XARELTO (RIVAROXABAN)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in XARELTO (RIVAROXABAN) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AF01 XARELTO (RIVAROXABAN) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Rolfes, L., Ekhart, C. Bijwerkingen van DOACs herstellen veelal spontaan Pharmaceutisch Weekblad 2019 154(18):14-16
2 Muller-Hansma, A.H.G., Daemen-Gubbels, C.R.G.M., Schut, N.H. Cholesterol embolisms as possible adverse drug reaction of direct oral anticoagulants The Netherlands Journal of Medicine 2018 76(3):125-128
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 An overview of reports on novel oral anticoagulants 2014
2 Direct oral anticoagulants (DOACs) and cholesterol crystal embolisms 2017
3 Direct oral anti-coagulants and paraesthesia 2018
4 Overview of reports on novel oral anticoagulants NOACs 2016
5 Update overview 2017 of reports on direct oral anticoagulants 2017
6 Update overview 2018 of reports on direct oral anticoagulants (DOACs) and the antidote idarucizumab 2018
7 Update overview 2019 on direct oral anticoagulants (DOACs) and the antidote idarucizumab 2019
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


RIVAROXABAN

Aantal meldingen 850
Ernstig 231
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
423
(50%)
425
(50%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 87
beklemming keel : 2
bloedneus : 37
Faryngeale zwelling : 3
hoesten : 6
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 19
kortademigheid bij inspanning : 7
longbloeding : 1
loopneus : 1
neusontsteking : 1
neusverstopping : 1
ophoesten van bloed : 4
orofaryngeale pijn : 1
sputum toegenomen : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Throat clearing : 1
Bloed- en lymfestelsel : 26
Bloedarmoede : 16
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 3
bloedingsneiging : 1
Normocytic anaemia : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
trombocytose : 1
verworven hemofilie : 1
Bloedvaten : 137
arteriële bloeding : 1
Atheroembolism : 1
bleekheid : 1
Bloeding : 23
Bloeduitstorting : 22
embolie : 1
fenomeen van Raynaud : 2
flauwvallen : 1
hemorragie wond : 2
hersenbloeding : 25
herseninfarct : 5
hersenstaminfarct : 1
infarct in kleine hersenen : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 6
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 4
longembolie : 13
opvlieger : 4
overmatig blozen : 1
perifere arterie trombose : 1
shock hemorragisch : 3
trombose : 2
trombose ader : 7
vaatontsteking : 1
veneuze trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Endocrien syteem : 2
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 42
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 9
hartritmestoornis (boezemflutter) : 1
onregelmatige hartslag : 7
perifeer oedeem : 18
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 170
acne : 1
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 3
capillaritis : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 9
gezichtszwelling : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 24
huidaandoening : 1
huidbloeding : 1
huidgeur afwijkend : 3
huidirritatie : 3
huidkloven : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 21
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 3
Jeuk : 39
jeukende huiduitslag : 7
kneuzing : 1
korst : 1
Meerdere blauwe plekken : 3
nachtzweten : 3
overmatig zweten : 5
papel : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
plaque op huid : 1
pruritus gegeneraliseerd : 4
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
rash gegeneraliseerd : 2
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 6
subcutane bloeding : 1
verandering haartextuur : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
vervellen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 2
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 5
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
blaasontsteking : 1
candida infectie slokdarm : 1
caries tanden : 1
orale candida infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 31
blaar : 2
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 6
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 5
bloedverlies tijdens verrichting : 1
blootstelling via moedermelk : 1
epidurale hemorragie : 1
hematoom na verrichting : 1
hemothorax : 1
hersencontusie : 1
medicatiefout : 1
miltletsel : 1
miltruptuur : 1
onderhuidse bloeding : 2
Onjuist schema voor producttoediening : 1
postprocedurebloeding : 2
spierscheur : 1
spinaal epiduraal hematoom : 1
tandletsel : 1
traumatisch hematoom : 1
Lever en galwegen : 12
afwijkende leverfunctie : 3
galstenen : 2
galstuwing : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 1
leverbloeding : 2
leverfalen : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 232
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 2
alvleesklierontsteking : 3
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 2
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 3
bloeding van de endeldarm : 25
braken : 8
branderige tong : 1
buikbloeding : 4
buikklachten : 15
buikpijn : 9
darmulcus : 1
diarree : 21
dikke darmbloeding : 1
droge mond : 12
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gingiva-pijn : 2
hemorroïdale hemorragie : 3
intestinale bloeding : 4
landkaarttong : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 3
maag-darm bloeding : 17
maag-darm pijn : 1
maag-darmpoliep hemorragie : 1
maagklachten : 4
misselijkheid : 31
mondaandoening : 1
mondbloeding : 3
obstipatie, verstopping : 4
opgezette buik : 7
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 13
pijn in de onderbuik : 2
retroperitoneale hemorragie : 1
tandvlees bloeding : 5
vergrote huig : 1
verkleurde ontlasting : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 2
ziekten na tandheelkundige ingreep : 1
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 6
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 59
