Lareb Databank

Opnieuw zoeken

TERIFLUNOMIDE

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TERIFLUNOMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AA31 AUBAGIO (TERIFLUNOMIDE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-8-2022.


TERIFLUNOMIDE

Aantal meldingen 112
Ernstig 12
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
18
(16%)
92
(82%)
2
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 7
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 2
loopneus : 1
orofaryngeale pijn : 2
Bloed- en lymfestelsel : 2
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 6
Koude vingertoppen en tenen : 1
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Hart : 4
hartfalen : 1
hartfalen (linksdecompensatie) : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 1
Huid- en onderhuid : 32
acne : 2
erythema multiforme : 1
haaruitval : 13
huidgezwel : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 1
overmatig zweten : 1
panniculitis : 1
rode huiduitslag : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 2
verandering haartextuur : 1
zwangerschapsmasker : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 24
blaasontsteking : 3
buikgriep : 1
faryngitis : 2
gordelroos : 2
griep : 1
infectie : 1
infectie van het oor : 1
liesinfectie : 1
longontsteking : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ooginfectie : 1
orale herpes : 1
orale schimmelinfectie : 1
steenpuist op aangezicht : 2
tinea versicolor : 2
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale candidiasis : 2
Lever en galwegen : 2
afwijkende leverfunctie : 1
galstenen : 1
Maag-darmstelsel : 39
braken : 3
buikklachten : 1
buikpijn : 4
caries tanden : 1
diarree : 14
epigastrisch ongemak : 1
gezwollen tong : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
misselijkheid : 7
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
pijn in de mond : 1
winderigheid : 1
ziekte van Crohn : 1
Nier en urinewegen : 10
nachtelijke urinelozing : 1
nierstenen : 1
urine-incontinentie : 5
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
Oog : 9
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
macula-oedeem : 1
ontstoken iris (iridocyclitis) : 1
oogontsteking : 1
scherpzien gereduceerd : 1
wazig zien : 2
Psychisch : 3
angst : 1
paniekaanval : 1
slaapstoornis : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 17
botvorming toegenomen : 1
gewrichtspijn : 2
osteitis : 1
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 2
Spierpijn : 6
spierspasmen : 1
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 16
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 8
INR verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 33
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 8
koorts : 2
koude rillingen : 1
loopstoornis : 1
malaise : 3
oedeem : 1
ontsteking : 2
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
vermoeidheid : 3
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
Heavy menstrual bleeding : 2
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 32
aangezichtspijn : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 1
herseninfarct : 2
hoofdpijn : 7
multipele sclerose : 2
multipele sclerose recidief : 3
presyncope : 1
tintelingen : 9
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TERIFLUNOMIDE

Aantal meldingen 33.980
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
24.223
(71%)
6.371
(19%)
3.386
(10%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
98
(0%)
23.421
(69%)
326
(1%)
10.028
(30%)
107
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.499
Bloed- en lymfestelsel : 795
Bloedvaten : 1.844
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.141
Congenitale en genetische afwijkingen : 42
Endocrien syteem : 179
Hart : 826
Huid- en onderhuid : 8.838
Immuunsysteem : 647
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.583
Intoxicaties en letsels : 6.218
Lever en galwegen : 593
Maag-darmstelsel : 9.100
Neoplasmata : 627
Nier en urinewegen : 1.588
Oog : 1.866
Oor en evenwichtsorgaan : 563
Product aanlegenheden : 76
Psychisch : 3.671
Sociale omstandigheden : 842
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.314
Testuitslagen en onderzoeken : 5.750
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.996
Voeding en stofwisseling : 1.358
Voortplantingsstelsel en borsten : 591
Zenuwstelsel : 12.977
Zwangerschap en perinatale periode : 102
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AA24 ABATACEPT Infuus
2 L04AA34 ALEMTUZUMAB Infuus
3 L04AA13 ARAVA (LEFLUNOMIDE) Tablet
4 L04AA04 ATG IMMUNOGLOB (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
5 L04AA28 BELATACEPT Infuus
6 L04AA26 BELIMUMAB Infuus
7 L04AA26 BENLYSTA (BELIMUMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
8 L04AA06 CELLCEPT (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Drank, Infuus, Tablet
9 L04AA06 CELLCEPT (MYCOFENOLZUUR) Capsule, Drank (suspensie), Poeder voor infuus, Tablet
10 L04AA18 CERTICAN (EVEROLIMUS) Tablet
11 L04AA25 ECULIZUMAB Infuus
12 L04AA21 EFALIZUMAB Overige toedieningsvormen
13 L04AA33 ENTYVIO (VEDOLIZUMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
14 L04AA27 FINGOLIMOD Capsule
15 L04AA27 GILENYA (FINGOLIMOD) Capsule
16 L04AA04 GRAFALON (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infusievloeistof
17 L04AA41 IDEFIRIX (IMLIFIDASE) Poeder voor infuus
18 L04AA45 JYSELECA (FILGOTINIB) Tablet
19 L04AA52 KESIMPTA (OFATUMUMAB) Injectievloeistof
20 L04AA13 LEFLUNOMIDE Tablet
21 L04AA34 LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) Oplossing voor infuus
22 L04AA03 LYMFOCYTENIMMUNOGLOBULINE Overige toedieningsvormen
23 L04AA34 MABCAMPATH () Infuus
24 L04AA40 MAVENCLAD (CLADRIBINE) Tablet
25 L04AA42 MAYZENT (SIPONIMOD) Tablet
26 L04AA02 MUROMONAB-CD3 Overige toedieningsvormen
27 L04AA06 MYCOFENOLAAT MOFETIL Capsule, Drank, Infuus, Tablet
28 L04AA06 MYCOFENOLZUUR Capsule, Infuus, Maagsapresistente tablet, Poeder voor infuus
29 L04AA06 MYFENAX (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Tablet
30 L04AA06 MYFENAX (MYCOFENOLZUUR) Tablet
31 L04AA06 MYFORTIC (MYCOFENOLZUUR) Maagsapresistente tablet
32 L04AA23 NATALIZUMAB Infuus
33 L04AA28 NULOJIX (BELATACEPT) Poeder voor infuus
34 L04AA36 OCRELIZUMAB Infuus
35 L04AA36 OCREVUS (OCRELIZUMAB) Oplossing voor infuus
36 L04AA37 OLUMIANT (BARICITINIB) Tablet
37 L04AA24 ORENCIA (ABATACEPT) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
38 L04AA32 OTEZLA (APREMILAST) Tablet
39 L04AA50 PONVORY (PONESIMOD) Tablet
40 L04AA10 RAPAMUNE (SIROLIMUS) Drank, Filmomhulde tablet
41 L04AA44 RINVOQ (UPADACITINIB) Tablet met gereguleerde afgifte
42 L04AA51 SAPHNELO (ANIFROLUMAB) Oplossing voor infuus
43 L04AA10 SIROLIMUS Drank
44 L04AA25 SOLIRIS (ECULIZUMAB) Oplossing voor infuus
45 L04AA04 THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE Infuus
46 L04AA04 THYMOGLOBULINE (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Poeder voor infuus
47 L04AA23 TYSABRI (NATALIZUMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
48 L04AA43 ULTOMIRIS (RAVULIZUMAB) Oplossing voor infuus
49 L04AA33 VEDOLIZUMAB Infuus
50 L04AA29 XELJANZ (TOFACITINIB) Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
51 L04AA38 ZEPOSIA (OZANIMOD) Capsule