Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ATOMOXETINE

Capsule

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ATOMOXETINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06BA09 ATOMOXETINE Capsule
N06BA09 AUDALIS (ATOMOXETINE) Tablet
N06BA09 STRATTERA (ATOMOXETINE) Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Broos N, van Puijenbroek EP, van Grootheest .C Atomoxetine and tics Proceedings ESDPPP Congress 17-20 june 2009 2009
2 Broos N, Gerritsen G, van Puijenbroek EP Tics tijdens het gebruik van atomoxetine, symptoom of bijwerking? Farmacotherapie bij kinderen 2010 Download publicatie

3 Oosterhuis I, Heijting L.W, van Puijenbroek E.P Spontaneous Ejaculation with the Use of ADHD drugs Drug Safety 2009 32:(10);901 DOI
4 Oosterhuis I, Heijting L, van Puijenbroek E.P. Spontaneous ejaculation with the use of noradrenergic reuptake inhibitors European Journal of Clinical Pharmacology 2012 68 DOI
5 Oosterhuis I, van Puijenbroek E.P Spontane ejaculaties bij gebruik van noradrenerge geneesmiddelen Psyfar 2013 8(3):29-32
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Atomoxetine and tics 2009
2 Atomoxetine, Methylphenidate and ejaculation disorder 2010
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


ATOMOXETINE

Aantal meldingen 224
Ernstig 24
Geslacht
Man
Vrouw
157
(70%)
67
(30%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
bloedneus : 4
irritatie keel : 1
kortademigheid : 4
Bloedvaten : 25
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
bleekheid : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
fenomeen van Raynaud : 8
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 3
Shock symptom : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Hart : 18
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 6
hartspieraandoening : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 7
snelle regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 32
acne : 1
eczeem : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 2
haaruitval : 2
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 4
nachtzweten : 2
overmatig zweten : 6
roodheid : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
krentenbaard (impetigo) : 1
ontsteking van de plasbuis : 1
Intoxicaties en letsels : 4
opzettelijke overdosis : 2
Product dose omission in error : 1
val : 1
Lever en galwegen : 4
geelzucht : 2
Hepatitis : 1
leverletsel : 1
Maag-darmstelsel : 64
abnormale ontlasting : 1
boeren : 1
braken : 5
buikklachten : 1
buikpijn : 8
caries tanden : 2
diarree : 1
droge mond : 2
harde feces : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipzwelling : 2
maagklachten : 4
misselijkheid : 22
obstipatie, verstopping : 7
oesofaguspijn : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tandverkleuring : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 11
aandoening urinelozing : 2
incontinentie : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
stress-urine-incontinentie : 1
urineaarzeling : 1
urineretentie : 2
vaker urineren : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 2
Oog : 8
droog oog : 1
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 1
rood oog : 1
verwijding van de pupillen : 2
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 7
draaiduizeligheid : 1
duizeligheid positioneel : 1
Misophonia : 1
oorsuizen : 2
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 123
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal orgasme : 1
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 1
acute psychose : 1
agressie : 17
angst : 4
Apathisch : 3
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 5
depressieve stemming : 11
eetstoornis : 1
emotionele labiliteit : 3
encoprese : 1
gelijkmatige stemming : 1
gemengde hallucinaties : 1
hallucinaties : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
negatieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 2
onrust : 8
oppositioneel opstandig gedragsstoornis : 1
opzettelijke automutilatie : 1
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
persoonlijksheidstoornis op kinderleeftijd : 1
prikkelbaarheid : 5
rebound-psychose : 1
rusteloosheid : 1
seksueel ongepast gedrag : 1
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 5
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 3
suïcidaal gedrag : 1
terminale insomnia : 1
tic : 7
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 1
woede-aanval : 7
zelfmoordgedachte : 11
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
onderwijsprobleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
gewrichtspijn : 1
gewrichtszwelling : 2
groeivertraging : 1
rugpijn : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 16
aanwezigheid van auto-antistoffen : 1
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 6
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 2
Liver function test increased : 1
zuurstofsaturatie : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 54
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 3
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
het koud hebben : 2
honger : 2
huilen : 1
koude rillingen : 3
lage lichaamstemperatuur : 1
malaise : 4
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 5
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
Therapeutic response shortened : 1
vermoeidheid : 13
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 7
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 6
Voortplantingsstelsel en borsten : 22
aandoening testikels : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
geslachtsorgaanpijn : 2
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 6
menstruaties met grote tussenpozen : 1
onregelmatige menstruatie : 1
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
penisaandoening : 1
pijn scrotum : 1
spontane zaadlozing : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 3
tepelpijn : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 51
aandachtstoornis : 3
beroerte (CVA) : 1
bewegingsarmoede : 1
cluster hoofdpijn : 1
coma : 1
duizeligheid : 8
Electric shock sensation : 1
epilepsie : 1
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 14
infarct in kleine hersenen : 1
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 5
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 2
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
visuele perseveratie : 1
volledige verlamming : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ATOMOXETINE

Aantal meldingen 23.509
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.332
(31%)
15.084
(64%)
1.093
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
382
(2%)
18.914
(80%)
875
(4%)
3.152
(13%)
186
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.158
Bloed- en lymfestelsel : 151
Bloedvaten : 999
Chirurgische en medische verrichtingen : 144
Congenitale en genetische afwijkingen : 81
Endocrien syteem : 57
Hart : 1.083
Huid- en onderhuid : 1.830
Immuunsysteem : 188
Infecties en parasitaire aandoeningen : 796
Intoxicaties en letsels : 2.838
Lever en galwegen : 300
Maag-darmstelsel : 5.119
Neoplasmata : 58
Nier en urinewegen : 1.170
Oog : 946
Oor en evenwichtsorgaan : 245
Product aanlegenheden : 248
Psychisch : 9.676
Sociale omstandigheden : 344
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 777
Testuitslagen en onderzoeken : 3.314
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.428
Voeding en stofwisseling : 1.726
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.122
Zenuwstelsel : 7.330
Zwangerschap en perinatale periode : 35
Vergelijkbare geneesmiddelen