Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ADALIMUMAB

Injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in ADALIMUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Linn-Rasker S.P, van Albada-Kuipers G.A, Dubois S.V, Janssen K, Zweers P.G.M.A Merkelcel-carcinoom bij gebruik van TNF-a-blokkers Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2012 156:A4812 Download publicatie

2 Roest L, Kosse L, van Lint J, Scholl J, van Doorn M, Tas S, Nurmohamed M, Vonkeman H, Hebing R, Spuls P, Hoentjen F, van Puijenbroek E.P, Jessurun N Disease-specific adverse drug reaction profiles of adalimumab and etanercept as reported by immune-mediated inflammatory disease patients Annals of Rheumatic diseases 2021 80 DOI
3 Nguyen M, Velthuis K, Scholl J, Jansen J, ten Klooster P, Jessurun N, Vonkeman H Survival analysis of time to first adverse drug reaction and drug survival in rheumatoid arthritis patients treated with adalimumab and etanercept Annals of Rheumatic diseases 2021 80 DOI
4 van Boxem L, Gosselt H, van Lint J, Tas S, van den Bemt B, Vonkeman H, Hoentjen F, Nurmohamed M, van Doorn M, Jessurun N Patient-reported adverse drug reactions attributed to the use of adalimumab: distinction based on nature, frequency and burden Annals of Rheumatic diseases 2022 81 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Adalimumab and pustular psoriasis 2010 Signals document

