Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DEXAMFETAMINE

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DEXAMFETAMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06BA02 AMFEXA (DEXAMFETAMINE) Tablet
N06BA02 DEXAMFETAMINE Capsule, Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
N06BA02 TENTIN (DEXAMFETAMINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Dexamphetamine and Raynaud’s phenomenon 2017
2 Adverse reactions after switch from compounded dexamfetamine to Amfexa 2019
3 Adverse reactions after substitution of dexamphetamine - update 2021
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-9-2022.


DEXAMFETAMINE

Aantal meldingen 1.131
Ernstig 40
Geslacht
Man
Vrouw
429
(38%)
702
(62%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 39
beklemming keel : 1
bloedneus : 1
diafragma-aandoening : 1
droge keel : 2
droogheid neusslijmvlies : 1
geeuwen : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 7
hypopnoea : 1
kortademigheid : 13
loopneus : 1
neusaandoening : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 3
Pharyngeal paraesthesia : 1
rinalgie : 1
stemloosheid : 1
Bloedvaten : 85
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 3
bleekheid : 5
Bloeduitstorting : 2
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
fenomeen van Raynaud : 21
Koude vingertoppen en tenen : 25
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 8
overmatig blozen : 1
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 16
wisselende bloeddruk : 1
Hart : 164
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 3
hartkloppingen : 141
onregelmatige hartslag : 4
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 11
spasme in de kransslagader : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 2
Huid- en onderhuid : 166
acne : 9
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
chronische cutane lupus erythematosus : 1
droge huid : 5
eczeem : 4
erythema multiforme : 2
galbulten : 9
haaruitval : 21
huidaandoening : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 13
huiduitslag (rash papulair) : 2
huidverkleuring : 5
Jeuk : 18
jeukende huiduitslag : 3
kippenvel : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelverkleuring : 1
Nail cuticle fissure : 1
op acne lijkende huidontsteking : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 42
papel : 1
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 3
roodheid : 8
rosacea : 1
Trichodynia : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 4
overgevoeligheid : 2
Reaction to excipient : 1
seizoensgebonden allergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13
abces : 1
griep : 1
neus-keelontsteking : 1
ontsteking bijbal (epididymitis) : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van haarzakjes : 2
orale candida infectie : 1
orale herpes : 2
Pustule : 1
steenpuist op aangezicht : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 8
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
blootstelling via moedermelk : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
hitteberoerte : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
onjuiste dosis toegediend door product : 1
tandbreuk : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Lever en galwegen : 3
galblaasaandoening : 1
galstenen : 1
geelzucht : 1
Maag-darmstelsel : 347
aandoening maag-darmstelsel : 3
abnormale ontlasting : 2
aften : 1
afwezigheid van speeksel : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 3
braken : 9
branderige tong : 4
buikklachten : 25
buikpijn : 37
caries tanden : 1
diarree : 27
droge mond : 66
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
frequente darmbewegingen : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
gingiva-pijn : 2
hemorroïden getromboseerd : 1
lip droog : 1
lip pijn : 1
maag-darm pijn : 3
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 16
maagzweer : 1
misselijkheid : 82
mondaandoening : 1
mondslijmvliesexfoliatie : 1
obstipatie, verstopping : 13
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
onwelriekende adem : 1
oraal ongemak : 5
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de mond : 1
slijmerige stoelgangen : 1
speekselklieraandoening : 1
speekselkliervergoting : 1
tanderosie : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
tong beslagen : 1
tongaandoening : 3
tongoedeem : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
verandering in de stoelgang : 1
vergroting speekselklier : 1
verstopping : 2
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 3
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 1
B-cellymfoom : 1
Nier en urinewegen : 21
bloed in de urine : 1
hypertonie blaas : 1
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 3
urineretentie : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 5
