Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

ALLERFRE (LORATADINE)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ALLERFRE (LORATADINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AX13 ALLERFRE (LORATADINE) Tablet
R06AX13 BOOTS PHARMACEUTICALS (LORATADINE) Tablet
R06AX13 CLARITINE (LORATADINE) Tablet
R06AX13 HOOIKOORTSTABLET LORATADINE HTP (LORATADINE) Tablet
R06AX13 IDYL (LORATADINE) Tablet
R06AX13 LIVSANE (LORATADINE) Tablet
R06AX13 LORATADINE Filmomhulde tablet, Smelttablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Meyboom R.H.B. Loratadine and granulocytopenia. WHO Signal 1998 may:4-5
2 Bruin de M.L., Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G. Non-sedating antihistamine drugs and cardiac arrhythmias - biased risk estimates from spontaneus reporting systems? BJCP 2002 53(4);370-374
3 Cuppers, B. Zwangere kan gerust antihistaminicum slikken; Voorkeur voor loratadine en cetirizine PW 2012 147(14):34-36
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Loratadine, desloratadine and convulsions 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


LORATADINE

Aantal meldingen 446
Ernstig 50
Geslacht
Man
Vrouw
129
(29%)
317
(71%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 32
ademstilstand : 1
bloedneus : 5
bronchospasme : 3
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 2
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 7
longembolie : 1
longvliesontsteking : 1
loopneus : 1
neusverstopping : 3
orofaryngeale pijn : 4
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 12
bloederige afscheiding : 1
Bloeduitstorting : 2
flauwvallen : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Hart : 34
extra (ventriculaire) hartslag : 2
hartkloppingen : 21
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 102
angio-oedeem : 6
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 2
contact eczeem : 2
droge huid : 1
eczeem : 3
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 10
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 8
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 17
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 9
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 4
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 4
roodheid : 4
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 3
zwangerschapsmasker : 1
Immuunsysteem : 10
anafylactische reactie : 3
anafylactische shock : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
blaasontsteking : 2
infectie parasitair : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 2
vaginale infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 3
kneuzing : 1
litteken : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Lever en galwegen : 8
afwijkende leverfunctie : 1
galblaaskoliek : 1
galstenen : 1
geelzucht : 2
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
hepatocellulair letsel : 1
hyperbilirubinemie, neonataal : 1
Maag-darmstelsel : 116
aambeien : 1
aften : 1
Anesthesie van de mond : 1
bloedbraken : 1
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 1
braken : 11
branderige tong : 1
buikklachten : 4
buikpijn : 12
diarree : 13
droge mond : 11
endeldarmontsteking (proctitis ulcerosa) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
Gingival discomfort : 1
harde feces : 1
lipzwelling : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 5
maagontsteking : 1
mesenterische arterietrombose : 1
misselijkheid : 23
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 3
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de onderbuik : 2
tandaandoening : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 3
ziekte van Crohn : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 11
aandoening urinelozing : 1
bloed in de urine : 1
nierpijn : 1
nierstenen : 1
vaak plassen : 3
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 2
Oog : 21
accomodatiestoornis ooglens : 1
afsluiting netvliesader : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 6
jeuk aan oog : 2
lichtschuwheid : 1
loslating van het netvlies : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 2
oscillerende visus : 1
staar : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 11
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
evenwichtsaandoening : 1
ooraandoening : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 3
ototoxiciteit : 1
slechthorendheid : 2
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 52
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
agressie : 1
angst : 5
Apathisch : 1
bedplassen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 3
emotionele labiliteit : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 4
het uitblijven van een orgasme : 1
misplaatst gedrag : 2
nachtmerrie : 2
onrust : 6
paniekreactie : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 6
stemmingswisselingen : 1
stoornis in de lichaamsbeleving (BDD) : 1
symptoom van depressie : 1
uitgelaten stemming : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 36
botpijn : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 7
gewrichtszwelling : 2
pijn in arm of been : 1
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 10
spierspasmen : 5
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 24
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Liver function test increased : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 104
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 4
gezichtszwelling : 4
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 2
het koud hebben : 1
honger : 1
injectieplaatswarmte : 2
koorts : 4
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 3
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 6
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 7
perifeer oedeem : 4
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 6
pijn op de injectieplaats : 3
roodheid op de injectieplaats : 3
verminderde werkzaamheid : 5
vermoeidheid : 28
verslechtering van de aandoening : 1
vroegtijdige verzadigdheid : 1
zich dronken voelen : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 12
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hyperchloremie : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
metabole acidose : 2
toegenomen eetlust : 5
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 23
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 1
borstvoeding verminderd : 2
hevige menstruatie (menorragie) : 2
impotentie : 2
melkafscheiding : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 3
penisaandoening : 1
pijn scrotum : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 4
verlate menstruatie : 1
voortijdige menopauze : 1
Zenuwstelsel : 139
aandachtstoornis : 3
aura : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 23
dyskinesie : 1
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 2
Fine motor skill dysfunction : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 29
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
Idiopathic intracranial hypertension : 1
migraine : 2
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 5
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
presyncope : 2
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapzucht (lethargie) : 2
slaperigheid : 19
slaperigheid pasgeborene : 1
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 4
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 6
toeval (convulsie) : 1
tongverlamming : 2
trilling/beving (tremor) : 5
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 4
Zwangerschap en perinatale periode : 1
premature baby : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LORATADINE

