Lettergrootte

DOXYCYCLINE

Capsule met gereguleerde afgifte, Injectie, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DOXYCYCLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01AA02 DOXYCYCLINE Capsule met gereguleerde afgifte, Injectie, Tablet
J01AA02 DOXYCYCLINE DISPER Tablet
J01AA02 EFRACEA (DOXYCYCLINE) Capsule met gereguleerde afgifte
J01AA02 VIBRAMYCIN (DOXYCYCLINE) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits G. Bittere Pil: Doxycycline Antibioticum Gezondgids 2014 2014 april 2014
2 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
3 Smeets,T., van Hunsel, F. Huidverkleuring; nieuwe bijwerking Doxycycline PW 2015 150(14):22-24
4 Passier J.L.M., Smits-van Herwaarden A., Puijenbroek van E.P. Photo-onycholysis associated with the use of doxycycline BMJ 2004 329:265
5 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
6 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Doxycycline and (photo-)onycholysis 2003
2 Doxycycline and fixed drug eruption 2016
3 Doxycycline and onycholysis 2013
4 Doxycycline and paraesthesia 2013
5 Doxycycline and skin discoloration 2014
6 Doxycycline and smell and taste disorders 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

DOXYCYCLINE

Aantal meldingen 1.242
Ernstig 96
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
418
(34%)
819
(66%)
5
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 38
astma : 1
beklemming keel : 2
bloedneus : 5
bronchospasme : 2
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
hoesten : 5
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 13
longaandoening : 1
longontsteking : 1
loopneus : 1
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 1
vocht in de longen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 2
Bloed- en lymfestelsel : 4
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
vitamine B12-deficiëntieanemie : 1
Bloedvaten : 22
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 4
fenomeen van Raynaud : 2
infarcering : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
Shock symptom : 1
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 3
Chirurgische en medische verrichtingen : 6
off-label gebruik : 6
Endocrien syteem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 48
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 29
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
ontsteking hartzakje : 1
perifeer oedeem : 13
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 387
acne : 1
angio-oedeem : 20
brandend gevoel van de huid : 7
butterfly rash : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 8
exfoliatieve uitslag : 1
foto-onycholyse : 1
galbulten : 22
gezichtszwelling : 7
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 13
huidaandoening : 3
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 7
huidirritatie : 3
huidkloven : 2
huidontsteking : 3
huidontsteking met blaarvorming : 11
huidreactie : 4
huidrimpeling : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 50
huiduitslag ( maculo-papulair) : 11
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 2
huidverkleuring : 10
Jeuk : 20
jeukende huiduitslag : 11
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 5
nagelloslating : 19
nagelongemak : 1
nagelverkleuring : 5
onychoclasis : 1
ooglidzwelling : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 8
pigmentatieaandoening : 2
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
pruritus gegeneraliseerd : 4
psoriasis : 2
puntbloedingen : 2
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 4
reactie op zonlicht : 28
rode huiduitslag : 23
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 3
roodheid : 11
Stevens-Johnson-syndroom : 1
toename huidpigment : 14
tongoedeem : 3
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 3
vlek : 1
vlekkerige huiduitslag : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
zweer : 1
zweet verkleurd : 3
zwelling aangezicht : 3
Immuunsysteem : 21
anafylactische reactie : 4
anafylactische shock : 1
Jarisch-Herxheimer-reactie : 4
overgevoeligheid : 11
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 59
abces in klier bij vagina (abces Bartholinische cyste) : 1
bacteriële infectie : 1
blaasontsteking : 2
bovenste luchtweginfectie : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
buikgriep : 1
Candida-infectie : 12
caries tanden : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
faryngitis : 4
genitale candidiasis : 5
gordelroos : 1
huidinfectie door schimmels : 1
infectie : 1
laryngitis : 2
longontsteking : 1
maagdarminfectie : 1
ontsteking van haarzakjes : 2
orale candida infectie : 4
orale herpes : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
schimmelinfectie : 5
vaginale infectie : 3
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale candidiasis : 4
Intoxicaties en letsels : 16
blaar : 10
fout in toediening van geneesmiddelen : 1
Product use in unapproved indication : 1
ruptuur pees : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 2
verbranding : 1
Lever en galwegen : 17
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 4
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht toxisch : 2
Hepatitis : 4
hepatitis cholestatisch : 2
leveraandoening : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 2
Maag-darmstelsel : 559
aandoening maag-darmstelsel : 7
aandoening slokdarm : 1
abnormale ontlasting : 3
aften : 1
alvleesklierontsteking : 5
anale pruritus : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 4
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 4
braken : 61
branderige tong : 7
buikklachten : 3
buikpijn : 46
burning mouth-syndroom : 1
diarree : 46
droge mond : 9
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 5
gingiva-pijn : 1
hik : 1
intra-abdominaal hematoom : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
kramp van de slokdarm : 2
lipaandoening : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 8
maagdarmstelselulcus : 1
maagklachten : 11
maagontsteking : 3
misselijkheid : 100
mondaandoening : 2
obstipatie, verstopping : 13
ontsteking mondholte : 41
ontsteking tandvlees : 5
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 6
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 5
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 11
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
slikken pijnlijk : 2
slokdarm ongemak : 1
tandaandoening : 5
tandpijn : 3
tandverkleuring : 14
tandvlees aandoening : 1
tandvlees bloeding : 2
tandvlees verkleuring : 1
tong droog : 1
tongaandoening : 1
tongblaren : 1
tongontsteking : 23
tongspasme : 1
tongverkleuring : 20
Trichoglossia : 40
uitbraken van medicatie : 1
verkleurde ontlasting : 3
winderigheid : 2
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 2
zweertje in de mond : 2
Nier en urinewegen : 18
aandoening urinelozing : 1
albumine in de urine : 1
bedplassen : 1
bloed in de urine : 3
nierfunctie verminderd : 2
nierpijn : 1
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 2
vocht vasthouden : 1
Oog : 51
aandoening rondom oogkas : 1
bijziendheid : 1
dubbelzien : 8
fotokeratitis : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 9
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 4
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogoedeem : 2
oogpijn : 1
oogzwelling : 2
papiloedeem oog : 1
ptosis van een ooglid : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
verwijding van de pupillen : 2
wazig zien : 12
Oor en evenwichtsorgaan : 27
evenwichtsaandoening : 2
oorsuizen : 22
overgevoeligheid voor geluid : 2
slechthorendheid : 1
Psychisch : 77
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 3
agressie : 1
angst : 12
depressie : 5
depressieve stemming : 5
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 7
impulsbeheersingsstoornis : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 6
spanning : 3
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 4
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 2
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 81
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 22
Klachten skelet/spierstelsel : 1
osteitis : 1
peesontsteking : 1
perifere zwelling : 6
pijn in arm of been : 4
pijn in kaak : 2
rugpijn : 5
skeletspierstelselpijn : 3
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 17
spierspasmen : 6
spierzwakte : 4
warm gevoel in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 23
abnormale hartritme : 1
bloed testosteron verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verhoogd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 3
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 3
versnelde boedstolling : 1
vertraagde bloedstolling : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 149
aangezichtspijn : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 8
geneesmiddeleffect vertraagd : 3
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddeleneffect verminderd : 2
geneesmiddelinteractie : 29
geneesmiddelresistentie : 1
gevoel abnormaal : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 14
koude rillingen : 8
lichaamszwakte : 3
malaise : 14
maligne neuroleptica syndroom : 1
oedeem : 5
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 6
pijn : 7
pijn in de borstkas : 10
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
slijmvliesbloeding : 1
slijmvliesonsteking : 1
vermoeidheid : 16
wisselwerking met alcohol : 2
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 22
folaatdeficiëntie : 1
jicht : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 5
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 5
verminderde eetlust : 6
Voortplantingsstelsel en borsten : 39
abnormale terugtrekking bloeding : 1
borstontsteking : 1
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
genitaal ongemak : 1
geslachtsorgaan bloeding : 1
gezwollen borst : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 3
menstruaties met grote tussenpozen : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
ontsteking van de eikel (balanitis) : 5
penisaandoening : 4
peniszwelling : 1
scrotaaloedeem : 1
stuwing borst : 2
tepelaandoening : 1
vaginale bloeding : 4
verlate menstruatie : 1
verworven phimosis : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 2
vulvovaginale pijn : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 286
aandachtstoornis : 1
aangezichtspijn : 2
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
asterixis : 1
axonale neuropathie : 1
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 3
branderige slijmvliezen : 1
cluster hoofdpijn : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 49
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 3
gelaatsparese : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 57
hypersomnie : 1
Idiopathic intracranial hypertension : 2
kaakklem : 1
migraine : 1
Miller Fisher syndroom : 1
niet kunnen ruiken : 12
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige gevoeligheid : 5
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 4
sedatie : 1
slaperigheid : 7
smaakverlies : 25
Spraakstoornis (algemeen) : 2
stemstoornis : 2
tintelingen : 23
tintelingen mond : 5
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 4
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 12
verhoogde druk in de schedel : 3
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 30
zenuwpijn : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 2
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

