Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

ASPIRINE PROTECT (ACETYLSALICYLZUUR)

Maagsapresistente tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ASPIRINE PROTECT (ACETYLSALICYLZUUR) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR Tablet, Zetpil
B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR CARDIO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR NEURO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
B01AC06 ASPIRINE (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
B01AC06 ASPIRINE PROTECT (ACETYLSALICYLZUUR) Maagsapresistente tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Molen-Eijgenraam van der M., Heeringa M. Bloedingen als belangrijkste complicatie. Bijwerkingen van trombocytenaggregatieremmers. PW 2001 136(1):30-35
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 20-10-2020.


ACETYLSALICYLZUUR

Aantal meldingen 464
Ernstig 59
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
245
(53%)
217
(47%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 55
ademstilstand : 1
bloedneus : 12
bronchospasme : 3
droogheid neusslijmvlies : 1
hik : 1
hoesten : 8
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 3
kortademigheid : 6
longembolie : 1
loopneus : 4
luchtwegaandoening : 1
neusklachten : 1
neuspoliepen : 1
neusverstopping : 4
orofaryngeale pijn : 4
snurken : 1
stemstoornis : 1
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
Bloed- en lymfestelsel : 7
Bloedarmoede : 3
bloedingsneiging : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
Bloedvaten : 37
Bloeding : 3
Bloeduitstorting : 21
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 4
overmatig blozen : 4
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 9
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hart- en vaataandoening : 1
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 3
onregelmatige hartslag : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 136
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 9
droge huid : 1
eczeem : 4
Enkelvoudige blauwe plek : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 7
haaruitval : 11
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 14
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 4
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 2
Jeuk : 23
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 6
nachtzweten : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 6
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 5
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 2
roodheid : 7
subcutane bloeding : 1
toename huidpigment : 2
vervellen : 10
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 9
anafylactische shock : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 2
overgevoeligheid : 5
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 14
gordelroos : 1
liesinfectie : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 5
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
pustuleuze rash : 2
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 8
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 4
Onjuist schema voor producttoediening : 1
ruptuur pees : 1
spierscheur : 1
Lever en galwegen : 1
geelzucht toxisch : 1
Maag-darmstelsel : 125
aandoening maag-darmstelsel : 2
aften : 1
bloedbraken : 2
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 6
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
boeren : 2
braken : 2
branderige tong : 2
buikbloeding : 2
buikklachten : 3
buikpijn : 6
colitis ulcerosa : 1
diarree : 6
droge mond : 3
epigastrisch ongemak : 1
gezwollen tong : 4
harde feces : 1
Hyperesthesie tanden : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lip droog : 1
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 7
maagklachten : 5
maagontsteking : 1
maagzweerbloeding : 4
misselijkheid : 15
mondaandoening : 1
mondbloeding : 1
obstipatie, verstopping : 4
ontsteking van de dikke darm : 1
pijn in de bovenbuik : 12
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 1
proctitis hemorragisch : 1
tandpijn : 1
tandverlies : 2
tintelingen mond : 3
tongaandoening : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
vetontlasting : 1
winderigheid : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 6
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 2
goedaardig gezwel van een lymfeknoop : 1
rectaal adenocarcinoom : 1
Nier en urinewegen : 8
aandoening urinelozing : 1
bloed in de urine : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urinegeur abnormaal : 2
vaker urineren : 2
Oog : 19
blindheid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
jeuk aan oog : 1
oogbloeding : 4
ooglidzwelling : 2
oogoedeem : 1
oogontsteking : 1
periorbitale zwelling : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 56
doofheid : 3
doofheid unilateraal : 1
ooraandoening : 2
oorsuizen : 44
slechthorendheid : 6
Product aanlegenheden : 4
abnormale smaak van product : 1
klacht over product : 1
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 24
agressie : 2
angst : 2
Apathisch : 1
depressie : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinaties : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 2
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 48
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 7
gewrichtszwelling : 1
pees pijn : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 8
pijn in kaak : 2
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 15
spierspasmen : 4
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 12
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
afwijkend resultaat bij neurologisch onderzoek : 1
bloed urine : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloedingstijd verlengd : 2
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 1
verlaagde longfunctietest : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 76
bijwerking : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 15
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 1
koorts : 2
loopstoornis : 1
malaise : 5
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 4
onverwacht effect : 21
perifeer oedeem : 3
perifere zwelling : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 10
vertraagde genezing : 1
Voeding en stofwisseling : 12
jicht : 6
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 5
vaginale bloeding : 1
Zenuwstelsel : 79
aandachtstoornis : 1
beroerte (CVA) : 2
cerebellaire hemorragie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 16
duizeligheid bij inspanning : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 1
hersenbloeding : 4
hoofdpijn : 20
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 1
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 7
vasculaire hoofdpijn : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 5
Zwangerschap en perinatale periode : 3
bloeding in zwangerschap : 1
loslating placenta : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ACETYLSALICYLZUUR