Aantal meldingen 32.761
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
18.187
(56%)
11.284
(34%)
3.290
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
72
(0%)
25.677
(78%)
3.266
(10%)
2.927
(9%)
819
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.260
Bloed- en lymfestelsel : 127
Bloedvaten : 511
Chirurgische en medische verrichtingen : 72
Congenitale en genetische afwijkingen : 81
Endocrien syteem : 29
Hart : 1.306
Huid- en onderhuid : 2.730
Immuunsysteem : 919
Infecties en parasitaire aandoeningen : 385
Intoxicaties en letsels : 8.515
Lever en galwegen : 242
Maag-darmstelsel : 3.355
Neoplasmata : 39
Nier en urinewegen : 383
Oog : 1.007
Oor en evenwichtsorgaan : 296
Product aanlegenheden : 610
Psychisch : 2.175
Sociale omstandigheden : 97
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 634
Testuitslagen en onderzoeken : 1.167
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14.708
Voeding en stofwisseling : 346
Voortplantingsstelsel en borsten : 218
Zenuwstelsel : 5.484
Zwangerschap en perinatale periode : 69
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R06AX02 PERIACTIN () Tablet
2 R06AX11 ASTEMIZOL Overige toedieningsvormen
3 R06AX12 TERFENADINE Overige toedieningsvormen
4 R06AX15 MEBHYDROLINE Overige toedieningsvormen
5 R06AX16 DEPTROPINE Overige toedieningsvormen
6 R06AX17 KETOTIFEN Stroop
7 R06AX17 ZADITEN (KETOTIFEN) Tablet
8 R06AX18 SEMPREX (ACRIVASTINE) Capsule
9 R06AX22 EBASTINE Smelttablet
10 R06AX22 KESTINE (EBASTINE) Omhulde tablet
11 R06AX25 MIZOLASTINE Tablet met gereguleerde afgifte
12 R06AX25 MIZOLLEN (MIZOLASTINE) Tablet met gereguleerde afgifte
13 R06AX26 ALLEGRA FEXOTABS (FEXOFENADINE) Omhulde tablet
14 R06AX26 FEXOFENADINE Omhulde tablet
15 R06AX26 STP FREE (FEXOFENADINE) Omhulde tablet
16 R06AX26 TELFAST (FEXOFENADINE) Omhulde tablet
17 R06AX27 AERIUS (DESLORATADINE) Drank, Smelttablet
18 R06AX27 DASSELTA (DESLORATADINE) Tablet
19 R06AX27 DESLORATADINE Drank, Tablet
20 R06AX27 NEOCLARITYN (DESLORATADINE) Tablet
21 R06AX28 RUPAFIN (RUPATADINE) Drank, Tablet
22 R06AX28 RUPATADINE Tablet