Lareb Databank

Opnieuw zoeken

QUINAPRIL/QUINAPRILAAT

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in QUINAPRIL/QUINAPRILAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09AA06 ACUPRIL (QUINAPRIL) Tablet
C09AA06 QUINAPRIL Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


QUINAPRIL/QUINAPRILAAT

Aantal meldingen 96
Ernstig 14
Geslacht
Man
Vrouw
56
(58%)
40
(42%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 29
astma : 1
bloedneus : 2
hoesten : 18
irritatie keel : 1
kortademigheid : 4
longinfiltraat : 1
slaap apneu syndroom : 1
stemstoornis : 1
Bloedvaten : 2
flauwvallen : 1
overmatig blozen : 1
Endocrien syteem : 1
Addison, ziekte van : 1
Hart : 4
hartkloppingen : 2
onregelmatige hartslag : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
Huid- en onderhuid : 38
angio-oedeem : 13
haaruitval : 6
huidaandoening (lichen planus) : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 4
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 6
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
bronchitis : 1
huidinfectie : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
urineweginfectie : 2
Lever en galwegen : 1
geelzucht toxisch : 1
Maag-darmstelsel : 9
aften : 1
buikpijn : 1
diarree : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
misselijkheid : 2
tongoedeem : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 1
nierfunctie verminderd : 1
Oog : 4
bloeding in het oogwit : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 7
depressie : 1
initiële insomnia : 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
onrust : 1
slaapstoornis : 1
verminderd libido : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11
gewrichtspijn : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 4
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14
gezichtszwelling : 2
het heet hebben : 1
onverwacht effect : 4
pijn in de borstkas : 2
vermoeidheid : 5
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
impotentie : 3
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
penisaandoening : 1
Zenuwstelsel : 20
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 4
evenwichtsstoornis : 1
hoofdpijn : 7
overmatige gevoeligheid : 1
smaakverlies : 2
tintelingen : 2
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

QUINAPRIL/QUINAPRILAAT

Aantal meldingen 6.158
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.059
(50%)
2.305
(37%)
794
(13%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
54
(1%)
3.937
(64%)
100
(2%)
1.332
(22%)
735
(12%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.173
Bloed- en lymfestelsel : 160
Bloedvaten : 640
Chirurgische en medische verrichtingen : 69
Congenitale en genetische afwijkingen : 10
Endocrien syteem : 27
Hart : 477
Huid- en onderhuid : 1.097
Immuunsysteem : 344
Infecties en parasitaire aandoeningen : 280
Intoxicaties en letsels : 556
Lever en galwegen : 102
Maag-darmstelsel : 919
Neoplasmata : 114
Nier en urinewegen : 407
Oog : 167
Oor en evenwichtsorgaan : 88
Product aanlegenheden : 144
Psychisch : 357
Sociale omstandigheden : 27
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 375
Testuitslagen en onderzoeken : 579
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.728
Voeding en stofwisseling : 398
Voortplantingsstelsel en borsten : 91
Zenuwstelsel : 1.073
Zwangerschap en perinatale periode : 4
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09AA01 CAPTOPRIL Drank, Tablet
2 C09AA02 ENALAPRIL Drank, Tablet
3 C09AA02 ENALAPRIL-RATIOPHARM (ENALAPRIL) Tablet
4 C09AA02 RENITEC (ENALAPRIL) Tablet
5 C09AA03 LISINOPRIL Tablet
6 C09AA03 ZESTRIL (LISINOPRIL) Tablet
7 C09AA04 COVERSYL ARG (PERINDOPRIL) Tablet
8 C09AA04 PERINDOPRIL Tablet
9 C09AA05 RAMIPRIL Capsule, Tablet
10 C09AA05 TRITACE (RAMIPRIL) Capsule, Tablet
11 C09AA07 CIBACEN (BENAZEPRIL) Tablet
12 C09AA08 VASCASE () Tablet
13 C09AA09 FOSINOPRIL Tablet
14 C09AA09 FOSINORM (FOSINOPRIL) Tablet
15 C09AA10 TRANDOLAPRIL Overige toedieningsvormen
16 C09AA15 ZOFENOPRIL Omhulde tablet
17 C09AA15 ZOFIL (ZOFENOPRIL) Omhulde tablet