Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

BETAMETHASON

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BETAMETHASON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB01 BETAMETHASON Tablet
H02AB01 CELESTONE (BETAMETHASON) Suspensie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Lansdorp D, Meyboom RHB Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal. Geneesmiddelbulletin 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


BETAMETHASON

Aantal meldingen 98
Ernstig 15
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
51
(52%)
46
(47%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
falen van de ademhaling : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 4
neusverstopping : 1
verminderde ademhaling bij pasgeborene : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 9
Bloeduitstorting : 3
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
maligne hypertensie : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 3
klachten na staken steroïden : 2
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 7
hartkloppingen : 2
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 2
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 34
angio-oedeem : 3
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 1
haaruitval : 4
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidhypopigmentatie : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 2
overmatige afscheiding van talg : 1
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 6
vervellen : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
huidinfectie met puisten : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
Intoxicaties en letsels : 3
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 15
braken : 1
buikpijn : 1
diarree : 1
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
kramp van de slokdarm : 1
misselijkheid : 5
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
tandverkleuring : 1
Nier en urinewegen : 4
nierfunctie verminderd : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urinewegsteen : 1
vaak plassen : 1
Oog : 5
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogpijn : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
cerumen samengeperst : 1
doofheid : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 12
agressie : 2
angst : 2
depressieve stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
onrust : 1
slapeloosheid : 2
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
een verlaagde spierspanning bij een pasgeborene : 1
gewrichtspijn : 3
pijn in kaak : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 4
afwijkend ECG : 1
bloeddruk verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
verminderde nierfunctie (klaring) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16
geneesmiddelinteractie : 3
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
koorts : 2
malaise : 2
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 2
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 5
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
Zenuwstelsel : 20
aangezichtspijn : 2
afwezigheid van reflexen : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 2
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 4
hypergeusie : 1
migraine : 1
overactiviteit : 1
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verstoorde smaak : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
tekenen van stress bij het ongeboren kind : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BETAMETHASON

Aantal meldingen 10.508
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.283
(60%)
3.650
(35%)
575
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
261
(2%)
2.321
(22%)
2.336
(22%)
5.185
(49%)
405
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 885
Bloed- en lymfestelsel : 192
Bloedvaten : 706
Chirurgische en medische verrichtingen : 69
Congenitale en genetische afwijkingen : 76
Endocrien syteem : 300
Hart : 426
Huid- en onderhuid : 4.038
Immuunsysteem : 403
Infecties en parasitaire aandoeningen : 665
Intoxicaties en letsels : 1.422
Lever en galwegen : 107
Maag-darmstelsel : 1.112
Neoplasmata : 50
Nier en urinewegen : 137
Oog : 362
Oor en evenwichtsorgaan : 119
Product aanlegenheden : 144
Psychisch : 721
Sociale omstandigheden : 23
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 577
Testuitslagen en onderzoeken : 482
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.422
Voeding en stofwisseling : 399
Voortplantingsstelsel en borsten : 108
Zenuwstelsel : 1.196
Zwangerschap en perinatale periode : 381
Vergelijkbare geneesmiddelen