Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

FORMOTEROL MET BECLOMETASON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FORMOTEROL MET BECLOMETASON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R03AK08 BECLOMETASON/FORMOTEROL (BECLOMETASON/FORMOTEROL) Aerosol
R03AK08 FORMODUAL (BECLOMETASON/FORMOTEROL) Aerosol
R03AK08 FOSTER (BECLOMETASON/FORMOTEROL) Aerosol, Inhalatiepoeder

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 van Eekeren, R. Regelmatig meldingen van systemische bijwerkingen ICS PW 2012 147(18):35
2 Winkel te, B. Veiligheid astmamedicatie tijdens de zwangerschap PW 2012 147(18):32-35
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Beclomethasone/formoterol and haematoma 2017
2 Overview of inhaled and nasal corticosteroids and haematoma 2018
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


FORMOTEROL MET BECLOMETASON

Aantal meldingen 830
Ernstig 111
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
242
(29%)
583
(70%)
5
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 153
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 14
bloedneus : 11
bronchiale obstructie : 1
bronchospasme : 2
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 4
diafragmaspasme : 1
emfyseem : 1
Faryngeale zwelling : 3
farynx-erytheem : 1
hoesten : 23
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 57
kortademigheid bij inspanning : 2
longaandoening : 1
longfibrose : 2
longontsteking : 1
loopneus : 3
luchtwegirritatie : 1
neusverstopping : 3
oedeem van het strottenhoofd : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 9
piepen : 2
productieve hoest : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedingsneiging : 1
pancytopenie : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 45
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
angiopathie : 1
Atheroembolism : 1
Bloeduitstorting : 19
hersenbloeding : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
lage bloeddruk : 7
lage bloeddruk bij opstaan : 1
overmatig blozen : 7
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Endocrien syteem : 5
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 3
schildklierontsteking : 1
secundaire bijnierschorsinsufficiëntie : 1
Hart : 73
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hart- en ademhalingsstilstand : 1
hartaandoening : 3
hartfalen : 1
hartinfarct : 2
hartinfarct : 4
hartkloppingen : 41
hartspierziekte acuut : 1
hartstilstand : 2
onregelmatige hartslag : 3
perifeer oedeem : 6
snel hartritme : 3
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 190
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 6
brandend gevoel van de huid : 6
droge huid : 1
dunne huid : 3
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 2
galbulten : 13
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
Gevoelige huid : 2
haaruitval : 16
huidaandoening : 2
huidhypopigmentatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 20
huiduitslag (rash papulair) : 5
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 1
Jeuk : 34
jeukende huiduitslag : 5
kneuzing : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 3
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 1
oedeem mond : 2
onychoclasis : 2
overmatig zweten : 19
psoriasis : 1
puntbloedingen : 2
pustuleuze rash : 2
rode huiduitslag : 4
roodheid : 11
Stevens-Johnson-syndroom : 1
trichorrhexis : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 4
vlekkerige huiduitslag : 2
zwelling aangezicht : 5
Immuunsysteem : 13
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 2
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 7
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 22
blaasontsteking : 2
gordelroos : 1
longontsteking : 5
orale candida infectie : 3
orofaryngeale candidiasis : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
schimmelinfectie : 3
urineweginfectie : 1
Varicella zoster virus infection : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
vulvovaginale candidiasis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 11
blauwe pijnlijke verkleuring van een teen : 1
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 1
heupbreuk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 3
Producttoedieningsfout : 1
spierscheur : 2
wond : 1
zonnebrand : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht toxisch : 1
Maag-darmstelsel : 224
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandoening slokdarm : 1
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 4
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 2
braken : 20
branderige tong : 3
buikklachten : 4
buikpijn : 11
chronische ontsteking alvleesklier : 1
diarree : 28
droge keel : 2
droge mond : 12
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 5
gezwollen tong : 4
hik : 2
irritatie keel : 4
lip droog : 1
lipzwelling : 5
maagaandoening : 3
maagklachten : 6
misselijkheid : 50
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 7
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 3
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 2
pijn in de bovenbuik : 8
pijn in de mond : 2
pijn in de onderbuik : 2
tandaandoening : 1
tanderosie : 1
tandverkleuring : 1
tandverlies : 1
tandvlees bloeding : 1
tong pruritus : 1
tongaandoening : 1
tongblaren : 1
tongverkleuring : 1
Trichoglossia : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 2
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 2
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 20
Acute kidney injury : 1
albumine in de urine : 1
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 2
nierfunctie verminderd : 5
tubulo-interstitiële nefritis : 3
urineretentie : 3
vaker urineren : 2
vocht vasthouden : 2
Oog : 52
asthenopie : 1
bijziendheid : 1
blindheid : 1
corneadegeneratie : 1
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 12
glaucoom : 3
glaucoom : 1
jeuk aan oog : 2
lichtschuwheid : 1
loslating van het netvlies : 1
neerslag in het hoornvlies van het oog : 1
oculaire myasthenie : 1
oogirritatie : 1