Aantal meldingen 167.760
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
73.714
(44%)
86.772
(52%)
7.274
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.844
(1%)
50.410
(30%)
48.345
(29%)
63.566
(38%)
3.595
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 20.599
Bloed- en lymfestelsel : 13.715
Bloedvaten : 13.233
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.226
Congenitale en genetische afwijkingen : 831
Endocrien syteem : 243
Hart : 7.331
Huid- en onderhuid : 28.882
Immuunsysteem : 6.075
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.586
Intoxicaties en letsels : 17.947
Lever en galwegen : 1.938
Maag-darmstelsel : 63.996
Neoplasmata : 1.262
Nier en urinewegen : 8.208
Oog : 7.884
Oor en evenwichtsorgaan : 1.803
Product aanlegenheden : 879
Psychisch : 4.420
Sociale omstandigheden : 269
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.253
Testuitslagen en onderzoeken : 9.730
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 21.308
Voeding en stofwisseling : 3.304
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.467
Zenuwstelsel : 22.499
Zwangerschap en perinatale periode : 1.191
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AC04 CLOPIDOGREL Tablet
2 B01AC04 GREPID (CLOPIDOGREL) Tablet
3 B01AC04 ISCOVER (CLOPIDOGREL) Tablet
4 B01AC04 PLAVIX (CLOPIDOGREL) Tablet
5 B01AC04 VATOUD () Tablet
6 B01AC05 TICLOPIDINE Overige toedieningsvormen
7 B01AC07 DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte, Drank, Drank (suspensie), Tablet
8 B01AC07 PERSANTIN (DIPYRIDAMOL) Capsule met gereguleerde afgifte, Injectievloeistof
9 B01AC08 ASCAL (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
10 B01AC08 ASCAL CARDIO (CARBASALAATCALCIUM) Zakje (poeder)
11 B01AC08 ASCAL CARDIO NEURO (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
12 B01AC08 CARBASALAATCALCIUM Bruistablet, Zakje, Zakje (poeder)
13 B01AC09 EPOPROSTENOL Infuus
14 B01AC09 FLOLAN (EPOPROSTENOL) Poeder voor infuus
15 B01AC09 VELETRI (EPOPROSTENOL) Poeder voor infuus
16 B01AC11 ILOMEDINE (ILOPROST) Oplossing voor infuus
17 B01AC11 ILOPROST Oplossing voor infuus
18 B01AC11 VENTAVIS (ILOPROST) Vernevelvloeistof
19 B01AC13 ABCIXIMAB Infuus
20 B01AC13 REOPRO (ABCIXIMAB) Injectievloeistof
21 B01AC16 EPTIFIBATIDE Injectie/infuus
22 B01AC16 INTEGRILIN (EPTIFIBATIDE) Infusievloeistof, Injectievloeistof
23 B01AC17 AGGRASTAT (TIROFIBAN) Infusievloeistof
24 B01AC21 REMODULIN (TREPROSTINIL) Infusievloeistof
25 B01AC22 EFIENT (PRASUGREL) Tablet
26 B01AC22 PRASUGREL Tablet
27 B01AC24 BRILIQUE (TICAGRELOR) Smelttablet
28 B01AC25 KENGREXAL (CANGRELOR) Poeder voor injectie/infuus
29 B01AC27 UPTRAVI (SELEXIPAG) Tablet
30 B01AC30 ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte
31 B01AC30 ASASANTIN (ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL) Capsule met gereguleerde afgifte
32 B01AC30 DUOPLAVIN (ACETYLSALICYLZUUR/CLOPIDOGREL) Tablet
33 B01AC56 AXANUM () Capsule