):54-57
15 Heeringa M., Diemont W. Seksuele dysfunctie door selectieve serotonine-heropnameremmende antidepressiva. GeBu 1999 33(10):111
16 Labadie J. Seksuele stoornissen als bijwerking van SSRI's PW 2005 140(44):1380-1381
17 Broos N. Selectieve serotonine-heropnameremmers en venlafaxine en caries GeBu 2009 43:87-88
18 Graaf de L, Puijenbroek van E.P. Serotonin reuptake inhibitors and shocklike paresthesia Journal Clin. Psychiatry 2003 64(8):969-970
19 Langen de J.J., Puijenbroek van E.P.,Grootheest van A.C. SSRIs and coughing. A gender specific ADR? (abstract) Drug Safety 2006 29(10):990-990
20 Becker M.L., Langen de J.J. SSRI's en gynaecomastie GeBu 2006 40(9):106-107
21 Broos, N. SSRI's en venlafaxine en caries GeBu 2009 43:87-88
22 Beers E., Grootheest van A.C. Tandenknarsen als bijwerking van SSRI's Psyfar 2008 2008;2:45-7
23 Zweers, P.G.A.M. Tandenknarsen als bijwerking van SSRI's Medisch Farmaceutische Mededelingen 2014 2014;4(1):12-16.
24 Puijenbroek van E.P. Wat is het mechanisme van de bijwerking transpiratie bij SSRI's en zijn er SSRI's die deze bijwerking minder hebben Apothekers Vademecum 2006 7(1)
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 A combination of metoclopramide and selective serotonin reuptake inhibitors: additional extrapyramidal effects? 2005
2 Hyperpigmentatie tijdens het gebruik van SSRI’s 2001
3 Paroxetine and restless legs 2008
4 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and alopecia 2008
5 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and shock-like paraesthasias - an update 2008
6 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and shocklike paraesthesia 2002
7 SSRI’s en galactorroe 2000
8 SSRI’s en nauwe kamerhoek glaucoom 2001
9 SSRI's and aggression 2009
10 SSRI's and aggression - an update 2014
11 SSRI's and hot flushing 2011
12 SSRI's and persistent sexual dysfunction 2012
13 SSRI's and tinnitus 2005
14 SSRI's and venlafaxine in association with bruxism 2006
15 SSRI's and weight gain 2003
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

