Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LEVOCETIRIZINE

Filmomhulde tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in LEVOCETIRIZINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AE09 CETIRIGEN (LEVOCETIRIZINE) Filmomhulde tablet
R06AE09 LEVOCETIRIZINE Filmomhulde tablet
R06AE09 XYZAL (LEVOCETIRIZINE) Drank, Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Ekhart C, van der Horst, P, van Hunsel F Unbearable pruritus after withdrawal of (levo)cetirizine Drug Safety - Case Reports 2016 3 DOI
2 Hooikoorts en zwanger, welke middelen gebruik je dan? 0
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Cetirizine, levocetirizine and arthralgia 2007 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


LEVOCETIRIZINE

Aantal meldingen 477
Ernstig 28
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
146
(31%)
329
(69%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 48
astma : 1
beklemming keel : 3
bloedneus : 11
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 2
kortademigheid : 19
loopneus : 1
Nasal pruritus : 1
neusverstopping : 2
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 2
Sinus pain : 2
stemstoornis : 2
Bloed- en lymfestelsel : 2
Immune trombocytopenie : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 14
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 3
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Hart : 44
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 33
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 4
ontsteking hartzakje : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 2
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 92
acne : 2
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 3
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 5
galbulten : 11
haaruitval : 8
huid warm : 1
huidaandoening : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 11
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 30
jeukende huiduitslag : 1
nagelafwijking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 2
papel : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
vervellen : 2
Immuunsysteem : 9
anafylactische reactie : 2
immuuncomplexgemedieerde reactie type III : 1
overgevoeligheid : 5
type I hypersensitiviteit : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 12
blaasontsteking : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
faryngitis : 1
gordelroos : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 2
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
Intoxicaties en letsels : 3
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
verkeersongeluk : 2
Lever en galwegen : 7
galstuwing : 2
Hepatitis : 3
leverpijn : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 113
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 8
buikklachten : 2
buikpijn : 17
caries tanden : 1
diarree : 5
droge mond : 21
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
lip droog : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 29
obstipatie, verstopping : 6
ontkleurde ontlasting : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de onderbuik : 1
prikkelbare darmsyndroom : 1
slikken pijnlijk : 1
tandverkleuring : 2
tintelingen mond : 1
tong droog : 1
tongaandoening : 1
Trichoglossia : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
zuurbranden : 1
zwelling in mond : 2
Nier en urinewegen : 10
aandoening urinelozing : 4
nierbloeding : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urineretentie : 2
vaker urineren : 1
Oog : 26
droog oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 5
glaucoom : 1
jeuk aan oog : 2
lichtschuwheid : 1
oculogyrische crisis : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogontsteking : 1
periorbitale zwelling : 1
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 8
draaiduizeligheid : 3
duizeligheid positioneel : 1
oorsuizen : 4
Product aanlegenheden : 4
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 2
Psychisch : 97
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 1
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abulie : 1
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 9
angst : 3
Breath holding spell : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 17
emotionele labiliteit : 2
hallucinaties : 2
Lusteloos : 3
nachtmerrie : 5
onrust : 11
prikkelbaarheid : 4
rusteloosheid : 6
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 8
somnabulisme : 1
Speech sound disorder : 1
stemming veranderd : 1
tic : 1
verminderde interesse : 1
verwarde toestand : 2
vrees : 1
woede-aanval : 2
zelfmoordgedachte : 3
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 49
gewrichtspijn : 16
gewrichtsstijfheid : 1
nekpijn : 2
pees pijn : 1
pijn in de zij : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 1
Spierpijn : 14
spierspasmen : 5
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 28
allergietest : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 12
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 2
INR verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 4
sperma analyse abnormaal : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 238
dorst : 3
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 10
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 4
gevoel abnormaal : 3
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 3
honger : 1
huilen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatswarmte : 2
koorts : 4
koude rillingen : 7
lichaamszwakte : 8
malaise : 14
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 4
onverwacht effect : 30
perifeer oedeem : 4
pijn : 3
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 7
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesdroogheid : 1
temperatuurintolerantie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verminderde werkzaamheid : 4
vermoeidheid : 98
verslechtering van de aandoening : 3
wisselwerking met alcohol : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 11
afkeer van voedsel : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
toegenomen eetlust : 4
verminderde eetlust : 3
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
bloeding in de baarmoeder : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 2
Intermenstrual bleeding : 3
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 201
aandachtstoornis : 10
aura : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 26
duizeligheid bij inspanning : 1
epilepsie : 5
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 4
formicatie : 1
hoofdpijn : 48
hypersomnie : 1
migraine : 3
minder smaak : 1
monoparese : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 2
overactiviteit : 3
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
sedatie : 1
slaperigheid : 56
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
spasmodische dysfonie : 1
stoornis van het schrijven : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 6
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 4
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 3
spontane miskraam : 1
zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LEVOCETIRIZINE

Aantal meldingen 18.214
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.004
(55%)
4.965
(27%)
3.245
(18%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
94
(1%)
7.231
(40%)
8.393
(46%)
2.483
(14%)
13
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.209
Bloed- en lymfestelsel : 108
Bloedvaten : 297
Chirurgische en medische verrichtingen : 58
Congenitale en genetische afwijkingen : 13
Endocrien syteem : 7
Hart : 553
Huid- en onderhuid : 1.924
Immuunsysteem : 403
Infecties en parasitaire aandoeningen : 193
Intoxicaties en letsels : 1.308
Lever en galwegen : 148
Maag-darmstelsel : 2.959
Neoplasmata : 23
Nier en urinewegen : 355
Oog : 541
Oor en evenwichtsorgaan : 168
Product aanlegenheden : 191
Psychisch : 1.501
Sociale omstandigheden : 46
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 405
Testuitslagen en onderzoeken : 610
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.638
Voeding en stofwisseling : 259
Voortplantingsstelsel en borsten : 96
Zenuwstelsel : 6.483
Zwangerschap en perinatale periode : 65
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R06AE03 CYCLIZINE Zetpil
2 R06AE03 REISZIEKTETABLETTEN CYCLIZINE HCL HTP (CYCLIZINE) Tablet
3 R06AE05 SUPRIMAL (MECLOZINE) Tablet
4 R06AE06 TINSET () Tablet
5 R06AE07 ALLERGIETABLET CETIRIZINE DIHCL HTP (CETIRIZINE) Tablet
6 R06AE07 CETIRIZINE Drank, Tablet
7 R06AE07 HOOIKOORTSTABLET CETIRIZINE APOTEX (CETIRIZINE) Tablet
8 R06AE07 IDYL (CETIRIZINE) Tablet
9 R06AE07 LIVSANE (CETIRIZINE) Tablet
10 R06AE07 PREVALIN (CETIRIZINE) Tablet
11 R06AE07 REACTINE (CETIRIZINE) Tablet
12 R06AE07 TEVA (CETIRIZINE) Tablet
13 R06AE07 ZYRTEC (CETIRIZINE) Drank, Tablet
14 R06AE55 EMESAFENE (MECLOZINE/PYRIDOXINE) Tablet, Zetpil