DOXYCYCLINE

Aantal meldingen 28.188
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
17.157
(61%)
10.009
(36%)
1.022
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
397
(1%)
6.983
(25%)
8.594
(30%)
10.367
(37%)
1.847
(7%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.429
Bloed- en lymfestelsel : 667
Bloedvaten : 760
Chirurgische en medische verrichtingen : 73
Congenitale en genetische afwijkingen : 78
Endocrien syteem : 55
Hart : 632
Huid- en onderhuid : 11.201
Immuunsysteem : 1.989
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.216
Intoxicaties en letsels : 1.012
Lever en galwegen : 639
Maag-darmstelsel : 8.854
Neoplasmata : 64
Nier en urinewegen : 434
Oog : 1.056
Oor en evenwichtsorgaan : 421
Product aanlegenheden : 110
Psychisch : 1.038
Sociale omstandigheden : 75
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.053
Testuitslagen en onderzoeken : 1.059
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.678
Voeding en stofwisseling : 545
Voortplantingsstelsel en borsten : 386
Zenuwstelsel : 3.665
Zwangerschap en perinatale periode : 91
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01AA01 LEDERMYCIN (DEMECLOCYCLINE) Capsule
2 J01AA06 OXYTETRACYCLINE Overige toedieningsvormen
3 J01AA07 TETRACYCLINE Capsule, Injectie
4 J01AA08 MINOCYCLINE Tablet
5 J01AA12 TYGACIL (TIGECYCLINE) Infuus