Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

MEFLOQUINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MEFLOQUINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
P01BC02 LARIAM (MEFLOQUINE) Tablet
P01BC02 MEFLOQUINE Capsule, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Heeringa M., Grootheest van A.C. Bijwerking geen reden tot verandering van indicatie. Profylactisch gebruik van mefloquine. PW 2000 135(22):788-792
2 Grootheest van A.C., Puijenbroek van E.P., Heeringa M. Bijwerkingen van mefloquine. Onrust ondermijnt objectieve beoordeling. PW 1999 134(4):114-6
3 Heeringa M., Meyboom R.H.B., Bouvy M.L. Convulsies tijdens profylactisch gebruik van mefloquine (ingezonden) NTVG 1999 142(45):2477-80
4 Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J. Mefloquine beinvloedt mogelijk rijvaardigheid en diepzeeduiken PW 1998 133(16):648-649
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

MEFLOQUINE

Aantal meldingen 1.494
Ernstig 98
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
554
(37%)
933
(62%)
7
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 30
ademnood : 1
ademstilstand : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 3
bronchiale obstructie : 1
bronchospasme : 1
hyperventilatie : 6
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 12
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 2
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 38
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
flauwvallen : 3
hersenbloeding : 1
hypertensieve crisis : 1
lage bloeddruk : 2
longembolie : 1
opvlieger : 7
overmatig blozen : 11
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 10
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 142
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 112
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 8
perifeer oedeem : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 8
trage hartslag : 3
Huid- en onderhuid : 173
acne : 1
angio-oedeem : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 1
eczeem : 3
galbulten : 11
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 30
huidaandoening : 2
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 5
huiduitslag : 26
huiduitslag ( maculo-papulair) : 5
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
Jeuk : 12
Meerdere blauwe plekken : 3
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 1
ooglidzwelling : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 48
papel : 1
psoriasis : 2
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 6
roodheid : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9
bacteriële maagdarmstelselinfectie : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
buikgriep : 1
caries tanden : 1
gordelroos : 2
huidinfectie : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
ooginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 3
branderig gevoel slokdarm : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
verkeersongeluk : 1
Lever en galwegen : 8
afwijkende leverfunctie : 2
cholangitis scleroserend : 1
hepatische cirrose : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
leverfalen : 1
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 500
aandoening maag-darmstelsel : 23
aften : 2
bloederige diarree : 1
boeren : 3
braken : 52
branderige tong : 3
buikklachten : 12
buikpijn : 29
diarree : 82
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
irritatie keel : 1
lipzwelling : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 245
obstipatie, verstopping : 4
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 3
ontsteking tandvlees : 2
pijn in de bovenbuik : 16
pijn in de onderbuik : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
tandpijn : 1
tongaandoening : 2
verandering in de stoelgang : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 4
Nier en urinewegen : 8
aandoening urinelozing : 1
bloed in de urine : 1
nierfalen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
urinegeur abnormaal : 1
vaker urineren : 1
Oog : 73
accomodatiestoornis ooglens : 2
asthenopie : 1
blindheid : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 5
gezichtsvermogen afgenomen : 40
lichtschuwheid : 1
loslating van het netvlies : 1
nachtblindheid : 1
ontsteking oogzenuw : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
oogirritatie : 2
oogpijn : 1
rood oog : 2
stoornis zien (fotopsie) : 2
verlamming van de oogspieren : 1
wazig zien : 9
Oor en evenwichtsorgaan : 40
draaiduizeligheid : 18
oorsuizen : 16
overgevoeligheid voor geluid : 1
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 3
ziekte van Ménière : 1
Psychisch : 1365
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 29
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 78
achtervolgingswaan : 9
agorafobie : 1
agressie : 9
angst : 130
angststoornis : 2
Apathisch : 11
Depersonalisation/derealisation disorder : 9