oogontsteking : 2
oogpijn : 2
refractieaandoening : 1
rood oog : 3
staar : 1
traanproductie verhoogd : 2
wazig zien : 11
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 18
doofheid : 1
oorongemak : 1
oorpijn : 2
oorsuizen : 11
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 2
Product aanlegenheden : 20
klacht over product : 20
Psychisch : 137
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 5
agressie : 4
angst : 7
burn-out-syndroom : 1
dagdromen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 4
depressieve stemming : 9
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 2
gestoord denken : 2
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinaties : 8
het uitblijven van een orgasme : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
huilen : 1
hypomanie : 1
ijlen : 2
Lusteloos : 4
nachtmerrie : 4
onrust : 4
onttrekkingssyndroom : 1
onverschillig : 1
opzettelijke automutilatie : 1
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsverandering : 2
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 10
slaapstoornis : 9
slapeloosheid : 17
somnabulisme : 2
stemmingswisselingen : 1
stress : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 5
vrees : 1
waandenkbeelden : 2
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 4
zenuwachtigheid : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 161
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 12
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 1
nekpijn : 2
pees pijn : 1
peesontsteking : 3
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 7
pijn in kaak : 1
polymyalgia rheumatica : 2
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 8
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstijfheid : 10
spier ongemak : 2
spieraandoening : 2
Spierpijn : 32
spierspasmen : 65
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 59
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloed alcohol verhoogd : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 2
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 10
gewicht verlaagd : 5
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verhoogd : 11
hemoglobine verlaagd : 2
INR verhoogd : 2
INR verlaagd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
schildklierfunctietest abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verlaagde longfunctietest : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
vitamine B6 verhoogd : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 322
aangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
aangezichtspijn : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
Complication associated with device : 3
dorst : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 9
geneesmiddelinteractie : 14
gevoel abnormaal : 3
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 4
griepachtige verschijnselen : 4
het heet hebben : 1
het koud hebben : 3
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsverharding : 5
injectieplaatswarmte : 12
jeuk op de injectieplaats : 10
koorts : 14
koude rillingen : 5
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 2
malaise : 15
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 8
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 18
onverwacht effect : 51
pijn : 3
pijn in de borstkas : 9
pijn op de injectieplaats : 13
product blisterverpakkingaangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
reactie op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 14
secretie uitscheiding : 3
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 3
val : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 11
vermoeidheid : 35
verslechtering van de aandoening : 2
vertraagde genezing : 1
weefselschade op injectieplaats : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 8
zwelling : 1
zwelling van injectieplaats : 14
Voeding en stofwisseling : 40
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 3
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 4
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
metabole acidose : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
toegenomen eetlust : 4
uitdroging : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verminderde eetlust : 8
verstoorde eetlust : 1
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 1
vitamine-D-deficiëntie : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
hevige menstruatie (menorragie) : 1
menstruatiestoornis : 3
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
seksuele stoornis : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
urogenitale bloeduitstorting : 1
uterusontsteking : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
Zenuwstelsel : 256
aandachtstoornis : 4
afwijkend coördinatievermogen : 1
agnosie : 1
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 3
bloeding in of rondom de hersenen : 1
branderig gevoel : 1
branderige slijmvliezen : 2
diffuse hoofdpijn : 1
diplegie : 1
doorslaapstoornis : 1
duizeligheid : 46
dyskinesie : 1
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 5
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 54
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
kaakklem : 1
migraine : 3
minder smaak : 2
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 2
overmatige bewegingsdrang : 1
Polyneuropathie : 2
praten in slaap : 2
presyncope : 1
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 5
slaperigheid : 7
Smaakstoornis : 4
smaakverlies : 4
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemloosheid : 2
stemstoornis : 14
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 7
trilling/beving (tremor) : 40
typische aura zonder hoofdpijn : 1
verandering reukvermogen : 2
verlamming : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 10
Vestibular migraine : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale groeibeperking : 1
premature bevalling : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FORMOTEROL MET BECLOMETASON

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen