Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ARIPIPRAZOL

Capsule, Drank (suspensie), Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ARIPIPRAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AX12 ABILIFY (ARIPIPRAZOL) Injectievloeistof, Tablet
N05AX12 ABILIFY MAINTENA (ARIPIPRAZOL) Poeder voor injectie
N05AX12 ARIPIPRAZOL Capsule, Drank (suspensie), Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Beers E, de Groot M.C.H, van Grootheest A.C Aripiprazole in Association with Acathisia, Sleep Disorders and Suicide: a Possible Mechanism Drug Safety 2006 29(10):924 Download publicatie

2 Beers E, van Grootheest A.C, Loonen A Suïcidale ideaties en suïcidepogingen na instelling op aripiprazol, een nieuw antipsychoticum Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2006 150(7):401-2 Download publicatie

3 de Langen-Wouterse J.J, van Grootheest A.C Bijwerkingen aripiprazol goed te voorspellen; Onverwacht suïcidepogingen als bijwerking Pharmaceutisch Weekblad 2006 141(5):202-204 Download publicatie

4 de Langen-Wouterse J.J, van Grootheest A.C, van Puijenbroek E.P Anticiperen op bijwerkingen aripiprazol. Pro-actieve bewaking van geneesmiddelveiligheid Pharmaceutisch Weekblad 2004 139(16):550-554 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Aripiprazole and aggravated psychosis 2012
2 Aripiprazole and hypothyroidism 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


ARIPIPRAZOL

Aantal meldingen 424
Ernstig 71
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
223
(53%)
200
(47%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 23
beklemming keel : 1
bloedneus : 5
geeuwen : 2
hik : 8
kortademigheid : 3
longembolie : 2
longpijn : 1
loopneus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
Bloedarmoede : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 20
aderontsteking : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
fenomeen van Raynaud : 2
flauwvallen : 1
hypovolemische shock : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 2
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Endocrien syteem : 4
hypoprolactinemie : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 13
Cardiovascular symptom : 1
hartkloppingen : 3
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 6
Huid- en onderhuid : 38
acne : 1
angio-oedeem : 1
droge huid : 1
galbulten : 2
haargroei abnormaal : 3
haaruitval : 6
huidgeur afwijkend : 1
huidstriae : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 1
nummulair eczeem : 1
onychomadesis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 2
overmatig zweten : 9
pigmentatieaandoening : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
subacute cutane lupus erythematosus : 1
toename huidpigment : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 4
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
bronchitis : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
schimmelinfectie : 1
steenpuist op aangezicht : 1
Intoxicaties en letsels : 5
off-label gebruik : 1
Producttoedieningsfout : 2
Sedation complication : 2
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
Hepatitis : 1
icterus van het oog : 1
Maag-darmstelsel : 85
aambeien : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 11
buikklachten : 3
buikpijn : 6
diarree : 6
droge mond : 8
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
intra-abdominale bloeding : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 20
obstipatie, verstopping : 7
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de onderbuik : 1
tanderosie : 1
tandpijn : 1
tongaandoening : 1
tongoedeem : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 5
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 15
incontinentie : 1
nierfunctie verminderd : 2
nierstenen : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 3
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
Oog : 31
Afwijking oogbeweging : 1
bellfenomeen : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 7
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
oculogyrische crisis : 3
ongemak in het oog : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 1
oogaandoening : 1
oogpijn : 1
scherpzien gereduceerd : 2
wazig zien : 8
Oor en evenwichtsorgaan : 6
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
wagenziekte : 2
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 184
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 3
abnormaal gedrag : 1
abnormaal orgasme : 1
achterdochtigheid : 2
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid : 3
afhankelijkheid van nicotine : 1
agressie : 4
angst : 13
Apathisch : 5
bedplassen : 1
burn-out-syndroom : 1
compulsief seksueel gedrag : 1
compulsief winkelen : 4
delirium febrile : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 7
Derealisatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 2
emotionele stoornis : 1
excessieve seksuele fantasieën : 1
gelijkmatige stemming : 1
gestoord denken : 2
gestoorde redeneertrant : 1
geweldgebonden symptoom : 1
gokverslaving : 7
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 2
het uitblijven van een orgasme : 2
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
hyperseksualiteit : 2
hypomanie : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
impulsief gedrag : 1
initiële insomnia : 2
manie : 5
nachtmerrie : 5
obsessieve-compulsieve stoornis : 3
onrust : 1
opzettelijke automutilatie : 1
overmoed : 1
paniekaanval : 2
posttraumatische stressstoornis : 1
Psychotic symptom : 1
psychotische stoornis : 5
rusteloosheid : 11
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 8
slapeloosheid : 15
stemming veranderd : 2
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 1
tic : 2
uitgelaten stemming : 2
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 4
verwarde toestand : 1
vrees : 1
woede-aanval : 2
zelfmoord : 4
zelfmoordgedachte : 11
zelfmoordpoging : 3
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 47
dwangstand van het hoofd : 2
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gewrichtspijn : 3
gewrichtsstijfheid : 1
kaakklem : 3
Klachten skelet/spierstelsel : 2
nekpijn : 2
peesontsteking : 1
pijn in de zij : 1
rugpijn : 4
skeletspierstijfheid : 4
Spierpijn : 8
spierspasmen : 9
spierstijfheid : 3
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 56
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloed bilirubine niet-geconjugeerd verhoogd : 1
bloed prolactine verlaagd : 9
bloeddruk verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 27
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
INR verhoogd : 1
intraoculaire druktest normaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde oogboldruk : 1
wisselende glucosespiegel : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 114
dorst : 4
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 11
gevoel abnormaal : 3
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 2
het koud hebben : 4
koorts : 10
koude rillingen : 3
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 3
malaise : 7
onverwacht effect : 9
perifeer oedeem : 4
pijn : 2
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 2
plotselinge hartdood : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
traagheid : 1
vermoeidheid : 25
verslechtering van de aandoening : 4
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 23
diabetes mellitus : 2
glucocorticoïden verhoogd : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
toegenomen eetlust : 3
type 1 diabetes mellitus : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 8
verzuring van het bloed (ketoacidose) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 26
borstpijn : 1
cyste eierstok : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
gezwollen borst : 1
impotentie : 4
Intermenstrual bleeding : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
melkafscheiding : 5
onregelmatige menstruatie : 1
seksuele stoornis : 4
symptomen overgang : 1
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 163
aandachtstoornis : 4
beroerte (CVA) : 2
bewegingsarmoede : 1
bewustzijn fluctuerend : 1
bewustzijnsverlies : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 11
dyskinesie : 6
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 5
Fine motor skill dysfunction : 1
flauwvallen : 6
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 16
hypersomnie : 1
kwijlen : 2
maligne neuroleptica syndroom : 5
migraine : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 3
overmatige bewegingsdrang : 1
rabbit-syndroom : 2
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 20
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
sedatie : 1
slaperigheid : 8
spanningshoofdpijn : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 3
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 6
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 9
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 17
verhoogde spanning : 1
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ARIPIPRAZOL