2 Adalimumab and neuroendocrine carcinoma of the skin 2012 Signals document

3 Adalimumab and menstrual cycle and uterine bleeding disorders 2021 Signals document

4 Adalimumab and hypoglycaemia 2022 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


ADALIMUMAB

Aantal meldingen 787
Ernstig 240
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
261
(33%)
523
(66%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 59
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
astma : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 1
emfyseem : 1
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 6
interstitiële longziekte : 1
korstvorming neus : 1
kortademigheid : 23
kortademigheid bij inspanning : 1
longaandoening : 1
longembolie : 4
longfibrose : 1
longontsteking : 3
longsarcoïdose : 1
loopneus : 3
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 1
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
stembandaandoening : 1
stemloosheid : 1
verstikking : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 12
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 1
hilus lymfadenopathie : 1
monoclonale B-cellymfocytose : 1
pancytopenie : 1
paratracheale lymfadenopathie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 31
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
Bloeduitstorting : 2
flauwvallen : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 3
trombose : 2
trombose ader : 3
vaatontsteking : 5
verhoogde bloeddruk : 11
vorming van bloedprop in ledemaat : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
verandering van medisch hulpmiddel : 1
Endocrien syteem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 30
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartaandoening : 2
hartinfarct : 4
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 8
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 6
ritmestoornis (sinus arrest) : 1
snel hartritme : 2
trombusvorming in hart : 1
Huid- en onderhuid : 212
acne : 1
acute febriele neutrofiele dermatose : 1
allergische huidontsteking : 3
angio-oedeem : 4
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 2
dermatitis psoriasiformis : 1
dunne huid : 1
eczeem : 7
Enkelvoudige blauwe plek : 2
galbulten : 6
haaruitval : 41
hand-voet syndroom : 1
Henoch-Schönlein purpura : 1
huidaandoening : 2
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking : 3
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 5
huiduitslag : 29
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 3
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
intertrigo : 1
Jeuk : 16
jeukende huiduitslag : 7
koude urticaria : 1
loslating van de opperhuid (epidermolyse) : 1
mechanische urticaria : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 2
nagelafwijking : 1
onprettig aanvoelende huid : 1
onychoclasis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 3
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 6
palmoplantaire pustulose : 1
Paradoxale psoriasis : 1
pigmentatieaandoening : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 13
puntbloedingen : 1
pustulaire psoriasis : 5
rode huiduitslag : 3
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 7
rosacea : 1
sarcoidose van de huid : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 4
vlekkerige huiduitslag : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zweet verkleurd : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 16
anafylactische reactie : 1
antineutrofiel cytoplasmatische antistof positieve vasculitis : 1
immuunsysteemaandoening : 2
Loefgren syndrome : 1
overgevoeligheid : 5
Reaction to excipient : 2
sarcoidose : 3
seizoensgebonden allergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 120
abces : 1
artritis infectieus : 1
atypische mycobacteriële infectie : 1
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
blaasontsteking : 4
borstontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
Bovenste luchtweginfectie : 9
bronchiolitis : 1
bronchitis : 1
bronchopulmonaire aspergillose : 1
buikabces : 1
cellulitis : 1
discitis van tussenwervelschijf : 2
diverticulitis : 2
erysipelas : 2
faryngitis : 4
gelokaliseerde infectie : 1
gordelroos : 5
hepatitis viraal : 1
herpes-simplex-encefalitis : 1
huidinfectie : 3
huidinfectie door schimmels : 2
infectie : 4
infectie parasitair : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
infectieuze myositis : 1
koortsuitslag : 1
krentenbaard (impetigo) : 2
Legionella-longontsteking : 1
leverabces : 1
listeriosis : 1
longontsteking : 10
lymfeknoopabces : 1
neus-keelontsteking : 2
ontsteking gehoorgang (otitis externa) : 1
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) : 1
ontsteking nagelriem : 2
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
ooginfectie : 2
orale infectie : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 2
pustuleuze rash : 2
pyelonefritis door schimmels : 1
schimmelinfectie : 3
sepsis : 4
sepsis neonataal : 2
stafylokokken verschroeide huidsyndroom : 1
stafylokokken-infectie : 2
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 1
tandpulpitis : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 2
tuberculose : 3
urineweginfectie : 2
Varicella zoster virus infection : 1
vestibulaire neuronitis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
wondinfectie : 1
worminfectie : 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) : 1
Intoxicaties en letsels : 9
huidabrasie : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 6
tandbreuk : 1
zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 10
afwijkende leverfunctie : 4
galblaaskoliek : 1
galstenen : 2
Hepatitis : 1
hyperbilirubinemie, neonataal : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 112
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 1
alvleesklierontsteking : 4
anale fistel : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige ontlasting : 1
braken : 6
branderige tong : 1
buikklachten : 5
buikpijn : 5
caries tanden : 3
colitis ulcerosa : 1
darm-perforatie : 1
diarree : 11
droge mond : 5
epigastrisch ongemak : 1
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
intestinale bloeding : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 1
lipzwelling : 2
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 4
misselijkheid : 22
necrotiserende enterocolitis neonataal : 2
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 4
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 2
pijn in de mond : 1
regurgitatie : 1
retroperitoneale fibrose : 1
slechte tandheelkundige conditie : 1
slokdarm ongemak : 1
tandaandoening : 5
tintelingen mond : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
zweertje in de mond : 4
Neoplasmata : 102
acute myeloïde leukemie : 1
adenocarcinoom : 1
basaalcelcarcinoom : 2
B-cellymfoom : 2
blaaskanker : 2
borstkanker : 11
borstkanker met uitzaaiingen : 2
borstkanker vrouw : 1
chronische lymfocytaire leukemie : 1
colonkanker : 7
cutaan T-cellymfoom : 1
Cutaneous lymphoma : 1
diffuus grootcellig B-cellymfoom : 2
eierstokkanker : 3
glioblastoom : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 4
goedaardig vetgezwel : 1
hepatocellulair carcinoom : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 2
kanker van de endeldarm : 2
kleincellige longkanker : 1
kwaadaardige longkanker : 10
leukemie : 1
maligne melanoom : 5
neuro-endocrien carcinoom metastase : 1
neuro-endocrien carcinoom van de huid : 3
nierkanker : 1
niet-kleincellige longkanker : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 8
non-Hodgkin-lymfoom metastase : 1
osteosarcoom : 1
overgangscelcarcinoom : 3
perifeer T-cellymfoom : 1
plasmacel myeloom : 1
polycythaemia vera : 1
prostaatkanker : 1
schildklierkanker : 1
seminoom : 1
slokdarmcarcinoom : 1
squameuscelcarcinoom van de huid : 1
T-cellymfoom : 1
testiskanker : 1
vergrote lymfklier : 6
vulvakanker : 1
ziekte van Bowen : 1
Nier en urinewegen : 6
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 1
nefrotisch syndroom : 1
nierfunctie verminderd : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 1
Oog : 49
afsluiting netvliesader : 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
donkere kringen onder ogen : 1
droog oog : 7
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 5
glasvochtloslating : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 3
jeuk aan oog : 1
loslating van het netvlies : 3
ontsteking oogleden : 1
oogirritatie : 3
ooglidzwelling : 2
oogontsteking : 6
oogzwelling : 1
opticus ischaemie neuropathie : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 3
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 15
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 5
oorpruritus : 1
oorsuizen : 6
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 26
Device delivery system issue : 1
klacht over product : 5
product substitutieaangelegenheid : 19
slecht functioneren van hulpmiddel : 1
Psychisch : 56
abnormale dromen : 1
angst : 6
dagdromen : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 8
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
initiële insomnia : 1
manie : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
paniekaanval : 3
persoonlijkheidsverandering : 1
psychiatrisch symptoom : 1
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
stemmingswisselingen : 7
symptoom van depressie : 1
verminderd libido : 2
vrees : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 2
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 84
artritis reactief : 1
bindweefselaandoening : 1
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 1
botpijn : 2
enthesopathie : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 17
gewrichtszwelling : 1
juveniele idiopathische artritis : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 2
peesontsteking : 1
periartritis : 1
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 2
reumatische aandoening : 2
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) : 1
reumatoïde artritis : 1
reumatoïde knobbel : 1
rugpijn : 5
skeletspierstijfheid : 4
slijmbeursonsteking : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 19
spierspasmen : 4
spierzwakte : 6
synoviumcyste : 1
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 32
antifosfolipiden-antistoffen : 1
antistoftest positief : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 2
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 10
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
low density lipoproteïne verhoogd : 1
prostaatspecifiek antigeen verlaagd : 1
rode bloedceltelling verhoogd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 309
aangezichtspijn : 1
bloeding op de injectieplaats : 1
Complication associated with device : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 61
geneesmiddelinteractie : 8
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 2
gezwel op de injectieplaats : 1
griepachtige verschijnselen : 5
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
hoge koorts : 1
hypo-esthesie op injectieplaats : 1
Illness : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsparesthesie : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatsverkleuring : 1
injectieplaatsvesikels : 1
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 3
koorts : 16
koude rillingen : 12
lichaamszwakte : 2
malaise : 22
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 4
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 5
onverwacht effect : 29
perifeer oedeem : 3
perifere zwelling : 3
pijn : 2
pijn in de borstkas : 6
pijn op de injectieplaats : 35
plotselinge hartdood : 1
reactie op de injectieplaats : 5
roodheid op de injectieplaats : 7
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
toename van ziekte : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 38
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 8
Voeding en stofwisseling : 14
diabetes mellitus : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 6
ondervoeding : 2
uitdroging : 1
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 2
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 17
aandoening van vulva : 1
gezwollen borst : 1
Heavy menstrual bleeding : 4
impotentie : 2
menstruaties met grote tussenpozen : 1
onregelmatige menstruatie : 3
tepelpijn : 1
tepelzwelling : 1
vaginale afscheiding : 1
vulvovaginale pijn : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 147
aandachtstoornis : 1
acute gedissemineerde encefalomyelitis : 1
beroerte (CVA) : 3
bewegingsstoornis : 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
branderig gevoel : 1
dementie (ziekte van Alzheimer) : 1
demyelinisatie : 7
demyeliniserende polyneuropathie : 1
duizeligheid : 17
dunnevezelneuropathie : 1
epilepsie : 1
flauwvallen : 3
gedeeltelijke verlamming : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hersenbloeding : 1
hersenstaminfarct : 1
hoofdpijn : 34
kernicterus : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 1
multipele sclerose : 5
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 1
ontsteking oogzenuw : 3
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
perifere zenuwpijn : 4
peroneale zenuwverlamming : 1
pijn in de grote been zenuw : 1
Polyneuropathie : 4
presyncope : 1
radiculopathie : 3
slaperigheid : 2
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 3
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 16
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 2
zenuwpijn : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 6
foetale dood : 2
onbedoelde zwangerschap : 1
premature bevalling : 1
spontane miskraam : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ADALIMUMAB

