Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

CEFOTAXIM

Infuus, Poeder injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CEFOTAXIM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01DD01 CEFOTAXIM Infuus, Poeder injectievloeistof
J01DD01 CLAFORAN (CEFOTAXIM) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
2 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C. Klinisch denken en beslissen in de praktijk. Een patiënt met aanhoudende koorts (ingezonden) NTVG 2000 144(38):1853
3 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
4 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-6-2020.


CEFOTAXIM

Aantal meldingen 40
Ernstig 14
Geslacht
Man
Vrouw
23
(58%)
17
(42%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
interstitiële longziekte : 1
luchtwegaandoening : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
eosinofilie : 1
factor V inhibitie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Hart : 4
hart- en vaataandoening : 1
trage hartslag : 2
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 10
angio-oedeem : 1
galbulten : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 1
roodheid : 1
Immuunsysteem : 3
anafylactische reactie : 2
overgevoeligheid : 1
Lever en galwegen : 3
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht toxisch : 1
Maag-darmstelsel : 24
braken : 7
buikpijn : 4
diarree : 1
gezwollen tong : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 7
opgezette buik : 2
tandverkleuring : 1
Nier en urinewegen : 2
Acute kidney injury : 1
vaak plassen : 1
Psychisch : 3
onrust : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 9
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloeddruk verlaagd : 2
creatinefosfokinase verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4
erytheem op de toedieningsplaats : 1
geneesmiddelinteractie : 1
pijn : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
Zenuwstelsel : 3
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 1
toeval (convulsie) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CEFOTAXIM

Aantal meldingen 33.789
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
16.909
(50%)
16.144
(48%)
736
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
415
(1%)
2.358
(7%)
25.738
(76%)
4.753
(14%)
525
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.871
Bloed- en lymfestelsel : 1.799
Bloedvaten : 1.583
Chirurgische en medische verrichtingen : 7
Congenitale en genetische afwijkingen : 11
Endocrien syteem : 8
Hart : 1.857
Huid- en onderhuid : 15.199
Immuunsysteem : 3.726
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.124
Intoxicaties en letsels : 163
Lever en galwegen : 575
Maag-darmstelsel : 6.347
Neoplasmata : 11
Nier en urinewegen : 444
Oog : 559
Oor en evenwichtsorgaan : 157
Product aanlegenheden : 11
Psychisch : 437
Sociale omstandigheden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 232
Testuitslagen en onderzoeken : 1.104
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.950
Voeding en stofwisseling : 170
Voortplantingsstelsel en borsten : 44
Zenuwstelsel : 2.553
Zwangerschap en perinatale periode : 12
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01DD02 CEFTAZIDIM Infusievloeistof, Infuus, Poeder injectievloeistof
2 J01DD02 CEFTAZIDIM Overige toedieningsvormen
3 J01DD02 FORTUM (CEFTAZIDIM) Injectie
4 J01DD04 CEFTRIAXON Infusievloeistof, Poeder injectievloeistof, Poeder voor infuus, Poeder voor injectie/infuus
5 J01DD04 ROCEPHIN (CEFTRIAXON) Infuus, Injectie
6 J01DD04 ROCEPHIN (CEFTRIAXON/LIDOCAINE) Injectie
7 J01DD08 CEFIXIM Overige toedieningsvormen
8 J01DD14 CEDAX (CEFTIBUTEN) Capsule
9 J01DD52 ZAVICEFTA (CEFTAZIDIM/AVIBACTAM) Poeder voor infuus