depressie : 191
depressieve stemming : 14
Derealisatie : 15
desoriëntatie : 4
dissociatie : 6
emotionele droefheid : 2
emotionele labiliteit : 91
emotionele stoornis : 5
extreme slaperigheid : 1
fobie : 2
gestoord denken : 2
hallucinatie (visueel) : 5
hallucinaties : 30
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
huilen : 1
ijlen : 2
Lusteloos : 9
manie : 1
nachtmerrie : 101
negatieve gedachten : 1
neurose : 1
onrust : 58
ontremming : 1
opzettelijke automutilatie : 2
paniekaanval : 2
paniekreactie : 21
parasomnia : 1
persoonlijkheidsstoornis : 2
prikkelbaarheid : 13
psychiatrisch symptoom : 4
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 35
rusteloosheid : 37
slaapstoornis : 57
slapeloosheid : 249
somnabulisme : 1
spanning : 7
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 5
stoornis in de lichaamsbeleving (BDD) : 1
symptoom van depressie : 1
uitgelaten stemming : 4
verminderde activiteit : 1
verwarde toestand : 19
vrees : 27
waandenkbeelden : 8
woede-aanval : 2
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 36
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 62
botpijn : 2
gewrichtsonsteking door jicht : 1
gewrichtspijn : 9
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 1
Spierpijn : 34
spierspasmen : 4
spierzwakte : 4
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 15
afwijkend ECG (omkering T-top) : 1
bloeddruk verhoogd : 4
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
te weinig bloedplaatjes : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 246
dorst : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 5
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 9
griepachtige verschijnselen : 10
het heet hebben : 6
kater : 1
koorts : 25
koude rillingen : 9
lichaamszwakte : 12
malaise : 37
mislukte behandeling : 1
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 10
onverwacht effect : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 12
slaapzucht (lethargie) : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 92
zich dronken voelen : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 34
alcoholintolerantie : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 29
Voortplantingsstelsel en borsten : 19
genitaal oedeem : 1
impotentie : 3
melkafscheiding : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 9
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 753
aandachtstoornis : 71
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 9
ataxie : 5
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 2
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 6
duizeligheid : 333
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 9
flauwvallen : 11
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 6
geheugenverlies : 7
gezichtsvelduitval : 2
hoofdpijn : 159
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 3
minder smaak : 2
overactiviteit : 2
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 3
perifere zenuwpijn : 5
praten in slaap : 1
presyncope : 1
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 8
slaperigheid : 16
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 23
tintelingen mond : 1
tintelingen slijmvlies : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 2
toeval (convulsie) : 14
trilling/beving (tremor) : 22
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 4
vermindering beoordelingsvermogen : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 2
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 5
kleine baby voor duur van zwangerschap : 1
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
navelstreng rond de nek : 1
spontane miskraam : 2
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

MEFLOQUINE

Aantal meldingen 11.380
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.510
(48%)
5.404
(47%)
466
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
83
(1%)
2.168
(19%)
1.950
(17%)
6.844
(60%)
335
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 430
Bloed- en lymfestelsel : 163
Bloedvaten : 375
Chirurgische en medische verrichtingen : 8
Congenitale en genetische afwijkingen : 79
Endocrien syteem : 21
Hart : 982
Huid- en onderhuid : 1.263
Immuunsysteem : 80
Infecties en parasitaire aandoeningen : 231
Intoxicaties en letsels : 254
Lever en galwegen : 204
Maag-darmstelsel : 3.351
Neoplasmata : 19
Nier en urinewegen : 117
Oog : 698
Oor en evenwichtsorgaan : 790
Product aanlegenheden : 5
Psychisch : 5.482
Sociale omstandigheden : 109
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 514
Testuitslagen en onderzoeken : 416
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.966
Voeding en stofwisseling : 738
Voortplantingsstelsel en borsten : 111
Zenuwstelsel : 5.401
Zwangerschap en perinatale periode : 122
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 P01BC01 A-QS (KININE) Tablet
2 P01BC01 KININE Infuus, Tablet