Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

ANTISCHIMMELCREME HTP (TERBINAFINE)

Creme

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ANTISCHIMMELCREME HTP (TERBINAFINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
D01AE15 ANTISCHIMMELCREME HTP (TERBINAFINE) Creme
D01AE15 IDYL (TERBINAFINE) Creme
D01AE15 LAMISIL (TERBINAFINE) Creme, Huidspray, Oplossing
D01AE15 TERBINAFINE Creme

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Skin reactions associated with the use of oral terbinafine 2004
2 Stomatitis associated with the use of terbinafine 2001
3 Terbinafine and deafness 2011
4 Terbinafine and lupus erythematosus 2003
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-8-2020.


TERBINAFINE

Aantal meldingen 39
Ernstig 2
Geslacht
Man
Vrouw
19
(49%)
20
(51%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
beklemming keel : 1
kortademigheid : 1
Bloedvaten : 1
Bloeding : 1
Hart : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
Huid- en onderhuid : 30
acne : 1
angio-oedeem : 1
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
galbulten : 3
haaruitval : 1
huidirritatie : 2
huidkloven : 2
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 2
nagelgroei abnormaal : 1
psoriasis : 1
roodheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
bekkeninfectie : 1
blaasontsteking : 1
ontsteking tandvlees : 1
Pustule : 1
Maag-darmstelsel : 4
braken : 1
misselijkheid : 2
tongontsteking : 1
Oog : 1
oogirritatie : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
gewrichtspijn : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15
erytheem op de toedieningsplaats : 1
gelokaliseerd oedeem : 2
geneesmiddelinteractie : 1
koorts : 1
malaise : 1
oedeem : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 2
vermoeidheid : 2
verslechtering van de aandoening : 1
vesikels op de toedieningsplaats : 1
zwelling op de toedieningsplaats : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
borstpijn : 1
Zenuwstelsel : 6
branderig gevoel : 1
epilepsie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
Smaakstoornis : 1
tintelingen : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TERBINAFINE

Aantal meldingen 25.863
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
12.996
(50%)
11.247
(43%)
1.620
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
155
(1%)
7.092
(27%)
2.803
(11%)
14.472
(56%)
1.341
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 751
Bloed- en lymfestelsel : 755
Bloedvaten : 423
Chirurgische en medische verrichtingen : 102
Congenitale en genetische afwijkingen : 29
Endocrien syteem : 32
Hart : 499
Huid- en onderhuid : 9.210
Immuunsysteem : 484
Infecties en parasitaire aandoeningen : 927
Intoxicaties en letsels : 1.020
Lever en galwegen : 1.576
Maag-darmstelsel : 4.029
Neoplasmata : 116
Nier en urinewegen : 520
Oog : 639
Oor en evenwichtsorgaan : 313
Product aanlegenheden : 124
Psychisch : 997
Sociale omstandigheden : 55
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.788
Testuitslagen en onderzoeken : 2.179
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.629
Voeding en stofwisseling : 856
Voortplantingsstelsel en borsten : 468
Zenuwstelsel : 6.610
Zwangerschap en perinatale periode : 69
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 D01AE02 METHYLROSANILINE Oplossing
2 D01AE12 SALICYLZUUR Creme, Gel, Oplossing, Zalf
3 D01AE13 SELEENSULFIDE Smeersel (suspensie)
4 D01AE13 SELSUN (SELEENSULFIDE) Smeersel (suspensie)
5 D01AE14 LOPROX (CICLOPIROX) Creme
6 D01AE16 AMOROLFINE Oplossing
7 D01AE20 BENZOEZUUR/SALICYLZUUR Creme, Zalf