verkleuring van de urine : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 113
accomodatiestoornis ooglens : 6
Afwijking oogbeweging : 2
asthenopie : 3
astigmatisme : 1
bloeding in het oogwit : 1
donkere kringen onder ogen : 1
droog oog : 11
dubbelzien : 5
gezichtsvermogen afgenomen : 15
jeuk aan oog : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 4
lichtschuwheid : 2
oculogyrische crisis : 1
ongemak in het oog : 5
oogaandoening : 1
oogpijn : 4
periorbitale zwelling : 1
pupil vernauwing : 1
pupilreactie gestoord : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 6
wazig zien : 38
Oor en evenwichtsorgaan : 28
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 4
oorpijn : 2
oorsuizen : 14
overgevoeligheid voor geluid : 6
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 9
klacht over product : 2
product substitutieaangelegenheid : 7
Psychisch : 1226
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 2
abnormaal gedrag : 10
abnormale dromen : 2
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid : 2
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
afhankelijkheid van nicotine : 6
agressie : 50
alcoholisme : 2
angst : 53
angststoornis : 3
antisociaal gedrag : 1
Apathisch : 15
bedplassen : 2
bipolaire stoornis : 1
brassend eten : 3
burn-out-syndroom : 2
compulsief lipbijten : 2
Compulsive cheek biting : 3
dagdromen : 6
depressie : 17
depressie suicidaal : 1
depressieve stemming : 262
Derealisatie : 4
dermatillomanie : 3
dissociatie : 12
dissociatieve stoornis : 2
dwang : 2
dysforie : 1
eetstoornis : 1
eigenwaarde verminderd : 2
emotionele armoede : 6
emotionele droefheid : 6
emotionele labiliteit : 24
emotionele stoornis : 9
gelijkmatige stemming : 2
gestoord denken : 3
hallucinaties : 4
illusie : 1
impulsief gedrag : 7
initiële insomnia : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 29
manie : 1
moordgedachten : 1
nachtmerrie : 4
negatieve gedachten : 3
obsessieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 2
ongeduld : 3
onrust : 37
ontremming : 3
onverschillig : 2
opzettelijke automutilatie : 4
orgasmestoornis bij de vrouw : 1
overdreven waakzaamheid : 1
paniekaanval : 14
paniekreactie : 5
paniekstoornis : 2
persoonlijkheidsstoornis : 2
persoonlijkheidsverandering : 3
prikkelbaarheid : 65
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 9
rusteloosheid : 106
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaap van slechte kwaliteit : 11
slaapstoornis : 27
slapeloosheid : 110
sociaal vermijdingsgedrag : 6
Social anxiety disorder : 1
spanning : 7
spraakzucht : 1
stemming veranderd : 7
stemmingsstoornis : 3
stemmingswisselingen : 37
stress : 3
suïcidaal gedrag : 2
symptoom van depressie : 1
tachyphrenia : 3
tandenknarsen : 28
tic : 15
trichotillomanie : 2
uitgelaten stemming : 2
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 14
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 27
voortijdige ejaculatie : 1
vrees : 1
waandenkbeelden : 1
wanhoopsgevoel : 1
woede-aanval : 15
zelfmoordgedachte : 21
zelfmoordpoging : 2
zenuwachtigheid : 36
Sociale omstandigheden : 4
armoede : 1
fysieke handicap : 1
sociaal probleem : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 174
botpijn : 1
gespannenheid spier : 20
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 22
gewrichtsruis : 1
gewrichtsstijfheid : 10
groeivertraging : 1
kaakaandoening : 1
kaakklem : 26
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 6
pijn in arm of been : 3
pijn in kaak : 2
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 4
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 10
spier ongemak : 2
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 26
spierspasmen : 27
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 78
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 15
gewicht verhoogd : 6
gewicht verlaagd : 10
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
grijpkracht afgenomen : 1
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verhoogd : 27
hartgeruis : 1
histaminespiegel verhoogd : 1
hormoonspiegel abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 5
Productresidu aanwezig : 2
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
sputum abnormaal : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1092
aangezichtspijn : 1
controleverlies van benen : 1
dorst : 2
dorst verminderd : 2
energie verhoogd : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 81
Geneesmiddeleffect minder dan verwacht : 4
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 10
gevoel abnormaal : 22
gevoel van relaxatie : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 2
het heet hebben : 2
het koud hebben : 5
honger : 1
huilen : 9
koorts : 6
koude rillingen : 7
lichaamszwakte : 10
