Lareb Databank

Opnieuw zoeken

BROOMHEXINE

Drank

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BROOMHEXINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R05CB02 BISOLVON (BROOMHEXINE) Drank, Druppels, Tablet
R05CB02 BOOTS PHARMACEUTICALS (BROOMHEXINE) Drank
R05CB02 BROOMHEXINE Drank, Tablet
R05CB02 HOESTDRANK (BROOMHEXINE) Drank
R05CB02 HOESTDRANK HTP (BROOMHEXINE) Drank
R05CB02 HOESTTABLET HTP (BROOMHEXINE) Tablet
R05CB02 IDYL (BROOMHEXINE) Drank
R05CB02 LIVSANE (BROOMHEXINE) Drank
R05CB02 NATTERMAN (BROOMHEXINE) Drank
R05CB02 VICKS (BROOMHEXINE) Drank

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Weits G, van der Mijle A Allergische huidreacties Uitsluitend Apotheek (UA) 2020 10 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 short note: BROOMHEXINE (R05CB02) Rash generalised 27-7-2009 2010
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


BROOMHEXINE

Aantal meldingen 226
Ernstig 10
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
78
(35%)
147
(65%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 33
bloedneus : 4
bronchospasme : 3
Faryngeale zwelling : 2
gevoel te stikken : 1
hoesten : 2
hypopnoea : 1
Increased viscosity of upper respiratory secretion : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 13
Sinus pain : 1
sputumretentie : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 1
verstikking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 4
bleekheid : 1
opvlieger : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 8
hartflutter : 1
hartkloppingen : 5
onregelmatige hartslag : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
Huid- en onderhuid : 95
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 4
blaar : 3
eczeem : 1
galbulten : 15
huidreactie : 3
huidstructuur abnormaal : 1
huiduitslag : 18
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 5
Jeuk : 15
jeukende huiduitslag : 5
Meerdere blauwe plekken : 1
Mucocutaneous disorder : 1
overmatig zweten : 10
papel : 1
roodheid : 6
Stevens-Johnson-syndroom : 2
vervellen : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 5
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
gordelroos : 1
ontsteking tandvlees : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 1
blootstelling via moedermelk : 1
Maag-darmstelsel : 109
aandoening maag-darmstelsel : 1
afwezigheid van speeksel : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 1
braakneiging : 2
braken : 14
buikklachten : 5
buikpijn : 14
diarree : 10
gezwollen tong : 1
Lip pruritus : 1
lipzwelling : 7
maag-darm pijn : 2
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 4
misselijkheid : 17
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
orale pruritus : 1
pijn in de bovenbuik : 10
tintelingen mond : 2
tongblaren : 1
tongoedeem : 2
tongontsteking : 1
winderigheid : 3
zweertje in de mond : 1
zweertje op de lip : 1
Nier en urinewegen : 5
aandoening urinelozing : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urine-incontinentie : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 16
gezichtsvermogen afgenomen : 2
jeuk aan oog : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
ooglidaandoening : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 4
rood oog : 1
vreemd lichaamgevoel in ogen : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorpruritus : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 3
abnormale smaak van product : 1
product vormaangelegenheid : 1
vloeibaar product fysieke aangelegenheid : 1
Psychisch : 15
abnormale dromen : 4
angst : 2
depressieve stemming : 1
gestoord denken : 1
hallucinaties : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
Near death experience : 1
onrust : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
uitgelaten stemming : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
gewrichtspijn : 4
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
bloeddruk verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
oestradiol : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 30
gezichtszwelling : 1
injectieplaatshematoom : 1
koorts : 5
lichaamszwakte : 2
malaise : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 1
slijmvliesdroogheid : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 1
vermoeidheid : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 3
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
aandoening van vulva : 1
borstvoeding toegenomen, puerperaal : 1
vaginale afscheiding : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 61
branderig gevoel : 1
cholinerg syndroom : 1
duizeligheid : 23
epilepsie : 1
flauwvallen : 2
gedeeltelijke verlamming : 1
hoofdpijn : 12
migraine : 2
minder smaak : 1
niet kunnen ruiken : 1
overactiviteit : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 3
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 2
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BROOMHEXINE

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R05CB01 ACETYLCYSTEINE Blaasspoeling, Bruistablet, Zakje (granulaat), Zakje (poeder)
2 R05CB01 BISOLBRUIS (ACETYLCYSTEINE) Bruistablet
3 R05CB01 BOOTS PHARMACEUTICALS (ACETYLCYSTEINE) Bruistablet
4 R05CB01 FLUIMUCIL (ACETYLCYSTEINE) Bruistablet, Drank, Vernevelvloeistof, Zuigtablet
5 R05CB01 HOESTBRUISTABLET HTP (ACETYLCYSTEINE) Bruistablet
6 R05CB01 IDYL (ACETYLCYSTEINE) Bruistablet
7 R05CB01 LIVSANE (ACETYLCYSTEINE) Bruistablet
8 R05CB01 VICKS (ACETYLCYSTEINE) Bruistablet
9 R05CB03 CARBOCISTEINE Drank
10 R05CB03 DAMPO SOLVOPECT VASTZITTENDE HOEST () Stroop
11 R05CB03 MUCODYNE (CARBOCISTEINE) Drank
12 R05CB05 MESNA Overige toedieningsvormen
13 R05CB06 MUCOANGIN (AMBROXOL) Zuigtablet
14 R05CB13 DORNASE Vernevelvloeistof