Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

BECLOMETASON

Neusspray

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BECLOMETASON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R01AD01 BECLOMETASON Neusspray

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Lansdorp D., Meyboom R.H.B. Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal GeBu 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


BECLOMETASON

Aantal meldingen 364
Ernstig 35
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
124
(34%)
238
(65%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 54
astma : 2
bloedneus : 12
bronchospasme : 1
hik : 1
hoesten : 4
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 16
loopneus : 3
Nasal pruritus : 1
neusverstopping : 3
niezen : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
orofaryngeale pijn : 2
perforatie neus-tussenschot : 1
productieve hoest : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
Bloedarmoede : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 7
Bloeduitstorting : 2
opvlieger : 1
Spataderen : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 2
onderdrukking functie bijnierschors : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 20
hartkloppingen : 10
onregelmatige hartslag : 3
pericarditisconstrictie : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 2
Huid- en onderhuid : 82
angio-oedeem : 3
contact eczeem : 1
eczeem : 2
erythema multiforme : 1
galbulten : 4
haaruitval : 7
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 17
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
huidverkleuring : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 11
jeukende huiduitslag : 1
ontsteking van de vaatwand (vaslcultis nodularis) : 1
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 11
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 5
roodheid : 3
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 6
allergische reactie tegen lichaamsvreemde eiwitten in het bloed (serumziekte) : 1
anafylactische reactie : 1
immuniteitsonderdrukking : 1
immunodeficiëntie : 1
overgevoeligheid : 1
seizoensgebonden allergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 28
artritis infectieus : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
cellulitis : 1
etterende ontsteking van de huid (pyoderma) : 1
faryngitis : 4
hordeolum : 1
longontsteking : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 8
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
orale candida infectie : 2
schimmelinfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Lever en galwegen : 2
afwijkende leverfunctie : 1
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 85
aambeien : 2
aandoening van anus en endeldarm : 1
aften : 3
braken : 8
buikklachten : 3
buikpijn : 10
caries tanden : 1
diarree : 12
droge mond : 6
enteritis : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
maagklachten : 5
misselijkheid : 11
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 6
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 4
pijn in de bovenbuik : 1
tandverkleuring : 2
tongverkleuring : 1
vergrote huig : 1
verkleurde ontlasting : 1
verstopping : 1
winderigheid : 2
Neoplasmata : 2
goedaardig vetgezwel : 1
maligne melanoom : 1
Nier en urinewegen : 5
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
toxische nefropathie : 1
urineretentie : 1
vaker urineren : 1
Oog : 24
afsluiting netvliesader : 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
asthenopie : 1
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 4
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 2
ontstoken iris (iridocyclitis) : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 1
refractieaandoening : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 6
doofheid : 1
ooraandoening : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 2
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 4
klacht over product : 4
Psychisch : 58
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 1
angst : 7
Apathisch : 2
bedplassen : 1
depressie : 5
depressieve stemming : 3
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 4
onrust : 4
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 8
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
stotteren : 1
tachyphrenia : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 32
artrose : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 8
gewrichtszwelling : 1
groeivertraging : 1
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 2
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 14
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 3
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 85
dorst : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelenintolerantie : 1
geneesmiddelinteractie : 3
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 2
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 2
koorts : 5
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 2
malaise : 5
niet lekker voelen : 1
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 11
perifeer oedeem : 5
perifere zwelling : 1
pijn : 2
pijn op de injectieplaats : 3
reactie op de plaats van toediening : 2
roodheid op de injectieplaats : 2
temperatuurintolerantie : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 10
wisselwerking met alcohol : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 13
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
Steroïddiabetes : 1
toegenomen eetlust : 2
verminderde eetlust : 4
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 1
impotentie : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
melkafscheiding : 1
onregelmatige menstruatie : 1
spontane zaadlozing : 1
stoornis borstvoeding : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 114
aandachtstoornis : 3
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 17
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 1
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 26
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 2
niet kunnen ruiken : 6
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 6
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 5
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 4
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
trilling/beving (tremor) : 6
verandering reukvermogen : 6
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 10
ziekte van motorische neuronen : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BECLOMETASON

Aantal meldingen 10.930
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.009
(55%)
3.873
(35%)
1.048
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
37
(0%)
6.128
(56%)
366
(3%)
3.629
(33%)
770
(7%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingen



Ademhalingsstelsel en borstkas : 3.213
Bloed- en lymfestelsel : 94
Bloedvaten : 252
Chirurgische en medische verrichtingen : 97
Congenitale en genetische afwijkingen : 43
Endocrien syteem : 147
Hart : 319
Huid- en onderhuid : 1.450
Immuunsysteem : 292
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.390
Intoxicaties en letsels : 1.073
Lever en galwegen : 51
Maag-darmstelsel : 1.351
Neoplasmata : 60
Nier en urinewegen : 102
Oog : 565
Oor en evenwichtsorgaan : 126
Product aanlegenheden : 821
Psychisch : 848
Sociale omstandigheden : 32
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 441
Testuitslagen en onderzoeken : 473
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.841
Voeding en stofwisseling : 184
Voortplantingsstelsel en borsten : 137
Zenuwstelsel : 1.915
Zwangerschap en perinatale periode : 44
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R01AD04 FLUNISOLIDE Overige toedieningsvormen
2 R01AD05 BUDESONIDE Neusspray
3 R01AD05 RHINOCORT (BUDESONIDE) Neusspray (inhalatiepoeder nasaal)
4 R01AD08 FLIXONASE (FLUTICASON) Neusdruppels, Neusspray
5 R01AD08 FLUTICASON Neusspray
6 R01AD09 MOMETASON Neusspray
7 R01AD09 NASONEX (MOMETASON) Neusspray
8 R01AD11 NASACORT (TRIAMCINOLONACETONIDE) Neusspray
9 R01AD12 AVAMYS (FLUTICASON) Neusspray
10 R01AD53 XYLOMETAZOLINE/DEXAMETHASON Neusspray
11 R01AD58 DYMISTA (AZELASTINE/FLUTICASON) Neusspray