Aantal meldingen 64.169
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
30.614
(48%)
24.325
(38%)
9.230
(14%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
74
(0%)
41.207
(64%)
7.837
(12%)
14.397
(22%)
654
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.572
Bloed- en lymfestelsel : 790
Bloedvaten : 1.660
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.746
Congenitale en genetische afwijkingen : 250
Endocrien syteem : 414
Hart : 2.224
Huid- en onderhuid : 3.031
Immuunsysteem : 625
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.356
Intoxicaties en letsels : 13.165
Lever en galwegen : 787
Maag-darmstelsel : 6.523
Neoplasmata : 352
Nier en urinewegen : 1.515
Oog : 2.475
Oor en evenwichtsorgaan : 430
Product aanlegenheden : 779
Psychisch : 19.027
Sociale omstandigheden : 2.874
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.285
Testuitslagen en onderzoeken : 9.320
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16.019
Voeding en stofwisseling : 3.398
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.699
Zenuwstelsel : 21.286
Zwangerschap en perinatale periode : 971
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05AX08 RISPERDAL (RISPERIDON) Drank, Omhulde tablet
2 N05AX08 RISPERDAL CONSTA (RISPERIDON) Poeder voor injectie
3 N05AX08 RISPERDAL QUICKLET (RISPERIDON) Smelttablet
4 N05AX08 RISPERIDON Drank, Omhulde tablet
5 N05AX13 BYANNLI (PALIPERIDON) Suspensie voor injectie
6 N05AX13 INVEGA (PALIPERIDON) Tablet met gereguleerde afgifte
7 N05AX13 PALIPERIDON Tablet met gereguleerde afgifte
8 N05AX13 TREVICTA (PALIPERIDON) Suspensie voor injectie
9 N05AX13 XEPLION (PALIPERIDON) Suspensie voor injectie
10 N05AX15 REAGILA (CARIPRAZINE) Capsule
11 N05AX16 RXULTI (BREXPIPRAZOL) Tablet