Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CERIVASTATINE

Overige toedieningsvormen

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CERIVASTATINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C10AA06 CERIVASTATINE Overige toedieningsvormen

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Concurrent use of verapamil or diltiazem and HMG-CoA reductase inhibitors increases the risk of muscle related ADRs 2003
2 HMG-CoA-reductase inhibitors and decreased libido 2002
3 HMG-CoA-reductase inhibitors and hypersensitivity pulmonary reactions 2005
4 HMG-CoA-reductase inhibitors and lichenoid eruption 2004
5 HMG-CoA-reductase inhibitors and neuropathy 2004
6 HMG-CoA-reductase inhibitors and nightmares or abnormal dreaming 2008
7 HMG-CoA-reductase inhibitors and taste disorders 2004
8 HMG-CoA-reductase inhibitors and tendonitis 2010
9 HMG-CoA-reductase-inhibitors and pulmonary fibrosis 2008
10 Statins and diplopia 2016
11 Statins and lichenoid drug eruption 2014
12 Statins and muscle rupture 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 27-7-2021.


CERIVASTATINE

Aantal meldingen 31
Ernstig 4
Geslacht
Man
Vrouw
16
(52%)
15
(48%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
hoesten : 2
kortademigheid : 1
Huid- en onderhuid : 8
eczeem : 1
galbulten : 1
haaruitval : 1
huiduitslag : 1
Jeuk : 1
overmatig zweten : 1
rode huiduitslag : 1
zweten en rillen : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 2
Lever en galwegen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
Maag-darmstelsel : 7
buikpijn : 1
diarree : 2
misselijkheid : 1
obstipatie, verstopping : 1
tandvlees bloeding : 1
winderigheid : 1
Psychisch : 2
nachtmerrie : 1
onrust : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 3
gewrichtspijn : 2
pijn in kaak : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
creatinefosfokinase verhoogd : 2
Voeding en stofwisseling : 2
alcoholintolerantie : 1
toegenomen eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 3
duizeligheid : 1
smaakverlies : 1
verlamming : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CERIVASTATINE

Aantal meldingen 13.397
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.049
(53%)
5.591
(42%)
757
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
9
(0%)
11.135
(83%)
32
(0%)
2.038
(15%)
183
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 533
Bloed- en lymfestelsel : 105
Bloedvaten : 283
Chirurgische en medische verrichtingen : 83
Congenitale en genetische afwijkingen : 11
Endocrien syteem : 18
Hart : 981
Huid- en onderhuid : 470
Immuunsysteem : 50
Infecties en parasitaire aandoeningen : 291
Intoxicaties en letsels : 2.283
Lever en galwegen : 1.825
Maag-darmstelsel : 1.061
Neoplasmata : 83
Nier en urinewegen : 4.080
Oog : 271
Oor en evenwichtsorgaan : 77
Product aanlegenheden : 3
Psychisch : 2.952
Sociale omstandigheden : 20
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8.731
Testuitslagen en onderzoeken : 1.756
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.458
Voeding en stofwisseling : 363
Voortplantingsstelsel en borsten : 102
Zenuwstelsel : 2.370
Zwangerschap en perinatale periode : 7
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C10AA01 SIMVASTATINE Filmomhulde tablet
2 C10AA01 ZOCOR (SIMVASTATINE) Filmomhulde tablet
3 C10AA03 PRAVASTATINE Tablet
4 C10AA03 SELEKTINE (PRAVASTATINE) Tablet
5 C10AA04 FLUVASTATINE Capsule, Tablet met gereguleerde afgifte
6 C10AA04 LESCOL (FLUVASTATINE) Tablet met gereguleerde afgifte
7 C10AA05 ATORAB (ATORVASTATINE) Tablet
8 C10AA05 ATORVASTATINE Tablet
9 C10AA05 LIPITOR (ATORVASTATINE) Kauwtablet, Tablet
10 C10AA07 CRESTOR (ROSUVASTATINE) Tablet
11 C10AA07 ROSUVASTATINE Tablet