Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

ARIPIPRAZOL

Capsule, Drank, Drank (suspensie), Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ARIPIPRAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AX12 ABILIFY (ARIPIPRAZOL) Injectievloeistof, Tablet
N05AX12 ABILIFY MAINTENA (ARIPIPRAZOL) Poeder voor injectie
N05AX12 ARIPIPRAZOL Capsule, Drank, Drank (suspensie), Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Langen-Wouterse de J.J., Grootheest van A.C., Puijenbroek van E.P. Anticiperen op bijwerkingen aripiprazol. Pro-actieve bewaking van geneesmiddelveiligheid PW 2004 139(16):550-554
2 Wegewijs M.A., Beers E., Loonen A. Antipsychotic drug use and hypothermia. Reported cases in literature and WHO database (abstract) BJCP 2006 62(6):736-737
3 Beers E, de Groot MCH, van Grootheest AC, Aripiprazole in Association with Acathisia, Sleep Disordersand Suicide: a Possible Mechanism Drug Safety 2006 29(10):924
4 Heeringa M., Grootheest van A.C. Atypische antipsychotica (ingezonden) NTVG 2000 144(43):2078-79
5 Langen-Wouterse de J.J., Grootheest van A.C. Bijwerkingen aripiprazol goed te voorspellen; Onverwacht suïcidepogingen als bijwerking PW 2006 141(5):202-204
6 Bijl A.M.H. Diabetes door atypische antipsychotica; niet alleen door gewichtstoename PW 2006 141(5):164-165
7 Mannesse C.K., Puijenbroek van E.P., Janssen P.A.F. Hyponatraemia as an adverse drug reaction of antipsychotic drugs: a case-control study in Vigibase Drug Safety 2010 33(7);569-78
8 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
9 Beers E., Grootheest van A.C., Loonen A. Suïcidale ideaties en suïcidepogingen na instelling op aripiprazol, een nieuw antipsychoticum NTVG 2006 150(7):401-2
10 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Aripiprazole and aggravated psychosis 2011
2 Aripiprazole and hypothyroidism 2012
3 Hypothermia and antipsychotic drugs 2008
4 Hypothermia and antipsychotic drugs 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 15-9-2020.