loopstoornis : 1
malaise : 22
onbestendig gevoel borstkas : 20
ontsteking : 1
onttrekkingssyndroom : 5
onverwacht effect : 648
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 14
pijn op de injectieplaats : 4
schuimbekken : 1
secretie uitscheiding : 2
slijmvliesdroogheid : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 30
Therapeutisch product effect onvolledig : 6
Therapeutisch product effect variabel : 1
Therapeutisch product effect verhoogd : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 13
Therapeutisch product effect vertraagd : 1
verminderde activiteit : 1
verminderde werkzaamheid : 7
vermoeidheid : 103
verslechtering van de aandoening : 11
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 1
vroegtijdige verzadigdheid : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 22
Voeding en stofwisseling : 83
hunkering naar voedsel : 1
toegenomen eetlust : 4
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 76
verstoorde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 41
bekkenongemak : 1
borstvergroting : 1
borstvoeding verminderd : 1
impotentie : 14
Intermenstrual bleeding : 4
menstruaties met grote tussenpozen : 1
menstruatiestoornis : 2
menstrueel ongemak : 1
onregelmatige menstruatie : 1
penisaandoening : 2
pijn testikels : 1
pijnlijke borst : 1
prostaatklachten (prostatisme) : 1
prostaatontsteking : 1
spontane zaadlozing : 2
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 2
tepelpijn : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
verlate menstruatie : 1
verminderde menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 622
aandachtstoornis : 110
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
bewegingsdrang (choreoathetose) : 1
bewustzijnsverlies : 3
brandende-voetensyndroom : 1
branderig gevoel : 1
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 3
diffuse hoofdpijn : 8
duizeligheid : 73
dyskinesie : 4
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 17
gelaatsparese : 1
Harlequin syndrome : 1
hoofdpijn : 242
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 2
Hyperresponsief voor stimuli : 1
kokerzicht : 1
migraine : 19
oromandibulaire dystonie : 2
overactiviteit : 10
perifere zenuwpijn : 1
Persistent genital arousal disorder : 1
presyncope : 3
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
sedatie : 1
Sensory overload : 5
slaapzucht (lethargie) : 3
slaperigheid : 18
Smaakstoornis : 4
smaakverlies : 2
spanningshoofdpijn : 2
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 5
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
tintelingen : 16
toeval (convulsie) : 1
trage response op stimuli : 3
trilling/beving (tremor) : 24
verhoogde spanning : 2
verminderd geestelijk vermogen : 4
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 5
zenuwpijn : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 1
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DEXAMFETAMINE

Aantal meldingen 3.041
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.549
(51%)
1.314
(43%)
178
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.966
(65%)
2
(0%)
953
(31%)
120
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 148
Bloed- en lymfestelsel : 24
Bloedvaten : 162
Chirurgische en medische verrichtingen : 23
Congenitale en genetische afwijkingen : 11
Endocrien syteem : 10
Hart : 298
Huid- en onderhuid : 300
Immuunsysteem : 48
Infecties en parasitaire aandoeningen : 48
Intoxicaties en letsels : 376
Lever en galwegen : 17
Maag-darmstelsel : 510
Neoplasmata : 20
Nier en urinewegen : 66
Oog : 153
Oor en evenwichtsorgaan : 42
Product aanlegenheden : 349
Psychisch : 1.165
Sociale omstandigheden : 81
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 233
Testuitslagen en onderzoeken : 287
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.553
Voeding en stofwisseling : 168
Voortplantingsstelsel en borsten : 72
Zenuwstelsel : 1.034
Zwangerschap en perinatale periode : 12
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06BA01 AMFETAMINE Overige toedieningsvormen
2 N06BA04 CONCERTA (METHYLFENIDAAT) Tablet met gereguleerde afgifte
3 N06BA04 EQUASYM (METHYLFENIDAAT) Capsule met gereguleerde afgifte
4 N06BA04 KINECTEEN (METHYLFENIDAAT) Tablet met gereguleerde afgifte
5 N06BA04 MEDIKINET (METHYLFENIDAAT) Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet
6 N06BA04 METHYLFENIDAAT Capsule, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
7 N06BA04 RITALIN (METHYLFENIDAAT) Tablet
8 N06BA07 ASPENDOS (MODAFINIL) Tablet
9 N06BA07 MODAFINIL Tablet
10 N06BA07 MODIODAL (MODAFINIL) Tablet
11 N06BA09 ATOMOXETINE Capsule
12 N06BA09 AUDALIS (ATOMOXETINE) Tablet
13 N06BA09 STRATTERA (ATOMOXETINE) Capsule
14 N06BA11 DEXMETHYLFENIDAAT Overige toedieningsvormen
15 N06BA12 ELVANSE (LISDEXAMFETAMINE) Capsule