FLUVOXAMINE

Aantal meldingen 466
Ernstig 58
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
158
(34%)
304
(65%)
4
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
bloedneus : 3
falen van de ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
hypoventilatie : 1
kortademigheid : 4
kortademigheid bij inspanning : 1
luchtwegaandoening : 1
neusklachten : 1
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
verminderde ademhaling bij pasgeborene : 1
voorbijgaande tachypnoea van de pasgeborene : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
factor XIII inhibitie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 17
Bloeduitstorting : 6
flauwvallen : 3
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 3
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Endocrien syteem : 2
overmatig haargroei : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
Hart : 23
bradycardie foetaal : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartkloppingen : 12
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
perifeer oedeem : 3
snel hartritme : 2
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 72
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
droge huid : 2
eczeem : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 3
haaruitval : 5
huidaandoening : 1
huiduitslag : 6
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 9
livedo reticularis : 1
Meerdere blauwe plekken : 6
nachtzweten : 2
overmatig zweten : 21
pigmentatieaandoening : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 2
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 1
toename huidpigment : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
vervellen : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
blaasontsteking : 1
buikgriep : 1
caries tanden : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
Intoxicaties en letsels : 13
blootstelling tijdens borstvoeding : 3
branderig gevoel slokdarm : 1
foetale blootstelling tijdens zwangerschap : 6
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
ribfractuur : 1
Lever en galwegen : 6
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 2
hepatocellulair letsel : 1
Maag-darmstelsel : 159
aandoening maag-darmstelsel : 1
bloederige diarree : 1
braken : 17
buikbloeding : 2
buikklachten : 2
buikpijn : 22
diarree : 17
droge mond : 5
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
irritatie keel : 1
maagklachten : 8
misselijkheid : 57
obstipatie, verstopping : 5
ontsteking mondholte : 2
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 2
onwelriekende adem : 2
pijn in de onderbuik : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 1
winderigheid : 5
zuurbranden : 4
Nier en urinewegen : 7
bedplassen : 2
nachtelijke urinelozing : 1
urineretentie : 2
vaker urineren : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 19
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
bloeding in het oogwit : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 7
glaucoom : 1
lichtschuwheid : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 1
scheelzien : 1
verwijding van de pupillen : 2
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 13
doofheid : 1
ooraandoening : 1
oorsuizen : 8
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 2
Psychisch : 155
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 2
agressie : 10
angst : 17
Apathisch : 3
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 1
Derealisatie : 3
desoriëntatie : 3
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 1
ernstige depressie : 2
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 2
het uitblijven van een orgasme : 3
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
huilen : 2
libidoverlies : 2
manie : 4
nachtmerrie : 9
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 6
onttrekkingssyndroom : 10
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 1
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapstoornis : 6
slapeloosheid : 12
stemmingswisselingen : 2
tandenknarsen : 2
uitgelaten stemming : 2
verminderd libido : 6
verminderde activiteit : 1
verwarde toestand : 2
vrees : 1
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 8
zelfmoordpoging : 2
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 18
gewrichtspijn : 5
osteoporose : 1
skeletspierstijfheid : 1
slijmbeursonsteking : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 1
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 34
bloedingstijd verlengd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 15
gewicht verlaagd : 4
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 2
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
Quetelet-index verhoogd : 1
stollingsfactor XIII spiegel verlaagd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 5
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 60
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 8
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 1
gevoel abnormaal : 1
hernia : 1
koorts : 1
koude rillingen : 5
lichaamszwakte : 3
malaise : 11
maligne neuroleptica syndroom : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 4
pijn : 1
pijn in de borstkas : 4
val : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 9
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
Voeding en stofwisseling : 26
dyslipidemie : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
metabolisch syndroom : 1
toegenomen eetlust : 2
uitdroging : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 14
voedingsstoornis : 1
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 45
borstpijn : 3
borstvergroting : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 3
hevige menstruatie (menorragie) : 2
impotentie : 5
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 3
melkafscheiding : 7
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
onttrekkingsbloeding : 1
prostaataandoening : 1
seksuele stoornis : 4
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
tepelaandoening : 1
uitblijven zaadlozing : 3
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
wegblijven van de menstruatie : 7
Zenuwstelsel : 180
aandachtstoornis : 3
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 19
dyskinesie : 3
een verlaagde spierspanning : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
extrapiramidale aandoening : 5
flauwvallen : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 3
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 3
hoofdpijn : 27
kaakklem : 2
migraine : 2
neonataal gedragssyndroom : 6
oculogyrische crisis : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
Periodic Limb Movement Disorder : 1
presyncope : 1
reflexen afwijkend : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
slaap apneu syndroom : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 15
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 2
spierspasmen : 6
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 10
tintelingen mond : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 4
trilling/beving (tremor) : 25
verandering reukvermogen : 1
verhoogde kans op epileptische aanval : 1
verhoogde spanning : 4
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 7
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
miskraam : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

FLUVOXAMINE

Aantal meldingen 9.735
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.514
(57%)
3.251
(33%)
970
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
11
(0%)
3.159
(32%)
1.075
(11%)
5.106
(52%)
384
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 318
Bloed- en lymfestelsel : 161
Bloedvaten : 371
Chirurgische en medische verrichtingen : 35
Congenitale en genetische afwijkingen : 44
Endocrien syteem : 61
Hart : 465
Huid- en onderhuid : 1.137
Immuunsysteem : 56
Infecties en parasitaire aandoeningen : 130
Intoxicaties en letsels : 417
Lever en galwegen : 198
Maag-darmstelsel : 2.599
Neoplasmata : 20
Nier en urinewegen : 280
Oog : 292
Oor en evenwichtsorgaan : 158
Product aanlegenheden : 46
Psychisch : 2.344
Sociale omstandigheden : 32
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 372
Testuitslagen en onderzoeken : 734
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.781
Voeding en stofwisseling : 448
Voortplantingsstelsel en borsten : 320
Zenuwstelsel : 3.112
Zwangerschap en perinatale periode : 50
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AB03 FLUOXETINE Capsule, Tablet
2 N06AB03 PROZAC (FLUOXETINE) Tablet
3 N06AB04 CIPRAMIL (CITALOPRAM) Druppels, Omhulde tablet
4 N06AB04 CITALOPRAM Druppels, Omhulde tablet
5 N06AB05 PAROXETINE Drank, Tablet
6 N06AB05 SEROXAT (PAROXETINE) Drank, Tablet
7 N06AB06 SERTRALINE Drank, Tablet
8 N06AB06 ZOLOFT (SERTRALINE) Drank, Tablet
9 N06AB10 ESCITALOPRAM Druppels, Tablet
10 N06AB10 LEXAPRO (ESCITALOPRAM) Druppels, Tablet