Acute kidney injury : 2
bloed in de urine : 33
lupus nefritis : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nefrotisch syndroom : 1
nierbloeding : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 7
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urineblaasbloeding : 2
urine-incontinentie : 1
urinewegpijn : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 2
vocht vasthouden : 2
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 41
asthenopie : 1
blindheid : 1
bloeding in het oog achter hoornvlies (hyphaema) : 2
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
glasvochttroebelingen : 1
kortdurend gezichtsverlies : 1
lichtschuwheid : 1
netvliesbloeding : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 11
oogirritatie : 1
ooglidaandoening : 1
oogontsteking : 1
oogzwelling : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 2
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 17
bloeding van het oor : 1
draaiduizeligheid : 2
ooraandoening : 1
oorsuizen : 12
otosclerose : 1
Psychisch : 52
agressie : 1
angst : 2
Apathisch : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 10
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 1
huilen : 1
ijlen : 1
Lusteloos : 4
nachtmerrie : 4
onrust : 1
paniekaanval : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 7
somnabulisme : 1
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 1
vrees : 2
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 99
botaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 12
gewrichtszwelling : 3
pees pijn : 1
perifere zwelling : 4
pijn in arm of been : 19
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 5
rugpijn : 6
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 6
spier ongemak : 2
spieraandoening : 2
spierbloeding : 3
Spierpijn : 18
spierspasmen : 9
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 39
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 2
bloed in urine : 1
bloeddruk verhoogd : 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 5
hemoglobine verlaagd : 11
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
verhoogde leverenzymen : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 184
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
compartimentsyndroom : 3
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 8
geneesmiddelinteractie : 21
gevoel abnormaal : 6
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 3
koorts : 5
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 10
loopstoornis : 2
malaise : 27
oedeem : 4
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
pijn : 3
pijn in de borstkas : 5
plotselinge hartdood : 2
slijmvliesdroogheid : 3
Stenosis : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 55
verslechtering van de aandoening : 6
voedselinteractie : 2
wisselwerking tussen geneesmiddel en ziekte : 1
zich dronken voelen : 2
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 16
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
jicht : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 30
borstpijn : 1
geslachtsorgaan bloeding : 1
hevige en onregelmatige menstruatie (menometrorragie) : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 17
impotentie : 4
menstruaties met grote tussenpozen : 1
urogenitale bloeduitstorting : 1
vaginale bloeding : 4
Zenuwstelsel : 219
aandachtstoornis : 7
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 3
basale ganglia hemorragie : 1
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 1
bloeding in of rondom de hersenen : 4
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
branderig gevoel : 1
branderige slijmvliezen : 1
bulbaire verlamming : 1
cerebellaire hemorragie : 2
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 8
duizeligheid : 47
dwarslaesie : 1
dysstasie : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 4
gelaatsparese : 1
gezichtsvelduitval : 1
hemorragisch cerebraal infarct : 2
hemorragische beroerte : 1
hersenstamhemorragie : 1
hoofdpijn : 54
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 2
ischemisch cerebraal infarct : 4
kokerzicht : 1
migraine : 2
Motorische disfunctie : 1
niet kunnen ruiken : 1
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 1
ruggenmerghemorragie : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 2
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 1
thalamus bloeding : 1
tintelingen : 18
tintelingen mond : 2
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 1
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 6
verstoorde smaak : 5
verstoring van het vermogen gerichte handelingen uit te voeren : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RIVAROXABAN

Aantal meldingen 132.789
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
58.590
(44%)
59.081
(44%)
15.118
(11%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
432
(0%)
82.659
(62%)
9.186
(7%)
38.400
(29%)
2.112
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 16.121
Bloed- en lymfestelsel : 8.217
Bloedvaten : 22.035
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.422
Congenitale en genetische afwijkingen : 734
Endocrien syteem : 223
Hart : 5.402
Huid- en onderhuid : 8.618
Immuunsysteem : 550
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.499
Intoxicaties en letsels : 18.759
Lever en galwegen : 1.423
Maag-darmstelsel : 44.927
Neoplasmata : 1.462
Nier en urinewegen : 10.324
Oog : 2.709
Oor en evenwichtsorgaan : 774
Product aanlegenheden : 754
Psychisch : 2.590
Sociale omstandigheden : 280
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6.365
Testuitslagen en onderzoeken : 10.525
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16.829
Voeding en stofwisseling : 1.731
Voortplantingsstelsel en borsten : 4.400
Zenuwstelsel : 24.675
Zwangerschap en perinatale periode : 79
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AF02 ELIQUIS (APIXABAN) Tablet
2 B01AF03 LIXIANA (EDOXABAN) Tablet