Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

ALLEGRA FEXOTABS (FEXOFENADINE)

Omhulde tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ALLEGRA FEXOTABS (FEXOFENADINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AX26 ALLEGRA FEXOTABS (FEXOFENADINE) Omhulde tablet
R06AX26 FEXOFENADINE Omhulde tablet
R06AX26 STP FREE (FEXOFENADINE) Omhulde tablet
R06AX26 TELFAST (FEXOFENADINE) Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Pinto Y.M., Gelder van I.C., Crijns H.J.G.M., Heeringa M. Causality assessment of adverse drug effects: when is rechallenge ethically acceptable? (author's reply) The Lancet 1999 354:683
2 Heeringa M., Pinto Y.M. Hartritmestoornissen door fexofenadine (Telfast) GeBu 1999 33(8):90-1
3 Bruin de M.L., Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G. Non-sedating antihistamine drugs and cardiac arrhythmias - biased risk estimates from spontaneus reporting systems? BJCP 2002 53(4);370-374
4 Pinto Y.M., Gelder van I.C., Heeringa M. QT lengthening and arrhythmias associated with fexofenadine (correspondence). The Lancet 1999 353:2072-3
5 Pinto Y.M., Gelder van I.C., Heeringa M. QT lengthening and life-threatening arrhythmias associated with fexofenadine.(letter) The Lancet 1999 353:980
6 Heeringa M., Pinto Y.M. Verlenging van QT-tijd door fexofenadine NTVG 1999 143:1276
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Fexofenadine and bradycardia 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


FEXOFENADINE

Aantal meldingen 565
Ernstig 71
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
169
(30%)
395
(70%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 68
astma : 2
bloedneus : 7
bronchospasme : 1
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 9
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 1
irritatie keel : 3
kortademigheid : 20
kortademigheid bij inspanning : 3
longembolie : 2
loopneus : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 2
orofaryngeale pijn : 2
perforatie neus-tussenschot : 1
Respiratory symptom : 1
stemstoornis : 4
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
eosinofilie : 1
pseudolymfoom : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
Bloedvaten : 13
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 3
overmatig blozen : 2
Spataderen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 3
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 54
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 31
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 4
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 4
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 4
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 128
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 11
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 2
eczeem : 4
exfoliatieve uitslag : 1
fotodermatose : 1
galbulten : 9
haaraandoening : 1
haaruitval : 13
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 4
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 2
huiduitslag : 11
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 17
jeukende huiduitslag : 4
nachtzweten : 2
nagelafwijking : 2
overmatig zweten : 8
papel : 1
reactie op zonlicht : 3
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 6
toename huidpigment : 2
vervellen : 2
vlekkerige huiduitslag : 1
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 13
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 3
overgevoeligheid : 6
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
seizoensgebonden allergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
blaasontsteking : 1
hersenvliesontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
urineweginfectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 4
kaakbreuk : 1
kneuzing : 1
ruptuur pees : 1
verbranding : 1
Lever en galwegen : 11
afwijkende leverfunctie : 2
auto-immuunhepatitis : 1
galstuwing : 1
geelzucht : 4
hepatocellulair letsel : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 173
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandoening slokdarm : 1
abnormale ontlasting : 1
aften : 1
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 10
branderige tong : 1
buikklachten : 5
buikpijn : 12
diarree : 26
droge mond : 15
frequente darmbewegingen : 2
gestoorde beweging van slokdarm : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 2
harde feces : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 2
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 7
misselijkheid : 31
obstipatie, verstopping : 4
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 3
onwelriekende adem : 1
pijn in de bovenbuik : 9
pijn in de mond : 2
pijn in de onderbuik : 4
speekselkliervergoting : 1
tanderosie : 1
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 3
tongblaren : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 3
Tongue discomfort : 1
Tongue erythema : 1
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
winderigheid : 4
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Neoplasmata : 1
T-cellymfoom : 1
Nier en urinewegen : 8
Acute kidney injury : 1
incontinentie : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 3
verkleuring van de urine : 1
Oog : 35
aandoening rondom oogkas : 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
afwijking in het epitheel van het netvliespigment : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 6
glasvochttroebelingen : 1
glaucoom : 1
jeuk aan oog : 2
lichtschuwheid : 2
ontsteking van het oog (epscleritis) : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 4
oogledenjeuk : 1
ooglidzwelling : 1
oogzwelling : 1
staar : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 3
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 12
buis van Eustachius obstructie : 1
draaiduizeligheid : 4
ooraandoening : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 4
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 6
klacht over product : 5
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 87
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 6
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agorafobie : 1
angst : 5
Apathisch : 1
brassend eten : 1
dagdromen : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 3
desoriëntatie : 1
emotionele armoede : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 2
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 3
huilerigheid : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 5
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 6
persoonlijkheidsstoornis : 2
prikkelbaarheid : 2
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 3
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 7
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 2
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 3
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
wanhoopsgevoel : 1
zenuwachtigheid : 6
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 59
botpijn : 3
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtspijn : 8
gewrichtsstijfheid : 1
kaakklem : 2
nekpijn : 2
peesafwijking : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 4
pijn in de zij : 2
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 4
Spierpijn : 16
spierspasmen : 6
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 29
allergietest : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloed magnesium verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 12
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 3
hartfrequentie verlaagd : 2
INR verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 160
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelinteractie : 12
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel abnormaal : 2
gevoel van bloedstroom : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 3
honger : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 10
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 1
malaise : 10
nodule op injectieplaats : 1
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 9
ontsteking op de injectieplaats : 6
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 20
perifeer oedeem : 5
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 4
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
reactie op de injectieplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 3
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 30
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 2
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 21
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
toegenomen eetlust : 3
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 6
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vocht vasthouden : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 25
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 3
impotentie : 2
onregelmatige menstruatie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 3
onvruchbaarheid mannelijk : 1
premenstrueel syndroom : 1
toename baarmoederslijmvlies : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 1
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
Zenuwstelsel : 164
aandachtstoornis : 3
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 34
dyskinesie : 2
epilepsie : 2
flauwvallen : 11
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 39
kokerzicht : 1
migraine : 3
minder smaak : 2
Nekstijfheid : 1
niet kunnen ruiken : 4
overactiviteit : 1
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
sedatie : 2
slaperigheid : 12
smaakverlies : 5
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 7
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 8
vasculaire hoofdpijn : 1
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 6
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FEXOFENADINE

Aantal meldingen 25.610
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
12.957
(51%)
6.376
(25%)
6.277
(25%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.266
(5%)
19.190
(75%)
3.116
(12%)
1.774
(7%)
264
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.270
Bloed- en lymfestelsel : 102
Bloedvaten : 417
Chirurgische en medische verrichtingen : 59
Congenitale en genetische afwijkingen : 22
Endocrien syteem : 20
Hart : 853
Huid- en onderhuid : 2.045
Immuunsysteem : 819
Infecties en parasitaire aandoeningen : 525
Intoxicaties en letsels : 4.647
Lever en galwegen : 126
Maag-darmstelsel : 3.174
Neoplasmata : 65
Nier en urinewegen : 320
Oog : 885
Oor en evenwichtsorgaan : 337
Product aanlegenheden : 873
Psychisch : 1.991
Sociale omstandigheden : 50
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 667
Testuitslagen en onderzoeken : 903
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.186
Voeding en stofwisseling : 266
Voortplantingsstelsel en borsten : 192
Zenuwstelsel : 4.371
Zwangerschap en perinatale periode : 33
Vergelijkbare geneesmiddelen