Aantal meldingen 724.324
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
464.251
(64%)
233.633
(32%)
26.440
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2.270
(0%)
544.865
(75%)
15.060
(2%)
158.339
(22%)
3.790
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 55.998
Bloed- en lymfestelsel : 10.763
Bloedvaten : 21.417
Chirurgische en medische verrichtingen : 31.756
Congenitale en genetische afwijkingen : 1.372
Endocrien syteem : 2.223
Hart : 17.063
Huid- en onderhuid : 102.738
Immuunsysteem : 16.124
Infecties en parasitaire aandoeningen : 158.132
Intoxicaties en letsels : 111.558
Lever en galwegen : 7.753
Maag-darmstelsel : 113.054
Neoplasmata : 25.520
Nier en urinewegen : 13.341
Oog : 20.477
Oor en evenwichtsorgaan : 6.877
Product aanlegenheden : 29.400
Psychisch : 32.302
Sociale omstandigheden : 5.917
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 125.905
Testuitslagen en onderzoeken : 58.674
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 343.395
Voeding en stofwisseling : 17.959
Voortplantingsstelsel en borsten : 8.630
Zenuwstelsel : 81.380
Zwangerschap en perinatale periode : 4.223
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AB01 BENEPALI (ETANERCEPT) Injectievloeistof
2 L04AB01 ENBREL (ETANERCEPT) Injectievloeistof, Poeder injectievloeistof
3 L04AB01 ERELZI (ETANERCEPT) Injectievloeistof
4 L04AB01 ETANERCEPT Injectie
5 L04AB02 FLIXABI (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
6 L04AB02 INFLECTRA (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
7 L04AB02 INFLIXIMAB Infuus
8 L04AB02 REMICADE (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
9 L04AB02 REMSIMA (INFLIXIMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
10 L04AB02 ZESSLY (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
11 L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL Injectie
12 L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL INJ Injectie
13 L04AB05 CIMZIA (CERTOLIZUMAB PEGOL) Injectievloeistof
14 L04AB06 GOLIMUMAB Injectie
15 L04AB06 SIMPONI (GOLIMUMAB) Injectievloeistof