Lareb Databank

Opnieuw zoeken

FLUTICASON (FUROAAT)

Neusspray

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in FLUTICASON (FUROAAT) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R01AD12 AVAMYS (FLUTICASON) Neusspray

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


FLUTICASON (FUROAAT)

Aantal meldingen 187
Ernstig 12
Geslacht
Man
Vrouw
77
(41%)
110
(59%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 62
aandoening neusslijmvlies : 2
ademnood : 1
bloedneus : 23
droge keel : 2
droogheid neusslijmvlies : 3
geeuwen : 1
hoesten : 4
korstvorming neus : 2
kortademigheid : 9
longaandoening : 1
neusklachten : 3
neusverstopping : 2
orofaryngeale pijn : 3
perforatie neus-tussenschot : 2
prikkeling voorhoofdsholten : 2
rinalgie : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 3
Bloeduitstorting : 2
overmatig blozen : 1
Hart : 7
hartkloppingen : 6
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
Huid- en onderhuid : 27
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 3
haaruitval : 1
huid warm : 1
huidaandoening : 1
huidrimpeling : 1
huiduitslag : 4
huidverkleuring : 1
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 1
papel : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 5
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
candida infectie slokdarm : 1
koortsuitslag : 1
neus-keelontsteking : 2
orale candida infectie : 1
steenpuist op aangezicht : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 35
boeren : 1
braken : 3
buikklachten : 1
buikpijn : 1
diarree : 1
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
harde feces : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 11
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 1
tongverkleuring : 2
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
zachte ontlasting : 1
Nier en urinewegen : 2
nachtelijke urinelozing : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
Oog : 33
blindheid : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 9
glasvochtloslating : 1
glaucoom : 2
lensaandoening : 1
loslating van het netvlies : 1
ongemak in het oog : 2
oogirritatie : 1
ooglidirritatie : 1
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 5
periorbitale zwelling : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 5
oorongemak : 1
oorsuizen : 3
slechthorendheid : 1
Psychisch : 21
angst : 3
dagdromen : 1
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 1
initiële insomnia : 1
paniekaanval : 1
psychiatrisch symptoom : 1
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slapeloosheid : 3
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12
gewrichtspijn : 1
groeivertraging : 1
peesafwijking : 1
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
rugpijn : 2
spiergezwel : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 10
bloeddruk verhoogd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
sputum abnormaal : 1
verhoogde oogboldruk : 4
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 32
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 4
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 4
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 5
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 3
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
afwezigheid mannelijke zaadcellen : 1
impotentie : 2
pijn testikels : 1
tepelzwelling : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 86
bewustzijnsverlies : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 13
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 27
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 6
overactiviteit : 2
Polyneuropathie : 1
presyncope : 4
sinus hoofdpijn : 1
slaperigheid : 4
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stembandparalyse : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 3
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 5
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUTICASON (FUROAAT)

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R01AD01 BECLOMETASON Neusspray
2 R01AD04 FLUNISOLIDE Overige toedieningsvormen
3 R01AD05 BUDESONIDE Neusspray
4 R01AD05 RHINOCORT (BUDESONIDE) Neusspray
5 R01AD08 FLIXONASE (FLUTICASON) Neusdruppels, Neusspray
6 R01AD08 FLUTICASON Neusspray
7 R01AD09 MOMETASON Neusspray
8 R01AD09 NASONEX (MOMETASON) Neusspray
9 R01AD11 NASACORT (TRIAMCINOLONACETONIDE) Neusspray
10 R01AD53 XYLOMETAZOLINE/DEXAMETHASON Neusspray
11 R01AD58 DYMISTA (AZELASTINE/FLUTICASON) Neusspray