ARIPIPRAZOL

Aantal meldingen 366
Ernstig 61
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
195
(53%)
170
(46%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 23
beklemming keel : 1
bloedneus : 5
geeuwen : 2
hik : 8
kortademigheid : 3
longembolie : 2
longpijn : 1
loopneus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
Bloedarmoede : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 14
aderontsteking : 1
Bloeduitstorting : 1
fenomeen van Raynaud : 2
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 2
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 3
hypoprolactinemie : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 13
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
hartkloppingen : 2
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 6
Huid- en onderhuid : 31
angio-oedeem : 1
droge huid : 1
galbulten : 1
haargroei abnormaal : 3
haaruitval : 5
huidgeur afwijkend : 1
huidstriae : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 1
nummulair eczeem : 1
op acne lijkende huidontsteking : 2
overmatig zweten : 7
pigmentatieaandoening : 1
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 1
subacute cutane lupus erythematosus : 1
toename huidpigment : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 3
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
bronchitis : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
schimmelinfectie : 1
steenpuist op aangezicht : 1
Intoxicaties en letsels : 5
off-label gebruik : 1
Producttoedieningsfout : 2
Sedation complication : 2
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
Hepatitis : 1
icterus van het oog : 1
Maag-darmstelsel : 69
aambeien : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 9
buikklachten : 2
buikpijn : 6
diarree : 5
droge mond : 6
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 18
obstipatie, verstopping : 4
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de onderbuik : 1
tanderosie : 1
tandpijn : 1
tongaandoening : 1
tongoedeem : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 12
incontinentie : 1
nierfunctie verminderd : 2
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 2
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
Oog : 25
Afwijking oogbeweging : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
oculogyrische crisis : 3
ongemak in het oog : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 1
oogaandoening : 1
oogpijn : 1
scherpzien gereduceerd : 2
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorsuizen : 1
wagenziekte : 2
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 150
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 3
abnormaal gedrag : 1
abnormaal orgasme : 1
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid : 3
afhankelijkheid van nicotine : 1
agressie : 4
angst : 12
Apathisch : 4
burn-out-syndroom : 1
compulsief seksueel gedrag : 1
compulsief winkelen : 3
depressie : 3
depressieve stemming : 5
Derealisatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 2
excessieve seksuele fantasieën : 1
gelijkmatige stemming : 1
gestoord denken : 2
gestoorde redeneertrant : 1
geweldgebonden symptoom : 1
gokverslaving : 5
hallucinatie (visueel) : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
hyperseksualiteit : 2
hypomanie : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
impulsief gedrag : 1
initiële insomnia : 1
manie : 5
nachtmerrie : 4
obsessieve-compulsieve stoornis : 2
onrust : 1
opzettelijke automutilatie : 1
overmoed : 1
paniekaanval : 2
posttraumatische stressstoornis : 1
psychotische stoornis : 5
rusteloosheid : 11
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 6
slapeloosheid : 13
stemming veranderd : 2
tandenknarsen : 1
tic : 1
uitgelaten stemming : 2
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 1
woede-aanval : 2
zelfmoord : 4
zelfmoordgedachte : 9
zelfmoordpoging : 3
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 37
dwangstand van het hoofd : 2
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gewrichtspijn : 1
gewrichtsstijfheid : 1
kaakklem : 3
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 2
pijn in de zij : 1
rugpijn : 4
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 5
spierspasmen : 7
spierstijfheid : 3
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 49
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloed bilirubine niet-geconjugeerd verhoogd : 1
bloed prolactine verlaagd : 9
bloeddruk verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 22
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
INR verhoogd : 1
intraoculaire druktest normaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 80
dorst : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 10
gevoel abnormaal : 3
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 3
koorts : 4
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 2
malaise : 2
onverwacht effect : 7
perifeer oedeem : 3
pijn : 1
pijn in de borstkas : 3
plotselinge hartdood : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
traagheid : 1
vermoeidheid : 18
verslechtering van de aandoening : 4
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 16
diabetes mellitus : 1
glucocorticoïden verhoogd : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
toegenomen eetlust : 2
type 2 diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 7
verzuring van het bloed (ketoacidose) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 18
borstpijn : 1
cyste eierstok : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
gezwollen borst : 1
impotentie : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
melkafscheiding : 3
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
seksuele stoornis : 2
symptomen overgang : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 144
aandachtstoornis : 4
beroerte (CVA) : 2
bewegingsarmoede : 1
bewustzijn fluctuerend : 1
bewustzijnsverlies : 1
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 11
dyskinesie : 6
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 4
flauwvallen : 6
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 9
hypersomnie : 1
kwijlen : 2
maligne neuroleptica syndroom : 5
migraine : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 3
overmatige bewegingsdrang : 1
rabbit-syndroom : 2
rusteloosheid; drang om te bewegen : 19
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 7
spanningshoofdpijn : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 5
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 9
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 13
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ARIPIPRAZOL

Aantal meldingen 60.882
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
29.070
(48%)
22.983
(38%)
8.829
(15%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
70
(0%)
39.300
(65%)
7.203
(12%)
13.700
(23%)
609
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.429
Bloed- en lymfestelsel : 725
Bloedvaten : 1.534
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.644
Congenitale en genetische afwijkingen : 239
Endocrien syteem : 399
Hart : 2.126
Huid- en onderhuid : 2.879
Immuunsysteem : 577
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.290
Intoxicaties en letsels : 12.200
Lever en galwegen : 741
Maag-darmstelsel : 6.194
Neoplasmata : 335
Nier en urinewegen : 1.455
Oog : 2.369
Oor en evenwichtsorgaan : 409
Product aanlegenheden : 686
Psychisch : 18.041
Sociale omstandigheden : 2.577
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.100
Testuitslagen en onderzoeken : 8.879
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14.988
Voeding en stofwisseling : 3.254
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.628
Zenuwstelsel : 20.283
Zwangerschap en perinatale periode : 914
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05AX08 RISPERDAL (RISPERIDON) Drank, Omhulde tablet
2 N05AX08 RISPERDAL CONSTA (RISPERIDON) Poeder voor injectie
3 N05AX08 RISPERDAL QUICKLET (RISPERIDON) Smelttablet
4 N05AX08 RISPERIDON Drank, Omhulde tablet, Smelttablet
5 N05AX13 INVEGA (PALIPERIDON) Tablet met gereguleerde afgifte
6 N05AX13 PALIPERIDON Tablet met gereguleerde afgifte
7 N05AX13 TREVICTA (PALIPERIDON) Suspensie voor injectie
8 N05AX13 XEPLION (PALIPERIDON) Suspensie voor injectie
9 N05AX15 REAGILA (CARIPRAZINE) Capsule
10 N05AX16 RXULTI (BREXPIPRAZOL) Tablet