Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

MEFLOQUINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MEFLOQUINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
P01BC02 LARIAM (MEFLOQUINE) Tablet
P01BC02 MEFLOQUINE Capsule, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Heeringa M., Grootheest van A.C. Bijwerking geen reden tot verandering van indicatie. Profylactisch gebruik van mefloquine. PW 2000 135(22):788-792
2 Grootheest van A.C., Puijenbroek van E.P., Heeringa M. Bijwerkingen van mefloquine. Onrust ondermijnt objectieve beoordeling. PW 1999 134(4):114-6
3 Heeringa M., Meyboom R.H.B., Bouvy M.L. Convulsies tijdens profylactisch gebruik van mefloquine (ingezonden) NTVG 1999 142(45):2477-80
4 Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J. Mefloquine beinvloedt mogelijk rijvaardigheid en diepzeeduiken PW 1998 133(16):648-649
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-7-2019.


MEFLOQUINE

Aantal meldingen 1.494
Ernstig 86
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
550
(37%)
937
(63%)
7
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 30
ademnood : 1
ademstilstand : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 3
bronchiale obstructie : 1
bronchospasme : 1
hyperventilatie : 6
kortademigheid : 13
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 2
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 40
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
flauwvallen : 3
hersenbloeding : 1
hypertensieve crisis : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
longembolie : 1
opvlieger : 7
overmatig blozen : 11
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 11
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 142
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 112
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 8
perifeer oedeem : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 8
trage hartslag : 3
Huid- en onderhuid : 177
acne : 1
angio-oedeem : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 1
eczeem : 3
galbulten : 11
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 29
huidaandoening : 2
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 5
huiduitslag : 27
huiduitslag ( maculo-papulair) : 5
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
Jeuk : 13
Meerdere blauwe plekken : 3
nagelafwijking : 2
nagelloslating : 2
ooglidzwelling : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 48
papel : 1
pigmentatieaandoening : 1
psoriasis : 2
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 6
roodheid : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
Immuunsysteem : 4
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
bovenste luchtweginfectie : 1
buikgriep : 1
gordelroos : 2
huidinfectie : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
ooginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
branderig gevoel slokdarm : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
cholangitis scleroserend : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 500
aandoening maag-darmstelsel : 23
aften : 2
bloederige diarree : 1
boeren : 3
braken : 52
branderige tong : 3
buikklachten : 12
buikpijn : 29
diarree : 80
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
irritatie keel : 1
lipzwelling : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 5
misselijkheid : 245
obstipatie, verstopping : 4
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 3
ontsteking tandvlees : 2
pijn in de bovenbuik : 16
pijn in de onderbuik : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
tandpijn : 1
tongaandoening : 2
verandering in de stoelgang : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 4
Nier en urinewegen : 7
aandoening urinelozing : 1
bloed in de urine : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
urinegeur abnormaal : 1
vaker urineren : 1
Oog : 73
accomodatiestoornis ooglens : 2
asthenopie : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 5
gezichtsvermogen afgenomen : 41
lichtschuwheid : 1
loslating van het netvlies : 1
nachtblindheid : 1
ontsteking oogzenuw : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
oogirritatie : 2
oogpijn : 1
rood oog : 2
stoornis zien (fotopsie) : 2
verlamming van de oogspieren : 1
wazig zien : 9
Oor en evenwichtsorgaan : 41
draaiduizeligheid : 18
oorsuizen : 17
overgevoeligheid voor geluid : 1
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 3
ziekte van Ménière : 1
Psychisch : 1380
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 29
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 81
achtervolgingswaan : 9
agorafobie : 1
agressie : 9
angst : 134
angststoornis : 2
Apathisch : 11
Depersonalisation/derealisation disorder : 9
depressie : 192
depressieve stemming : 16
Derealisatie : 15
desoriëntatie : 4
dissociatie : 6
emotionele droefheid : 2
emotionele labiliteit : 92
emotionele stoornis : 5
extreme slaperigheid : 1
fobie : 2
gestoord denken : 2
hallucinatie (visueel) : 5
hallucinaties : 32
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
huilen : 1
ijlen : 2
Lusteloos : 10
manie : 1
nachtmerrie : 103
negatieve gedachten : 1
neurose : 1
onrust : 58
ontremming : 1
opzettelijke automutilatie : 2
paniekaanval : 2
paniekreactie : 21
paniekstoornis : 1
parasomnia : 1
persoonlijkheidsstoornis : 2
prikkelbaarheid : 13
psychiatrisch symptoom : 4
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 31
rusteloosheid : 37
slaapstoornis : 56
slapeloosheid : 251
somnabulisme : 1
spanning : 7
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 5
stoornis in de lichaamsbeleving (BDD) : 1
uitgelaten stemming : 4
verminderde activiteit : 1
verwarde toestand : 22
vrees : 27
waandenkbeelden : 8
woede-aanval : 2
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 36
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 65
botpijn : 2
gespannenheid spier : 1
gewrichtsonsteking door jicht : 1
gewrichtspijn : 9
gewrichtszwelling : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 35
spierspasmen : 5
spierzwakte : 4
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 14
afwijkend ECG (omkering T-top) : 1
bloeddruk verhoogd : 4
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 248
dorst : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 5
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 9
griepachtige verschijnselen : 10
het heet hebben : 7
kater : 1
koorts : 24
koude rillingen : 9
lichaamszwakte : 12
malaise : 39
mislukte behandeling : 1
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 10
onverwacht effect : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 12
slaapzucht (lethargie) : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 93
zich dronken voelen : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 36
alcoholintolerantie : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 31
Voortplantingsstelsel en borsten : 18
genitaal oedeem : 1
impotentie : 3
melkafscheiding : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 8
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 754
aandachtstoornis : 70
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 9
ataxie : 5
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 2
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 6
duizeligheid : 333
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 10
flauwvallen : 11
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 6
geheugenverlies : 7
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 162
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 3
minder smaak : 2
overactiviteit : 2
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 3
perifere zenuwpijn : 5
praten in slaap : 1
presyncope : 1
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 8
slaperigheid : 16
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 23
tintelingen mond : 1
tintelingen slijmvlies : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 2
toeval (convulsie) : 13
trilling/beving (tremor) : 22
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 4
vermindering beoordelingsvermogen : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 2
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 5
foetale dood : 1
kleine baby voor duur van zwangerschap : 1
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
spontane miskraam : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MEFLOQUINE

Aantal meldingen 11.379
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.516
(48%)
5.399
(47%)
464
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
83
(1%)
2.172
(19%)
1.941
(17%)
6.847
(60%)
336
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 430
Bloed- en lymfestelsel : 162
Bloedvaten : 375
Chirurgische en medische verrichtingen : 10
Congenitale en genetische afwijkingen : 79
Endocrien syteem : 21
Hart : 979
Huid- en onderhuid : 1.265
Immuunsysteem : 81
Infecties en parasitaire aandoeningen : 232
Intoxicaties en letsels : 258
Lever en galwegen : 204
Maag-darmstelsel : 3.346
Neoplasmata : 19
Nier en urinewegen : 117
Oog : 699
Oor en evenwichtsorgaan : 790
Product aanlegenheden : 5
Psychisch : 5.472
Sociale omstandigheden : 109
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 513
Testuitslagen en onderzoeken : 418
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.965
Voeding en stofwisseling : 732
Voortplantingsstelsel en borsten : 109
Zenuwstelsel : 5.392
Zwangerschap en perinatale periode : 122
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 P01BC01 A-QS (KININE) Tablet
2 P01BC01 KININE Infuus, Tablet